Home
 

PROROCTVO O VEDÚCOM V CIRKVI PONÁHĽAJÚCOM SA DO NEMOCNICE, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 4. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 4. Decembra 2018
sumarizácia: 

Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc. Drahí ľudia, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, ohromný a najhroznejší BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou túto minulú noc, PÁN BOH.

A túto noc mi ukázal vedúceho Cirkvi, on sa ponáhľa, ponáhľa sa do nemocnice, neviem, či je to rakovina, alebo čokoľvek ho zasiahlo, ale on sa ponáhľal do nemocnice veľmi rýchlo, veľmi, veľmi rýchlo.

Vidím vedúceho Cirkvi sa ponáhľať do nemocnice, neviem, či je to rakovina, ale počujem, ako lekár hovorí: ” nepýtajte sa, nepýtajte sa, poďme sa poponáhľať”, bolo to v nemocnici. Takže mi PÁN ukázal vedúceho Cirkvi, ktorý sa bude ponáhľať do nemocnice, tak veľmi, vysokou rýchlosťou sa bude ponáhľať do nemocnice, vo veľmi kritickom stave.

Teraz, toto je veľmi dôležitý čas v histórii Cirkvi, tu je dôvod, prečo to HOSPODIN ukázal. HOSPODIN zdôrazňuje tejto generácii potrebu POKÁNIA. Táto generácia potrebuje činiť POKÁNIE A BÁŤ SA BOHA. Potrebuje sa báť BOHA, potrebuje múdrosť, že keď sa stane taká vec, aby ste boli nájdení v správnom postavení s PÁNOM.

Nezáleží na tom, či niekto pôjde teraz a je spravodlivý a svätý, alebo príde vytrhnutie a nájde ich spravodlivých a svätých. Pamätajte, že obstojí spravodlivosť a svätosť. Toto je štandard Kráľovstva Božieho v Nebi. Znova, ako som povedal, povedal som to niekoľkokrát, aby ste boli svätí a spravodliví, nezáleží na tom, či by sa vám niečo stalo teraz, stále zdedíte SLÁVNE KRÁĽOVSTVO BOHA JEHOVAH.

Ale keď ste nespravodlivý a nie svätý, potom na tom bude záležať. To bude veľký problém. Ale keď ste spravodlivý a svätý, a keď ste počuli o spravodlivosti a svätosti PÁNA, tak čokoľvek by sa vám stalo teraz, viete, že budete v SLÁVE. Keď ten príde, zdedíte SLÁVNE KRÁĽOVSTVO BOHA. Alebo keď vytrhnutie príde predtým, ako vytrhnutie príde, alebo čokoľvek by sa vám stalo, stále budete zobratí do SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO.

Takže znova, PÁN v noci, medzi 3. – 4.hod., mi ukázal jedného z vedúcich v Cirkvi, veľmi sa ponáhľal, veľkou rýchlosťou a keď dobehol do nemocnice, vidím ho na invalid. vozíku. Ponáhľajú sa s ním, s invalidným vozíkom, dajú ho na invalidný vozík a lekár hovorí: prosím, nič sa ho nepýtajte, pretože nemáme veľa času na to, nemáme času na to, on to nezvládne. Ponáhľali sa s ním.

Bude to dôležité činiť pokánie, aby ľudia činili pokánie a boli spravodliví a pripravili sa pre Slávne kráľovstvo BOHA.

MESIÁŠ PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA.

Ďakujem vám, todah Shalom 

 

Off 

4.12.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top