Home
 

POŽEHNANIE PRE CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI V KENI, DVAJA BOŽÍ PROROCI, 1. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, k Cirkvi Pokánia a Svätosti v Keni,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 1. Decembra 2018
sumarizácia: 

HOSPODIN hovoril so mnou túto minulú noc a videl som sám seba, ako hovorím ku vám, na hlavnom stretnutí v Nakuru a HOSPODIN hovoril veľmi ohromným, silným spôsobom. A čo mi hovoril, teraz vám to prinesiem. Čo HOSPODIN  v skutočnosti hovorí, je, že teraz vaša pozícia je na veľmi, veľmi zvýhodnenom mieste.

Hovorím o Cirkvi, ktorá má míting v Nakuru, viac ako 20 000 silných predsedajúcich Biskupov, seniorov dozerateľov a senior Pastorov z celej krajiny, tento hlavný míting, ktorý prichádza v tomto čase ku koncu roka. HOSPODIN hovoril ku mne minulej noci a povedal: musíte viesť tento Zbor veľmi žiarlivo, veľmi žiarlivo. Pretože máte najväčšie prebudenie v histórii Biblie. A potom hlasom ON povedal: Iné Cirkvi, ktoré sú v hriechoch, idú do pekla! Toto je HLAS PÁNA, HLAS SAMOTNÉHO BOHA OTCA, OD SAMOTNÉHO OTCA!

To vám hovorí veľmi jasne, že PÁN HOVORÍ, ŽE BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA! Toto Písmo ostáva. A potom ON hovoril veľklepo s láskou o vás, vy, lídri, ktorí máte teraz míting v Nakuru, 20 000 a plus,… najväčšie prebudenie v histórii Biblie, HLASOM povedal včera v noci. Máte najväčšie prebudenie v histórii Biblie. A ON hovorí: ochraňujte to! A ON hovoril: všetky iné cirkvi tam idú do pekla! ON ma šokoval, hovoril vážne tejto noci, zobudil som sa a potom zas hovoril, veľmi vytrvalo o tomto požiadavku o svätosti. SVÄTOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ!

A tiež veľmi vytrvalo hovoril, že vy ste pod výhodou, pretože držíte posolstvo spravodlivosti, posolstvo o Svätosti, to je toto, čo vy kážete, takto vy pripravujete Cirkev. Toto je Cirkev, ktorú vy pripravujete. Nebo sa zameriava na Cirkev, aby narastala. Ak by ste to nedodržali a vznikol by tam neporiadok, potom by PÁN JEŽIŠ bol znova potupený!

Môžete vidieť na vašich celoglobálnych kresťanských televíziách, ako sa obliekajú, o čom tam oni diskutujú, tam nie je agenda pre prípravu na príchod MESIÁŠA! Môžete to sami vidieť. HOSPODIN je dôvodom a hovorí: počúvajte tento HLAS, inak pôjdete do pekla!

HOSPODIN JE ÚPLNE OPRÁVNENÝ, LEBO ON JE SVÄTÝ! JE SVÄTÝ! Oni pôjdu do pekla! A vy pôjdete do neba. Toto je úžasný čas, že všetci ste sa zhromaždili spolu a môžete vidieť, že HOSPODIN je veľmi seriózny v tejto misii. Extrémne seriózny. A môžete vidieť, že toto je návšteva samotného BOHA OTCA JEHOVAH YAHWEH. Takže nikto toto nemôže ignorovať. Nikto, kto bol stvorený HOSPODINOM.

A ON hovorí: všetky ostatné cirkvi tam vonku pôjdu do pekla. BOH OTEC, ktorý berie ľudí do Neba a ktorý posiela ľudí do pekla, ON to povedal HLASOM, túto minulú noc. Aké seriózne potom!

To je dôvod, prečo by som vás mal povzbudiť, milovaní ľudia, stretávajúc sa teraz v Nakuru, hlavnom Oltári, prosím, ochraňujte, držte sa toho, čo ste prijali. Prosím, ochraňujte to, pokračujte! Zachovajte a udržujte to. Toto je mocné! Toto je najväčšie prebudenie v histórii Biblie. Prebudenie DUCHA SVÄTÉHO. tO JE PREBUDENIE DUCHA SVÄTÉHO. TOTO JE PREBUDENIE SPRAVODLIVOSTI, JE TO PREBUDENIE SVÄTOSTI, PREBUDENIE VZHĽADOM KU  PRÍPRAVE CESTY, PROSÍM UDRŽUJTE TOTO PREBUDENIE.

Prosím ochraňujte toto prebudenie. Odstráňte pýchu. Dozeratelia, odstáňte pýchu, Pastori, odstráňte pýchu, odstráňte pýchu, PÁN BOH VŠEMOHÚCI VÁS MILUJE, pozrite, prichádza v noci, aby hovoril ku mne o vás, ako máte výročné valné zhromaždenie. Aké milované, aké úžasné. Takže HOSPODIN hovorí: ochraňujte to, žiaden národ toto nemá. 

V Lime, v Peru iba trošku ochutnali a teraz všetci odtiaľ chú teraz prísť. Všetky národy pozerajú. Prosím ochráňte to. Buďte si istí, že sa stránite všetkého, čo sa volá pýcha, sexuálne hriechy, sexuálny chtíč, čokoľvek. Aby ste boli čistí a svätý v tomto Zbore, ktorý vedú títo DVAJA PROROCI na Zemi. Mladí, buďte si istí, že im to uľahčíte a pomôžete, aby ste ich doviedli k svätej svadbe.

V Európe, Austrálii, Latinskej Amerike, iné zhromaždené národy, Tanzánia, Južná Afrika,.. Strašné, to je hrozné v Cirkvách! Vidíte, že Pastori sú obvinení, že spali ,.. s kým,..? To je tak hrozné tam vonku ! ( v iných cikrvách, pozn. ) Je to skutočne tak strašné!

Prosím, ochraňujte si to so spravodlivosťou. HOSPODIN vás miluje, to bol tak úžasný rozhovor, pretože toto je iba jediná Cirkev, ktorá má zámerné úsilie pripraviť SVÄTÚ CIRKEV, SVÄTÚ CESTU, PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. HALLELUJAH! To bol tak vášnivý rozhovor s BOHOM OTCOM. Keď som sa zobudil, stále som hovoril tie slová, veľmi mocné! Ako teraz navigujeme, aby sme sa dostali do iných národov, prosím, ochraňujte si toto, čas je na konci.

Ja sa tiež pamätám, v tomto rozhovore, v tomto sne, ja som vás žehnal ľudia, s požehnaním večnosti, takže ja vás žehnám všetkých, žehnám vás všetkých, ktorí ste sa tam zhromaždili, preto, že stojíte za spravodlivosťou, za to, že máte nulovú toleranciu k hriechu, za to, že napravujete kríž, že napravujete odpadnutie, ktoré bolo v tomto národe, predtým, než my DVAJA sme tu prišli.

A teraz vás žehnám, žehnám Senior Arcibiskupa, žehnám, žehnám všetkých jeho zástupcov, Arcb. dr. Onjora, všetkých predsedajúcich Biskupov.  Vybratých Biskupov, ktorých som poveril a ktorých som korunoval. Korunoval pre HOSPODINA. Žehnám všetkých regionálnych dozerateľov a a Pastorov a lídrov, vdovy, ja vás žehnám, že ste teraz tam zhromaždení! Vodcovia tohto Zboru. Ja som uvoľnil nad vami večné požehnanie, prečo?

Pretože ste si vybrali spravodlivosť. A svätosť. Namiesto všetkého ostatného. Všetko iné ste zložili dole. Vaša porcia bude veľká! Pretože ste si vybrali spravodlivosť. Pozrite sa iné cirkvi vonku. Veľa z nich prišlo tu, počuli správu, ale nebudujú Cirkev. Pre jeden dôvod,.. alebo iný, nedbanlivosť a atď,…

A pritom MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ale pre vás, kedykoľvek, keď mám príležitosť, počúvam rádio, počúvam, ako hovoríte o zhromaždeniach na verejnosti, hlásaní slova, evanjelizácie, zasahujete ľudí, pre toto ja vás žehnám večnosťou! Váš život, vašu prácu, vašu províziu, vašu bezpečnosť, vaše zdravie.

A veľký míting prichádza do Nakuru. Ohromný míting! Náklonnosť HOSPODINA je už uvoľnená. Milosť HOSPODINA bola uvoľnená. HOSPODIN prichádza vás požehnať ľudia, Ale v tomto procese, prosím, uľahčite to iným národom, buďte si istí, že keď chcú prísť, pomôžte im. Ja niesom schopný to robiť, ale vy môžete. Pomôžte im, že keď oni tu prídu, aby uchopili ten oheň! Práve teraz sa zameriavam na delegáciu z Číny, ktorá prichádza.

Budem im venovať maximálnu pozornosť, keď ich stretnem. a začnem s dizajnom mapy cesty. Pre toto prebudenie v Čńe. A Latinskú Ameriku. Ale prosím, uľahčíte im to, pre tých, ktorá sú schopní prísť, a ukážu záujem a zápal, pomôžte im.

Ja vám žehnám, na hlavnom, Oltári v Nakuru na stretnutí, ja prehlasujem masívne požehnanie. POŽEHNANIE BOHA OTCA, JA UVOĽNUJEM V MOCNOM MENE JEŽIŠ, vo vašich životoch, vo vašich Zboroch, vo vašej práci, vašom prebudení, vašej večnosti.

Nech sa tak stane, Amen

 

 

Off 

2.12.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top