Home
 

PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA A OHROMNEJ NÁVŠTEVE HOSPODINA V PERU, HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 16. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 16. septembra 2018,
sumarizácia:

Amen, milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH, v druhej časti rozhovoru tejto minulej noci, ON prišiel a ON hovoril k JEHO DVOM PROROKOM, oni stáli pred NÍM a ON hovoril. ON hovoril k nim a v tom rozhovore ON hovoril: pozrite, je veľa detí, ktoré sú chromé. A pamätám sa, že tí dvaja sa opýtali PÁNA: myslíš, že je veľa detí, ktoré sú chromé?

A ON odpovedal: áno, je veľa detí, ktoré sú chromé. A ON povedal, že oni sú tam. A pamätám sa, že tí dvaja povedali: tak poďme. A HOSPODIN ich viedol k malému dieťaťu, ktoré bolo chromé a keď som došiel, dieťa sa postavilo a začalo chodiť. To je to, čo vidíte v celom národe, kedy HOSPODIN postavil na nohy veľa ľudí, špeciálne malé deti, ktoré boli chromé, dvojročné, štvorročné, päťročné.

A potom HOSPODIN JEHOVAH k nim hovoril o slávnom príchode MESIÁŠA. Dokonca aj teraz, ako odchádzame do Limy v Peru, tam bude ohromná návšteva v Lime, v Peru.

Videl som, že jeden z nich tam už prišiel, videl som ho dnes ako on už došiel, už tam chodí. Vidím miesto stretnutia, je tam dieťa, ktoré chodí po mojej ľavej strane, je tam veľká návšteva, je tam otvorené nebo, bude to veľká monumentálna návšteva v Lime v Peru, milovaní ľudia. Toto je tak ohromný čas pre národy tejto Zeme, pretože HOSPODIN otvoril portál Neba, neskorší čas otvoreného neba je tu, takže povzbudzujem národy, vidím, že množstvo národov je pripojených teraz, počúva, po celom Svete, vidím množstvo miest, ktoré počúvajú, stovky.

Ja vás povzbudzujem, milovaní ľudia, aby ste nás pozvali, Pozvite nás, pozvite týchto dvoch prorokov, aby vám mohli doniesť službu Neba, inštrukcie BOHA OTCA, k vašej Zemi, k vášmu národu, k vašej Cirkvi, aby vy tiež ste sa mohli pripraviť pre Slávny príchod MESIÁŠA.

Vidím, že to bude veľkolepá návšteva v Lime v Peru, a potom ďalej máme ďalšiu misiu, takže vás povzbudzujem, ako spoločenstvo Pastorov, aby ste ich pozvali, pretože schody do Neba boli znížené.

A v druhom rozhovore, potom, čo hovoril o chromých deťoch, ktoré boli postavené na nohy dnes, v tom ohromnom sne, kedy HOSPODIN prišiel hovoriť k nim, potom k nim hovoril o slávnom príchode MESIÁŠA.

Takže, milovaní ľudia, činte pokánie a odvráťte sa od hriechov, odvráťte sa od hriešnosti, od zlého, od kresťanskej spásy, ktorá robí kompromisy, od zvodov ktoré sa volá biele svetlo v Cirkvách, od nemorálnosti, od nemorálneho obliekania mužov a žien v Cirkvách, od homosexuality, ktoré zmietajú celou Zemou.

HOSPODIN naliehavo vyzýva touto veľkolepou návštevou, naliehavo vyzýva všetky národy, aby činili pokánie a pripravili sa na SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

TOTO JE ON, O KTOROM PÍSMO PÍŠE V KNIHE MALACHIÁŠ, keď ON hovorí:

Malachiáš 4:5 5Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný.  PRIPRAVIŤ CESTU, PRIRAVIŤ VÁS, ĽUDÍ, pred strašným dňom, predtým, než príde hrozný deň, deň PÁNA, DEŇ ZÚČTOVANIA, DEŇ PRAVDY. Keď tí, ktorí sú skutočne znovuzrodení, budú pod testom. Vtedy bude skutočne známe, kto bol skutočne znovuzrodený na tejto Zemi.

Aký úžasný čas v ktorom žijú národy, v ktorom žijú Cirkvi, pod otvoreným Nebom a každá jednotlivá Cirkev a národ má príležitosť k obnoveniu, vybrať si spravodlivosť, vybrať si svätosť, pretože POSLI, ktorí pripravujú cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA sú tu, ja som videl MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ. Znova, túto, minulú noc HOSPODIN hovoril so mnou, hovoril s tými dvoma o SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA.

Vidíte informácie o udalostiach, ktoré sa udejú v čase, kedy Cirkev bude zobratá preč, nieje veľa času, pripravte cestu. Ale vád povzbudzujem, aby ste sa nakontaktovali na nás, zorganizujte Pastorov, spoločenstvo Pastorov a pripravte veľký míting. Urobte to, čo robí Lima, Peru. Organizuje veľký míting, veľký, veľký. Urobte to, čo Lima, Peru robí. Pretože keď prídem do vášho národa, neviem, či títo dvaja môžu prísť skoro.

Pretože je veľa iných miest, Rusko, Ukrajina, Čína, Taiwan, UK,  Dánsko, je ich tak veľa, Argentína, Buenos Aires, Argentína tiež, ElSalvador, Panama.

Takže znova, v druhej časti rozhovoru, PÁN prišiel a hovoril: je veľa chromých detí. Tí dvaja sa HO opýtali, či je veľa chromých detí a ON odpovedal ÁNO. Potom po uzdravení chromé deti sa postavili a začali chodiť. To je to, čo ste videli, že sa deje v tomto národe. A potom PÁN s nimi hovoril o Slávnom príchode MESIÁŠA.

A vidíte, že text je veľmi jasný teraz, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Milovaní ľudia, odmietnite hriechy! Prijmite KRISTA a buďte svätí. Vyberte si. Odmietnite odpadnutie, vlažnosť, odmietnite falošných prorokov, ktorí chodia po svete, falošných apoštolov a dovoľte im tiež, nech činia pokánie, aby ich duše tiež mohli byť oslobodené, keď MESIÁŠ príde. Každému jednotlivému človeku je daná rovnaká príležitosť, aby videl SLÁVNE KKRÁĽOVSTVO VEČNOSTI. Pamätajte sa, keď sa táto udalosť stane ( PRÍCHOD MESIÁŠA – vytrhnutie Svätej Cirkvi, pozn. ), následky sú na večnosť!

Nech vás PÁN žehná, ako odchádzame teraz do Limy, do Peru. Nech PÁN žehná národy, ktoré teraz sú naladené, počúvajú, národ Kene, tiež žehnám národ Peru, Lima, ja vidím jedného z tých dvoch po dnešnom mítingu už v Peru, už tam išiel. A tiež som počul hlasom, HOSPODIN mi oznámil hlasom, že už poslal Nebeský zástup do Peru, do Limy, na návštevy do peru, ja nemôžem dať detaily, ale hlasom, a bol obkolopený hustým tmavým Oblakom, a ON hovoril z neho, čo nemožem zdielať tu.

Takže bude návšteva v Peru, PÁN vás žehnaj, toda, toda. MESIÁŠ PRICHÁDZA. Toda, toda, toda lachem.

Druhá časť rozhovoru,….

zabudol som povedať toto: Ja som videl službu vďakyvzdania v časti Riverside v Nairobi, videl som veľa Senior Biskupov, videl som veľa Senior doktorov, MUDr. Kasipoi, a potom som kráčal s tými chromými. Kráčal som s nimi za bránou na Riverside. HOSPODIN mi dovoli kráčať s 633 chromými, ktorých HOSPODIN uzdravil posledný krát. Takže som videl ceremóniu vďakyvzdania, videl som ich predtým, ako sa konala táto uzdravujúca služba. Chromé deti, chodlili, viedol som ich a oni ma nasledovali, Išli von za bránu na mieste Riverside, bola tam veľká oslava vďakyvzdania, veľká oslava.

A videli ste dnes, ako HOSPODIN navštívil deti, chromé deti. Oltáre boli plné ohňa, po celom národe, skutočne. Veľa, veľa jalovíc, býkov bolo zabitých, baránkov bolo zabitých, pretože bola veliká oslava. Ja som to už videl včera v noci.

Aký úžasný čas je byť kresťanom, aký úžasný a šokujúci čas je byť znovuzrodený.

Toto je čas, kedy HOSPODIN

ustanovil AUTORITU KRÍŽA A KRVI JEŽIŠA.

A tiež ustanovil, že jediné náboženstvo, ktoré dáva ľuďom nádej za hrobom, je náboženstvo kríža. A toto náboženstvo kríža dodržiava určité merítko a toto merítko je SVÄTOSŤ.

VŠETKO MIMO SVÄTOSTI JE INÉ UCTIEVANIE! 

Aký úžasný čas, kedy PÁN konečne ustanovil AUTORITU KRÍŽA A KRVI JEŽIŠA. Ja vidím ohromné oslavy vďakyvzdania uzdravení, to znamená, že HOSPODIN prikázal veľké oslavy vďakyvzdania hneď, keď prídeme z Limy v Peru, vidím sám seba, ako kráčam s tými chromými, bývalými chromými teraz kráčam pomaly, oni ma nasledovali, išli sme von z brány, s chromými, ktorí boli uzdravení a toto je nádherný čas v Kráľovstve BOHA, PÁN oznamuje udalosti v Cirkvi, prikazuje službu VĎAKYVZDANIA PRE NEHO, A MÁ RADOSŤ Z OSLOBODENIA JEHO ĽUDÍ, ktorých odstránil z agónie, utrpenia, bolesti a mizérie.

Milovaní, MESIÁŠ PRICHÁDZA, toda eres tove. 

 

 

 

Off 

18.9.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top