Home
 

PROROCTVO – DVAJA HROZNÍ PROROCI HOSPODINA ZASIAHNÚ ZEM S ĎALŠOU HROZNOU EPIDÉMIOU, 20. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE BOŽÍCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV HOSPODINA
DŇA: 20. novembra 2018
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, HOSPODINN JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN VELITEĽ NEBESKÝCH ARMÁD, HOSPODIN JEHOVAH EL OLAM, VEČNÝ BOH, ktorého vidíte v Genesis 21:33, ELYON, ON hovoril so mnou dnes vo veľmi, veľmi ohromnom rozhovore, rozhovore, ktorý sa zaoberá príchodom MESIÁŠA.

A to je dôvod, prečo sme si vzali viac času, aby sme dovolili druhej strane Zeme, kde mali noc, aby sa zobudili, keď ráno príde k nim v USA, Kanade, Strednej Amerike, Južnej Amerike a celej západnej pologuli, ktorá je v noci, aby aj oni mohli mať túto nádhernú príležitosť počuť, čo hovoril PÁN JEHOVAH. 

Nuž túto poslednú noc PÁN hovoril so mnou veľmi veľkým spôsobom, veľmi šokujúcim spôsobom v nepretržitom rozhovore o Slávnom príchode MESIÁŠA a potrebe, aby sa Cirkev pripravila na celom svete, aby každý jednotlivec, veriaci kresťan, mohol dostať príležitosť pripraviť sa na príchod MESIÁŠA, PRÍCHOD KRÁĽA, PRÍCHOD SPASITEĽA, PRÍCHOD ZÁCHRANCU, PRÍCHOD PÁNA KRISTA, NÁVRAT KRISTA, aby každá Cirkev mohla mať možnosť vedieť, aby si uvedomila, že MESIÁŠ PRICHÁDZA, aby každý národ dostal túto zlatú šancu byť si toho vedomý a mohol sa pripraviť na Slávny príchod MESIÁŠA. 

A tak minulú noc, BOH OTEC JEHOVAH ELOHIM ma navštívil veľmi, veľmi mocným spôsobom, aby so mnou hovoril o Slávnom príchode MESIÁŠA a o udalostiach, ktoré sa budú konať v tejto hodine, ktoré sa budú konať a zmaterializujú sa v tejto hodine v nulovom odpočítavaní do príchodu MESIÁŠA a tiež o udalostiach, ktoré sa uskutočnia, ktoré majú dopad smerom k času prichádzajúcemu po tom, kedy Cirkev bude zobratá.

Túto minulú noc mi HOSPODIN JEHOVAH ukázal JEHO DVOCH HROZNÝCH PROROKOV a je to úžasné, pretože môžete vidieť, že jeden je trošku vyšší než druhý, ja vidím ich rúcho, majú oblečené rovnaké rúcha, jeden má oblečené sako, ale je trošku vyššie, takže môžete vidieť rozdiel vo výške medzi nimi dvoma. A potom, jeden z tých dvoch vystúpil dopredu, keď mu HOSPODIN prikázal. A HOSPODIN prikázal jednému z JEHO HROZNÝCH SPLNOMOCNENCOV, JEHO PROROKOV, aby teraz navigovali Cirkvi ku príchodu MESIÁŠA, a ON prikázal jednému z nich zasiahnúť Zem s epidémiou. A my všetci vieme, kto to je. Takže ON zasiahol Zem s epidémiou, ako BOH OTEC mu prikázal túto minulú noc.

Takže keď jeden predstúpil dopredu pred toho druhého, a prikázal PÁNOM BOHOM, BOHOM JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH ELYON, aby zasiahol Zem s epidémiou, on zasiahol Zem epidémiou, a ten druhý stál vedľa a pozeral a pôtom okamžite som videl ohromnú epidémiu ako zasiahla Zem.

Práve teraz vidím ľudí svetlej kože. Je tu epidémia prichádzajúca na Zem, milovaní ľudia, dokonca aj teraz ako hovorím s vami, ja vidím. Vidím ľudí, ktorí sú svetlej kože, pravdepodobne ich môžete volať bielí,  A vidím, že tento mor začína odtiaľ. A vidím, že majú dlhé vlasy. A potom, ako NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA zasiahnu Zem morom, ako to prikázal JEHOVAH YAHWEH, vidím deti. Vidím, že deti padajú na zem a začínajú byť veľmi choré, veľmi choré. 

Znova, milovaní ľudia, ako som povedal, práve teraz vidím, že na Zem prichádza mor, obrovský Zemský mor, epidémia. A vidím ľudí, ktorí sú svetlej kože, odkiaľ začína táto rana, po tom, čo prikázal HOSPODIN jednému z JEHO NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV, aby zasiahli Zem morom. A vidím deti. Vidím deti, ktoré sú svetlej kože, alebo biele, ak chcete. Vidím, že majú dlhé vlasy a vidím, že ležia na boku. 

A vidím, že sa ich stav veľmi zhoršuje a potom sa stávajú veľmi, veľmi chudými. Sú tenkí a je to dramatické, pretože som ich videl pred očami, ako sa zmenšujú od veľkej veľkosti na tak tenkých. Takže sa stávajú veľmi, veľmi tenkými. Stali sa veľmi tenkými. Vyčerpaní. A potom začnú zvracať. Začínajú zvracať a potom, keď sa tam ponáhľam, vidím, že zomierajú.

Takže na Zem prichádza mor, milovaní ľudia. Poslednú noc, PÁN JEHOVAH, PÁN JEHOVAH BOH, hovoril s JEHO DVOMA NAJMOCNEJŠÍMI, NAJSILNEJŠÍMI, HLAVAMI, PRINCÍPMI ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAPITOLY,  TÝCH, ktorých ON poslal na Zem v tomto čase, aby navigovali Cirkev do bezpečného výstupu, aby vstúpili do bezpečia Neba. 

A potom som videl, DVOCH PROROKOV, ten, ktorý je v popredí, vystúpil dopredu. On odišiel od iného, vystúpil dopredu. A potom mu prikázal HOSPODIN a ja som videl, že majú rozličnú výšku. DVAJA PROROCI. A môžem vidieť ich odev. Oni nosia taký istý odev, ale vidíte, že JEDEN z nich má oblečenie, tam, kde končí plášť, je trochu vyvýšené, takže vidíte rozdiel v ich výškach. A ja som videl, že jeden má svetlejšiu pleť.

A potom PÁN BOH VŠEMOHÚCI, PÁN BOH IZRAELA prikázal tomu jednému, aby vystúpil dopredu a zasiahol Zem s morom. A keď to urobil, ako mu PÁN BOH prikázal, potom vidím, ako mor prichádza na Zem. 

Dnes je 20. november 2018 a vidím, že rana začína z národa, kde sú ľudia svetlej kože. alebo bielej, ak môžem tak povedať. A vidím, že tieto deti sú tie, ktoré sú zasiahnuté. A ležia. Dlhé vlasy. Akokoľvek, tmavé vlasy, ale aj dlhé vlasy, ležia a oni sú veľmi choré. A okamžite chudnú veľmi rýchlo. Veľmi dramatické, keď uvidíte tú stratu hmotnosti. Vyčerpávajúce, veľmi, veľmi rýchlo sa stávajú veľmi tenkými a potom, keď som sa ponáhľal, aby som dohliadal na túto krajinu, teraz vidím, že začali zvracať. A ako zvracajú, zomierajú. 

Takže, milovaní ľudia, HOSPODIN prikázal JEHO DVOM PROROKOM, aby zasiahli Zem morom. Tam je mor prichádzajúci na Zem. Na Zem príde vážny mor, požehnaní ľudia. A to je veľmi šokujúci čas, pretože tieto znamenia hovoria veľmi veľa o dispenzácii, o čase, o PŔÍCHODE MESIÁŠA a potom o čase po PRÍCHODE MESIÁŠA.

Začnem tým, že prečítam zo Zjavenia Jána 11: 1- 6:

1A bola mi daná trstina, podobná prútu a anjel stál a povedal: Vstaň a zmeraj chrám Boží aj oltár aj tých, ktorí sa modlia v ňom. 2A dvor, ktorý je z vonku chrámu, vyhoď von a nemeraj ho, lebo je daný pohanom, i to sväté mesto budú šliapať štyridsaťdva mesiacov. 3A dám svojim dvom svedkom, a budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní, oblečení v smútočných vreciach. 4Toto sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme.5A keby im chcel niekto ublížiť, vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov.A keby im chcel niekto ublížiť, musí byť tak zabitý.

( MUSÍ A JA OPAKUJEM, MUSÍ, MUSÍ, MUSÍ ZOMRIEŤ! )

6Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dážď vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a bili zem každou ranou koľkokoľvek ráz by chceli. ( KEDYKOĽVEK ONI CHCÚ, TÚŽIA, ako oni chcú ) 

Milovaní ľudia, ste si veľmi dobre vedomí, že v tomto Zjavení Jána 11. kapitole, vo veršoch 1-6, ktoré som teraz čítal vo vzťahu k rozhovoru, že HOSPODIN hovoril s JEHO DVOMA PROROKMI a prikázal im, aby zasiahli Zem morom. 

A vidím, že mor postihol deti, zasiahol deti veľmi silne, veľmi, veľmi, veľmi vážne a veľmi strašne. V tomto čítaní tohto Zjavenia 11: 1-6, môžete veľmi jasne vidieť, že to poukazuje na čas, je to bod k času po vytrhnutí Cirkvi.

Toto Zjavenie Jána 11: 1- 6, ktoré som čítal v súvislosti s týmto rozhovorom s PÁNOM BOHOM JEHOVAH YAHWEH, JEHOVA EL GIBBOR, JEHOVAH ELOHEINU, PÁN BOH, JEHOVAH SHAMMAH, JEHOVAH MEGAICHKEN, JEHOVAH ELOHIM, HOSEINU , ADONAI, tento rozhovor, ktorý som spájal so Zjavením Jána 11: 1- 6, tento rozhovor v Zjavení Jána 11: 1- 6 hovorí o čase potom, kedy Cirkev bude vytrhnutá do bezpečia Neba. 

Ale prečo teraz hovorí HOSPODIN k vám, k Cirkvi, ktorá je teraz na Zemi, k tomuto pokoleniu o mori, o zasiahnutí Zeme morom?

Prečo ma vysiela, aby som zasiahol Zem morom? Potom chápete, že PÁN pracuje na tom, aby identifikoval JEHO DVOCH SVEDKOV zo Zjavenia Jána 11. kapitoly. Dáva im jasnú identitu. To je tam, kde je ich identita, autorita oprávnená, splnomocnená. V Zjavení Jána  11 kap. – právomoc a moc, ktorou ovládajú, ktorú používajú, ktorú držia. A HOSPODIN využíva tento okamih predtým, než je Cirkev zobratá, aby všetkým obyvateľom Zeme bolo jasné, že toto je ich IDENTITA totožnosti, to sú ich schopnosti, toto je ich autorita, to je ich sila, ktorú musia vidieť a tak aj Cirkev si uvedomuje, že je čas na konci, pretože PÁN sa potom pripravuje na čas po vytrhnutí Cirkvi.

Keď sa pozriete na knihu Zjavenia Jána 15:3, môžeme čítať od verša 1 1A videl som iný div na nebi, veľký a prepodivný: sedem anjelov, majúcich sedem posledných rán, pretože nimi sa dokoná hnev Boží. 2A videl som čosi ako sklené more, smiešané s ohňom, a tých, ktorí zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena, že stáli na sklenom mori a mali harfy Božie 3a spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Baránkovu a hovorili: Veľké a prepodivné tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravedlivé a pravdivé tvoje cesty, ó, Kráľu svätých! 4 

Takže toto je veľmi silné, pretože na tomto mieste teraz vidíte, že HOSPODIN pomaly otvára identitu DVOCH, ktorú ste zaznamenali na stretnutí, videli ste ich v Nakuru slúžiť spoločne. DVAJA HROZNÍ PROROCI tu chodia medzi nami. ON ich teraz spája, ON ich spája s udalosťami v Exoduse, s udalosťami v Egypte, kde JEDEN z nich, Jeho zdedená totožnosť, identita, je schopnosť, moc a autorita, ktorá mu bola daná, aby zasiahol Egypt morom, desiatimi ranami. 

Teraz to môžete prepojiť. Takže HOSPODIN robí toto všetko preto, aby priniesol, aby priniesol do popredia, pozornosti, aby priniesol do reality, realizácie, ich identitu, identitu DVOCH SLUŽOBNÍKOV,ktorú zaznamenávate vždy, keď idete na stretnutie. Vidíte DVOCH. Vidíte DVOCH slúžiť spolu. Vidíte, že majú odlišnú výšku, rôzne osobnosti, niekedy niečo iné robia, iné veci a niekedy robia to isté, ale môžete vidieť, že sú úplne iní. 

Takže HOSPODIN mu teraz prikázal, JEDNÉMU Z DVOCH, minulú noc, aby zasiahol Zem s chorobami, aby zasiahla zem s morom. A pamätáte si, že ten istý je ten, kto bol v Rio de Janeiro v Brazílii, keď zasiahol Brazíliu so zika-vírusom, a potom išiel až do San Paolo. A on odišiel do jednej z najväčších Cirkví v Brazílii a zasiahol San Paolo a udrel Brazíliu s vírusom zika a on vyšiel hore a zasiahol Zem z hôr v San Paolo, zasiahol Zem. On zasiahol Zem s vírusom zika, ďalším morom. A môžete povedať, že toto je ten istý, JEDEN, ktorý tu prišiel naživo, hovoril v tomto rozhlase a zasiahol Zem s vírusom Ebola, čo je stále pokračujúci príbeh, odkedy sa toto proroctvo oznámilo a potom naplnilo. 

Teraz môžete odlíšiť tých DVOCH. A čítal som pre vás Zjavenie Jána 15: 1-3. Potom začnete spájať a začínate chápať na základe ich identity, ich identifikačných znakov, ich schopností, ich autority, moci a mandátu, ktorú im HOSPODIN dal, môžete ich prepojiť na Exodus, kde ONI zasiahli Egypt. 

Kniha Zjavenia Jána, milovaní ľudia,  Zjavenie 9: 20-21, pozrite sa, čo hovorí:

20A ostatní ľudia, ktorí neboli pobití ranami, ani neurobili pokánia zo skutkov svojich rúk, aby sa neklaňali démonom a modlám, zlatým a strieborným, medeným a kamenným a dreveným, ktoré nemôžu ani vidieť ani počuť ani chodiť; 21ani neurobili pokánia zo svojich vrážd ani zo svojich čarov ani zo svojho smilstva ani zo svojich krádeží. 

Takže vidíte veľmi dobre, milovaní ľudia, s nasadením a vynakladaním úsilia pre vás, môžete ísť tiež do Zjavenia Jána 16: 2 – 4. Takže ste začali chápať, že ide o totožnosť DVOCH PROROKOV a HOSPODIN im dáva mandát, aby zasiahli Zem s ranami. Spomínate si, že on udrel Zem s Ebolou, zasiahol Zem Zika-vírusom a on nedávno zasiahol Zem s chorobou, ktorú on opísal ako pľuzgiere, vredy, ktoré prídu na celú Zem. Vyzerajú ako pľuzgiere a keď prasknú, ostanú vredy. Stanú sa vredmi a sú tmavé pri prasknutí, masívna, neznesiteľná choroba, ktorá zasiahne Zem. 

Ale najdôležitejšie teraz je, že začnete chápať, že majú svoju úlohu a ich úloha sa rozširuje mimo túto dispenzáciu, mimo tento čas, keď teraz Cirkev je navigovaná, Cirkev teraz pohybuje, ONI teraz navigujú Cirkev do bezpečia Neba ( vytrhnutie Cirkvi, pozn. ) a potom tu bude divadlo, vojenské divadlo, ktoré sa tu bude vyvíjať. Potom HOSPODIN hovorí: “Majú autoritu a silu, kapacitu a poslanie, aby zasiahli Zem s ranami tak často, ako si to želajú. Prečo? Pretože obyvatelia na Zemi začnú uctievať šelmu. Celá Zem bude uctievať modly, pôjde do satanického uctievania a odmietajú činiť pokánie. 

A oni pôjdú po celej Zemi, hovoriac ľudu a obyvateľom Zeme: “NEUCTIEVAJTE ŠELMU! HOSPODIN JE BOH! UCTIEVAJTE IBA HOSPODINA, BOHA! ”
Tak oni DVAJA sa stali jediným svetlom, v tejto temnote. V tomto procese však obyvatelia Zeme nepočúvajú. A potom, ak budete čítať veľmi pozorne, uvidíte, že majú vyššiu dôležitejšiu úlohu, ktorá prichádza neskôr, v tomto veľmi tajomnom vyžarovaní Boha, aby ešte očistili Zem od uctievania diabla, očistili Zem od modloslužby, aby celá Zem mohla uctievať PÁNA, HOSPODINA! 

Milovaní ľudia, teraz v túto hodinu PÁN používa toto Proroctvo a naplnenie proroctva o zika-víruse, more, Ebole a tiež Proroctva, ktoré dal nedávno a teraz ešte jedno, prichádza zasiahnuť deti.

HOSPODIN to používa bezpochyby, bez pochybností, aby jasne identifikoval poslanie DVOCH SVEDKOV, DVOCH PROROKOV a ich misiu. A skutočne tým rezonuje, zvoní do uší Cirkvám a hovorí Cirkvám: pozrite sa,  PÁN BOH nebies, ON teraz pripravuje JEHO SPLNOMOCNENCOV, JEHO SVEDKOV, aby konali, oni sú hlavnými aktérmi v dispenzácii, v čase po vytrhnutí Cirkvi, TAK SA PRIPRAVTE!

Keď ON sa teraz pripravuje na dobu po vytrhnutí Cirkvi, potom vám to môže len napovedať, že čas skončil! Schody sú znížené! PRIPRAVTE SA! PRIPRAVTE SA V SPRAVODLIVOSTI! Ovráťte sa od hriechov! ČIŇTE POKÁNIE A PRIJMITE JEŽIŠA a choďte do bezpečia večnosti s BOHOM, do bezpečnosti Neba! Stráňte sa toho! ( prichádzajúceho času temnoty, súženia, pozn. ) 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! PRIPRAVTE CESTU milovaní ľudia. MESIÁŠ PRICHÁDZA! Videl som Príchod MESIÁŠA!

A viete veľmi dobre, že v Lime, Peru PÁN identifikoval JEDNÉHO Z DVOCH PROROKOV. Je to obrovský, historický čas v dejinách Cirkvi!


Todah, todah! Todah rabah. Barucha shem, todah.

Off 

21.11.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top