Home
 

PROROCTVO HOSPODINA: MEGA NAVŠTÍVENIE HOSPODINA PRICHÁDZA 16. SEPTEMBRA 2018, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 3. septembra 2018,
sumarizácia:

Hospodin JEHOVA Hovoril so mnou v tejto poslednej noci prebiehajúcej do tohto dňa. HOSPODIN so mnou intenzívne hovoril. Potom ma vzal celou cestou k trónu Božiemu a ON zobral listy zo Stromu života a dal ich na moju ruku. V tento deň a túto poslednú noc, Pán opakovane hovoril so mnou a Hospodin dal mi pokyn, aby som tu v Keni vykonal službu uzdravenia. Táto liečiteľská služba sa bude konať vo víkende po nadchádzajúcom víkende, v nedeľu 16. septembra, spoločná BOHO služba a liečebná služba v celej krajine. A to bolo po žiadosti o modlitby, prišlo množstvo žiadostí o modlitby.

Videl som veľa žiadostí o modlitby. Počas tohto Dňa vďakyvzdania som sa zaoberal množstvom žiadostí o modlitby. Obrovský balík. Obrovský balík, veľmi náročné modlitby žiadostí od mnohých ľudí, ktorí trpia rôznymi ochoreniami. 

A tak potom HOSPODIN hovoril so mnou a HOSPODIN mi dal pokyn, aby som vykonal službu uzdravovania, a tak sa bude konať spoločná liečiteľská služba. Spoločné BOHOslužby sa uskutočnia v celej tejto krajine. Pastori, dozorcovia, lekári, biskupi, lekárske skupiny,  by mali pomôcť zhromaždiť ľud Hospodinov, ktorý trpí. Takže, to príde 16- ho, príde v nedeľu, 16 -ho, v skutočnosti, jeden deň predtým, ako budem cestovať do Peru. V Keni tu bude uzdravujúca služba.

 Jednoducho zhromaždite ľudí. Pokyn PÁNA je, aby ste zhromaždili ľudí na rôznych miestach, kde ste, ako ste to urobili aj predtým. Máte spoločné BOHOslužby. Zhromažďujete vo svojich Cirkvách, 100 cirkvách, 50 cirkvách, 80 cirkvách, 200 cirkvách a to bez ohľadu na číslo a potom veľmi dobre zdokumentujete chorých. Zdokumentujete veľmi dobre, veľmi dobre, slepcov veľmi dobre, hluchých veĺmi dobre, psychicky chorých veľmi dobre, chromých veľmi dobre, paralytikov veľmi dobre, HIV pozitívnych, všetky stavy, chronické rany, poranenia miechy, slabé krky, rakoviny a nádory a všetky tieto veci… 

A potom Hospodin zapričiní, aby som nariadil, aby som nariadil uzdravenia, odtiaľto z Nairobi. A HOSPODIN postaví chromých po celej krajine a otvorí slepé oči a čokoľvek v tomto úžasnom prebudení v národe Keni. Takže toto je pokyn od PÁNA ku Keni, že sa bude konať služba uzdravenia. Hospodin ti preukazuje lásku na oveľa vššej úrovni. ON mi dal inštrukcie túto minulú noc. A to je po vďakyvzdaní, ktoré sme mali. A vieme, že na tejto službe vďakyvzdania sme sa ani nedotkli svedectiev zmrzačených, slepých, hluchých, nemých, ktorí tam boli. Zaoberali sme sa len dvoma, uzdravením Muthoni a HIV, ktorý boli uzdravení a potom bolo už neskoro. 

Ale zorganizujeme a budeme viesť ďalšiu službu vďakyvzdania a predstavíme sa pred Pánom, aby sme sa dotýkali každého uzdravenia, každé z divov, ktoré vykonal HOSPODIN v Centrálnom parku, ešte pred decembrom. To sa stane, keď sa vrátim z Peru, Limy. 

Avšak PÁN JEHOVAH mi dal inštrukcie, aby som tu viedol službu uzdravení, pretože dostávam obrovské zväzky a krabice modlitebných žiadostí z celej krajiny. Ľudia píšu o svojom zlyhaní obličiek, rakovinách, mrzákoch, slepých deťoch vo svojich domoch, takže je potrebné, aby HOSPODIN zasiahol viac ľudí. 

A potom som plakal pred HOSPODINOM a opýtal som sa PÁNA, či by som mohol uskutočniť uzdravenia predtým, ako odídem do Limy v Peru. A potom okamžite odpovedal HOSPODIN tým, že ma vzal do neba, do miestnosti svojho Trónu a potom HOSPODIN natiahol svoju ruku a vzal listy zo stromu života a dal mi obrovský zväzok listov zo stromu života. ON odpovedal okamžite a prikázal mi, aby som učinil túto liečiteľskú službu, ktorá prichádza do Kene. 

Takže PÁN znova ide uzdravovať , v masívnom množstve zmrzačených vstane. Bude to úžasné, bude to úžasné, bude to šok, keď sa to stane, čo sa stalo túto noc. V tejto krajine urobí veľkú službu uzdravovania a Dvaja veľkí PÁNOVI PROROCI budú znova po celej krajine sa dotýkať ľudu Hospodinovho, ktorý trpí. 

Opäť tu bude Veľká uzdravovacia služba PÁNA dňa 16 ho septembra, tohto mesiaca, 16-ho. tohto mesiaca pred odchodom do Limy, Peru. Bude to obrovská liečebná služba. Táto blížiaca sa nedeľa je len na prípravu a potom na druhú nedeľu sa uskutoční. Nasledujúca nedeľa po prichádzajúcej nedeli, ktorá je 16ho, dňa tohto mesiaca.

Bude veľká liečebná služba v tejto krajine, v rôznych Cirkvách, ev. štadiónov. Zhromažďujte vašich ľudí. Robte spoločné BOHOslužby a HOSPODIN navštívi tento ľud a odstráni  ich z ich hrozných ochorení, z ich hrozných situácií, od ich bolestí a utrpení, agónie. 

Tak to je to, čo PÁN dnes hovoril, milovaní ľudia. Veľmi miluje túto krajinu ohromným spôsobom, zvláštnym spôsobom jedinečným spôsobom. A teraz vystúpil veľmi otvorene. JEŽIŠ otvorene vystúpil, aby ukázal svoju milosť tejto Cirkvi. ( Cirkev Pokánia a Svätosti, pozn. )

Prechádzal som množstvom žiadostí o modlitbu, ktoré prišli počas Dňa vďakyvzdania. Tak veľa, naozaj, naozaj, tisíce na tisíce a tisíce…. Veľké …, zväzky v papierových vreciach, viete, veľké kontajnery. A potom HOSPODIN odpovedal týmtospôsobom. To je veľmi, veľmi, veľmi silný čas v dejinách Cirkvi. 

Takže PÁN hovorí o liečivej službe v Keni, ako aj hovorí o liečivej službe v Peru. Takže veľa, veľa mrzákov sa postaví. Chromí v tejto krajine sa opäť postavia, slepí, blázni budú oslobodení. Strašné zdravotnée situácie, ako Muthoni, Catherine Muthoni. Ľudia, ktorí stratili nádej. HOSPODIN prichádza teraz, aby vás navštívil. 

Toto je posolstvo HOSPODINOVO milovaní ľudia.

Posledná SLÁVA je tu! HOSPODIN ma zobral do JEHO miestnosti Trónu a za Trónom mi odtrhol listy zo Stromu života a položil do mojej ruky veľký zväzok. A ON mi povedal, aby som vám priniesol toto obrovské posolstvo, že tu bude služba v Rádiu.

Jediné, čo musíte urobiť, je zhromaždiť všetkých vašich chromých,  slepých, hluchých, nemých po celej Keni, na rôznych štadiónov; 50 Cirkví spolu, 100 Cirkví, bez ohľadu na počet cirkví v právomoci ich príslušných Biskupov. Potom sa naladia na rádio. A potom urobí HOSPODIN obrovskú prácu, podobne ako predtým. 

ON sa chystá postaviť z prachu stovky chromých, otvoriť slepé oči a veľa uzdravení bude ešte predtým, než prídem naživo. Hospodin vám pošle oheň, oheň toho, ktorý to hovorí s vami. 

Takže v tejto krajine to budú zázraky. A toto je prejav a prítomnosť BOŽEJ lásky. ON naklonil svoje uši, ON naklonil svoje uši blízko ku kriku svojich ľudí a ON odpovedal na krik svojich ľudí.

Nech vám PÁN žehná, ako sa teraz pripravujete na túto Mega návštevu, správne,  jeden deň predtým, ako odídem do Limy, Peru.

Nech vás HOSPODIN žehná,

Shalom!

 

Off 

5.9.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top