Home
 

TRI HLAVNÉ PROROCTVÁ VZHĽADOM NA ZEM, HISTORICKÉ SUCHO A HLADOMOR, VZHĽADOM NA KEŇU A NA PRICHÁDZAJÚCE PREBUDENIE, NA IZRAEL, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 17. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 17. MARCA 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou, ja viem, že tohto času končíte vo vašich Cirkvách Bohoslužby, končíte dnes služby pokánia, ktoré ste mali dnes vo vašich Cirkvách, ja dúfam, že ľudia dnes činili pokánie z toho, čo sa deje v národe proti PÁNOVI. Verím, že dnes ste činili pokánie v totmo národe, pretože ako tento národ hostí PÁNA, JEHOVAH ELGIBBOR, MOCNÉHO BOHA, MOCNÉHO BOHA NEBA, MOCNÉHO BOHA nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, BOH A OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. JEHOVAH ELGIBBOR, MOCNÝ BOH IZRAELA.

Dnes sa chcem s vami zdielať s rozhovorom, ktorý mal PÁN so mnou a poslal ma k národom, aby som odovzdal tento veľmi, veľmi seriózny rozhovor! Za prvé:

PÁN mi hovoril, čo prichádza na Zem. A budem sa s vami zdielať, čo prichádza na Zem, na dvoch rozdielných miestach Zeme a potom, tretiu udalosť, čo prichádza do Kene sa budem zdielať iba v Centrálnom parku a Keňa bude vedieť, že sa nemôže dotýkať týchto DVOCH HROZNÝCH PROROKOV PÁNA a odísť s tým. Nikdy viac sa ich nebudete dotýkať, očierňovať, ohovárať ich vo vašich médiách, alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

Čo prichádza do Kene sa budem zdielať v Centrálnom parku. Pamätáte sa na rok 2007, ja som varoval tento národ pred krviprelievaním v roku 2005 verejne, tiež v roku 2006 a 2007 som pokračoval vo varovaní tohto národa. Ale čo prichádza do kene, budem sa s tým zdielať v Centrálnom parku a potom budete vedieť, že sa nemôžete dotýkať týchto DVOCH HROZNÝCH PROROKOV PÁNA vo vašich médiách, v očierňovaní, špinení, zlými úmyslami, pretože spravodlivosť je výzvou pre vás, vy nemôžete toto robiť a odísť s tým.

Budete vedieť, že tu sú následky v hosťovaní týchto DVOCH PROROKOVA PÁNA v národe, seriózne následky, ak vaša múdrošt zlyhá.  Takže ohľadom Kene sa budem zdielať v Centrálnom parku, ale teraz chcem hovoriť, čo prichádza na Zem. Dvoch rozdielných bodov na Zemi, potom budem hovoriť, čo prichádza ponad Zem, ale čo prichádza do Keňe, ja sa budem zdielať v Centrálnom Parku, na budúcu nedeľu na explózii SLOVA a potom budete vedieť, že keď títo DVAJA PROROCI PÁNA prídu ku vám a zodvihnú vašich chromých zo zeme zadarmo, bez toho, aby ste zaplatili jednu penny. Keď títo DVAJA PROROCI prídu a zodvihnú vašich chromých, chromí sa zodvihnú a chodia, z ich rezidencie v Nairobi a vy sa zhromaždíte na 84 štadiónov, verejných námestiach a štadiónov, to je seriózna udalosť, ktorá sa konala v národe.

Otvorené slepé oči a Cynthia Wanjiku vidí. Hluché uši otvorené, niektorí z nich sú teraz učitelia v normálnych školách. Rakoviny, HIV sú uzdravené. Oblak BOHA zostúpil na nich naživo pred kamerou, na videu. Budete rozumieť, že sú tu seriózne následky hostiť ich, a byť svedkami takých monumentálnych udalostí Kráľovstva Neba.

A PÁN povoláva k serióznej a vážnej zodpovednosti mať DVOCH PROROKOV PÁNA v národe. V nedeľu, keď budem hovoriť Keni, budete sa báť. Budete vedieť, že je tu závažný následok ak sa budete pokúšať ich dotýkať. Budete sa báť v nedeľu, keď budete počuť, čo PÁN hovoril o Keni kvôli vášmu správaniu.

Ale teraz, PÁN mi ukázal Africký kontinent, PÁN mi ukázal Nigériu, ON ma zobral do Nigérie. Začínajúc Nigériou, cez Čad, potom Egypt, išiel trochu napravo, potom Lýbia, Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny, Mauritánia, Libéria, Maroko, Tunisko, celá tá zóna, začínajúc z Nigérie, pokračujúc v Čade, potom idúc cez Egypt, ďalej frontálnym smerom, tam bude vážne sucho a hladomor, ktoré prichádza do tejto časti sveta. Znova, HOSPODIN JEHOVAH ma požiadal, aby som sa postavil a namieril môj prst na túto časť Afriky a vážne historické sucho pohltilo toto miesto. Žiadna rastlina vôbec nerástla.

Množstvo ľudí zomrie z toho sucha, zvieratá zdochnú. Znova, PÁN ma viedol, aby som namieril môj prst a keď som namieril môj prst, potom zobral do toho Nigériu, Čad, časť Egypta, potom zobral Lýbiu, Alžírsko, Pobrežie Slonoviny, Maroko, Niger, Mali, všetky tieto krajiny vo frontálnej rovine Afrického kontinentu. Je to veľmi vážne, najväčšie historické sucho a hladomor, ktorý pôrichádza do tejto časti Sveta.

HOSPODIN už prikázal JEHO DVOM PROROKOM, aby prehlásili súd nad touto časťou Zeme a bude to historický hladomor, historické sucho, dokonca som už videl pôdu. Keď som poukázal prstom, všetko sa vysušilo. Žiadna rastlina nerástla. Žiadna rastlina nestála. Zem bola popraskaná, suchá a zaprášená vo všetkých tých krajinách.

Znova, HOSPODIN prikázal JEHO DVOM HROZNÝM PROROKOM, aby zodvihli ich prorocký prst a namierili na túto časť sveta a prehlásili súd PÁNA JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH ELOHIM, začínalo to Nigériou, takže ma zobral do Nigérie. Mohol som vidieť hovoriť ľudí, ako boli zdevastovaní hladomorom a suchom, nemali potravu, ON zobral Čad, Egypt, Lýbiu, Alžírsko, Pobrežie Slonoviny, Mali, Burkinu Faso, Mauritániu a všetky tieto tam krajiny a vysušil ich, keď MOC PÁNA bola uvoľnená týmito dvoma PROROKMI. Nebol žiaden zelený kraj, zem bola prašná, žlto – hnedej farby, zaprášená zem.

Takže vážne sucho prichádza na Zem. A vážny hladomor a množstvo ľudí zomrie. Množstvo zvierat zomrie, ja som to už videl. Znova, ON zobral Nigériu, ďalej Čad, potom išiel a zobral Egypt, potom Lýbia, Alžírsko, Maroko, Tunis, Mali, všetky tieto krajiny vo frontálnej časti Afrického kontinentu.

A potom, HOSPODIN JEHOVAH, ON znova, teraz, ukázal mi mapu globálne a keď mi ukázal mapu sveta, potom som videl oheň. Videl som oheň, oheň, ktorý prišiel celou cestou požehnaní ľudia a ten oheň prišiel a umiestnil plameň, plameň ohňa, ON umiestnil s JEHO RUKAMI ponad Izrael. Ja som videl prst BOHA umiestňovať oheň, toto je teraz druhé proroctvo, PÁN JEHOVAH ELION, JEHOVAH ADONAI, videl som JEHO PRST, ako umiestnil oheň ponad Izrael, ja tam vidím oheň, A nepovedal mi, aký typ ohňa je to.

Takže keď som sa zobudil, opýtal som sa: PANE, môže byť, že je to oheň DUCHA SVÄTÉHO? Oheň prebudenia pohlcujúci Izrael. JEHO PRST tlačil oheň a umiestnil na Izrael. A nepovedal mi, čo to znamená ten oheň. A keď som sa zobudil, postavil som sa pred PÁNA BOHA celej Zeme a opýtal sa: PANE, môže to byť oheň DUCHA SVÄTÉHO? Oheň DUCHA SVÄTÉHO pohlcujúci Izrael, veliké prebudenie, prebudenie JEŽIŠA, aby vedeli, že YESHUA, MESIÁŠ, už išiel na kríž a zomrel za nich. Toto je druhé proroctvo, čo prichádza na Zem.

A tretie proroctvo: PÁN spôsobil, aby som sa pozeral hore na oblohu a videl som DVOCH PROROKOV PÁNA, vyzdvihnutých a pozerajúc sa hore na oblohu, zodvihli svoje tváre smerom ku oblohe a keď som sa pozeral hore, potom som videl SLÁVU PÁNA hore na oblohe. A SLÁVA PÁNA bola tak žiarivá, urobil obrys, aby bola viac žiarivá a nakreslil kríž. SLÁVA PÁNA nakreslila dobre urobený kríž, práve na oblohu, kríž JEŽIŠA, kríž na Kalvárii. Ale ON to nakreslil na oblohu a keď kreslil ten kríž, mohol som to vidieť zdola, ON urobil konce, obrysy viacej Slávne, takže skutočne kreslil obrysy, krásne obrysy kríža JEŽIŠA.

Ja vidím obrysy, krásne obrysy briliantnej, žiariacej SLÁVY PÁNA, kríž JEŽIŠA, PÁN nakreslil na oblohu a zanechal zakončenia, obrysy, aby boli žiarivejšie. Takže som mohol vidieť masívny kríž JEŽIŠA na oblohe, ponad Zemou.

Takže prichádza veľkolepé prebudenie na Zem. Mega veľkolepé prebudenie prichádza na Zem, prebudenie kríža JEŽIŠA, prebudenie evanjelia kríža. PÁN už nakreslil kríž, urobil obrysy s JEHO SLÁVOU, A urobil konce, aby boli viac briliantnejšie, obrysy sú ostrejšie a umiestnil na oblohe ponad Zem. Takže prichádza veliké prebudenie, pre tých, ktorí poslúchajú týchto DVOCH POSLOV, takže veľké globálne prebudenie prichádza na Zem.

Potom som bol schopný uvoľniť oheň, ktorý som videl umiestnený na mieste pre Izrael. Pretože som povedal: PANE, nech bude oheň DUCHA SVÄTÉHO PRE IZRAEL, aby zmluvní ľudia Izrael uvideli SVÄTÉ PREBUDENIE, SVÄTÉ PREBUDENIE PRE PRÍCHOD YESHUA, MESIÁŠA.  

Toto sú proroctvá, ktoré PÁN hovoril k národom Zeme dnes, MESIÁŠ PRICHÁDZA požehnaní ľudia a pre Keňu, viem, že činia pokánie, vy sa nemôžete pokúšať dotýkať týchto DVOCH SLÁVNYCH PROROKOV BOHA JEHOVAH YAHWEH. Nemôžete! Pozrite sa do Biblie, neuvidíte žiadnych PROROKOV BOHA, žeby bol niekto poslaný a potom zrazu náhle zistíte, že dvaja chodia spolu. NIKDY! Iba PÁN ku mne hovoril hlasom a hovoril: samozrejme, v starom zákone, ale to bolo zapečatené, nikto nebol schopný poznať, že chodili dvaja.  Tiež chodili dvaja, keď ON prišiel na horu Carmel. ON to zapečatil, zatajil, ľudia v tom čase vedeli iba o jednom.

Ale iba teraz, HLAS BOHA OTCA povedal: oni tak tiež chodili v starom zákone, predtým, než MESIÁŠ PRIŠIEL. Oni chodili dvaja, ale ON nikdy nikomu nedovolil vidieť druhého. Iba teraz, keď príchod MESIÁŠA je blízko, teraz trochu odhalil pre túto generáciu, že ONI SÚ DVAJA!

Ale nikdy sa nemôžete dotýkať DVOCH SLÁVNYCH PROROKOV PÁNA odpadnutím a priniesť k NIM vašu rebéliu, priniesť k NIM vaše zlo a pokúšate sa priniesť škandál. Pretože ich pomazanie ja astronomicklá výzva pre vás.  Vy to nemôžete robiť, žiaden národ to nemôže robiť, nemôžete to robiť a odísť s tým preč.

Ja som dal tri proroctvá, ale proroctvo o tom, čo prichádza do Kene, za pokus očierňovania týchto DVOCH SLÁVNYCH POSLOV OD TRÓNU BOHA, POSLOV BOHA YAHWEH, to vám odovzdám v Centrálnom parku v nedeľu.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

BUĎTE SVÄTÍ, BUĎTE SPRAVODLIVÍ, ODVRÁŤTE SA OD SEXUÁLNYCH HRIECHOV, ODVRÁŤTE SA OD LÁSKY K PENIAZOM, ODVRÁŤTE SA OD FALOŠNÝCH PROROKOV, FALOŠNÝCH APOŠTOLOV, EVANJELIA PROSPERITY, NAVRÁŤTE SA K EVANJELIU KRÍŽA.

PÁN už nakreslil kríž s JEHO SLÁVOU a umiestnil ponad Zem. Toto je moment pre evanjelium kríža, pre moc kríža. Pre MOC KRVI JEŽIŠA!

Todah, MESIÁŠ PRICHÁDZA! Todah Shalom. 

Poznámka: po tomto proroctve PROROCI HOSPODINA VOLALI EŠTE DVAKRÁT DO RÁDIA, ich posolstvá budú zverejnené po preložení do slovenského jazyka. 

Off 

17.3.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top