Home
 

PRÍSNE VAROVANIE HOSPODINA K NÁRODU KENE, 5. MARCA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DŇA: 5. MARCA 2019, 1. časť
sumarizácia:

Toto je prísne varovanie, ktoré PÁN dáva národu, ktoré nesie meno Keňa, veľmi, veľmi, veľmi prísne varovanioe, ktoré PÁN dáva tomuto národu. PÁN hovorí, že tomu, komu je dané veľa, o toľko viac zodpovedností sa od neho očakáva.

Dnes PÁN varuje národ Kene pred očierňovaním. pred očierňovaním. nezáleží na tom, či sú to médiá, alebo čokoľvek. Pokiaľ ste stvorení BOHOM JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH SABBAOTH, PÁN hovorí, že ON nemôže prijať očierňovanie. ON neprijme očierňovanie.

HOSPODIN veľmi miluje tento národ a PÁN urobil veliké veci v tomto národe, ale všetko toto prichádza s varovaním, toto všetko prichádza s normou, ktorá hovorí: BOJTE SA HOSPODINA, VÁŠHO BOHA, BOHA JEHOVAH! Ak HOSPODIN opustí krajinu, potom viete, čo sa stane s krajinou. 

Znova, keď Izrael začal očierňovať BOHA JEHOVAH, pozrite sa, čo sa stalo Izraelu! Keď Izraelčania začali očierňovať BOHA JEHOVAH, pozrite a uvidíte, čo sa stalo Izraelu! Dokonca ich poslal do babylonského zajatia po egyptskom otroctve.

TOTO JE PRÍSNE VAROVANIE! TOTO JE PRÍSNE VAROVANIE K TEJTO KRAJINE! 

Opäť hovorím: HOSPODIN varuje národ, ktorý sa volá Keňa. A HOSPODIN hovorí: Táto veľká láska, táto obrovská láska, ktorú HOSPODIN vydával a predstavil tejto krajine,
prichádza so zodpovednosťou. 

A HOSPODIN hovorí, že tento národ si musí zachovať strach z BOHA. Nezáleží na tom, či ste médiá alebo kto ste. Nezáleží na tom, akú máte hodnosť, aké Ph.Dr. vzdelanie,
pokiaľ vás HOSPODIN dnes ráno zobudil a dal vám dych života, JEHOVAH SABBAOTH hovorí: musíte si chrániť strach z BOHA, strach z HOSPODINA. 

HOSPODIN tento národ dnes varuje. HOSPODIN hovorí, že očierňovanie nemôže zachovať krajinu. Očierňovanie v médiách zachopvať národ. Očierňovanie zničí túto krajinu. PÁN teraz hovorí veľmi jasne, že očierňovanie v tejto krajine zvrhne túto krajinu! 

PÁN hovorí, že pokúšať sa očierňovať DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA YAHWEH, je očierňovanie SAMOTNÉHO BOHA YAHWEH! SAMOTNÉHO BOHA OTCA!

HOSPODIN hovorí, že tak veľa lásky bolo vyliatej, ale tam je zodpovednosť!

Čítam z evanjelia Matúša 13: 13-17  13V podobenstvách im hovorím preto, že hľadiac nevidia a čujúc nečujú ani nerozumejú, 14a plní sa na nich proroctvo Izaiášovo, ktoré hovorí: Počuť počujete, ale neporozumiete, a hľadieť i hľadieť budete, ale neuvidíte. 15Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa, a uzdravil by som ich. 16Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že čujú. 17Lebo amen vám hovorím, že mnohí proroci a spravedliví žiadali si vidieť to, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy počujete a nepočuli.

Ja vás varujem dnes Keňa! HOSPODIN armády, HOSPODIN zástupov v Nebi varoval národ, ktorý sa volá Keňa. A čítam verš 17, ktorý hovorí:

Lebo amen vám hovorím, že mnohí proroci a spravedliví žiadali si vidieť to, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli.


Varujem vás Keňa: očierňovanie médiami v Keni, sekcia v Keni. To položí, zničí túto krajinu. Nevtipkujte s BOHOM JEHOVAH! Dvaja najsilnejší PÁNOVI PROROCI tadiaľ chodia! Sú veľmi oslávení! Budete zranení! Videl som vašu budúcnosť Keňa! Nezahrávajte sa! Nepokúšajte sa dotýkať sa toho!

OBLAK BOHA sa na nich usadil! SAMOTNÝ BOH OTEC! Pohyboval sa tam z miesta na miesto! Nekonajte hlúpo! Nech Keňa nekoná hlúpo! Bude vám ublížené! Stačí si čítať Bibliu!
Pamätajte na proroctvo, ktoré som dal v roku 2005 a naplnilo sa, v roku 2006 a naplnilo sa, v roku 2007 a naplnilo sa. Či nevaruje HOSPODIN národ v Keni? Videl som ťa Keňa!

Buďte opatrní!

Off 

6.3.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top