Home
 

PROROCTVO O HISTORICKÝCH ZÁPLAVÁCH PRICHÁDZAJÚCICH NA ZEM, 2. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DŇA: 2. MARCA 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou túto minulú noc, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou drahí ľudia a hovoril o ohromnej udalosti, ktorá sa uskutoťní na Zemi.

Ja vidím veľmi, veľmi historické záplavy, ktoré prichádzajú na Zem, veľmi historické, historické, absolútne historické. Neviem, či to budú tsunami záplav, ktoré prichádzajú zo zemetrasenia, alebo z búrky v oceáne.

Takže prichádza obrovská záplava a PÁN ma tam dal, do tej záplavy, a prvá záplava prišla s masívnymi vlnami a my sme utekali, DVAJA PROROCI, utekali sme s ľudmi v záplave.

A potom PÁN JEHOVAH hovoril a povedal: vy teraz môžete hovoriť druhý súd nad tvárou Zeme. A potom, v tom čase viac masívnejšia záplava prišla z ľavej strany, vyzerá to, akoby oceán vyšiel von, v ohromnom a historickom spôsobe a potom som videl DVOCH PROROKOV PÁNA ako utekali a nebolo kde utekať, pretože druhá záplava prichádzala z ľavej strany oceána, vo väčších vlnách a ľudia utekali po celom pobreží. A potom PÁN povedal: choď a povedz tým ľuďom, aby činili pokánie, pripravili cestu, pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA! A potom som sa zobudil. 

Takže prichádza veľmi veliká návšteva, tento druh súdu PÁNA, prichádza navštíviť tvár Zeme tohto času a PÁN vyhľadáva POKÁNIE, ako ste počuli z tohto rozhovoru, vyhľadáva pozornosť ľudstva, žiada Cirkev, aby bola schopná teraz sa navrátiť, Cirkev ste vy a ja, všetci ľudia stvorení BOHOM JEHOVAH a Cirkev sú všetci ľudia, zahŕňajúc aj nie znovuzrodené národy, a ON ich stvoril pre tento zámer, aby sa mohli pripraviť pre SLÁVNE KRÁĽOVSTVO BOHA YAHWEH tohto času a v tejto hodine.

Takže ja som videl historické záplavy prichádzať na Zem, veľmi masívne a prvá vlna záplav prišla a vidím DVOCH PROROKOV PÁNA, ako utekali s ľudmi do vnútrozemia. A potom druhá vlna, PÁN prikázal súd, požiadal ich, aby oznámili druhý súd. Prvý bol v skutočnosti súd prikázaný PÁNOM K NIM a potom druhý je väčší, väčšie vlny z ľavej strany, oceán vyšiel von a absolútne nebolo kde utekať, nebolo kde utekať.

Takže, MESIÁŠ PRICHÁDZA požehnaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA!  Veľmi jasne napísané v knihe Matúš 25 kap. o veľkom sužení a znakoch, o ktorých MESIÁŠ hovoril, v JEHO verejnej službe tu na tejto Zemi, ON hovoril veľmi jasne o znakoch posledných časov, a o znakoch o Slávnom príchode MESIÁŠA. A ON povedal, že to bude tento druh súženia, začiatok pôrodných bolesti. Bude začiatok pôrodných bolestí, znaky vidíte teraz, ktoré skutočne vydávajú signály srdciam a dušiam človeka, že MESIÁŠ, JEŽIŠ KRISTUS, PÁN PRICHÁDZA NASPÄŤ A ON PRICHÁDZA NASPÄŤ PRE SLÁVNU SVÄTÚ CIRKEV. Pretože bez Svätosti nikto neuvidí PÁNA.

To je dôvod, prečo počujete tento veĺkolepý rozhovor z tejto noci, PÁN PRIKAZUJE POKÁNIE V NÁRODOCH NA ZEMI! To mi hovorí, že prebudenie a súd PÁNA vstupuje DO DOMU PÁNA v rovnakom čase. 

A pritom PÁN hovorí v knihe Kazateĺom 3:11  Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, iba že človek nevystihne diela, ktoré koná Boh, a to tak od počiatku až po koniec. ON dal do srdcí ľudí, ktorí počúvajú globálne aj tých, ktorí niesú naladení, určitý aspekt, ktorý im pripomína večnosť a nič iné pod slnkom ich nemôže uspokojiť, než aby boli s BOHOM VŠEMOHÚCIM V NEBI.

Vidíte veľmi jasne, ako hovorí: poďte moji ľudia, vstúpte moji ľudia, vstúpte do vašich izieb, zatvorte za vami dvere na chvíľu, pretože prichádza hnev BOHA, prichádza súdiť hriechy na Zemi. A potom ich prináša, aby niesli za to zodpovednosť. Toto je úžasný čas byť kresťanom, kedy PÁN žiada národy, aby vstúpili do Slávneho Kráľovstva v Nebi.

Nech vás PÁN žehná, pripravte cestu požehnaní ľudia, čokoľvek robíte, celoglobálne, či už ste v Cirkvi, doma, v práci, na verejnosti, stále máte príležitosť činiť pokánie a byť v poriadku pred PÁNOM, a pripravte slávnu cestu pre slávny príchod MESIÁŠA. Nech vás PÁN žehná ako sa pripravujete na Slávny príchod MESIÁŠA.

Môžete vidieť veliké prebudenie, ktoré prepuklo v TELE KRISTOVOM, vychádza z Kene, začínajúce v Keni, pripravuje srdcia a duše človeka v spravodlivosti a absolútnej svätosti, načúvajúc SLOVÁ PÁNA, varujúc ich, že toto miesto nie je vaše konečné, nie je to váš domov. Ale PÁN pripravil pre vás SLÁVNY VEČNÝ DOMOV, SLÁVNE VEČNÉ KRÁĽOVSTVO BOHA JEHOVAH. Iná strana tohto je peklo, takže výber je veľmi jasný.

Iba sa pripravte, PRIJMITE PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA, BUĎTE ZNOVUZRODENÍ, ODVRÁŤTE SA OD VŠETKÝCH HRIECHOV A ZLÉHO. Odvráťte sa od všetkého, čo nesúvisí s BOŽOU VÔĽOU pre váš život. Prinášajte SLOVÁ PÁNA po celý čas, buďte svätí. Pretože bez svätosti nikto neuvidí PÁNA. Ja som videl prichádzať MESIÁŠA. ON si prichádza pre SLÁVNU CIRKEV. Ja som videl, ktorú si zobral, bola slávna a žiariaca. Bola to Svätá Cirkev, spravodlivá Cirkev. To znamená, že každé SLOVO PÍSMA bude naplnené, bude daná príležitosť, aby bola naplnená.

Nech vás PÁN žehná, znova, je to úžasný víkend, slnečný deň tu v Keni, masívne prebudenie prebieha v národe, a potom ON hovorí, že masívne historické záplavy prichádzajú, súd je oznámený TÝMITO DVOMA HROZNÝMI PROROKMI PÁNA PRÍKAZOM BOHA YAHWEH OD JEHO BOŽIEHO TRÓNU V NEBI.

A ON hovorí, že zámer všetkého tohto  slúži na prebudenie duší do tejto ohromnej večnosti, ktorá je nad touto Zemou tu. Nech vás PÁN žehná,

Todah rabah, toda haverim, toda haschem.

 

Off 

2.3.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top