Home
 

PROROCTVO O HISTORICKOM A OHROMNOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA STRETNUTIE V NAKURU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 20. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 20. Decembra 2018
sumarizácia:

Milovaní ľudia, JEHOVAH EL OLAM, NAJVYŠŠÍ HOSPODIN, JEHOVAH ELYON, PÁN HOSPODIN EL OLAM, VEČNÝ BOH, ON hovoril so mnou milovaní ľudia. ON ma zobral na míting PÁNA, ktorý prichádza do Nakuru a ukázal mi ohromné, ohromujúce historické uzdravujúce pomazanie, ktoré zasiahne tento míting, keď ON prinesie JEHO DVOCH PROROKOV na tento míting, a vidím DVOCH PROROKOV HOSPODINA, jedného na tej strane, ľavej, ako slúži ľuďom a druhého na pravej strane, v určitej vzdialenosti, ako slúži.

Bude to šokujúca návšteva na tvári Zeme, ale v tejto návšteve, ktorú mi ukázal tejto noci, ja vidím, že keď vstúpim na územie mítingu a potom začnem slúžiť, uzdravujúce pomazanie HOSPODINA zasiahne míting a chromí začnú vstávať vo všetkých smerov, slepé oči sa budú otvárať, hluchí, nemí, ochrnutí, … HOSPODIN bude tvoriť nové oporné tkanivo v nohách, posilní slabé nohy a postaví ich na zem, tí, ktorí majú zdeformované časti, budú uzdravení.

To bude šokujúci čas milovaní ľudia, vidím veľa chromých detí, ako ich žehnám, veľa slepých detí, vidím množstvo, ako prichádzajú uzdravení. Teraz ich môžem vidieť, ako chodia, veľa cromých detí. Veľa slepých detí bude vidieť, hluchých detí bude počuť, nemí budú hovoriť a tak ďalej, bude to veliká návšteva,…

HOSPODIN mi ukázal míting, ktorý prichádza do Nakuru v oblasti Menengai. Tu, v meste Nakuru v Keni. Toto je vyvrcholenie vzhľadom na svedectvá, ktoré vy počúvate v rádiu dnes, ako zdravotnícki špecialisti hovoria v rádiu, veľmi šokujúce je počúvať ich.

Lekári hovoria o novej maternici, žena, ktorej maternica bola chirurgicky odstránená a vyhodená a potom HOSPODIN jej stvoril novú maternicu a teraz má tá žena dieťa, to bolo totálne šokujúce pre lekársky tím! Jedna, pôvodná správa lekárov poukazuje, že maternica bola odstránená chirurgicky a teraz nová správa lekárov dokazuje, že maternica je zdravá a žena vynosila dieťa!

Toto je veľmi ohromný čas, milovaní ľudia! V histórii Cirkvi. Toto je hodina moci! Toto je vyvrcholenie v Cirkvi. A toto je moja modlitba, že začínajúc začiatkom Nového Roku, že oveľa viac národov pripraví veľký Míting a pozve týchto DVOCH PROROKOV, aby priniesli neskoršie pomazanie. Aby využili návštevu tejto hodiny. Využili kríž a KRV JEŽIŠA.

Videl som míting v Nakuru, bude množstvo uzdravení, masívne uzdravujúce pomazanie zasiahne stretnutie a veľa chromých bude chodiť, slepých vidieť, hluchých počuť, nemých hovoriť, paralytikov chodiť, rany vyschnú, rakoviny vyschnú, rakoviny sa vstrebajú, rozpustia, zlomené chrbtice, zlomené kosti, slabé krky budú uzdravené a posilnené, bude to nesmierne ohromujúce, mimo kontroly,…

To je dôvod, prečo Biskupi a usporiadatelia musia byť veľmi na pozore, a spolupracovať s lekárskym tímom, špeciálnym profesionálnym tímom, ktorí budú slúžiť pod námestníkom, oni ponúkli ich službu, toto je historické! Viac, ako 723 lekárskych poradcov, špecialistov, ktorí sa ponúkli slúžiť na tomto stretnutí.  

My skutočne budeme potrebovať pomoc, pre všetkých ľudí, any mohli byť zaznamenaní. Pretože keď budú uzdravení, potom môžeme vidieť, čo bolo zaznamenané pri bráne č. 1. keď oni prišli na míting. Ale som videl veľa chromých detí sa postavilo, veľa chromých dospelých sa postavilo a začalo chodiť po prvý krát, slabé nohy boli posilnené, niektorí z nich sa pokúšali začať behať, spadli a začali behať znova, tak boli nadšení, že boli uzdravení, oslobodení!

Ako vidíte v knihe Malachiáša 4:2 Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravedlivosti, a lekárstvo bude na jeho krýdlach; vyjdete a budete poskakovať ako vykŕmené teľatá.

Nové oči budú vidieť, ohromné nadšenie, nová sloboda, toto sa stane na uzdravujúcom stretnutí v časti Memengai v Nakuru, Bude to masívne uzdravenie, bude množstvo, množstvo chromých chodiť, veľa slepých vidieť, veľa nemých, paralytikov uzdravených, dokonca aj tí, ktorí prídu zo zahraničia, keď ste v rôznom stave, prosím, príďte a očakávajte vaše uzdravenia.

A tiež som videl, že HOSPODIN príde navštíviť míting veľmi ohromným spôsobom. Takže, milovaní ľudia, poďme sa pripraviť na Slávny príchod MESIÁŠA. Toto sú navštívenia, ktoré Biblia zasľubuje, že prídu v tomto čase, predtým, než MESIÁŠ príde.

Ja som videl príchod MESIÁŠA.

Všetky tieto mítingy, všetky tieto návštevy na Zemi používa HOSPODIN, aby pripravil BOŽÍ ľud pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. MESIÁŠ PRICHÁDZA! ČINTE POKÁNIE! ČINTE POKÁNIE NÁRODY ZEME! A ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV! A UCHOPTE SPRAVODLIVOSŤ JEŽIŠA. A SPRAVODLIVOSŤ JEŽIŠA!

Tu je iba jediná cesta, skrze ktorú ľudia môžu byť spasení. Skrze MENO JEŽIŠ. Skrze KRV JEŽIŠA. Je iba jediná cesta do Kráľovstva BOŽIEHO, do Kráľovstva nášho OTCA v Nebi. Je to iba skrze PÁNA JEŽIŠA, je to jediná cesta. Neexistuje žiadna iná cesta. Žiadne iné náboženstvo, ktoré by vás zobralo do Neba. Iba skrze JEŽIŠA KRISTA.

Takže, milovaní ľudia, činte pokánie v MENE PÁNA JEŽIŠA KRISTA a zúčastnite sa tohto ohromného prebudenia, nasledujte spravodlivosť, odmietnite hriech, buďte svätí! Pretože Biblia hovorí, že bez svätosti nikto neuvidí BOHA. Kráľovstvo BOŽIE je blízko.

Ďakujem veľmi pekne, todah, shalom. 

Off 

20.12.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top