Home
 

PROROCTVO – DVAJA HROZNÍ PROROCI PÁNA ZASIAHNÚ ZEM S HISTORICKÝMI ZÁPLAVAMI, NAJVÄČŠÍ PROROCI HOSPODINA, 9. FEBRUÁR 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA
SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DŇA 9. FEBRUÁRA 2019
sumarizácia: 

Nuž, milovaní ľudia, BOH JEHOVAH, STVORITEĽ NEBA A ZEME, TEN, ktorý stvoril všetkých ľudí, ľudské bytosti, živé bytosti, vesmír, planéty, ON stvoril slnko, niektoré z nich sú 600 bilión krát väčšie než slnko, ktoré máme v našej slnečnej sústave, tu, v našej galaxii a PÁN JEHOVAH, ktorý stvoril stromy a oceány, ON stvoril každé jedno stvorenie, všetko, čo je živé, ON hovoril so mnou, ON, ktorý si vybral Jeruzalem a ON hovorí ÁNO, v tom rozhovore ON povedal, pred mnohými rokmi, keď ma zobral do Jeruzalema a ON zodvihol mesto Jeruzalem ponad Zem a ON povedal: áno, Jeruzalem je centrom Zeme, ON, ktorý si vybral Jeruzalem, aby bol centrom zeme a centrom príchodu MESIÁŠA.

ON hovoril so mnou, PÁN BOH JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH ADONAI, BOH nášho PÁNA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, prichádzajúceho MESIÁŠA, ON so mnou hovoril minulú noc, milovaní ľudia a toto je rozhovor, ktorý so mnou hovoril opakovane trikrát doteraz.

Ja som videl dvoch HROZNÝCH PROROKOV PÁNA, ako sa zjavili pred PÁNOM, a ako stáli pred PÁNOM, PÁN YAHWEH, JEHOVAH ADONAI, ON im prikázal, aby išli a zasiahli Zem súdom a ja som ich videl, ako zasiahli Zem, oni zasiahli Zem.

Znova, oni zasiahli Zem a videl som historické záplavy, videl som historické záplavy, keď oni zodvihli ich ľavý prorocký prst a zasiahli Zem. Vidím historické záplavy prichádzať na Zem a tie záplavy sú veľmi historické, takže vidím tieto historické záplavy prichádzať na Zem a vidím veľa ľudí sa vysťahovalo zo zničených domov a tiež vidím vysoký mrakodrap, vidím, že záplava pokrýva mrakodrap, je to veľmi historická záplava, Biblických rozmerov, prichádzajúca na Zem.

Ja som videl DVOCH HROZNÝCH PROROKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAPITOLY, ako zasiahli Zem. Zasiahli Zem znova a keď to urobili na príkaz PÁNA BOHA, videl som historickú, historickú záplavu, ktorá zasiahla Zem. Videl som, ako sa množstvo ľudí vysťahovalo, videl som tiež mrakodrap bol pokrytý, záplava siahala na vrch mrakodrapu.

Neviem, aké mesto je to, takže historická záplava prichádza, milovaní ľudia. Toto sú znaky, o ktorých PÁN hovoril, že bude súženie, aké nebolo nikdy predtým, od stvorenia národov. Takže PRIPRAVTE CESTU MILOVANÍ ĽUDIA, MESIÁŠ PRICHÁDZA, VIDEL SOM MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ! Videl som príchod MESIÁŠA, videl som Cirkev, ktorú MESIÁŠ zobral. Je to SVÄTÁ CIRKEV, SLÁVNA CIRKEV. Videl som PRICHÁDZAŤ MESIÁŠA. 

Videl som druhý koniec, ako poslal PÁN JEHO DVOCH PROROKOV a oni zasiahli. zasiahli národ s historickými záaplavami. A toto je veľmi šokujúci čas v histórii Zeme,

MESIÁŠ PRICHÁDZA, TODAH RABA, PRIPRAVTE CESTU MILOVANÍ ĽUDIA, buďte si istí, že ste znovuzrodení, že ste prijali evanjelium, prijmite dobrú správu, že JEŽIŠ už zomrel za hriechy všetkých ľudí, odvráťte sa od hriechov a čiňte pokánie a prijmite JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA  a buďte svätí a spravodliví.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ja som videl príchod MESIÁŠA!

Videl som, ako si MESIÁŠ prichádza pre SLÁVNU CIRKEV.

A videl som sám seba, ako som bol zapojený do veľmi veľkej misie pre PÁNA tu na Zemi, keď ohromná temnota pohltí Zem. Choďte odtiaľto! Choďte odtiaľto preč! nezaoberajte sa s týmto! Choďte z tohto miesta, za týmto je závážny moment, nechcite to vedieť! Ja vám to ani neviem opísať, nie je to potrebné. Iba sa pripravte a odíďte odtiaľto! Choďte do bezpečia Neba.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

TODAH RABA, TODA LACHEM, TODA HASHEM, TODA RABA.

Off 

17.2.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top