Home
 

HOSPODIN ŽEHNÁ ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI V KENI A V NÁRODOCH, KDE SÚ TIETO ZBORY USTANOVENÉ, PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 23. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 23. septembra 2018,
sumarizácia:

Prichádzam k vám v dnešné ráno počas vašej Nedeľnej BOHOslužby, požehnať Vás a požehnať vaše BOHOslužby, ktoré sa konajú po celom národe. Ja viem, že toto je najdôležitejší čas v histórii Cirkvi, pretože prebudenie v Cirkvi vrcholí a špeciálne v tomto národe, návšteva je úžasná dnes, noví chromí kráčajú do vašich Cirkví, používajú ich vlastné nohy, nové nohy, menej ako týždeň staré milovaní ľudia, minulú nedeľu počas uzdravujucej globálnej služby cez rádio HOSPODIN dal nové nohy ľuďom v tomto národe, iným dal nový zrak. Ľudia, ktorí kráčajú dnes do Cirkvi, vidia po prvý krát, ukazujú im, kde je Cirkev. Kráčajú a chodia s novým zrakom, novými očami a je veľa, veľa, veľa hluchých, ľudia teraz môžu počuť. Učia sa počuť SLOVO a rozoznať ho a robiť rozdiel medzi rozličnými slovami a prízvukom, začínajú počúvať evanjelium PÁNA, po prvý krát dnes.

A je veľa zmrzačených, ktorých nohy boli posilnené a vyrovnané, niektoré nohy, ktoré boli krátke boli predlžené, teraz sú schopní sa postaviť a chodiť a veľa iných ochorení…

Dnes je veľmi mocná BOHOslužba, ktorú máte v tomto národe milovaní ľudia a dôvod, prečo som sa rozhodol prísť k vám dnes ráno, je, pretože chcem požehnať vás a vaše BOHOslužby a obnoviť vašu pamäť a pripomenúť vám, že toto je poklad, ktorý nemôžete s ničím porovnávať. Ja žehnám všetky Cirkvi, žehnám všetkým predsedajúcim Biskupom, kdekoľvek sú, žehnám Biskupa generála MegKK a žehnám jeho zástupcovi, on má dvoch zástupcov, ďalej žehnám všetkých predsedajúcich Biskupov, Biskupov v rôznych oblastiach, dohliadateľov Cirkví, Senior Pastorov, Evanjelistov, zahŕňajúc usporiadateľov, vdovy, siroty, korešpondentov a všetkých služobníkov v DOME PÁNA.

Rozhodol som sa zavolať vám dnes ráno, aby som vám požehnal, požehnal vašim BOHOslužbám, pretože minulá nedeľa bola úžasná! Kedy HOSPODIN povolal JEHO DVOCH PROROKOV, aby odtiaľ prehlásili uzdravenia a čo sa potom stalo, to sú hotové divy.  Niektorí z nich písali, keď prišli domov, keď videli, že ich úplne hluché dieťa teraz môže počuť. Oni to na stretnutí PÁNA nerozpoznali, že ich dieťa tam bolo uzdravené, ale keď prišli domov, zbadali, že reaguje na zvuky, keď sa zatvorili dvere, oni boli šokovaní, boli šokovaní, že počuje.

A toto je zázrak, ktoý sa stal minulú nedeľu milovaní ľudia, menej ako týždeň, približne pred týždňom, menej, ako týždeň, pretože to prehlásenie bolo vyhlásené okolo 13 hodiny a my nemáme ešte 13 hod, teraz je 9 hodín ráno.

Takže vás chcem požehnať a tiež zdôrazmiť národu v Keni, a požehnanú Cirkev, ktorú PÁN tu stavia, Svätú Cirkev, aby ste to prosím nebrali ako samozrejmosť. Pretože ako môžete vidieť teraz, ako DVAJA SLUHOVIA PÁNA pracujú s Peru, prichádza tam masívna návšteva HOSPODINA, o ktorej PÁN hovoril, že prichádza do toho národa, kráčajú s Cirkvou v Peru, v záchrannej misii.  

PRETOŽE KEĎ HOSPODIN HOVORÍ,

TÍTO DVAJA PROROCI BUDÚ POSLÚCHAŤ NA SLOVO. 

To je dôvod, prečo sa zameriava na tú misiu, práve teraz pracujú veľmi, veľmi ťažko. Minulú noc ma tam HOSPODIN zobral, mali stretnutie Pastorov, mohol som ich vidieť, ako sa rozprávajú. Hovorili o masívnom pomazaní, kedy DVAJA PROROCI PÁNA prehlásia a slepé oči sa otvoria, ja som tam stál na mítingu, ale oni ma nemohli vidieť. Ja som počul všetko, čo Pastori hovorili v Lima, Peru, ako organizovali, Ako plánovali organizovať pre tento nový dátum, pre túto návštevu. Takže môžete vidieť,ako HOSPODIN bojuje, aby zachránil, pomohol tejto misii.

A vieme, že každý národ, ktorý nebude poslúchať tohto POSLA, ktorí nebudú poslúchať súčasné navštívenie BOHA neuvidí večnosť. To je očividné, evidentné. Vzhľadom na závažnosť tejto návštevy a vzhľadom na to, ako SÁM PÁN BOH naviguje JEHO DVOCH PROROKOV práve teraz, každý národ im musí teraz venovať pozornosť, nemôžete urobil fatálnu chybu a ignorovať ich, nemôžete ich ignorovať.

A tak vidíte, ako ma PÁN zobral na stretnutie Pastorov do Limy, do Peru, ja som tam stál, poslúchal som, ako sa rozprávajú, že pomazanie bude veľmi veľké. Slepé oči sa otvoria,.. počujem všetky ich plány, ktoré majú pre nový dátum. To znamená, že Nebo bojuje, aby zachránilo, pomohlo misii pre národ v Peru.

Aby oni tiež mohli počuť toto evanjelium a začali sa pripravovať na Slávny príchod Mesiáša. Aby sa navrátili k spravodlivosti, aby sa navrátili k svätosti a videli toto obrovské prebudenie PÁNA posledných časov.

Takže milovaní ľudia, prečo to prinášam k vám, Keňa? Prinášam vám to v súvislosti s návštevou, ktorú máte v DOME PÁNA ako samozrejmosť. A žiadam vedúceho Cirkvi a jeho dvoch zástupcov a tých, ktorí sú pod nimi, aby poslúchali všetko do písmena, všetko, čo tí DVAJA PROROCI povedia.  Keď nebudete poslúchať, beda vám. Pretože toto sú úžasné veci, neberte to ako samozrejmosť milovaní ľudia.

Prečo? Znova vám hovorím, že masívna návšteva, ktorú HOSPODIN zasľubil v Lima, Peru, práve teraz hovorí s JEHO DVOMA PROROKMI, pokúša sa zachrániť prebudenie, pomôcť národu, aby oni tiež mohli vidieť masívny pohyb BOHA a tento spôsob, ktorým čistí Cirkev, odstraňuje hriechy z Cirkví, odstraňuje zvody z Cirkví,  odstraňuje odpadnutie z Cirkví, odstraňuje nemorálnosti z Cirkví a znovu ustanovuje evanjelium Kríža a Krvi, evanjelium svätosti a spravodlivosti naspäť do centra Cirkví, začína zbierať úrodu a čistiť národ a pripravovať pre príchod MESIÁŚA.

To je dôvod, prečo vás žiadam Cirkev v Keni, v dnešné ráno, ako vás žehnám, aby ste nezlyhali v poslúchaní týchto dvoch. Nepokúšajte sa urobiť, čo ste robili. Nerobte to! To by bola tragédia. Nerobte to! Nikdy nezlyhajte v poslúchaní týchto dvoch. Pretože môžete vidieť, čo sa stalo Onjorovi. Vidíte, čo sa stalo Litundovi, ( Arcibiskup,. pozn. ) PÁN ho dal bokom teraz. Nikdy sa nepokúste! Pretože teraz ste na veľmi vyvýšenom mieste, neberte to ako samozrejmosť, prosím.

Noví chromí s novými nohami kráčali do Cirkví dnes. Slepí s novými očami kráčali do Cirkví dnes. Inými slovami povedané, vidíte SLÁVU PÁNA V DOME PÁNA dnes. Toto je najvyšší čas, vysoký čas pre prebudenie. A čitam z Biblie, aby som vám mohol pomôcť, tu v Keni, ja viem, že hluché uši boli otvorené tiež v Južnej Kórei, toto je skutočne časť tohoto rozhovoru, v

Matúšovi 18:15-18 15A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi potresci ho medzi sebou a ním samým. ( ukáž mu jeho chybu v angl. preklade, pozn. ) Keď ťa počúvne, získal si svojho brata. 16A keby nepočúvnul, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch svedkov alebo troch bolo postavené každé slovo. 17A keby ich nepočúvnul, povedz to cirkvi; a keby nepočúvnul ani cirkvi, nech ti je ako pohan a publikán.  18Ameň vám hovorím: Všetko, čo by ste sviazali na zemi, bude sviazané aj na nebi; a všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi.

Toto je veľmi mocné, milovaní ľudia. ON hovorí proti nedbanlivosti. ON hovorí, že si nemôžete dovoliť byť nedbanliví. Rovnako sa odzrkadluje v 2 Tesalonič. 3:14  14Ale ak niekto neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nesedávať sa s ním, ( nespájajte sa, nestýkajte sa s ním, angl. preklad, pozn. ) aby sa zahanbil. To je dôvod, prečo sa pokúšam vám to zdôrazniť, Cirkev v Keni, HOSPODIN teraz hovorí o ohromnom vďakyvzdaní, oslave, ktorú mi už ukázal, pred uzdravujúcou službou minulú nedeľu, ukázal mi, mohol som vidieť MUDr. Kasipoi tam bol, môžem vidieť ľudí a HOSPODIN hovoril veľmi mocne minulú nedeľu a povedal: pozri je tam veľa chromých drobných detí a detí.

A potom títo DVAJA PROROCI SA OPÝTALI PÁNA, či je to skutočne pravda a tak potom poďme… poďme a zodvihnime ich. Potom PÁN kdekoľvek oni išli, PÁN ZODVIHOVAL ZO ZEME, 5-ročné, 7-ročné, .. toto je veľmi mocné, ako ON uzdravil veľa, veľa detí, chromých detí v tomto národe. 2-ročné, 5-ročné, 7-ročné, 10-ročné, iba jediným prehlásením, milovaní ľudia.

Takže toto je ohromný čas Keňa, pretože vidíte, ako HOSPODIN sa snaží s inými národmi, aby ich priviedol na túto cestu. Ale vy, vy ste teraz na správnej ceste. Takže prosím oslavujte dnes, ja viem, že dnes máte službu osláv, oslavujte každý zázrak, to je poklad, oslavujte každý záízrak, viete, že sa to nedeje nikde inde, toto sa deje tu a PÁN je teraz v procese, aby priviedol veľa národov na túto cestu prebudenia.

A ON hovorí, že bude nulová tolerancia k nedbanlivosti. 

Atesitickému spôsobu, tejto ceste ateizmu, tejto ceste, kedy neposlúchate HOSPODINA, keď PÁN hovorí. ON hovorí, že keď pôjdete a budete hovoriť o tom, čo urobil zlé proti PÁNOVI, ale keď nebude poslúchať,zoberte dvoch alebo troch svedkov a keď nebude poslúchať, zoberte ho do Cirkvi, a keď nebude poslúchať, zachovajte sa k nemu ako k pohanovi alebo daňovníkovi – ( v angl. preklade, pozn). Daňovník v čase Izraela bol vyhadzovaný von, bol považovaný akoby za satana. Keď sa s nimi Ježiš stretol, on prišiel ich oslobodiť, a teraz, keď prijmú JEŽIŠA a nebudú poslúchať, o čo viac by mali byť byť vyhnaní von. Takže PÁN tu teraz hovorí o sepraácii od hriechu, o separácii od neposlušnosti.

Takže, milovaní ľudia, chcem požehnať vaše BOHOslužby a povzbudiť vás, aby ste sa držali toho, čo máte, ako HOSPODIN používa týchto DVOCH PROROKOV, aby zápasili za Lima, v Peru, aby zápasili za Holandsko, kde máme namierené, zápasili za Mexiko, zápasili za všetky národy na Zemi, aby aj oni mali to, čo vy máte.

Takže žehnám dnes vašu BOHOslužbu, žehnám uzdravených, ktorí kráčajú vo vašich Cirkvách dnes, žehnám vaše deti, žehnám vaše rodiny a všetky ostatné Cirkvi, ktoré počúvajú, z Nigérie, Južnej Korei, Angoly,…  kde sú Sväté Oltáre BOHA ( Ministry of Repentance and holiness / Zbor pokánia a svätosti, pozn. ), kde sú ustanovené tieto Zbory. Ja žehnám všetkých, ktorí sa prihlásili, podriadili tomuto pohybu BOHA, k pokániu a navráteniu sa k svätosti, pripravujú cestu zámerne pre Slávny príchod MESIÁŠA.

Takže žehnám vaše BOHOslužby v tomto národe a všetkých tých, ktorí sú naladení, počúvajú. A pamätajte, aký máte poklad, držte si to, čo ste prijali. Držte sa spravodlivosti, držte sa svätosti, hovorte o pokání!, odvrátení sa od hriechov, karhajte hriechy, odmietnite odpadnutie, odmietnite falošných prorokov, odmietnite falošných apoštolov, odmietnite odpadnutie, majte nulovú toleranciu k tým, ktorí nejdú s vami rovnakým smerom, každý, kto sa pokúša neposlúchať tento hlas, buďte si istí, že vaša pozícia je veľmi jasná v tomto národe, ako aj za tým národom, ktorí počúvajú, sú naladení, ako som tu čítal.

Takže si buďte istí, že si udržíte zisky. Tisíce, tisíce, tisíce ľudí ste sa zapojili dnes, z tých, ktorí ste sa zúčastnili uzdravujúceho stretnutia minulú nedeľu. Veľa, mnoho, mnoho v tomto národe, ktorí prišli a videli MOC A POMAZANIE HOSPODINA, prehlásené z ich rezidencie. Neboli ani na mítingu.

Zhromaždili sa na 84 štadiónov! Chromí sa postavili, keď som zodvihol moju ľavú prorockú ruku, okamžite, v rovnakej chvíli boli navštívení na 84 štadiónov! Mnoho tisíc prišlo do Cirkví dnes. Buďte si istí, že si udržíte zisky. Buďte si istí, že to uchopíte a budete ich vyučovať o vízii a misii tohoto Zboru. ( Zbor Pokánia a Svätosti, pozn. ) Vízia tohto Zboru, kde HOSPODIN poslal JEHO DVOCH OHROMNÝCH PROROKOV Z Malachiáša, a priniesol ohromné formovanie, ktoré šokuje Svet, skomplikovala múdrosť teológov, múdrosť Sveta, teraz HOSPODIN ich predstavuje obidvoch spolu, ON ich poslal so správou: MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU!

NAVRÁŤTE SA K SPRAVODLIVOSTI! 

NAVRÁŤTE SA K EVANJELIU KRÍŽA A KU KRVI!

Navráťte sa ku svätosti, bez ktorej nikto neuvidí PÁNA! Svätosť, bez ktorej nikto neuvidí PÁNA. Toto je vízia tohto Zboru. A misia tohoto Zboru je – je tu odpadnutie v Cirkvách, my ich potrebujeme zasiahnúť a priniesť k pokániu, k obnoveniu, reformácii, aby sa navrátili k spravodlivosti, aby kresťanské uctievanie bolo obnovené s mocou, silou autority KRVI PÁNA JEŽIŠA. Takže ich vyučujte tieto veci, viem, že mnoho tisíc kráča do vašich Cirkví.

Pomôžte im a dajte im vedieť, že sa potrebujú pripraviť. Potrebujú byť spravodliví. Musia urobiť zámerné rozhodnutie v záležitosti svätého kresťanského života.

Takže ja znova, žehnám vás, žehnám vás, žehnám vás, žehnám vás v tomto národe, ako máte vaše BOHOslužby, žehnám vaše rodiny, žehnám vašu ochranu a bezpečnosť, žehnám vašu províziu, žehnám vás s prospechom, náklonnosťou, kdekoľvek pôjdete. Žehnám váš Zbor, vaše prebudenie.

Kdekoľvek pôjdete, aby ste žiarili s týmto ohromným svedectvom prebudenia Svätosti. Prebudenie Spravodlivosti.

Takže ja vás žehnám v Mocnom Mene JEŽIŠ, nech sa stane, Amen.

Off 

23.9.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top