Home
 

PROROCTVO O OHROMNOM ROZKVITANÍ FIGOVÉHO STROMU ( IZRAELA ), HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 2. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA:2. septembra 2018, 1. časť proroctva z troch častí,
sumarizácia:

 HOSPODIN so mnou hovoril milovaní ľudia, chcem sa s vami zdielať s rozhovormi, ktoré mal PÁN so mnou. HOSPODIN JEHOVAH mi ukázal figový strom, ktorý reprezentuje Izrael. Znova, PÁN mi ukázal figový strom, my všetci vieme, že figový strom reprezentuje Izrael a ten figový strom bol veľmi zelený, veľmi mocný, veľmi krásny strom a ten strom bol príliš preťažený ovocím.

Figový strom bol preťažený s figami, ovocím, bolo tam množstvo ovocia a potom PÁN natiahol moju pravú ruku, ruka sa stala dlhšia, zatriasol stromom a celá úroda, bolo to úžasné vidieť, ako padá dole, bola to obrovská úroda.

PÁN mi ukázal figový strom a my všetci dobre vieme, že figový strom reprezentuje Izrael a ukázal mi, aký bude figový strom plný ovocia. Figový strom v tomto sne bol veľmi preťažený ovocím, Bol naložený množstvom ovocia, všade. Medzi listami a figami, listy a figy. Veľmi zelené lístie, veľmi zdravý strom.

ON natiahol moju pravú ruku, dotkol sa mojej pravej ruky a zatriasol stromom. A strom vydal velikú úrodu stromu. Toto vám môže napovedať, že veľmi skoro Izrael bude na svojom mieste, na prorockej časovej osi BOHA, v hodinách BOHA, veľmi skoro Izrael bude produktívny, oni prijmú PÁNA.

A my všetci vieme, že toto sa stane po tom, keď Cirkev bude zobratá vo vytrhnutí. Takže teraz veľmi jasne môžete vidieť, čo PÁN hovorí, hovorí vzhľadom na časové obdobie tohoto Zboru, služba pre Izrael a láska k Izraelu, a potom tiež hovorí o produktivite Izraela a ich viere. Oni budú veriť V MESIÁŠA, ktorý ich príde zachrániť od klamstiev, ktoré sú na ceste, pred nami.

Ale tiež tu hovorí o Cirkvi, že Cirkev bude zobratá preč. ON hovorí o prorockej časovej osi, že Cirkev bude zobratá preč. Takže toto je prvý rozhovor, s ktorým sa chcem zdielať s vami. Potom v tomto rozhovore PÁN hovorí: pozri, ON ma zobral a ukázal mi zelenú záhradu, kde bol figový strom. A ON povedal hlasom: pozri, aká úžasná je táto záhrada! Taká prekrásna záhrada, ohromná záhrada!

Je tam tak veľa rozhovorov, ktoré k vám neprinášam, ale teraz PÁN hovoril o Izraeli. Izrael niesť duchovnú potravu. Duchovnú potravu pre PÁNA, budú veriť v KRISTA, V MESIÁŠA, ale tam budú okolnosti, kto ich volá, a všetko, čo prináleží tomu, ktorý to teraz k vám hovorí, a službu, ktorú vykonáva, to je dôvod, prečo nehovorím o tejto časti. Službu, ktorú bude vykonávať po tom, čo bude Cirkev zobratá preč.

ON hovorí o službe týchto ohromných HOISPODINOVÝCH PROROKOV, ( zjavenie Jána 11 kap. )  a ako Cirkev bude zobratá preč, potom nastane tá situácia, kedy Izrael bude donútený, aby veril MESIÁŠOVI a odmietol klamstvá, ktoré sú tu na horizonte.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

TODAH SHALOM

Off 

3.9.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top