Home
 

NÁVŠTEVA BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, MESIÁŠ PRICHÁDZA!, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 31. JANUÁR 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA
SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DŇA 31. januára 2019
sumarizácia:

Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril ku mne posledných 24 hodín veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, ON ma zobral do Neba, milovaní ľudia, a keď ma zobral do Neba, práve predo mnou som videl niekoho, kto vyzeral ako SYN ČLOVEKA A MAL OBLEčENÉ RÚCHO, ktoré siahalo až úplne dole k JEHO NOHÁM.

Znova, HOSPODIN mi ukázal SYNA ČLOVEKA a zobral ma do Kráľovstva Božieho v Nebi, iba pred niekoľkými hodinami a ukázal mi SYNA ČLOVEKA, oblečeného v bielom rúchu, ako z vlny, mu siahalo až dole k JEHO NOHÁM.

Rúcho žiarilo JEHO SLÁVOU, JEHO RÚCHO vyžarovalo JEHO SLÁVU, ohromné rúcho, milovaní ľudia, pred Božím trónom a ON stál na zelenom, absolútne zelenom, tá časť Neba bola absolútne zelená, akú som nikdy nevidel. Znova, pred niekoľkými hodinami HOSPODIN JEHOVAH ma zobral pred TRÓN BOŽÍ, milovaní ľudia a potom mi ukázal SYNA ČLOVEKA.

Mal oblečené rúcho, veľmi dlhé rúcho, siahalo k JEHO CHODIDLÁM. jeho RÚCHO vyžarovalo čistú bielu, žiarilo viac ako slnko, zažiarilo dvakrát a potom HOSPODIN ma priniesol naspäť.

MESIÁŠ PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA! PRIPRAVTE CESTU!

NAVRÁŤTE SA K SPRAVODLIVOSTI, ODVRáŤTE SA OD HRIECHOV, SEXUÁLNYCH HRIECHOV, KLAMSTIEV, PERVERZIE, NEMORÁLNOSTI, SEXUÁLEHO CHTÍČA, FALOŠNÝCH PROROKOV, FALOŠNÝCH APOŠTOLOV, OD EVANJELIA, KTORÉ SA ZAMERIAVA NA TENTO HYNÚCI SVET. 

Činte pokánie milovaní ľudia a buďte svätí, MESIÁŠ PRICHÁDZA! Držte sa spravodlivosti, spravodlivosti PÁNA. Pred niekoľkými hodinami ma HOSPODIN zobral pred BOŽÍ TRÓN a ON mi ukázal SYNA ČLOVEKA. A JEHO rúcho siahalo dole až k JEHO CHODIDLÁM, bielšie ako sneh a JEHO SLÁVA ŽIARILA, zažiarila dvakrát a potom ma zobral naspäť.

Shalom toda, toda toda, todah raba, ďakujem vám. 

Off 

31.1.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top