Home
 

PROROCTVO O ŠOKUJÚCEJ PLANETÁRNEJ UDALOSTI PRICHÁDZAJÚCEJ NA ZEM, BOŽÍ NAJVÄČŠÍ PROROCI, DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 22. novembra 2018, 1. časť Proroctva HOSPODINA
sumarizácia: 

Nuž, požehnaní ľudia, aká ohromná príležitosť prísť k vám, požehnaná príležitosť prísť k vám v tento deň. Aká požehnaná príležitosť prísť k vám, milovaní ľudia, 22. novembra, roku 2018 a je to tak kritický čas v dejinách Cirkvi, kedy ma HOSPODIN prináša k vám, milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH, HOSPODIN JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH, rozprával so mnou, OHROMNÝ BOH Izraela.

Hovoril so mnou minulú noc a my sme to odložili až do tohto okamihu, ( živý vstup oznámenia do rádia, pozn. ) aby sme dali šancu ľuďom v druhej časovej zóne na západnej pologuli, aby sa tiež prebudili a prišli “na palubu”. 

Dnes v noci, PÁN JEHOVAH ma navštívil a mal so mnou obrovský rozhovor, veľmi silný rozhovor so mnou o slávnom príchode MESIÁŠA. A v tomto rozhovore, HOSPODIN JEHOVAH, vzal ma na miesto nad Zemou. Zodvihol ma nad Zem a odviezol ma na miesto vyššie, na miesto nad Zemou. A potom mi prikázal, aby som nariadil otras nebeských telies nad Zemou. A potom, keď som vykonal príkaz od BOHA, potom nasledovala táto ohromná chvíľa. 

Opäť, zodvihol ma ponad Zem, na miesto, PÁN BOH VŠEMOHÚCI, BOH PÁNA JEŽÍŠA KRISTA, OHROMNÝ A NAJHROZNEJŠÍ, NAJÚŽASNEJŠÍ, NAJHROZNEJŠÍ BOH Izraela, BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, SVÄTÝ Izraela, POŽEHNANÝ z Izraela, ktorý si vyvolil Jeruzalem, ON, ktorého Hlas už povedal: “ÁNO, Jeruzalem je stredom zeme !!”, ON ma vzal túto minulú noc, zobral ma nad Zem a prikázal mi, aby som otriasol nebeskými telesami nad Zemou. A tak som to urobil, zdvihol som svoju ľavú prorockú ruku a potriasol ich tak, ako to HOSPODIN prikázal.

Potom prišiel šokujúci moment, strašný moment, ktorý sa objavil na oblohe nad Zemou. A tam sú dve planéty, ktoré som videl, že prichádzali. Sú presne podobné, ale to, čo ma šokovalo, bolo, že HLAS PÁNA mi povedal: “Pozri sa!” Pretože sú presne podobné planéty, ale jedna z nich, časť sa tam odtrhla. Časť sa zlomila a mala taký ostrý koniec, jedna z planét, vyzerala ako kanoe, že? Bolo to úžasné! Keď sa pozriete na kanoe v oceáne alebo v mori, táto vlajka, ten kus látky, ktorý kanoe používa na plachtenie, to bol ten tvar, ktorý bol jednej z tých planét. Druhá bola kompletná a prišli, prišli blízko k Zemi. 

A potom som si uvedomil, že PÁN ma priniesol sem na Zem a keď som vzhliadol hore, videl som 2 Mesiace. Dva Mesiace. Dva Mesiace. Dva Mesiace blížiace sa … Dva Mesiace. Obdivuhodné milované ľudia. Sú dva Mesiace, ktoré sa blížia k Zemi, dokonca aj keď sa pripravujeme na Slávny príchod MESIÁŠA. 

Dva Mesiace. Potom som uvidel dva Mesiace blížiace sa k Zemi. Objavili sa dva Mesiace. Objavia sa dva Mesiace nad Zemou, milovaní ľudia. Dva Mesiace. Nie jeden, ale dva Mesiace. A je to úžasné, pretože jeden Mesiac bude úplný, úplný Mesiac a druhý Mesiac bude nakrojený. Je to akoby polovica Mesiaca, 2/3 Mesiaca, jedna (1) časť je vykrojená. 

Takže to je veľmi šokujúci čas milovaní ľudia v dejinách Cirkvi. Znovu, minulú noc, HOSPODIN JEHOVAH, vyzdvihol JEHO PROROKA, toho, ktorý ide v popredí, PROPHET, ten, ktorý je tlačený do popredia, ten, ktorého ste videli odhaleného v Lima Peru, ten, ktorého ste videli v Malachiášovi 4:5. Ten, ktorý má právomoc prikázať Nebu, aby sa otvorilo a ktorý znížil Slávne schody a privolal dole dážď. 

ON HO zobral dopredu, do popredia a HOSPODIN Ho vyzdvihol ponad Zem a ON mu prikázal, aby otriasol nebeskými telesami nad Zemou a keď to urobil podľa príkazu BOHA JEHOVAH ELOHIM, OHROMNÝ BOH IZRAELA, VEČNÝ Tvorca vesmíru, Svätý Izraelov, Izraelský základný kameň, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH ELI – PÁN MÔJ BOH, JEHOVAH CHEZEQ – HOSPODIN MOJA SILA, keď mi prikázal, aby som otriasol nebeskými telesami, použijúc silu BOHA JEHOVAH YAHWEH, potom sa uskutoční obrovské otriasanie. Stalo sa to. Ja som to už videl nad oblohou. A potom vidím, že prichádzajú dve planéty. Jedna z nich nie je úplná a druhá je úplná. 

Potom, potom vidím dva Mesiace. Prichádzajú blízko k Zemi. Je to veľmi šokujúc čas, milovaní ľudia. Toto sú úžasné časy, kedy teraz otvorene vychádza PÁN HOSPODIN JEHOVAH bez akejkoľvek dvojznačnosti a jednoznačne potvrdzuje, že IBA PÁN BOH JEHOVAH JE BOH A IBA PÁN JEŽIŠ KRISTUS JE CESTA DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA V NEBI a všetci ostatní bohovia sú idoly, hinduistickí bohovia alebo iní bohovia, môžete ich spojiť dokopy. Týmto spôsobom PÁN BOH demonštruje, preukazuje maximálnu silu a autoritu Evanjelia a JEHO POSLOV, ktorí chodia po tvári Zeme. 

Iba pred dvoma dňami HOSPODIN prinesol toho jedného, ktorý je v popredí, sa posunul dopredu a prikázal, aby v Nakuru OBLAK BOHA, aby prišiel a navštívil TÝCH DVOCH PROROKOV BOHA YAHWEH, ktorí kráčajú po Zemi. A teraz vzal TOHO, ktorý je v popredí, ktorý bol odhalený v Lima Peru, vzal ho, aby otriasol nebeskými telesami. Je to veľmi strašný čas milovaní ľudia. Biblia hovorí v Lukášovi 21: 25-27 25A budú znamenia na slnku a namesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie, 26takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetkoprijde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať. 27A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou. HALLELUJAH!!! 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! Videl som príchod MESIÁŠA, milovaní ľudia. Pripravte cestu národy Zeme! Pripravte cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA! Odvráťte sa od sexuálnych hriechov! Odvráťte sa od sexuálnej žiadostivosti! Odvracajte sa od tohto evanjelia prosperity, ktoré vyhadzuje Svätosť, Svätosť PÁNA z okna. Odvráťte sa od tohto evanjelia tu a teraz, evanjelia prosperity, ktoré vyhadzuje z okna Spravodlivosť HOSPODINOVU. 

Obráťme sa teraz ku Evanjeliu Kríža, evanjelium JEŽIŠA KRISTA na Kalvárii, Evanjeliu JEŽIŠA KRISTA, jediné pravé Evanjelium, ktoré JEŽIŠ dal Cirkvi. ON nám dal toto evanjelium. ON nám dal slávne Evanjelium starého špinavého drsného kríža, Evanjelium silného vyslobodenia, Evanjelium, ktoré môže znížiť slávne schody Neba na oblohu, Evanjelium, ktoré môže otriasť vesmírom zrážkou dvoch neutrónových hviezd, Evanjelium, ktoré môže vzkriesiť mŕtvych, vzkriesiť Lazara, vzkriesiť Mamu Rosu, vzkriesiť všetkých ľudí, ktorí sú tu mŕtvi pod zemou v spánku v deň vytrhnutia. Tí, ktorí sú tam, ležia tam, spia tam, čakajúci na ten deň, čakajúci na toto ráno, Evanjelium moci, milovaní ľudia, Evanjelium KRVI JEŽIŠA, to je MOC EVANJELIA. 

Prosím, odvráťte sa od hriechov milovaní ľudia! Odvráťte sa od lží, klamstiev, falošných prorokov, falošných apoštolov. HOSPODIN teraz vychádza tak otvorene a zjavil vám JEHO POSLA na Zemi, DVAJA PROROCI BOHA, ktorí teraz sídlia na Zemi a pripravujú Zem pre Slávny príchod MESIÁŠA. Kriesenie mŕtvych, otváranie slepých očí, dotýkanie sa chorých, prehlasovanie spravodlivosti, Svätosti, návrat k spravodlivosti, návrat k HOSPODINOVI, očisťovanie a zdokonaľovanie svätých, veriacich. 

Čas je na konci milovaní ľudia. Toto je ten, o ktorom bolo napísané v Písme, v Biblii v knihe Malachiáša 4:5. A toto Písmo sa dnes naplnilo vo vašich ušiach milovaní ľudia. MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Vidím nebeskú udalosť. Vidím obrovskú nebeskú udalosť. Vidím planetárnu udalosť. Vidím dva Mesiace blížiace sa k Zemi. Jeden z nich bude ½ alebo 2/3 a druhý bude plný. Blížia sa k Zemi. Bude to zázrak. Ľudia budú šokovaní! 

A zároveň, PÁN mi ukazuje mocnú, mocnú konferenciu a to je Nakuru konferencia. Videl som Konferenciu v Nakuru. A ON hovorí tri dni. Hlas BOHA OTCA hovorí o troch dňoch. Myslím, že ON zahŕňa aj dva dni uzdravujúcej služby, 29., 30. decembra a potom konferencia 31. až po polnoc noc, Silvestra. Ale na tejto konferencii je to tak obrovské! 

Vidím DVOCH PROROKOV HOSPODINA, ktorí slúžia s maximálnou mocou a autoritou. A počul som, že volali a volali k tejto generácii: PRIPRAVTE CESTU PRE HOSPODINA! Obráťte sa ku spravodlivosti! Naspäť k PÁNOVI! Zmeňte svoje cesty! MESIÁŠ PRICHÁDZA! KRÁĽ PRICHÁDZA! KRÁĽ SLÁVY PRICHÁDZA! VYKUPITEĽ PRICHÁDZA!

Ja ich vidím slúžiť dokonca aj teraz, keď hovorím s vami, ja ICH vidím, ako slúžia. A Konferencia je dosť plná. A myslím, že  zasadajú konferencie. A potom vidím tento veľmi obrovský autobus, ktorý tu položil HOSPODIN. Obrovský biely autobus! Autobus, autobus. Veľký autobus! Keď sa pozerám na to, aký biely je autobus, je to mimoriadné, je to asi trojnásobok veľkosti bežného autobusu, ktorý jazdí po ceste a vozí ľudí. A tak vidím ten veliký autobus, je tak dlhý. Potom vidím veľa ľudí na konferencii vstupovať do autobusu a teraz jazdí, myslím, že do hotelových izieb a potom sa vrátia naspäť na ďalšie sedenie, ale tento autobus je príliš veľký a biely a ja vidím sedadlá vo vnútri, jemne svetlo modrej farby alebo niečo také podobné. 

Aká mocná, mocná služba. HOSPODIN hovoril! Toto je čas pre službu, slúžiť tejto generácii, spravodlivosť HOSPODINOVU. Tak, milovaní ľudia, PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA! MESIÁŠ PRICHÁDZA! JEŽIŠ KRISTUS, NÁŠ PÁN PRICHÁDZA!

 Pripravte cestu, požehnaní ľudia! Tí, ktorí sú múdri, by sa mali odvrátiť od hriechov! Teraz môžete odhadnúť náklady, môžete vystrihnúť všetky ostatné ( zlé, pozn. ) veci a povedať si, že to teraz nechávate,… Dovoľte mi teraz hľadať PÁNA! Dovoľte mi teraz sledovať spravodlivosť! Dovoľte mi, aby som sa teraz usiloval o Svätosť! Dovoľte mi teraz hľadať Kráľovstvo BOŽIE, Slávne kráľovstvo BOHA JEHOVAH YAHWEH, Kráľovstvo Neba, milovaní ľudia!

Videl som Cirkev vstupovať do večnosti! Ooh, ako plačem, aby ste boli medzi tým číslom, ktorých som videl, ako stúpajú po tých schodoch, vstupujú do Neba, Nebeská brána sa otvára OBROVSKÝM OBLAKOM a potom vkročili. Ako by som si prial, plačem a túžim, aby tí, ktorí ste naladení, boli medzi tým číslom toho DŇA!

Ale HOSPODIN ma už použil veľmi mocným spôsobom, aby som zatriasol nebeskými telesami minulú noc. A teraz tu bude planetárna udalosť, tu nad Zemou, kde uvidíte dve planéty, dva Mesiace. Dva mesiace, ktoré tu prechádzajú nad Zemou. Bude to zázrak! Bude to šok! Dva Mesiace! Dva Mesiace a je tu aj hlbšia časť tohto rozhovoru, ale HOSPODIN nedovolil, aby som to už odhalil. Ale keď to urobí, vrátim sa k vám verne, ako obvykle, ako vždy! 

Ale pripravte cestu milovaní ľudia!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!  

Todah, todah, chaverim! Todah rabah! MESIÁŠ PRICHÁDZA! Pripravte cestu! Toto je ten, o ktorom píše Biblia, že vám pošlem HROZNÉHO PROROKA ELIÁŠA, predtým, ako príde veľký a strašný deň HOSPODINA, PÁNA!

Milovaní ľudia, toto Písmo bolo naplnené vo vašich ušiach dnes. MESIÁŠ PRICHÁDZA! Pripravte cestu PRE HOSPODINA! Buďte spravodliví! Zmeňte svoje cesty! Vráťte sa ku HOSPODINOVÝM cestám! Vráťte sa do starého evanjelia, EVANJELIA KRÍŽA A KRVI!
Nech vás HOSPODIN žehná! Todah, todah! Todah, chaverim! Barucha, Todah!

 

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 22. novembra 2018, 2. časť Proroctva HOSPODINA ( v poobed. hodinách )
sumarizácia: 

Amen, požehnaní ľudia, chcem sa podeliť o niečo viac …
Amen, požehnaní ľudia, ako som povedal, tu bude planetárna udalosť nad Zemou. A toto je najdôležitejší čas, najzaujímavejšie obdobie byť znovuzrodený. Toto je čas, keď HOSPODIN teraz potvrdzuje, že áno, náboženstvo Kríža, náboženstvo JEŽIŠA KRISTA, je jediné pravé náboženstvo, ktoré dáva nádej ľuďom za hrobom. 

A to je dôvod, prečo je to najdôležitejšie, aby ste sa znova narodili. Ak niekto nie je znovuzrodený, toto je hodina, jednoducho pokľaknite a prijmite Ježiša, pretože zisky sú tak obrovské, sú tak zrejmé, sú veľmi podstatné, pretože hovoríme o večnosti s BOHOM VŠEMOHÚCIM V NEBI a kontrast k tomu je peklo. 

Aby Hospodin vyšiel s takou maximálnou mocou, aby vykonal moc a aby preukázal moc, moc náboženstva Kríža, aby prišiel HOSPODIN a aby dokázal, že toto je jediné jedno a iba pravé náboženstvo, je to tak silný navigátor pre všetkých ľudí, znovuzrodených, alebo nie. Ale pre tých, ktorí sa znovuzrodili znova ( evanjelium Jána 3:3-5, pozn. ), tí majú väčší dôvod byť horliví, držať túto spásu žiarlivo, zachovávať ju ako svätú spásu, aby zachovali spravodlivú spásu. 

A pre tých, ktorí ešte nie sú znovuzrodení, toto je teraz moment zastaviť debaty, zastaviť túlanie medzi dvoma polohami a teraz prijať a uctievať JEŹIŚA KRISTA, JEHO OTCA, BOHA, JEDINÉHO VYKUPITEĽA, prijať DUCHA SVÄTÉHO A HĽADAŤ VEČNOSŤ. ( modlitba znovuzrodenia je nižšie, pozn. ) 

Je to tak krásny čas, pretože je tu živý rozhovor medzi BOHOM, ktorý sedí na JEHO TRÓNE V NEBESIACH, MEDZI TRÓNOM BOŽÍM A ZEMOU, Cirkvou KRISTOVOU. Je to živý rozhovor. Je to prebiehajúci rozhovor, ako pripraviť, zdokonaliť a leštiť Cirkev a priniesť väčšie odhodlanie srdcom človeka, veriť v JEŽIŠA KRISTA a uctievať BOHA JEHOVAH prostredníctvom JEŽIŠA KRISTA, Hallelujah! 

Takže tu prichádza planetárna udalosť nad Zemou.
Existujú dva Mesiace, ktoré sa objavia. Bude to zázrak. A chcem to teraz trochu zvýšiť. 

Takže v tomto rozhovore ma PÁN skutočne vyzdvihuje nad Zem, pretože keď prechádzajú Mesiace, vidím ich nižšie. Keď prechádzajú k Zemi, pozerám na nich z hornej polohy, keď prechádzajú blízko k Zemi.

Aký je úžasný čas znovu sa narodiť, milovaní ľudia, byť kresťanom, nasledovníkom KRISTA, odmietnúť hriech a byť rozhodný v spravodlivosti a v Svätosti, bez ktorej nikto nevidí PÁNA. A tu je väčšie prebudenie, ktoré teraz príde. Môžem to teraz povedať. A väčšie prebudenie prichádza do Kene. Ešte väčšie! 

Nech vás žehná HOSPODIN! Budem zdieľať s vami viac a viac, ako mi to dovolí HOSPODIN. Nech vás HOSPODIN žehná milovaní ľudia! A mnoho ďalších národov bude čerpať z tohto prebudenia. Vidím ich prítomnosť. Mnoho ďalších ľudí na Zemi dostane príležitosť vstúpiť do tejto slávnej večnosti pripravenej pre Cirkev, pripravenej pre národy, ktoré veria. 

Všetci vieme, že toto je hodina pre pohanskú Cirkev. Po tomto, HOSPODIN bude tak zaneprázdnený vykúpením Izraela. Takže nech vám HOSPODIN žehná!

Todah shalom! Shalom, shalom, todah rabah! Amen!

Off 

24.11.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top