Home
 

PROROCTVO O HISTORICKEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO NAKURU, 7. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 7. Decembra 2018
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, milovaní ľudia, BOH, JEHOVAH GOEL, JEHOVAH SHAMMA, ON hovoril ku mne minulú noc a ON mi hovoril o prichádzajúcom Mítingu, ktorý prichádza do Nakuru.

Ohromný, ohromný míting! Potom mi HOSPODIN ukázal veľa chromých, ktorí vstanú okamžite potom, keď ON prinesie JEHO DVOCH NAJHROZNEJŠÍCH PROROKOV NEBA, ON ich prinesie na pôdu mítingu a veľmi mocné, historické pomazanie HOSPODINA zasiahne míting. A chromí začnú vstávať vo všetkých smeroch, vidím dievča chodiť, myslím je to noha, práve bola uzdravená a teraz chodí, dostupuje teraz na nohu úplne ináč, chodí, chodí rozdielne ako predtým, ale chodí.

Takže HOSPODIN ide uzdraviť veľa chromých nôh, v Nakruru, vidím, ako chromí chodia všade po celom štadióne, všetkými smermi, na mieste stretnutia, a potom ja vidím veľa, veľa slepých očí otvorených, takže slepí uvidia po prvý krát, a začnú po prvý krát vidieť veci, je to tak šokujúci moment, potom som tiež videl a HLAS PÁNA HOVORIL: veľa, veľa, veľa hluchých uší sa otvorí okamžite, keď títo dvaja hrozní proroci prídu, vstúpia na Míting.

Veľa, veľa veľa hluchých a nemých, tí, ktorí sa narodili hluchonemí, ich oči sa otvoria a ich jazyky sa uvoľnia, takže oni začnú počuť a ich uši budú tak citlivé. to bude tak veľa hluku pre nich. Bude to tak veľa hluku pre nich, nietorí z nich spadnú dole a budú si zakrývať uši, budú počuť po prvý krát a ich nové uši budú veľmi citlivé. A veľa z nich.

A HOSPODIN HOVORIL HLASOM. A ON POVEDAL HLASOM, PÁN BOH, OTEC, ON HOVORIL HLASOM VČERA.  A ON POVEDAL: veľa, veľa, veľa hluchých uší bude otvorených, keď JEHO DVAJA PROROCI tam budú chodiť.

Takže toto bude tak šokujúci čas, veľa paralytikov vstane a bude chodiť, poranené chrbtice, rany sa vysušia, tiež zahŕňajúc rakoviny, ktoré sa vysušia, krvné ochorenia, leukémie, diabetes, vysoký krvný tlak, hepatitídy, HIV / AIDS,  HOSPODIN vysuší veľa chorôb, a bude to tak masívna historická návšteva, ktorá prichádza do Nakuru.

A potom mi HOSPODIN pripomenul, pripomenul mi, čo sa stalo v Lime v Peru. Aká veľká návšteva tam bola, chromí vstávali, hluché uši sa otvárali, takže ON mi pripomenul LIMA, PERU. Takže keď ma zobral naspäť na stretnutie v LIme, Peru, ON mi ukázal, ako som mal v mojej ruke kryštály z Neba. Ako ich ľudia zbierali a dávali do mojej ruky. Ľavej prorockej ruky.

Ja neviem, prečo mi to pripomínal, ale v skutočnosti ON hovoril, že návšteva, ktorá prichádza a pripomenul mi, čo práve ON urobil, čo DVAJA PROROCI HOSPODINOVI robili v Lime, v Peru. To bude ohromné, ohromné uzdravujúce pomazanie, ktoré zasiahne míting v Nakuru, ten míting, ktorý prichádza na opačnú stranu od oblasti Menengai, na tej strane. Bude to tak veliké, veľa rodín bude uzdravených.

Tí, ktorí majú chromé deti, chromí dospelí, možno 16 roční, narodili sa chromí a ležali dole na matracoch, HOSPODIN sa ich ide dotknúť s masívnou mocou. Keď títo DVAJA PROROCI HOSPODINA vkročia na miesto mítingu, návšteva bude historická!

Bude to šokujúca návšteva! Bude šokovať národy na tejto Zemi. Pretože MOC HOSPODINA, ktorá zasiahne to miesto, bude šokovať ľudí! Niektorí ľudia sa budú cítiť, akoby chceli utekať preč, budú veľmi šokovaní. Keď DVAJA PROROCI HOSPODINA TAM VKROČIA, MOC BOHA JEHOVAH YAHWEH ZASIAHNE TO MIESTO.

Dokonca aj tých, ktorí budú pozerať v televízii, budú tak šokovaní. Niektorí z nich sa budú báť. Spôsobí im strach. Prichádza veľmi historická návšteva milovaní ľudia, videl som množstvo chromých vstávať a chodiť zo všetkých smerov, všetko tam začalo byť chaotické. Veľa, veľa, veľa slepých očí bolo otvorených, oni videli po prvý krát a začali opisovať veci, plakali, vzlykali, bolo tam pre nich tak veľa svetla zrazu, niektorí z nich videli také množstvo svetla. Tak veľa svetla v ich očiach. Hluché uši, ako HOSPODIN hovoril, také množstvo hluchých uší, keď títo DVAJA NAJHROZNEJŠÍ PROROCI TAM KRÁČALI.

Takže toto je tak ohromný čas v histórii Cirkvi, všetky ochorenia pod slnkom, krvácajúce ochorenia, rakoviny, zlyhanie obličiek, tí, ktorí musia chodiť na dialýzy, vysoké krvné tlaky, HOSPODIN prichádza vyliať masívnu milosť, milosť PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON to ide vyliať, keď ON pošle jeho DVOCH HROZNÝCH PROROKOV, ON IDE VYLIAŤ NESKORŠIU MILOSŤ. NESKORŠIE POMAZANIE, NESKORŠIU SLÁVU. A VEĽA, VEĽA, VEĽA ĽUDí bude oslobodených. A vidím veľa ľudí, veľa Pastorov z celého Sveta. Veľa, veľa, veľa bielych Pastorov z rozvinutých krajín, veľa z nich vidím na tom stretnutí.

Takže to bude taká návšteva, tak posvätné zhromaždenie a  PÁN PRICHÁDZA NAVŠTÍVIŤ JEHO ĽUDÍ. Takže toto je veľmi mocný čas, milovaní ľudia, veľmi mocný čas v histórii Cirkvi, a ako ideme do Svätého pôstu, ktorý začne začiatkom nového týždňa, začne v nedeľu večer, pondelok ráno, ako ideme do tohoto pôstu teraz, viete si predstaviť, HOSPODIN bude hovoriť k nulovému odpočítavaniu smerom k mítingu v Nakuru.

Bude to veľmi seriózna návšteva, ktorá prichádza, historická návšteva ako som povedal, že MOC, KTORÚ HOSPODIN IDE PRINIESŤ DOLE, KEĎ JEHO DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI VSTÚPIA NA TEN ŠTADIÓN, ĽUDIA BUDÚ ŠOKOVANÍ, ľudia sa budú cítiť, akoby chceli utekať preč.

NESMIERNOSŤ, OBROVITOSŤ JEHO MOCI S KTOROU PRÍDE, ĽUDIA SI V PODSTATE UVEDOMIA, ŽE TÍTO DVAJA PROROCI HOSPODINA V SKUTOČNOSTI CHODIA S BOHOM, JEHOVAH YAHWEH, KRÁČAJÚ SPOLU S NÍM NA STRETNUTIE!

Bude to veľmi šokujúci čas, veľmi hrozný čas, čas bázne, veľmi slávny a mocný čas. ohromná hodina v histórii Cirkvi. A tí z vás, ktorí počúvate po celej Keni, buďte si istí, že všetko zdokumentujete, pôjdete do dedín a donesiete chromých, ktorí sú opustení. Opustení v zastrčených dedinách, chudobných, čistých srdcom. Africké dediny, cromé deti, ktoré zanechali nemocnice, oni nemajú riešenie na túto ich situáciu. Možno tam ležia po 15, 20 rokov chromí, pomočujú sa a uvoľňujú výkaly tam na matrac. Tieto druhy chromých.

Nech lekári, sestry, medické tímy idú do zastrčených dedín, Pastori, Biskupi, zhromaždia chromých, zdokumentujú ich, natočia videá ich chromých nôh, slepých, natočte ich.  Nemých, hluchých. nech Biskupi a Pastori sa postarajú o ich prevoz na míting PÁNA v Nakuru, pretože HOSPODIN ide postaviť množstvo chorých a otvoriť veľa, veľa, veľa slepých očí, veľa, veľa, veľa chromých detí sa postaví a budú chodiť.

Mladí chromí, dievčatá a chlapci, chromí dospelí, slepé deti, slepí dospelí, množstvo hluchých, nemých, paralytikov, poranenia chrbtice, miechy, krky, ktoré sú slabé a nemôžu podporovať hlavy budú posilnené, to bude VELIKÁ NÁVŠTEVA V NAKURU! TO BUDE HISTORICKÁ NÁVŠTEVA MILOVANÍ ĽUDIA.

Nech vás HOSPODIN žehná. nech sa pripravíte v pokání! Kdekoľvek ste, prosím, PRIPRAVTE SA V POKÁNÍ! Buďte si istí, že keď nieste pokrstení, že sa dáte pokrstiť, aby ste sa pripravili pre túto návštevu. Aby ste sa pripravili na túto prichádzajúcu návštevu.

POKRSTITE SA, ČINTE POKÁNIE! PRIPRAVTE SA, ABY STE MOHLI BYŤ V PRÍTOMNOSTI SAMOTNÉHO BOHA OTCA.

Keď TÍTO DVAJA NAJHROZNEJŠÍ PROROCI BUDÚ KRÁČAŤ NA MIESTO STRETNUTIA, ONI DOSLOVA BUDÚ KRÁČAŤ SO SAMOTNÝM BOHOM OTCOM, JEHOVAH YAHWEH, TO BUDE ŠOKUJÚCI ČAS V HISTÓRII CIRKVI.

Nech vás HOSPODIN žehná, HOSPODIN prichádza, milovaní ľudia, 

todah todah, todah rabah, todah lachem. 

Off 

8.12.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top