Home
 

PROROCTVO

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 11. septembra 2018,
sumarizácia:

PÁN vás žehnaj drahí ľudia, ktorí ste pripojení, HOSPODIN JEHOVAH, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ELI, JEHOVAH HAMELECH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABAOTH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH, JEHOVAH EL SHAMA, JEHOVAH ELOHEINU, JEHOVAH ELOHEKA, JEHOVAH SHALOM, JEHOVAH EL SHADAI, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH EL GIRE, JEHOVAH NISSI, JEHOVAH M´GADDISHCEN, JEHOVAH MAGEN, JEHOVAH MACHSI, JEHOVAH MEPHALTI, JEHOVAH ORI, JEHOVAH YASHA, JEHOVAH KABODHI, JEHOVAH BARA, JEHOVAH TSEZEK, JEHOVAH GANAN IMECHU, JEHOVAH HASHOPET, OHROMNÝ SPRAVODLIVÝ SUDCA, VEČNÝ KRÁĽ, MOCNÝ VEČNÝ KRÁĽ IZRAELA, BOH, KTORÝ SI VYBRAL JERUZALEM AKO MESTO BOHA, ON, ktorý si vybral Izrael ako zmluvných ľudí BOHA JEHOVAH, MOCNÝ BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA, JEHOVAH YAHWEH, milovaní ľudia, ON hovoril so mnou túto minulú noc.

V noci, v ktorej sme vstúpili do dnešného dňa, 11. septembra 2018, ON hovoril so mnou minulú noc, vo veľmi, veľmi ohromnom rozhovore. Videl som, ako ľudia stavali stany po celom tomto národe, PÁN mi ukázal, ako ľudia stavali stany, oni v skutočnosti dekorovali stany, prekrásne stany, ktoré ľudia stavali v tomto Zbore HOSPODINA JEHOVAH ELOHIM, ( Zbor Pokánia a Svätosti, pozn. ), a dekorovali stany, dávali úžasné farby látok, dekorovali ich, krásne kvety, videl som po celej krajine, ON ma zobral po celom národe a videl som veľa stanov, ako ich staviali, ľudia stavali stany, ľudia stavali stány po celej centrálnej čASTI TOHTO NáRODA, V západnej časti, v časti Viktorinho jazera, severo – východnej časti, v severnej časti, tu v Nairobi, všade v tomto národe. ON mi ukázal ľudí, ako stavajú stány, a dekorovali stány, robili stany tak prekrásnymi, pripravovali na veľkolepé grand mega historické uzdravujúce stretnutie, ktoré prichádza 16- ho tohto mesiaca, ( v septembri, pozn. )  túto prichádzajúcu nedeľu, v tomto národe v Keni.

PÁN hovoril ku mne v ohromnej povahe lásky a milosti a odpustení hriechov. A ukázal mi ľudí, ako boli zaneprázdnení výzdobami stanov v príprave na JEHO návštevu. A všetci veľmi dobre vieme, že HOSPODIN použije JEHO MOCNÝCH PROROKOV, hrozných PROROKOV HOSPODINA, aby prehlásili odtiaľ z Nairobi, z ich rezidencie po celom národe Keni, budú ohromné historické uzdravovania, chromí budú vstávať, na rôznych štadiónov, kde budete zhromaždení a HOSPODIN mi ukázal veľa Cirkví, ako sa zhromaždili, zhromaždíte 50 Cirkví, 100 Cirkví, 150, 200 Cirkví, na rozdielných štadiónov, na rozdielných námestiach, kdekoľvek, kde budete zhromaždení, lekári zhromažďujú chroých, dokumentujú ich, pri bráne č. 1, natáčajú ich stav.

Chromých, ktorí nemôžu chodiť, robia dokumentáciu ich stavu a nahrávajú ich s ich rodinami a lekárskymi tímami. PÁN mi ukázal ohromnú a úžasnú prípravu v tomto národe, ľudia sa pripravovali ohromným spôsobom, na ohromnú a historickú návštevu PÁNA, ktorá príde do tohto národa v Keni a toho času mi HOSPODIN ukázal, ako ľudia dekorovali krásne stan. Podopierali silne stan, aby si boli istí, že kovové tyče držia dobre a držia dobre pre hosťov a pre ľudí, ktorí prídu z celého národa, z rôznych denominácií, dokonca aj tí, ktorí ešte niesú znovuzrodení.

Keď oni prinesú ich chromých a ich slepých, ich hluchých, ich nemých, paralytikov, poranenia chbtíc, chronické rany, malomocenstvá, krvné ochorenia, vysoký krvný tlak, leukémie, rakoviny, zahŕňajúc HIV, všetky tieto ochorenia, diabetikov, všetky tieto stavy, ako hepatitídu, keď oni prinesú všetkých ľudí s týmito ochoreniami pod slnkom, v tomto národe v Keni, kdekoľvek ľudia v Keni budú zhromaždení, v tomto národe prebudenia, v tomto národe, ktorý sa bojí BOHA, národ, ktorý sa trasie pred BOHOM, národ, ktorý si vybral HOSPODIN veľmi šokujúcim spôsobom, vzhľadom na akceptovanie evanjelia, horkého evanjelia, ( nie sladkého, pozn. ), evanjelia pokánia, tohto veľmi horkého evanjelia pokánia, národ, ktorý prijal evanjelium a posolstvo: PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

A ja som ich videl, PÁN ma zobral po celom tomto národe v Keni a ukázal mi, ako ľudia v Keni pripravovali. Mladý muž, študent na univerzite bol veľmi zaneprázdnený, zaneprázdnený dekoráciou po stranách, doniesol kvety, dekorácie a mašle, pre krajšiu výzdobu, aby ozdobil celú strechu stánu, pripravoval stan, utieral stoličky, obliekal stoličky s úžasným povlekom, videl som národ v Keni, krásnych ľudí v Keni, prebudeneckí ľudia PÁNA, ľudia, ktorí patria BOHU JEHOVAH, ja som videl tento úžasný národ pripravovať na veľkolepú návštevu PÁNA, celý národ, celá krajina pripravujúc a zhromažďujúc všetkých chorých, pripravujú sa na návštevu PÁNA šokujúcim spôsobom, aké môže byť vidieť v Biblickom monumentálnom rozsahu.

Túto ohromnú prípravu ani nevidíme v Biblii. Požehnaný národ Kene, HOSPODIN mi ukázal všetkých ľudí, ako sa pohybujú, oni sa triasli v panike a pýtali sa, či je dobre tu zaviazaná mašla,… dobre je tu uviazaná kytica? … toto sú krásne kvety a pýtali sa, či môžu zobrať ďalšie kvety,.. chceli kúpiť lepšie ruže, lepšie tulipány, lepšie biele kvety, lepšie červené kvety, oranžové kvety, pokúšali sa ich zmixovať, študenti univerzít boli veľmi zaneprázdnení, utekali hore – dole, čistili úseky, prinášali rôzne veci, ktoré sú tam požadované, ohromné! ohromné! ohromné! Príprava na ohromnú návštevu BOHA JEHOVAH.  To bola nádherná vec, ktorú mi PÁN ukázal tejto noci milovaní ľudia, šokujúce veci, je to iba DUCH SVÄTÝ, ktorý môže takto pracovať a vyzdvihnúť národ a činiť túto mystériu v modernom, neposlušnom svete, ktorí sú v skutočnosti neposlušní HOSPODINOVI. 

…na preklade sa bude ďalej pokračovať,… 

 

Off 

12.9.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top