Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ HISTORICKEJ NÁVŠTEVE DO NAKURU, 8. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 8. Decembra 2018
sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou tu počas dňa, východoafrického času, na tejto druhej časti Zeme, HOSPODIN ELOHIM, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN, STVORITEĽ NEBA A ZEME, BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŚA KRISTA, ON hovoril dnes so mnou dnes poobede. Mocný a najhroznejší BOH IZRAELA, HROZNÝ  BOH IZRAELA, TEN, ktorý ich viedol naprieč púšťou, až pokiaľ ich priviedol do zasľúbenej Zeme, ON ich doviedol do Izraela, doniesol ich na vrch Moria, na vrch chrámu, aby HO mohli uctievať.

ON hovoril so mnou, JEHOVAH, a tohto času ma ON zobral na míting a HOSPODIN mi ukázal JEHO DVOCH NAJHROZNEJŠÍCH PROROKOV, ako slúžili na mítingu HOSPODINA v Nakuru. Je to veľmi mocný čas, pretože dnes poobede, tu, HOSPODIN ma zobral na prichádzajúci míting, PÁN vedie rozmáhajúci sa rozhovor, Nebeský zástup a poslovia, rozhovor medzi Nebou a Zemou bude narastať, bude frekventovanejší, ako sa približujeme bližšie k tomuto mocnému, mocnému mega, grand veľkolepému, super Slávnemu historickému prebudeniu na konci roka a už môžete vidieť, ako sa veľmi buduje tento míting.

Dnes poobede HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH KABODHI, ON hovoril so mnou o tomto mítingu, ON ma zobral na ten míting a ja som videl DVOCH NAJOBÁVANEJŠÍCH PROROKOV HOSPODINA, DVOCH NAJHROŽNEJŠÍCH PROROKOV HOSPODINA SLÚŽIŤ NA TOM MÍTINGU.

A ako ONI slúžili na tom mítingu, je to veľmi mocné, pretože ako oni slúžili, ja som videl chromých, ako práve došli na miesto stretnutia, videl som, ako chromí sa postavili. Chromé deti, chromé dievčatá, boli narodené úplne chromé, postavili sa a začali chodiť po prvý krát. Bolo to veľmi šokujúce a veľmi ohromujúce. Boblo to veľmi ohromné vidieť, keď JEHO DVAJA NAJHROZNEJŠÍ PROROCI, TRANSFIGUROVANÍ PROROCI PÁNA, keď iba vstupovali na miesto stretnutia, historické POMAZANIE HOSPODINA ZASIAHLO MÍTING. Veľmi mocne a veľmi šokujúcim spôsobom. A toto je po druhý krát teraz, kedy HOSPODIN hovorí o takom historickom pomazaní, ktoré nikdy predtým nenavštívilo Zem. Ide zasiahnúť míting v Nakuru.

A potom chromí sa postavili a začali chodiť, to bolo dramatické, veľmi chaotické, všade bol chaos, keď chromí začali vstávať, .. jeden chromý, ja ho teraz vidím, po mojej pravej strane predo mnou, malé dievča, ja neviem, či má 5 alebo 7 rokov, začala chodiť. Začala chodiť, je to veľmi ohromný moment, ohromujúci moment. Potom tam vidím skupinu ľudí, chlapcov, chlapec, pravdepodobne 8 alebo 10 rokov, tiež chodí a potom vidím skupinu ľudí prichádzať z inej strany, s chromým dievčaťom, pravdepodobne tiež asi 10 – ročné, narodili sa úplne chromé, ľudia oslavovali, bol ohromný pohyb na mítingu, ľudia prichádzali s chodiacimi chromými.

Keď som sa pozrel na inú stranu, skupina ľudí tiež prichádzala so slepými, iná s chromými, bolo to veľmi masívne. Videl som DVOCH NAJHROZNEJŠÍCH A NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV IZRAELA ako vstúpili na míting BOHA, HOSPODINA JEHOVAH YAHWEH. A historické pomazanie a moc BOHA zasiahlo míting, to bolo šokujúce to bolo plné bázne, tak ohromné, hrozné. Bolo to tak veľkolepé sa na to pozerať.

Takže toto sa bude diať milovaní ľudia, bude to neuveriteľný čas, kvôli neskoršej sláve. POSLI, ktorých Nebo preduložilo do neskoršej Slávy teraz kráčajú po tejto Zemi. Aký šokujúci čas. Ja plačem pre všetky národy, vidím, že náš kalendár je plný aj na 2020 a dokonca sme tam nedali množstvo národov, my sme tam nedali približne 12 národov z latinskej Ameriky, Salvador, Ekvádor, Bolívia, Mexiko, Kostarika, …všetky sú zoradené.

Všetky požadujú veľkú návštevu. A pritom kalendár je plný aj v roku 2020. Ako si prajem, aby HOSPODIN dovolil každému národu, aby žili a videli takýto moment v ich národe. Je tak mocná SLÁVA BOHA, že sa dotýka dole zeme. Dotýka sa dole zeme, keď BOH OTEC SÁM navštívi národ, to zmení národ naveky.

Pozrite sa na Keňu teraz. Pozrite sa na prebudenie v Keni teraz. Napríklad, dnes boli všade kampane, evanjelizačné zhomaždenia. Celý národ bol plný zhromaždení, Biskupi zhromažďovali, spojené zhromaždenia, spojené Bohoslužby, v celom národe, hovorili im, aby pripravili ich chromých, pripravili ich slepých, ľudia prijímali PÁNA, krsty, je to úžasné s BOHOM OTCOM A JEHO SLÁVOU. Fyzickou manifestáciou BOHA OTCA A ON sa dotýka dole zeme. Zmení národ úplne a pozdvihne národ do Neba. Keňa teraz bola pozdvihnutá do neba. PÁN hovoril: Kafarnamum bolo pozdvihnuté do Neba, znamená, že zázraky PÁNA sú teraz tu.

Posolstvo o spravodlivosti je teraz tu. Posolsvto Neba je tu. Aké je to teraz veľké v Keni, dokonca väčšie ako v Kafarnau. Znaky, javy, zázraky. Vidím OBLAK BOH AOTCA prichádza navštíviť JEHO SLUŽOBNÍKOV, JEHO PROROKOV na veľký míting, na grand mega super slávny, historický míting, ktorý sa bude konať konať v Nakuru na konci roku.

A letenky Pastorov z celého Sveta prichádzajú hromadne, každý chce byť v prítomnosti PÁNA, je to šokujúci, ohromný moment v histórii Cirkvi. Aká hodina v Cirkvi milovaní ľudia! A potom, keď PÁN mi ukázal túto návštevu, ON HOVORIL A POVEDAL: dôvod, prečo som vám to povedal je dôležitý pre každý národ, ABY POČÚVALI TENTO HLAS! A POTOM POKRAČOVAL A POVEDAL: KTOKOĽVEK NEBUDE POSLÚCHAŤ, NEVSTÚPI, POVEDAL TO HLASOM.

TAKŽE TOTO VÁM SKUTOČNE NAPOVIE, ŽE MUSÍTE POSLÚCHAŤ TIETO INŠTRUKCIE HOSPODINA. Túto neskoršiu SLÁVU každý národ sa jej musí pridržať, musí sa podriadiť. PRETOŽE TOTO SÚ INŠTRUKCIE SAMOTNÉHO BOHA OTCA. OTEC SÁM PRICHÁDZA V JEHO OBLAKU.

KAŹDÝ NÁROD MUSÍ POČÚVAŤ, MUSÍ SA PODRIADIŤ INŠTRUKCIÁM. Pretože bez svätosti, bez spravodlivosti nikto neuvidí Slávne Kráľôovstvo BOHA. Toto je veľký pohyb BOHA, nikto to nemôže teraz ignorovať. A to bolo tak masívne, videl som množstvo ľudí, množstvo zástav, akoby celý Svet tu bol. Množstvo, množstvo zástav, neviem, koľko miliónov, doslova niekoľko miliónov ľudí naplní toto územie mítingu. Videl som more ľudí. Každý chce byť tam, kde BOH OTEC PRICHáDZA NAVŠTÍVIŤ. Aká úžasná hodina milovaní ľudia, Vidím veľa vlajok z mnohým národoch, ako ľudia dvíhajú vlajky, prekrásny pohľad, prekrásny moment, milovaní ľudia.

Woow, aký úžasný, mocný moment v Cirkvi. Takže HOSPODIN mi znova hovoril o tejto ohromnej návšteve, ktorá prichádza do Nakuru. Veľa, veľa, veľa ľudí zobralo vlajky, vidím vlajky, tak veľa vlajok z celej Zeme. Oni vyzdvihujú vlajky, keď BOH OTEC ZOSTUPOVAL. OHROMNÁ OHROMNÁ SLÁVA PRICHÁDZA postaviť chromých, otvoriť slepé oči, otvoriť hluché uši, uvoľniť jazyky, ktoré sú zviazané a nemé, vysušiť rany, vysušiť rakoviny, zrezať nádory, dotkne sa ochorení srdca a uzdraví ich, cirhózy, mentálne problémy, uzdraví ich a ucelí, ochorenie krvácaní sa zastavia, HOSPODIN IDE UZDRAVIŤ KAŽDÉ OCHORENIE POD SLNKOM.

Aký úžasný čas v histórii Cirkvi. Nikdy v histórii Biblie nebol taký deň, kedy dopredu bolo hovorené: pozrite, teraz príde HOSPODIN a postaví množstvo chromých, otvorí množstvo slepých očí, otvorí množstvo hluchých uší, NIKDY! NIKDY! IBA TERAZ! Iba v tejto generácii, milovaní ľudia. Aký rozprávkový moment  v histórii Cirkvi. Moment moci. A vidím množstvo ľudí, vidím tento míting, vidím profesorov z univerzity, veľa z nich, PÁN mi ukazoval, oni vychádzajú von, konečne si uvedomili, že TOTO JE TÁ CESTA. kEĎ NEBUDETE NASLEDOVAŤ TENTO HLAS, VY NEVSTÚPITE!

BOH OTEC UROBIL VÝZNAMNÚ NÁVŠTEVU, POHYB BOHA  A NIKTO HO NEMÔzE IGNOROVAŤ. NIKTO STVORENÝ HOSPODINOM. Takže vidím množstvo iných profesorov, ktorí ani neboli v tomto Zbore, ja ich vidím slúžiť na stretnutí. Slúžiť. Aké šokujúce! Oni pomáhajú chromým, kráčajú s chromými, oslavujú, vidím aj iných ľudí, plno, plno, míting je zaplnený.

A keď sa pohybujem tým, smerom, ďalší chromý je tam, a je tam tak mnoho ľudí okolo, veľa chromých vstáva všade, takže som musel urobiť cestu pre nich. Je to veľké milovaní ľudia! NÁRODY, KTORÉ TO NEUVIDIA, NEVSTÚPIA, HOVORÍ PÁN HOSPODIN!

TOTO JE NESKORŠIA NÁVŠTEVA, NESKORŠIA SLÁVA, KTORÁ PRIPRAVUJE NÁRODY PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. HALLELUJAH! TAKŽE TOTO JE ÚŽASNÝ ČAS MILOVANÍ ĽUDIA. Viem, že prebiehajú veľké TV reklamy, to sú veliké veci, ktoré sa dejú na Zemi! Televízne reklamy prebiehajú aby dali každému príležitosť, aby priniesli ich chromých, aby odstránili chromých z ich domovov, slepé deti, postihnutých blízkych z ich domovov a priniesli ich na stretnutie. Zasiahnutie ľudí je enormné, masívne, každému by mala byť daná príležitosť.

Toto je návšteva tejto generácie. Návšteva vášho životného času. Ja som videl BOHA JEHOVAH ako prichádza pripravovať Cirkev a vidím JEHO DVOCH HROZNÝCH PROROKOV SLÁVNYCH, ICH RÚCHO, OBLEČENIE BOLO TAK SLÁVNE, ako slúžili, ja som ich videl. Vidím ich rúcho Slávne, reflektívne, tak čisté biele, ja ich vidím, ako sa pohybujú na stretnutí. DVAJA PROROCI HOSPODINA.

Aký mocný čas milovaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA! ČINTE POKÁNIE A ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV! ČINTE POKÁNIE A ODVRÁŤTE SA OD ODPADNUTIA! FALOŠNÝCH PROROKOV, FALOŠNÝCH APOŠTOLOV! FALOŠNÝCH EVANJELISTOV, FALOŠNÝCH KAZATEĽOV! FALOŠNÉHO EVANJELIA! MODERNIZMU! MODERNÉHO EVANJELIA! POZRITE SA ČO HOSPODIN ROBÍ V KRAJINE, KTORÁ NIEJE V PRVOM MODERNOM SVETE. Zaiste že HOSPODIN nehľadí na osobu. Ale ON hľadí na srdcia, ktoré sú pokorné. ON hľadí na ľudí, ktorí počúvajú / poslúchajú JEHO HLAS.

Nech je všetkým národom daná príležitosť milovaní ľudia, ABY POSLÚCHALI HLAS PÁNA

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

PRIPRAVTE CESTU!

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA!

PÁN, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

JA SOM VIDEL KRISTA JEŽIŠA PRICHÁDZAŤ

a všetky tieto návštevy sú príprava, aby vás pripravili, aby ste boli pripravení. Aby ste boli pripravení pre príchod MESIÁŠA. SHALOM TODAH, Shalom, Shalom, Shalom todah, todah rabah, todah hashem. 

Off 

9.12.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top