Home
 

PROROCTVO O HISTORICKOM ŠOKUJÚCOM NAVŠTÍVENÍ HOSPODINA, POSLEDNÁ SLÁVA ZASĽÚBENÁ V BIBLLI JE TU, 10. JANUÁR 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 10. Decembra 2018
sumarizácia: 

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou o mítingu, ktorý prichádza do Nakuru. A znova, je to pokračujúci rozhovor z Neba, z miesta TRÓNU PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO v Nebi ku Zemi.

Tento rozhovor je teraz zameraný na tento mocnú, mocnú, mega super slávnu historickú prebudeneckú uzdravujúcu službu a konferenciu Pastorov, ktorá prichádza do Nakuru, začínajúc 29. decembra a 30. decembra uzdravujúca služba a 31. decembra bude Mega, mega, mega Konferencia Pastorov, toto bude explózia, totálna prorocká explózia tam, pretože sme videli, že množstvo vedúcich Cirkví z celého Sveta sa pokúšajú prísť do Nakuru a vidím, že publicita a ohlasovanie v televízii prebiehajú v tomto národe.

To bude tak veľké, každému je daná príležitosť, aby prišiel pred HOSPODINA. HOSPODIN hovoril so mnou o tomto prichádzajúcom stretnutí a chcem povedať toto: že tento míting bude pravdepodobne najväčší vôbec, o akom sme počuli v tomto národe. Najväčší míting uskutočnený na tvári Zeme bude v Nakuru, v Keni.

Znova, najväčšie zhromaždenie ktoré sa bude diať na tvári Zeme bude v Nakuru v Keni, 29. a 30. decembra – uzdravujúca služba, veľmi veľkolepá, šokujúca, super slávna, mega, uzdravujúca služba, HOSPODIN bude konať ohromné zázraky, ON mi ukázal tak veľa, zahŕňajúc zázraky stvorenia, zahŕňajúc predĺženia nôh, stvorí oči, to bude veľmi mocná návšteva v histórii Zeme. A čo je tiež šokujúce, že účasť na mítingu bude tak šokujúca, bude to míting, o akom ste predtým nepočuli.

Bude to šokujúce, ako sa ľudia zúčastnia tohto mítingu, bude to historický míting. Ja som to už videl. HOSPODIN ma zobral tam, ja som videl účasť, je to tak mocné, je to historický míting, ktorý sa uskutoční v Nakuru v Keni, milovaní ľudia. Preto prosím organizátorov, aby ste si boli istí, že bude v poriadku celý systém, PÁN vám pomôže, pretože toto bude míting, aký nebol žiaden iný. Nebol predtým míting tohto charakteru.

Na základe toho, čo mi HOSPODIN ukázal, nemali sme taký míting predtým. to bude tak MEGA HISTORICKÝ MÍTING, a to bude míting, kde SAMOTNÝ BOH OTEC zostúpi a prinesie uzdravenie JEHO ĽUĎOM. Ja vidím návštevu BOHA OTCA pricháadzať na tento Míting. To bude tak veľké! Túto minulú noc mi ON ukázal druhý rozhovor, ON mi ukázal, ako pôjde z Neba a navštívi Míting.

Takže tu bude veliká situácia na Zemi. Tak veliká situácia v Nebi tiež. Celé Nebo bude zamerané na tento míting. Dokonca aj teraz. Zameranie, ako HOSPODIN HOVORIL. Je to tak historický čas v histórii Cirkvi, tak ohromujúci a úžasný moment v Cirkvi Kristovej milovaní ľudia, TELO KRISTOVO.

Toto je hodina, kedy všetci ľudia po celom Svete, ktorí prichádzajú, aby sa zúčastnili tohto stretnutia, pripravte sa. Potrebujete sa pripraviť veľmi dobre, ako sa môžete zjaviť PRED HOSPODINOM. Choďte do Biblie a uvidíte, že keď HOSPODIN ich išiel navštíviť, oni si čistili rúcha, pripravovali sa, oddelili sa od ich manželiek po tri dni a všetky tieto veci,… toto symbolizuje skutok pokánia a posvätenie. Aby sa sami posvätili. Aby sa posvätili pre PÁNA.

Aby keď príde HOSPODIN, aby si zobrali maximum. Aby vyťažili z návštevy a skutočne si zobrali plné zisky z návštevy BOHA OTCA.

Takže toto sú veľmi šokujúce dni milovaní ľudia, drahí svätí, toto sú veľmi, veľmi ohromujúce dni, dni, ako žiadne predtým, dni, o ktorých bolo už dávno prorokované. Bolo nám o nich hovorené v Biblii. Ako HOSPODIN príde navštíviť sám v SLÁVE, aby pomohol Cirkvi.

Teraz, keď poslal POSLOV NESKORŠEJ SLÁVY, vidíte, že je tu zámerná snaha Neba, zámerne zjaviť ohromnosť, zjaviť autoritu, zjaviť moc, ktorú HOSPODIN NA NICH DAL, aby obnovili Cirkev, ich mandát právomoci, milosti a HOSPODIN má tiež iný mandát pre nich v inom režime, v inom čase, po vytrhnutí Cirkvi.

Ale znova, ja vidím míting, ako žiaden iný, dokonca aj typ účasti ma šokoval, keď mi HOSPODIN ukázal účasť, keď mi ukázal míting a povedal mi: pozri, aká účasť, ako sa ľuďia zúčastnia. Pozri sa na ľudí, ktorí sa zhromaždia na tomto mieste, na tomto ohromnom, historickom prebudeneckom stretnutí HOSPODINA.

Takže toto bude veľmi hostorické a požehnaný čas byť znovuzrodeným, pre každého aby bol navigovaný múdrosťou a pripravil sa rozumne a správne. V správnom postavení pred HOSPODINOM, že keď HOSPODIN príde navštíviť, aby vás neprešiel pomimo, neobišiel. Hádam nikto neche, aby bol obídený, keď príde navštíviť HOSPODIN.

To je úžasný moment, mocný čas, keď HOSPODIN vychádza ustanoviť náboženstvo KRÍŽA, OBNOVIŤ MOC KRVI JEŽIŠA. Dať do hanby uspokojenosť odpadnutia cirkví,  toto odpadnutie, ktoré vidíte naveky, nemorálnosť, morálny rozpad v Cirkvi, nedbanlivosť, vlažnosť, svetskosť ktorú vidíte v Cirkvi, kde ľudia žijú spolu bez manželstva a iné situácie, ktoré skutočne berú preč autoritu spásy na kríži.

Ale TERAZ ON SÁM OBNOVUJE AUTORITU KRÍŽA.

S JEHO DVOMA MOCNÝMI, MOCNÝMI, MOCNÝMI PROROKMI A OBNOVUJE MOC KRVI, MOC POKÁNIA, MOC SVÄTOSTI, MOC SPRAVODLIVOSTI, ON TO ROBÍ TAK ZREJMÉ SVETU, ŽE TOTO JE OČIVIDNÝ VÝBER. 

Je to jasný výber byť spravodlivý pred BOHOM. Je to jasný výber si vybrať svätosť, je to jasný výber prísť do tohoto Zboru Pokánia a Svätosti, aby ste počúvali priamo od BOŽIEHO TRÓNU. Bola by to veľmi veľká chyba byť niekde inde, žiaden vtip zmeškať večnosť!  

Vidíte, aký je HOSPODIN vytrvalý ohľadom návštevy s JEHO DVOMA SLUŽOBNÍKMI, ktorých ON poslal v tejto hodine a toto vám napovie veľmi jasne, že týmto spôsobom, títo, ktorí sa tu pripravujú, budú zobratí hore!

A tí, ktorí sú stále na iných miestach, kde sa nedržia spravodlivosti, kde neuskutočňujú a nedržia sa svätosti PÁNA v ich kresťanských praktikách, uctievaniach, oni zmeškajú večnosť.

Posolstvo je teraz veľmi jasné, aby každý, kto má uši, aby počul a oči, aby videl.

Teraz je tu dôvod, prečo hovorím, ku organizátorom, prosím organizujte maximálne, organizujte tak, akoby nemal byť žiaden iný míting, pretože som videl, že to bude mega, mega, mega míting, nikdy sme nemali taký míting s takou účasťou, ako ľudia prichádzajú na ten míting. Taká explózia slova, explózia javov a zázrakov, NESKORŠIA SLÁVA SA DOTÝKA DOLE, BOH PRICHÁDZA DOLE, ABY SA DOTÝKAL DOLE.

A ON prichádza zámerne, aby hovoril k srdciam vašim, ktorí ste teraz naladení, ON sa zameriava na vaše srdcia, na vás, veriaci kresťania. Všetok ten zámer pre vašu dušu. Aby zaujal vašu pornosť, odbočil, zmenili vaše cesty, boli viac spravodliví a žili svätý kresťanský život. A žili život dôsledne, pevne v správnom postavení s BOHOM, aby ste mohli vidieť VEČNE SLÁVNE KRÁĽOVSTVO V NEBI.

Nech vás PÁN žehná, môžem to ukončiť, že poviem, ďakujem vám, v hebrejčine todah, todah todah, todah lachem, baruch hashem.

Off 

10.12.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top