Home
 

HOSPODIN ZJAVUJE VIAC O HISTORICKEJ NÁVŠTEVE HOSPODINA A JEHO DVOCH SVEDKOV V LIME, PERU, 13. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 13. novembra 2018
sumarizácia:

Drahí poslucháči, chcem sa zdielať s vami viac o tom, čo sa dialo v Lime, Peru. V tomto mega, mega, mega velikom meste, ktoré nemá koniec, Miesto tejto ohromnej návštevy, návštevy BOHA OTCA, ktorá sa konala v Lime, v Peru, a s tou špeciálnou skupinou Biskupov, z Nairobi, teraz je to príležitosť, aby som to priniesol aj k vám drahí poslucháči, aby ste porozumeli veľkým detailom za scénou, ktoré boli ukryté, aby ste pochopili velikej návšteve  BOHA OTCA, velikej, obrovitej historickej návšteve, ktorá sa konala v Lime, v Peru.

Prvého dňa uzdravujúcej služby, ktorá sa konala v Lime, v Peru,  BOH OTEC, JEHOVAH ELOHIM, ON prišiel so mnou hovoriť do hotelovej izby v Lime, v Peru. po uzdravujúcej službe v sobotu. Potom mi ukázal obrovské otvorenie, ktoré sa konalo v nebi, v sobotu, pred nedeľou. A obrovitý, obrovitánsky oheň, ON mi ukázal otvorenie a ohromný oheň, keď DVAJA PROROCI HOSPODINA, jeden vpredu, volali na oheň z neba a obrovské plamene, majúce veľa jazykov, ( jazyky ohňa, pozn. ) ako keď vidíte  niekedy ľudí lietať na balónoch, takýto druh, veliké plamene padali na míting, toto sú veliké plamene, ktoré pokrývajú vstup do Neba, prišli dole a padli na stretnutie.

Toto je udalosť, ktorá sa diala v sobotu, to je dôvod, že záznam, ktorý vidíte na webe, trasa ohňa, ktorý prišiel celou cestou z Neba, zasiahlo slnko, a zasiahlo PROROKOV, ktorí boli na stretnutí vpredu, môžete vidieť, že video záznam je viac dramatický. ako plameň ohňa si razí cestu k nim. A keď sa zastvail, PÁN pokukázal na NEHO, poukázal na jeho hrudník, vidíte, ako HOSPODIN pohyboval týmto ohňom, veľmi mocné, veľmi dramatické. veľmi hrozné, veľmi strašná situácia a návšteva, ktorá sa konala v prvom dni uzdravujúcej služby, v tomto krásnom meste v Lime, v Peru, v krásnom národe Peru, mesto, ktoré je skutočne grande, veľmi, veľmi veliké. Lima, Peru, to je to, čo sa stalo v sobotu.

PROROK, ktorého PÁN tlačil dopredu a my vieme, kto je to, v tejto misii, povolal oheň z Neba a oheň padol na stretnutie. HOSPODIN mi to ukazoval vo sne, po prvom dni, po sobotňajšom mítingu, a sme smerovali k druhému dňu, čo bola nedeľa. A táto trasa ohňa, lúč plameňa, ktorý vidíte, že prišiel, zasiahol slnko, a zasiahol HROZNÝCH PROROKOV PÁNA, toto je veľmi veliké plamene, veľmi obrovské, ktoré v podstate prišli od vstupu do Neba a prišli niekoľkými jazykmi.

Jeden plameň ohňa s niekoľkými jazykmi, padli na stretnutie. A potom rozhovor, kedy HOSPODIN hovoril v ukrytej forme, a povedal: ja vidím rosu na tráve. Ja vidím rosu na zelenej tráve. Ja vidím rosu na listoch, vidím rosu na listoch.

Toto je rozhovor, ktorý sa konal pred TRÓNOM BOHA OTCA vo vnútri Neba tej noci. To je dôvod, prečo vidíte, keď došli na stretnutie, ON povedal: ja vidím rosu na listoch. HOSPODIN mi ukázal rosu na listoch, to bol ukrytý rozhovor. Pôvodne to bolo zamýšľané zjaviť Biskupom tu v Zbore, ale teraz HOSPODIN to dovolil zjaviť pre celú populáciu, pre celý svet.

Toto je rozhovor, ktorý sa konal pred BOŽÍM TRÓNOM BOHA OTCA, vo vnútri Neba. Miesto, kde každý, kto bol stvorený, aby išiel do Neba. Ale tearaz, svätyňa Svätých, pred BOŽÍM TRÓNOM. Keď ON zobral JEHO DVOCH OHROMNÝCH PROROKOV, DVOCH HLAVNÝCH GENERÁLOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 kapitoly a jeden je vpredu v tejto misii, ON ich zobral a tento bol vpredu, potom ON zobral a ukázal im strom života a ON odtrhol listy zo stromu života.

A ako oni držali lístie, ohromné lístie stromu života, potom začal padať dážď. Dážď začal padať na lístie pred BOŽÍM TRÓNOM BOHA OTCA V NEBI. A potom, v tú noc, ON ich poslal na stretnutie, na nedeľnú uzdravovaciu službu, grand mega konečnú, historickú návštevu, ktorá v podstate otriasla Zemou, toto v podstate poukazuje na čas smerom NA PRÍCHOD MESIÁŠA, nastavuje udalosti ku príchodu MESIÁŠA, prináša do reality aspekt neba, domov spravodlivých. Pretože ľudia sa dotkli fyzických objektov, dotkli sa fyzických vecí od BOŽIEHO TRÓNU.

Tu je ďalšia časť rozhovoru, ktorá je stále skrytá doteraz, ale toto je to, čo HOSPODIN hovoril milovaní ľudia. To je to, čo sa dialo v pozadí stretnutia. Nech HOSPODIN žehná tých, ktorí majú uši uši počuť, nech PÁN žehná tých, ktorí naslúchajú HLAS HOSPODINA,

MESIÁŠ PRICHÁDZA, VY TO VIETE!

JE TO O PRÍCHODE MESIÁŠA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU MILOVANÍ ĽUDIA,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Posli, ktorí vykonávajú ťažké povinnosti po vytrhnutí Cirkvi, už ich je vidieť. Už sú na scéne, je ich vidieť. Už sú aktívni v misii, pre ktorú boli uvoľnení. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA

je stále tak veľa ukrytého, ja vám to odovzdám, keď HOSPODIN dovolí. Ale toto je to, čo sa tam stalo. Takže vy môžete ísť na web a uvidíte ten oheň, tá žiara hľadá toho, ktorý je vpredu, a keď ho nájde, tá žiara ide s ním, ako laser, BOH pohybuje JEHO SLÁVOU, oheň, žiaru Neba, zachytené na kamere. Toto je zázrak, šokujúci zázrak. Všetko toto by vám malo napovedať, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA A ČAS JE NA KONCI. 

Todah, todah rabah, todah Shalom, todah haverim, todah hascem, harvercheli. PRIPRAVTE CESTU MILOVANÍ ĽUDIA, erev tov. 

 

Off 

13.11.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top