Home
 

PROROCTVO – BOH DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPI NA DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV, 26. FEBRUÁR 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA

SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DŇA 26. FEBRUÁRA 2019,
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH ELOHIM, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH MˇGADDISCHCEM, PÁN JEHOVAH GHANAN, JEHOVAH MEPHALTI, JEHOVAH HASHOPET, PÁN BOH, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON, KTORÝ POSLAL JEŽIŠA KRISA NA KRÍŽ, ABY ZOMREL A VYKÚPIL CELÉ ĽUDSVO. VŠETKO! VŠETKO, znamená aj tých ešte nenarodených, ON hovoril so mnou veľmi ohromným spôsobom minulej noci, aj predošlej noci.

A v tom rozhovore, prvá časť tohto rozhovoru, ON ma zobral na miesto a bolo to v čase večera a na tom mieste Nebo sa otvorilo ponad JEHO DVOMA PROROKMI a potom BOH DUCH SVÄTÝ zostúpil celou cestou z Neba ako holubica v telesnej forme a osvietila toho, ktorý to hovorí s vami dnes večer.

Znova, PÁN JEHOVAH ELOHIM, ON hovoril so mnou veľmi, veľmi ohromným spôsobom. A v tom rozhovore ma zobral na miesto, a potom sa Nebo otvorilo a potom som videl BOHA prichádzať dole, BOHA DUCHA SVÄTÉHO v telesnej forme. A keď prišiel, žiara JEHO SLÁVY svietila na NEHO DOLE, mávala JEHO KRÍDLAMI, TAKÉ MNOŽSTVO SLÁVY OKOLO NEHO A OSVIETILA JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV, KTORÍ TU KRÁČAJÚ, žiaril JEHO SLÁVOU NA NICH. Potom sa ZODVIHOL, BOL VEĽMI ŠŤASTNÝ, KEĎ VSTÚPIL DO NEBA, VSTÚPIL DOVNÚTRA. Takže toto je prvý rozhovor, je tu veliká návšteva, ktorá prichádza, už sa udiala v duchovnom svete.

A potom, v druhom rozhovore vidím množstvo uzdravení, po tejto návšteve, mnoťstvo uzdravení, množstvo uzdravení, takýe bude uzdravovacia služBA. A ja som ich pozdravoval, hovoril som: PÁN vás uzdravil, boli ste chromí a teraz chodite! Vidím chromých, ktorí práve začali chodiť. Masívne množstvo pomazania, masívna moc DUCHA SVÄTÉHO, MASÍVNA MOC PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO. Takže BOH OTEC ma ide poslať na uzdravujúce stretnutie, pravdepodobne sa to stane skoro. Cirkvi sa shromaždia s ich chorými, s chromými, slepými, hluchými, nemými, paralytikmi, poranenia chrbtice, všetky formy ochorení a deformácií pod slnkom.

Bude ohromná uzdravovacia služba po navštívení BOHA DUCHA SVÄTÉHO SAMOTNÉHO V OSOBE, TELESNEJ FORME. SLÁVNA ČISTÁ BIELA HOLUBICA, ktorá prišla z Neba a žiarila na týchto DVOCH, a potom prišlo masívne uzdravujúce pomazanie, ktoré sa stane skoro.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! MNOHO MNOHO TISÍC ĽUDÍ PRICHÁDZA K JEŽIŠOVI A DÁVAJÚ SA KRSTIŤ. Obrovská vlna prebudenia, ktorá zasiahla tento národ práve teraz. Je to moja modlitba, aby to bolo po celom svete, pretoýe oni možu sa zúčastniť tohto mítingu teraz na webe, je to moja modlitba, aby sa toto dialo po celom Svete.

Pamätajte, že BOH nehľadí na osobu alebo národ, okrem Izraela. Ale každý národ má rovnakú príležitosť mať toto prebudenie posledných časov, kdekoľvek ste, kdekoľvek sa zhromaždujete, prijmite ROVNAKÉ inštrukcie pre SLÁVNY PRíCHOD MESIÁŠA.

NECH PÁN ŽEHNÁ CIRKEV, NECH PÁN ŽEHNÁ NÁRODY, NECH VÁS PÁN ŽEHNÁ,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU MESIÁŠ, JEŽIŠ KRISTUS, PÁN PRICHÁDZA PRE SLÁVNU CIRKEV

Ďakujem vám

Off 

28.2.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top