Home
 

PROROCTVO O PREBUDENÍ SLOVA PRICHÁDZAJÚCE TÚTO NEDEĽU, 24. FEBRUÁRA 2019, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA

SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DŇA 24. FEBRUÁRA 2019, 1. časť
sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne minulú noc, ON hovoril ku mne tak ohromným spôsobom o tomto prebudení, ktoré PÁN začal, uviedol do pohybu, ktoré explodoval, explodoval do ohromného ohňa, začínajúc od tohto miesta po celej Zemi. A tohto čas PÁN exploduje toto prebudenie, VEĽMI, VEĽMIMOCNÉ PREBUDENIE, PREBUDENIE SLOVA, PREBUDENIE DUŠE.

A v tomto rozhovore PÁN ma zobral na stretnutie do Thiky. ON ma zobral na stretnutie, ktoré prichádza do Thiky, tento prichádzajúci víkend a bude to masívny, masívny, masívny míting, PREBUDENIE SLOVA. Ja viem, že vy ľudia, Cirkev KRISTOVA, TELO KRISTOVO videlo zázraky, zázraky BOHA, zahŕňajúc dvoch PROROKOV, ako slúžia spolu, vo veľmi historickom pohybe BOHA VŠEMOHÚCOM, ktoré znovu-postavilo Cirkev, vedie do rozpakov ľudstvo a zmietlo múdrosť človeka a v rovnakom čase službu DVOCH PROROKOV PÁNA, toto sú najväčsie zázraky, ktoré tento vek, táto generácia videla, videli aste chromých, ako vstali a začali chodiť, videli ste dve slnká, dve slnká na obohe nad mítingom, videli ste SLÁVU BOHA samotného, ako zostupovala z neba, žiarila na nich, usadila sa na JEHO DVOCH PROROKOV, vo vašom strede zaznamenané na vido naživo. Videli ste slepých, chromých chodili, hluchí počuli, ochrnutí chodili, videli ste čistú transfiguráciu BOHA, NAJČISTEJŠIU BIELU SLÁVU BOHA OTCA.

Videli ste veľa vecí, HIV uzdravené, také zázraky, ale toto prebudenie je veľmi ohromujúce prebudenie, toto je teraz vrchol prebudenia. PÁN ma zobral do Thiky, kde prichádza míting tohto víkendu, prebudenecké stretnutie, tak krásne dni sú tu, slnečný deň a veľké, ohromné prebudenie prichádza do Thiky.

Takže ON ma zobral na ten míting požehnaní ľudia a videl som enormnú masu ľudí. Enormnú, vyzerá to, akoby ľudia prišli z celého národa: Thika samotná je priemyslené mesto s množstvom obyvateľstva, takže oni skutočne prídu na míting, ale vyzerá to, že ľudia prišli aj z celého národa, nikto nechce byť vynechaný. A začala obrovská explózia SLOVA.

A videl som DVOCH PROROKOV PÁNA ako slúžili SLOVOM na Oltári a ľudia všade okolo. Tí, ktorí nenašli m,iesta na sedenie, sedeli na tráve. Iní stáli so svojimi Bibliami. Tí, ktorí sedeli na tráve, boli so svojimi otvorenými Bibliami a papierom a zapisovali si Slovo. Ohromná, ohromná návšteva, nikdy predtým nevidená! Ohromné prebudenie, Toto teraz je explózia prebudenia. Po zázrakoch, po ohromujúcich zázrakov, historických zázrakov, teraz SLOVO, prebudenie duší. Toto je teraz najväčšie prebudenie z prebudení v histórii stvorenia, teraz, pretože toto je o VSTUPE!

Takže keď som tam bol, videl som, ako DVAJA PROROCI PÁNA tam slúžili. Videl som nejakých ľudí, ktorí prišli z mesta Kakamega, hovoril som k nim, iní prišli z iných miest, bolo tam plno, plno. Zobrali si túto správu, zobrali si prebudenie. Zobrali inštrukcie PÁNA, otvorili SLOVO spolu s DVOMA OHROMNÝMI PROROKMI PÁNA YAHWEH, HOSPODINA YAHWEH. 

Toto skutočne zmiatlo múdrosť človeka, ale bolo to také krásne prebudenie, ktoré som videl minulú noc, keď ma PÁN doniesol do tohto priemyselného mesta s názvom Thika. A Thika je asi, ak budete postupovať po super diaľnici, “vozík rosy” je to asi 30-40 minút od Nairobi. Ale videl som dlhý konvoj vozidiel, ktorý vstúpil na diaľnicu do Thiky. Obrovský moment v dejinách Cirkvi. 

A v tej dobe, keď Hospodin JEHOVA viedol týchto DVOCH PROROKOV keď slúžili, videl som, že dávajú chlieb. Dali ľuďom lahodný chlieb. Videl som, že dávajú výborný chlieb. A ľudia jedli chlieb a vychutnávali si chlieb. Spočiatku som si myslel, že to bola pizza a potom som si uvedomil, že to je chlieb , chlieb, chlieb. A dali chlieb ľuďom a ľudia jedli. Bol to tak chutný chlieb. 

Chlieb bol veľmi chutný. Ľudia sedeli na zemi. Veľa ľudí sedelo v tisícoch, neviem, koľko stoviek alebo tisíce ich tam sedelo. Prijímali chleba a jedli. Vyzerá to, že celá centrálna provincia príde. To, čo bola centrálna provincia, príde do Thiky. Bude to ohromná situácia v Thike. 

A potom PÁN YAHWEH, ukazuje, ako JEHO DVAJA PROROCI vzali staré lietadlo, staré lietadlo, ktoré bolo veľmi, veľmi staré. A to bolo dlhé. Je to dlhé lietadlo, veľké ako superjumbo, o niečo väčšie. Hm? A bolo to staré. Bolo na zemi. 

A tak povedal HOSPODIN: “Hľa, keď vstúpili do kokpitu tohto lietadla, dokázali znovu nainštalovať veci do kokpitu. Zjavila sa úplne nová kabína, lietadlo sa stalo novým a lietadlo začalo lietať. A videl som, že lietalo veľmi, veľmi rýchlo, veľmi rýchlo vzlietlo s mnohými ľuďmi, tými ľuďmi, ktorí vidíte na stretnutí, a potom lietadlo vzlietlo vertikálne.       ( smerom hore, pozn. ) 

Čisto biele lietadlo, veľmi biele. Bolo trochu nečisté, keď bolo na zemi, ale keď vzlietlo, bolo biele, keď vzlietlo. Bolo biele. Ale to, čo ma šokovalo, že vzlietlo vertikálne. Lietalo trochu horizontálne, ale potom išlo vertikálne, úplne vertikálne. Vertikálny let a potom som sa zobudil. 

Takže toto je charakter prebudenioa, ktoré prichádza do Thiky, milovaní ľudia a prichádza do TELA KRISTOVHO. Je to veľmi šokujúci čas. Viete to, že som, videl toľko o príchode MESIÁŠA a všetkých týchto udalostiach, s ktorými som sa s vami zdieľal. 

Nuž, v hebrejčine, prebudenie znamená ” Chayah “, čo znamená, aby sa oživil, aby bol oživený, aby bol obnovený, obnovený Duchom Pána, Chayah.
A v knihe Žalmy 85: 6 o oživení hovorí : ( v našom preklade je to verš č. 7, pozn. )  7Či nás ty zase neobživíš? Aby sa tvoj ľud zase radoval v tebe? 

A v knihe Žalmy 85: 6 v anglickom preklade Biblie AMP : Neprebudíš nás znova, aby sa Tvoj ľud radoval v Tebe?
V preklade NASB hovorí  Žalm 85: 6, hovorí: “Neprebudíš nás Ty samotný (veľmi krásne, hovorí  o Ňom samom ), aby sa tvoj ľud v tebe radoval?
Preklad NIV hovorí: Nebudeš nás znova oživovať, aby sa tvoj ľud v tebe radoval? 

Takže, požehnaní ľudia, toto je moment prebudenia v dejinách Cirkvi v tele KRISTOVOM. Toto je najdôležitejšie PREBUDENIE, pretože toto PREBUDENIE JE O VSTUPE CIRKVI DO VEČNOSTI.  A nechcem hovoriť veľa o tom, čo mi PÁN ukázal vo sne, ale hovorím, že teraz všetkým je zjavne jasné, že prebudenie spravodlivosti, prebudenie svätosti, prebudenie pokánia, prebudenie spásy, prebudenie duší, prebudenie Slova, toto je teraz
Najväčšie prebudenie v histórii Biblie! 

A vidíte, že keď som vstúpil, bolo to veľmi staré lietadlo, trochu väčšie ako jumbo 747 a uzemnené.  Bolo to lietadlo, ktoré bolo uzemnené. Biela farba je nahnedlá. Potom DVAJA PROROCI tam dokážu obnoviť kokpit a stali sa elektronickými. A potom vzlietajú, akoby vtip. Vzlietajú s lietadlom, vo vysokej rýchlosti z pristávacej dráhy. Vzlietajú. Potom sa lietadlo stáva novším. Vidím to lietadlo belšie. 

Teraz vidím hore DVOCH,  ja som bol tiež dole, môžem vidieť, ako lietajú a lietajú tam hore v lietadle. A na jednom mieste, lietadlo teraz – bolo veľmi šokujúce to vidieť – si myslíte, že lietadlo má obrátenie orientácie, zvrtlo sa a ide vertikálne. A naozaj sa zvrtlo a potom som sa prebudil. Zbrusu nové biele. Lietadlo bolo teraz nové, úplne nové. 

V hebrejčine slovo “Prebudenie” sa povie “Chayah”. Hovorí sa, že: je oživený, aby bol živý, aby sa zotavil DUCHOM PÁNOVÝM, aby sa oživil Duchom PÁNA, aby bol obnovený Duchom HOSPODINOVÝM, v hebrejčine. 

A čítal som príbeh prebudenia, Je to skrze túto krajinu, je to skrze CIRKEV KRISTOVU, TELO KRISTOVO, CIRKEV V KENI, CIRKEV GLOBÁLNE, ktorá kričí a plače v Žalme 85:7 7Či nás ty zase neobživíš? Aby sa tvoj ľud zase radoval v tebe? 

Takže milovaní ľudia, to je úžasný čas. Bude to EXPLÓZIA SLOVA v Thike v tejto krajine a ja viem, že to bude vysielané celoglobálne prostredníctvom webovej stránky a nášho rozhlasového vysielania, to je úžasné obdobie, keď sa PÁN rozhodol teraz po mega zázrakov, veľkolepých zázrakov, astronomických zázrakov: dve slnká, Oblak prichádzajúci z Neba a usadil sa na týchto DVOCH počas žiarivého denného svetla.

 Po všetkom, čo sme videli, chromí chodili, slepí videli, vzkriesená mama Rosa, všetky tieto veci, hluchí počuli, potom teraz oživenie duše, najdôležitejšie prebudenie, prebudenie vstupu. A tento rozhovor PÁNA je OBJASŇUJÚCI milovaní ľudia. Je odhaľujúci. Toto je najdôležitejšie prebudenie, pretože toto prebudenie je pre VSTUP. 

Todah rabah! MESSIAH sa blíži, milovaní ľudia! Todah chaverim! Todah, todah! Todah haversheli! Todah Hashem! TODAH.

Na preklade 2. časti sa bude pokračovať,… 

Off 

20.2.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top