Home
 

PROROCTVO: VÍZIA MASÍVNEHO POKÁNIA K PRÍPRAVE CESTY PRED PRÍCHODOM MESIÁŠA, HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 2. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA:2. septembra 2018, 2. časť proroctva z troch častí,
sumarizácia:

HOSPODIN hovoril so mnou milovaní ľudia, približne pred 3 hodinami. PÁN ma dal na bicykel, ktorý išiel tak rýchlo, takmer ako moderné vozidlo, ako lietadlo, a riadil som ten bicykel, išiel som celou tou cestou až ku svahom k horám, a všade som oznamoval: 

ČINTE POKÁNIE! ČINTE POKÁNIE! ČINTE POKÁNIE, ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV! ČINTE POKÁNIE, ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV! ODVRÁŤTE SA OD ZVODOV, ODMIETNITE KLAMSTVÁ!, ODMIETNITE EVANJELIUM PROSPERITY, KTORÉ KLAME TOMUTO SVETU!, ODMIETNITE FALŠE, ODMIETNITE FALOŠNÝCH APOŠTOLOV, ODMIETNITE FALOŠNÝCH PROROKOV, FALOŠNÝCH KAZATEĽOV, ČINTE POKÁNIE, NAVRÁŤTE SA KU SVÄTOSTI, PRIJMITE JEŽIŠA!

Chodil som po komunitách a národoch, veľmi vysokou rýchlosťou na cestách a ako som išiel, videl som predo mnou cestu, oznamoval som ľuďom, aby činili pokánie a odmietli falošných prorokov! Odmietli falošných apoštolov!, odmietli evanjelium prosperity, odmietli zvody, odmietli klamstvá, odmietli nemorálnosti, odmietli sexuálne hriechy, odmietli potraty, odmietli lásku k peniazom v Cirkvi, čo sa stalo monumentom, ktorý blokuje lásku ku Kristovi, tak veľa…,

Dokonca som prišiel k islamským školám, oni prichádzali, skrze všetky komunity a všetky národy, skrze ktoré som prichádzal, kažďý prikyvoval hlavou a hovorili: áno, to je pravda, my súhlasíme, my to akceptujeme, každý prijal správu, zahŕňajúc islamskú komunitu, môžem vidieť oblečenie, islamské školy, islamské komunity, odpovedali – áno, to je pravda, my chceme činiť pokánie a prijať JEŽIŠA, to bolo tak úžasné veci po celej Zemi. 

A dosiahol som koniec Zeme a keď som dosiahol koniec Zeme, prišiel som naspäť rovnakou cestou a išiel som naspäť rovnakou cestou a ohlasoval: činte pokánie, odmietnite hriechy, odmietnite hriešnosť, odmietnite zlo, prijmite JEŽIŠA KRISTA, odmietnite homosexualitu, odmietnite falošných prorokov, odmietnite falošných kazateľov, ktorí vyučujú v Cirkvách!, falošní evanjelisti, odmietnite potraty, odvráťte sa od nemorálností, od sexuálneho chtíču, odvráťte sa od zvodov, prijmite KRISTA, choďte naspäť k svätosti, evanjeliu kríža, evanjeliu krvi, a išiel som ku koncu Zeme. A potom som sa zobudil.

Potil som sa a bol som veľmi unavený. Potom som si uvedomil, že v skutočnosti HOSPODIN hovoril k národom Zeme a viem, že veľa, veľa národov je naladených, počúva práve teraz, veľa, veľa stoviek miest je teraz naladených. Toto je v podstate to, čo PÁN práve hovoril.

Tento rozhovor sa týka vás práve teraz, to je to, čo HOSPODIN hovorí práve teraz všetkým národom, všetkým národom na Zemi. HOSPODIN požaduje pokánie, odvrátenie sa od hriechov, a každý prijmite KRISTA. Ale každý národ, každá komunita, každé mesto, dosiahol som každého a oni súhlasili a povedali: áno, to je pravda, my potrebujeme odmietnúť falošných apoštolov a falošných prorokov, falošné evanjelium nemorálnosti, falošné evanjelium prosperity, ľudia vychádzajú von, dokonca muslimovia, iné náboženstvá, …

Znamená, že PÁN dáva príležitosť každej jednej osobe, ktorú stvoril na Zemi. Nezáleží, v akom náboženstve ste boli, teraz činte pokánie, prijmite JEŽIŠA a vstúpte do Neba. To znamená, že HOSPODIN túži, aby všetci ľudia, dokonca aj tí, ktorí boli v iných náboženstvách, je im daná príležitosť, aby činili pokánie, prijali JEŽIŠA KRISTA a vstúpili do Neba. Nikto nechce ísť do pekla, ohromné, ohromné, ohromné! Toto sú rozhovory v týchto hodinách, milovaní ľudia.

A môžete tu vidieť, že HOSPODIN OHLASUJE POKÁNIE, ŽIADA NÁRODY, ABY ČINILI POKÁNIE, PRIJALI JEŽIŠA A BOLI SVÄTÍ A SPRAVODLIVÍ. 

Nezáleží na tom, čo ste uctievali predtým, ale teraz okno, dvere sú otvorené pre všetkých ľudí, aby prijali JEŽIŠA KRISTA, aby uctievali JEŽIŠA KRISTA, uctievali BOHA JEHOVAH a vstúpili do večnosti v Nebi, nie večnosti v pekle, Neísť do pekla, ale vstúpiť do neba.

Vidíte, ako pokladá schody do Neba, slávne schody do večnosti pre všetky národy práve teraz. Dáva každému človeku rovnakú príležitosť vstúpiť do Neba. Ja som videl MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ milovaní ľudia. PÁN ma poslal k východnej stene, pozerám sa na východný horizont, pozerám sa mimoriadne na východný horizont a ja tam vidím pohyb. Vidím pohyb, vidím, že schody boli znížené. Takže sa pripravme milovaní ľudia.

KRÁĽ SLÁVY PRICHÁDZA PRE CIRKEV! MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ďakujem vám, toda shalom

Off 

4.9.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top