Home
 

PROROCTVO O BRÁNE, ODKIAĽ SLÁVA BOHA OTCA PRICHÁDZA DOLE, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 29. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA,
OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info
DŇA 29. JÚLA 2018, 1. časť,
sumarizácia: 

Milovaní ľudia, milovaní poslucháči, chcem sa s vami zdielať s veľmi serióznym rozhovorom. Milovaní ľudia, prichádzam, k vám teraz, je 3.06 hod. poobede,  EAT – východo – afrického času, rád by som sa s vami zdieľal s veľmi dôležitou situáciou, môže byť nahraté, aby sme si mohli prehrať neskôr tiež. Nemôžem sa dočkať zdielať sa s tým s vami. Je tu rozhovor, ktorý hovoril BOH OTEC, Nebo ako počulo dnes, nemôžem sa dočkať zdieľať sa s vami. 

Viem, že veľa z vás, väčšina z vás ste vo vašich Cirkvách práve teraz, počúvate z vašich Cirkví, ukončili ste vašu BOHO-službu, ale chcem sa s vami zdieľať s veľmi, veľmi dôležitým rozhovorom, ktorý BOH JEHOVAH mal dnes so mnou, Nebo sa so mnou zdieľalo, s týmto veľmi ohromným rozhovorom a nemôžem sa dočkať až sa s tým budem zdielať s vami, iba som chcel, aby ste ukončili nedeľnú BOHOslužbu, aby som sa potom s vami zdielať, hovorí PÁN BOH.

PÁN ma navštívil dnes veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, BOH OTEC, JEHOVAH JAHWEH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH MACCADDESHEM, JEHOVAH ELI, JEHOVAH SABBAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN ARMÁDY, BOJOVNÍK, VELITEĽ armády v Nebi, ON hovoril so mnou dnes veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom.

V tom rozhovore som bol na stretnutí, bol som na stretnutí, na mieste, v tomto rozhovore, mal som stretnutie na mieste, na tom mieste stretnutia môžem vidieť dosť veľa ľudí, na tom stretnutí a keď sa to stalo milovaní ľudia, tiež môžem vidieť, vidím tiež nejakého lídra, lídra, ktorého všetci poznáte, globálne.

Na tom mieste, kde som bol na stretnutí, zrazu náhle, PÁN spôsobil, aby som sa pozrel hore. A keď som sa pozrel hore, potom každý začal rozumieť, že niečo sa deje na oblohe. A keď sme sa pozreli hore na oblohu, potom zrazu náhle PÁN BOH VŠEMOHÚCI, ON mi ukázal ohraničené Nebo. Ohraničené nebo vo veľmi špecifickom vzore, jedna časť je väčšia ako druhá, veľmi ohromným spôsobom.

Ďalšiu vec, ktorú som si uvedomil bola tá, že Nebo bolo otvorené. Nebo otvorené na oblohe a Sláva PÁNA BOHA začala prichádzať s toho otvoru. Bol to jeden konkrétny otvor, v jednom aspekte, a potom hustá Sláva, biela Sláva ako Oblak sa začala valiť a PÁN začal ňou otáčať veľmi mocným spôsobom, takže Sláva sa otáčala, rotovala veľmi serióznym spôsobom, zo vstupu.

Ľudia sa ponáhľali s ich telefónmi, mohol som povedať ľuďom, aby si to nahrali, buďte si istí, že si to nahráte. Ako Sláva prichádzala dole, biela hustá Sláva, SÁM BOH OTEC. Hustý, hustý Oblak a čistý, biely. Hustý biely Oblak BOHA OTCA.

Niekto ruší tento telefonát, utrpenie pre vás, PÁN vás bude súdiť, ktokoľvek sa snaží rušiť tento telefonát, musíte mať strach z Boha,..

Biely hustý Oblak vychádzal von, dovoľte mi zopakovať tento rozhovor, : toto hovorí PÁN BOH: dnes, BOH OTEC, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH MACCADDESHEM, BOH NEBA, ON mi ukázal obraz / vzor na Nebi. Ohromný obraz a v tom ohromnom vzore zrazu náhle obdĺžnikový vzor, jeden rozmer je dlhší než druhý, zrazu náhle, ako je vstup otvorený, tento ohromný vstup, ktorý sa otvára z Neba na oblohu, von vychádza hustý, hustý biely Oblak, biely. Veľmi hustý a potom sa začína rotovať, točiť. Znova, rotovať ohromným spôsobom.

Potom som kričal na každého, aby si to natočili, povedal som im, aby si to natočili. Takže, ako PÁN rotoval Slávou, hustý biely Oblak prichádzajúci z Neba na oblohu, veľmi ohromným spôsobom. Hustý Oblak prichádza.

Dovoľte mi to zopakovať. Dovoľte mi zopakovať tento rozhovor národom Zeme. VEĽMI SERIÓZNYM ROZHOVOROM, KTORÝ MÁ DNES PÁN K NÁRODOM ZEME. KRITICKÝ, ZLOMOVÝ ROZHOVOR. VEĽMI KRITICKÝ ROZHOVOR PRE CIRKEV.

Toto hovorí HOSPODIN ZÁSTUPOV: dnes, milovaní ľudia, HOSPODIM JEHOVAH v tejto ohromnej vízii mu ukázal oblohu. A keď som sa pozrel na oblohu, bol som na stretnutí, niekde na veľkom stretnutí, mohol som vidieť nejakých ľudí na stretnutí, globálnych lídrov tiež, jedného z nich som videl na tom stretnutí, to bol ohromný míting prebudenia, a potom na tom mieste zrazu náhle, keď som sa pozrel na oblohu, videl som, že na oblohe bol vzor, obraz. HOSPODIN urobil obrazec na oblohu, a keď ON urobil vzor na oblohu, potom zrazu náhle sa jeden vstup otvoril, v jednom aspekte a potom hustý biely oblak sa začal valiť, začal sa valiť veľmi šokujúcim spôsobom, veľmi hustý, veľmi hustý biely Oblak, biely.

 Začal sa valiť oblak – Oblak fyzického prejavu, prítomnosti, samotného PÁNA BOHA. Začal sa valiť z Neba na oblohu. A potom, milovaní ľudia, keď som sa na to pozeral, ON to otáčal veľmi ohromným spôsobom a ja som povedal ľuďom, aby si to nahrávali. Pretože to bol šokujúci moment. Ľudia si brali ich telefóny a začali nahrávať túto ohromnú návštevu SAMOTNÉHO BOHA OTCA.

A potom, ako to pokračovalo, milovaní ľudia, potom som si uvedomil, zrazu náhle, že to boli v podstate slávne schody Neba, ktoré PÁN znížil na oblohu. Ale teraz, Sláva PÁNA zostupuje z Neba na oblohu. A všetci rozumiete, čo je to. Rozumiete, čo PÁN hovorí.

A potom, ľudia si to natáčali. Ja som bol zvedavý, to je ohromný veliký hustý Oblak samotného BOHA OTCA, kedy každý by mal ležať dole na ich bruchu, takže toto je rozhovor, o ktorom chcem hovoriť dnes, ako ste stále vo vašich Cirkvách, v miliónoch vo vašich Cirkvách, celoglobálne.

Znova, hustý, mocný, hrozný, biely Oblak Božej Slávy, Slávy BOHA OTCA prišiel dole z Neba na oblohe a PÁN to rotoval, veľmi šokujúcim spôsobom, a potom chcem pridať nasledujúce k tomuto rozhovoru, aby som vám priniesol porozumenie.

2. apríla 2004 – nám všetkým je dobre známy tento rozhovor, pretože som o tom hovoril po celej tvári zemegule, na tvári Zeme. Keď ma PÁN zobral a postavil pred JEHO desivý majestátny TRÓN  v Nebi, a keď som stál pred trónom a ohromná Sláva pokrývala trón, čistá biela Sláva pokývala trón ako hora Slávy, a ON, ktorý sedí na tróne, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON, ktorý stvoril všetkých ľudí na tejto Zemi, ON sedel na tróne. A Baránok tiež sedel na tróne.

A my poznáme tento rozhovor, pretože som sa zdieľal s ním už dávno a tiež bol publikovaný, v novinách, v magazíne, publikované v národoch. Stál som pred trónom HOSPODINA ZÁSTUPOV. ON je veliteľ Nebeského vojska, zabudnite na armádu človeka, ja hovorím o armáde Neba. Stál som pred NÍM, potom samozrejme rozhovor, potom neskôr ma prijal k trónu, .. ale jednu vec tu by som chcel vyzdvihnúť, ako zmeny prichádzajú na Zem, hovoril som o tom počas predošlých rokoch.

Ale čo tu chcem vyzdvihnúť, je časť, kde opisujem mesiac, ktorý bol plný krvi. Krvavý mesiac sa zjavil. A mesiac bol pokrytý krvou. A je tu ďalšia časť, s ktorou som sa nezdieľal, po prvý krát od roku 2004 sa s tým s vami budem zdielať, potom biely kôň bol vypustený a cválal naprieč po oblohe – iba dnes ja vám toto hovorím – ale chcem sa zamerať na mesiac, ktorý sa stal zakrvavený.

2. apríla 2004 zo západnej hemisféry, pologule, PÁN hovoril s tak ohromujúcim spôsobom.  Chcem porovnať tento rozhovor, krvavý mesiac spolu s hustým bielym Oblakom, ktorý mi ukázal iba pred pár hodinami. Pred menej ako 7 hodinami dnes.

Prichádza z Neba a na Nebi je obrazec, schody sú tam. Krvavý mesiac. My sme si dobre vedomí, že pred 2 dňami, najdlhší krvavý mesiac bol videný na oblohe milovaní ľudia. Ja nechem ľudia, aby ste zlyhali, ale aby ste toto uchopili! Toto sú proroctvá, ktoré som hovoril v roku 2004.

Viete, že pred 2 dňami svet bol ohromený a šokovaný ohromným krvavým mesiacom, ktorý bol viditeľný na oblohe a to bol najdlhší po mnohých desaťročiach, môžeme povedať storočí. A potom, chcem priniesť ďalšie dva rozhovory a potom vás prinesiem k porozumeniu, čo PÁN hovorí k vašim Cirkvám.

20. februára tohto roku 2018, znova, opakujem, 20. februára 2018, keď PÁN kráčal, kde ja som bol, ON kráčal smerom ku mne, kde ja som bol, tu na Zemi, ON kráčal s druhým, ktorý vyzerá presne tak, ako ten, ktorý to hovorí s vami. A potom na tom mieste, obrovský olivový strom rástol nad tým, ktorý hovorí s vami, veľmi obrovský, ja som nikdy nevidel tak obrovský strom, skutočne neskutočný, obrovský olivový strom rástol na mne, a môžem vidieť obrovské korene, ohromné korene. Je to tak obrovský strom, že je neopísateľný, obrovský, neuveriteľné.

A ten strom rástol až do Neba. Môžem vidieť tie gigantické korene, ktoré ho podporujú, na ktorých stojí. Ohromné a korene rastú až na spodok Zeme. A potom ten, ktorý vyzerá rovnako ako ten, ktorý to hovorí s vami, a PÁN stál vedľa neho. A potom olivový strom rástol nad ním, ktorý to vyzerá ako ten, ktorý to hovorí s vami, ktorý stál vedľa PÁNA. Obrovský až k Nebu a dva olivové stromy tam stáli, pred PÁNOM.

20. februára 2018, keď sa to stalo, pamätám sa, že som to prišiel hovoriť naživo, dnes vám to trochu viac odhaľujem, znova, dávam vám oveľa viac detailov. Takže dva olivové stromy stáli pred PÁNOM, 20. februára 2018. A potom prišiel 25. február, iba 5 dní neskôr, znova, 25. február 2018, tohto roku, potom mi PÁN ukázal JEHO DVOCH HROZNÝCH PROROKOV.

Cirkev bola zobratá preč, temnota pohltila Zem, totálna temnota, úplná temnota. Nemôžete vidieť pred seba 1 meter. A ja vidím DVOCH HROZNÝCH PROROKOV PÁNA, ktorých ste videli v Centrálnom parku v Nairobi, zjavených samotným PÁNOM, JEHOVOM YAHWEM, takže týchto dvoch prorokov ja vidím, veľmi hrozne sa pohybovali temnotou vo veľkom súžení, šokujúcim a hrôzostrašným spôsobom. A oni vysielajú oheň. Každý z nich vysiela oheň. A pohybujú sa, jeden ide týmto smerom, druhý druhou stranou. Ale to bola obrovská búrka, pohybovali sa ako tsunami.

A pamätám sa, že som išiel naživo, 25. februára 2018, do tohto rádia, keď sa to stalo, a oznámiť vám, že PÁN sa rozhodol, že takto hovoril, aby ste vedeli, A viete, že informácia je moc. Takže 25. februára, Cirkev bola zobratá preč, úplná tma pohltila celú Zem, nemôžete vidieť 1 meter pred seba, a oni sa pohybovali ako víchrica. Oni sa pohybovali ako tsunami v tej temnote a ľudia utekajú.

Pamätajte, že celá Zem bude uctievať satana toho času, pretože Biblia hovorí veľmi jasne, že všetci budú veriť klamstvu šelmy. Šelma, ktorá vychádza z mora, a potom šelma, ktorá vychádza zo zeme. Antikrist a falošný prorok a potom budú pretláčať ich agendu. Tlačiť agendu draka, satana, starého hada.

Toto sú dva základy, princípy, ktorým sa PÁN venuje, JEHO DVOM HROZNÝM PROROKOM, aby išli a stretli sa. Pretože klamali celej Zemi a celá Zem uctieva satana. Takže rozumiete,… a oni sa sťahujú z miesta na miesto, pozerajú po falošnom prorokovi a pozerajú sa po antikristovi, pozerajú sa po diablovi, aby sa s ním stretli, v zrážke. A to bude titanický súboj.

A ja vidím, že ako sa oni pohybujú, potom HLAS PÁNA hovorí: ONI TOTO ROBILI! ONI TOTO ROBILI V STAROM ZÁKONE, PREDTÝM, NEŽ MESIÁŠ PRIŠIEL! Kričal z Neba. Toto je to, čo oni robili! Oni presne toto robili! Oni to robili v starom zákone, než MESIÁŠ prišiel!

Pre mňa to bolo tiež predvedenie, veľmi mocné, pretože je mi to tiež dobre známe. V prvom príchode, v starom zákone. Takže sa pohybujú ako víchrica a mestá sa trasú. Zem sa otvorila a pohltila niektoré mestá. Je to veľmi šokujúci moment zjavenia k Zemi.

JE TO HROZNÁ VEC ZMEŠKAŤ VEČNOSŤ SKRZE SCHODY, KTORÉ BOLI ZJAVENÉ TU NA OBLOHE! ( foto nižšie )

TOTO JE ČASŤ, KTORÚ CHCEM TU VYZDVIHNÚŤ! 

 A potom seriózna zrážka nastala, s diablom, so satanom a Zem sa zatriasla, celý vesmír sa zatriasol. To bolo skutočne veľmi zlé, skutočne veľmi veľké. Takže to je miesto, kde chcem začať dnes rozhovor, o tom, čo PÁN hovoril o hustom bielom Oblaku, ktorý zostúpil z Neba, pred necelými 7 hodinami, obrazec na Oblohe, schody boli znížené, a videl som, ako nejkí ľudia sa pokúšali si to natočiť s ich mobilmi.

TAKŽE ČO HOVORÍ BOH

MILOVANÍ ĽUDIA CIRKVI KRISTOVEJ? 

Vám, ktorí ste naladení z celého Sveta, Malajzia je pripojená, Južná Kórea je pripojená, Austrália, na celom Svete.  Milióny sú naladení a špeciálne v Cirkvách tu v Keni. My vieme veľmi dobre, že zo správy, ktorú PÁN doručil z Riverside v Nairobi, ( to boli 4 dni po sebe idúce dlhé požehnané vyučovania, zdieľané slovenským prekladom simultánne na www.repentslovakia.com, pozn. ) pred viac ako týždňom.

Vieme, že ON hovoril o význame a závažnosti faktu, že slávne schody večnosti boli spustené na Oblohu, tu ponad Zem.

Seriózna závažnosť!

A v tejto závažnosti ON hovorí, že JEŽIŠ KRISTUS, MESIÁŠ, odišiel a skompletizoval JEHO MISIU na Zemi, a keď zomrel na kríži pre hriechy všetkých ľudí, a premohol smrť a bol vzkriesený zo smrti, HALLELUJAH!!! a keď bol vzkriesený zo smrti, potom MESIÁŠ trávil 40 dní na tejto Zemi, vyučoval nasledovníkov o Kráľovstve Božom. Keď čítate

Skutky 1:3 3ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac s nimi o slávnom kráľovstve Božom. HALLELUJAH!  

40 dní vyučoval nasledovníkov, učil Cirkev, učil vás o slávnom Kráľovstve Neba. Slávne kráľovstvo BOHA v Nebi. A potom vieme veľmi dobre, že keď budete čítať

Skutky 1:9-11, môžeme začať od verša 7, 7A on im povedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci, 8ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.  9A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak a vzal zpred ich očí. 10A ako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ( v ľudskej forme, pozn )  11ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba. 

Takže rozumieme veľmi jasne milovaní ľudia, že za 1. – neurobte žiadnu chybu! Každý na tvári celej Zeme, musí počúvať tento hlas!, ktorý hovorí s vami dnes. Ja poznám zlo človeka, poznám hriešnosť človeka. Teraz, keď si PÁN nevybral nikoho v ich krajinách, nikoho v denomináciách, niekedy zlo a hriešnosť človeka zapríčiňujú závisť a žiarlivosť a oni vás veľmi ľahko môžu nahovoriť preč,…

ALE NEUROBTE CHYBU!

Každý národ na zemi, každý človek na Zemi, každá osoba na Zemi, ktorá chce vojsť do večnosti, MUSÍ POČÚVAŤ TENTO HLAS! Uź či sa vám páči, alebo nie. Toto je za prvé. Prečo? Pretože iba ON má zlatý kľúč, ktoré otvára Nebo.

Pamätáte 2. apríla 2004, keď vstúpil k trónu, nezdieľal som ešte ten rozhovor, ktorý mal BOH OTEC s tými DVOMA, vo vnútri trónu teraz, keď ON vyšiel von a stál pred trónom, približne 15 metrov pred trónom, Slávny Baránok Boží, MESIÁŠ, vyšiel od trónu a povedal mu: ( a nezdieľal som sa s ničím týmto ), dokonca aj v Izraeli hovoria: ELIYAHU HANAVI, ( Eliáš), iba ON má moc priniesť MESIÁŠA.

Takže neurobte žiadnu chybu!

 Buďte si istí, že vaše oči sú veľmi jasné vo vašej mysli, a duši. Ale pre vás, aby ste vstúpili, vy musíte počúvať tento hlas! Nezáleží na zle, skazenosti človeka, na denominácií, viacej na tomto nezáleží! Zlo, skazenosť, morálny rozpad, modernizmus, .. Na čom záleží je to, že BOH OTEC ukázal lásku ľudstvu, ON chce, aby videli večnosť v Nebi, ON hovorí vytrvalo a žiada, aby počúvali a poslúchali a činili pokánie a aby boli svätí, aby vstúpili do večnosti v Nebi. Po tých schodoch. Pri vytrhnutí Cirkvi.

Ako sme čítali Skutky 1kap., vidíte, že samotný MESIÁŠ, po tom, ako ON ukončil JEHO prácu, ON ukončil JEHO prácu na Zemi, KRISTUS, JEŽIŠ, MESIÁŠ, SAMOTNÝ, vidíte, že ON je v podstate zobratý do Neba, do Kráľovstva Slávy v Nebi, do Kráľovstva BOHA OTCA v Nebi. A keď ON išiel, vidíme veľmi jasne, že ON išiel ako prvorodený. ON išiel prvý, vpredu, aby išiel a pripravil miesto pre Cirkev, ktorú práve oslobodil. To je veľmi jasné teraz všetkým ľuďom, po celej tvári Zeme. ON išiel dopredu a pripravil pre vás.

A teraz mi ukázal Oblak Slávy prichádzajúci dole. Ja neviem, nik nevie deň, ani hodinu, ale toto môže byť deň vytrhnutia. Keď ON ukončil JEHO prácu tu na Zemi, bol zobratý hore. Bol zobratý preč. Hovorím o BOHU OTCOVI, ktorý HO zobal preč.

A keď ON bol zobratý hore do neba, do Kráľovstva BOHA OTCA, potom bol v skutočnosti posadený na trón, bol posadený na trón milovaní ľudia. ON bol posadený na trón v Nebi. Keď ukončil JEHO prácu. Teraz na tróne. A teraz čítam v knihe

Daniel 7:13-14 – toto je naplnenie proroctva, ktoré dal PROROK DANIEL –  13Videl som v nočných videniach a hľa, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako Syn človeka pamätáte, že v tom čase ešte nebol MESIÁŠ, aby oslobodil Cirkev, ale Daniel to už videl –  a prišiel až ku Starodávnemu dňov – to je BOH OTEC – , a dali mu priblížiť sa pred neho. 14A bolo jemu dané panstvo i sláva i kráľovstvo, a slúžilI mu všetky národy a ľudia a jazyky; jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené.

Deň, kedy KRISTUS, MESIÁŠ išiel pred Cirkvou, je to tak mocné, posledný obraz, ktorý má Cirkev o Kristovi, MESIÁŠOVI, tu na Zemi, keď JEŽIŠ KRISTUS zodvihol JEHO prebodnuté ruky nad JEHO Cirkvou a požehnal ich. A keď bol v tejto pozícii a žehnal ich, bol zobratý preč. Toto bolo tak mocné, toto bol šok! Posledný obraz MESIÁŠA na Zemi. Keď ON odišiel. Odišiel ako žehnal Cirkev. Aký úžasný obraz.

Ukončil JEHO prácu na Zemi, teraz bol čas pre Nebo ísť do neba, pamätáte, ON hovoril toľkokrát, že ON sa navráti k OTCOVI.

Ján 16:28 28Vyšiel som od Otca, a prišiel som na svet, a zase opúšťam svet a idem k Otcovi.

ON nám hovoril veľa krát na zemi, že sa navráti k OTCOVI. Viete si predstaviť. Najohromnejšie stretnutie  samotného OTCA V HISTÓRII CELÉHO STVORENIA,  stretnutie. ON bol ranený a navrátil sa domov.  

Tí z USA, ktorí počúvate, viete si predstaviť, keď sa vaši vojaci vracajú domov ranení z boja vo Vietname, Iraku, odkiaľkolvek,… prichádzajú domov ranení s víťazstvom, zvíťazili nad nepriateľom! Viete si predstaviť víťazstvo a stretnutie ktoré vždy máte! O koľko viac toto, dokonca aj Izrael.

Ján 16:28 28Vyšiel som od Otca, a prišiel som na svet, a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. Veľa krát MESIÁŠ hovoril o tom. Že jedného dňa pôjde naspäť k Otcovi. A keď bol vytrhnutý, zobratý preč, oblak HO prekryl, JEHO SLÁVNE NOHY,  išiel po slávnych schodoch do večnosti, JEHO SLÁVNE NOHY IŠLI PO SLÁVNYCH SCHODOCH, o ktorých teraz hovoríme, potom Daniel 7:13-14 – stretnutie S OTCOM, ON hovoril, že sa navráti naspäť k OTCOVI, konečne stretnutie s OTCOM. ON svedčil, že prišiel od OTCA a že pôjde naspäť k OTCOVI. ON hovoril, že prišiel z Neba, a pôjdem naspäť k OTCOVI, naspäť k trónu, naspäť do neba, HALLELUJAH!

ON BOL POSADENÝ NA TRÓN A JEHO KRÁĽOVSTVO JE VEČNÉ!

SEDÍ NA TRÓNE MOCI! 

Žalm 110:1 1Dávidov. Žalm. Hospodin riekol môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožie tvojim nohám.

Keď ON vystúpil a JEHO Slávne nohy vystúpili po slávnych schodoch do neba, a bol posadený po pravej strane moci. Slávne schody, o ktorých som prorokoval viac ako pred rokom a ktoré sa znížili, o ktorých hovorím dnes.

Po pravej strane PÁNA ARMÁDY JEHOVAH YAHWEH. MESIÁŚ bol posadený na trón, KRÁĽ kráľov a PÁN pánov. A ON sa stal najnádhernejším, najmocnejším stretnutím medzi OTCOM a SYNOM. A ON mu dal večné kráľovstvo. Večné PANSTVO.

A ON išiel, aby tiež pre vás pripravil pre vás príbytky, aby vy tiež ste mali úžasné stretnutie s BOHOM OTCOM. Toto je všetko o rozhovore, ktorý mal PÁN so mnou pred približne 8 hodinami, aby som vám povedal, že hodina odísť a mať úžasné stretnutie s OTCOM sa priblížilo. Nech vás nikto neklame! ON vás zbavil všetkých falošných doktrín. ON hovorí jasne k Cirkvi, že bez svätosti, nikto neuvIdí KRÁĽOVSTVO BOŽIE.

BEZ JEŽIŠA NEVSTÚPITE DO NEBA! NIKDY!

Napríklad Ján 17:4,5  4Ja som ťa oslávil na zemi; dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. Pozrite sa, čo ON tu hovorí, ako ON oslavuje OTCA. 5A teraz ma osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol svet. Keď bol MESIÁŠ zobratý do neba, ON bol v podstate oslávený! BOH OTEC HO v skutočnosti oslávil originálnou Slávou, ktorú mal s NÍM. HALLELUJAH!

A ON hovorí, že dokonca Cirkev, keď prídete do neba, ON zasľúbil, keď čítate Bibliu, ON zasľúbil, že tí, ktorí sú schopní zotrvať s NÍM, budú vládnuť s NÍM na JEHO TRÓNE, pri OTCOVOM TRÓNE. jE OHROMNÝ! JA VÁM NEMÔŽEM OPÍSAŤ!

Ale ON prišiel z bolesti a utrpenia na kríži. Z mučenia a krviprelievania, z kríža. Potom bol vzkriesený a oslávený v nebi. Teraz hovorí Cirkvi, že ON SÁM prišiel z DOMU UTRPENIA. Z DOMU BOLESTI. TRPEL. Potom bol vyvýšený a teraz je oslávený.

ON hovorí aj k Cirkvi. Dokonca aj vy, ktorí chcete prísť tu, vy musíte prísť z DOMU UTRPENIA. Musíte trpieť očierňovanie, a špatné zaobchádzanie ľuďmi, ktorých satan používa. Oni vás budú obviňovať, očierňovať. Budú vás ohovárať, hanobiť, špiniť, ale sa netrápte, iba zotrvajte! Lebo dokonca aj JA, JA som prišiel z Domu utrpenia, a pozrite sa, sedím na tróne SLÁVY! OSLÁVENÝ! Dokonca aj vy, Cirkvi. Iba zotrvajte. Pretože iba tí, ktorí prichádzajú z domu bolesti, z domu utrpenia, budú vyvýšení, vytrhnutí a oslávení. Zotrvajte a premôžte to.

Milovaní ľudia, PÁN hovorí tejto Cirkvi, PÁN hovorí tejto generácii, PÁN hovorí:

PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

A chcem sa zdieľať znova. Ja som videl dnes, približne pred 8 hodinami, ja som videl Slávu BOHA OTCA prichádzať k jednému portálu, ako hustý biely Oblak, veľmi hustý, prichádzať. Ohromné, veľkolepé, zázraky v Nebi. A videl som tiež schody. Biblia hovorí, že nikto nevie deň, ani hodinu, je to veľmi múdre sa pripraviť.

Nech vám nikto neklame! Čokoľvek vám tento hlas hovorí, poslúchnite do písmena! 1 bilion percent poslúchnite.

Ján 20:17  17Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu Otcovi; ale idi k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Znova zasľúbenie, že ON sa navracia k OTCOVI. Aké mocné! a ON hovorí, že dokonca aj my, úžasné stretnutie sa stane s BOHOM OTCOM! OTEC je tak úžasný! Ale má nulovú toleranciu k hriechu!!! Takže vidíte, že PÁN JEŽIŠ bol vytrhnutý, vzkriesený, ON vystupoval po schodoch, vstúpil do večnosti v Nebi, ale ON oslávil OTCA na Zemi, takže OTEC HO oslávil tam hore.

Takže nech aj Cirkev oslávi OTCA NA ZEMI, ŽE KEĎ TEN DEŇ PRíDE, ABY STE BOLI OSLÁVENÍ. Nech BOH vás môže osláviť osláveným telom, slávnym rúchom v KRÁĽOVSTVE SLÁVY.

Znova. Neurobte chybu. NECH KAŽDÝ NA ZEMI POČÚVA TENTO HLAS! kEĎ ZLYHÁTE A NEBUDETE POSLÚCHAŤ, POČKAJTE A UVIDÍTE! Nech nikto vás nezmetie, žiadny kazateľ! Keď nebudete poslúchať tento hlas, veď počkajte a uvidíte TOHO DŇA! PÁN vás varuje!

ON hovorí MESIÁŠ PRICHÁDZA, BUĎTE SVÄTÍ, PRIJMITE JEŽIŠA, BUĎTE SPRAVODLIVÍ, ODMIETNITE HRIECH, A PRIPRAVTE SA NA VEČNOSŤ.

Shalom, todah haverim. Todah rabah.

Toto je hlas volajúci na púšti, volá PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA! BUĎTE SVÄTÍ, ODVRÁŤTE SA OD ZLA, HRIECHU, ODVRÁŤTE SA OD SEXUÁLNEJ NEMORÁLNOSTI, SEXUÁLNYCH HRIECHOV, KLAMSTIEV, SEXUÁLNYCH HRIECHOV, SEXUÁLNOM CHTÍČI, ZVRHLÉ OBLEČENIE ŽIEN V CIRKVI, OD SKAZENÉHO KRESŤANSTVA, VEĽMI SKAZENÉHO, KDE EXISTUJÚ POTRATY A VŠETKO,… NAHOTA, ODVRÁŤTE SA OD TOHO! FALOŠNÍ APOŠTOLI, FALOŠNÍ PROROCI, KTORÍ KLAMÚ CIRKVI!!!

A PRIPRAVTE SA VSTÚPIŤ DO KRÁĽOVSTVA SLÁVY!

Buďte svätí! Čokoľvek teraz budete robiť, buďte si istí, že sa opýtate sám seba: aký toto bude mať efekt na moju večnosť s BOHOM v Nebi?

Nech vás PÁN žehná, todah rabah, toda toda, toda lachem. 

 

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA,
OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info
DŇA 29. JÚLA 2018, 2. časť, večer,
sumarizácia: 

Milovaní ľudia, poslucháči, tí, ktorí ste naladení, z mnohých národov a po celom tomto národe, s týmto veľmi mocným rozhovorom s PÁNOM, s ktorým som sa dnes s vami zdieľal, s veľkým rozsahom. PÁN mi ukázal, že ja musím prísť naspäť hovoriť naživo, musel som prísť naspäť druhý krát, pretože je tu niečo, čo som zabudol povedať. Že keď Oblak prišiel dole, ohromný Oblak, prišiel dole, potom hlas PÁNA kričal a hovoril:

TOTO JE ELIÁŠ! TOTO JE ELIÁŠ! TOTO JE ELIÁŠ!

TO BOLO VEĽMI HLASNÉ, to bol ohromný šokujúci moment. Takže my nevieme, či to bude zobratie Cirkvi, alebo či to bude návšteva, ktorá sa uskutoční.

Ale som povedal, že múdra Cirkev sa pripravuje. Múdri kresťania sa pripravujú v spravodlivosti, v svätosti, v pokání, odvracajú sa od zla a zlosti, odvracajú sa odhriešnosti. Znova, v tomto ohromnom rozhovore, ktorý mal so mnou BOH OTEC, ja som videl, že prichádzam hovoriť naživo znova. Prišiel som naspäť, pretože som niečo zabudol povedať.

Prišiel som naspäť znova, pretože som zabudol povedať, že HLAS PÁNA povedal:

TOTO JE ELIÁŠ, TOTO JE ELIÁŠ! TOTO JE ON!

Ale PÁN hovoril veľmi jasne dnes, nezáleží na skazenosti týchto dní, nezáleží na závisti, na zmätku, odpadnutí v Cirkvách, NEUROBTE ŽIADNU CHYBU! VY MUSÍTE POČÚVAŤ TENTO HLAS, ABY STE MOHLI VSTÚPIŤ DO VEČNOSTI.

Pretože Biblia hovorí veľmi jasne, že bez svätosti nik neuvidí PÁNA.

Židom 12:14 14Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána

Koho vidíte? Oblak BOHA OTCA ZOSTÚPIL Z NEBA USADIL SA NA ŇOM. Koho ste videli, aby SÁM BOH, BOH DUCH SVÄTÝ, v telesnej forme, a zostúpil na neho? Na MESIÁŠA. Ale MESIÁŠ JE BOH. ON JE BOH SYN.

Takže nemusíte ísť na univerzitu a byť génius, ani nič robiť, aby ste porozumeli, že tento hlas ja musím počúvať, aby som videl KRÁĽOVSTVO BOHA.

PÁN hovorí veľmi janse k národom, BOH OTEC volá národy veľmi jasne k pokániu, aby prijali PÁNA JEŽIŠA, aby boli znovuzrodení – …Ján 3:3-5 3A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. 4A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? 5Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.,… buďte svätí, odvráťte sa od zlomyseľnosti a hriechov, klamstiec, zla, lásky k peniazom, všetky tieto veci,… a vstúpte do večnosti.

TOTO JE SPRÁVA PÁNA.

TOTO JE HLAS PÁNA. 

TOTO HOVORÍ PÁN! TOTO HOVORÍ PÁN: 

PRIPRAVTE CESTU!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

TOTO BOLO VEĽMI DOBRE VYTRUBOVANÉ POČAS ROKOV.

PÁN prišiel a zostúpil ponad NEHO, NIE IBA JEDEN KRÁT, nie dvakrát, ale niekoľkokrát! Ako aj v Centrálnom parku v Nairobi, toto nie je maličkosť!

Pôjdete na večnosť do pekla, keď sa pokúšate HO ignorovať.

KOHO VIDÍTE? BOH DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPIL, PREDTÝM TO BOLO IBA NA MESIÁŠA. Takže je to veľmi jasné, že hlas povolávajúci k spravodlivosti, musí byť poslúchaný. Musíte počúvať, musíte poslúchať. Keď chcete vidieť večnosť.

Nemôžete prechovávať žiadny základ chorých myšlienok vo vašich srdciach a vstúpte! ON, ktorý pozoruje srdce človeka, vás zahanbí a vymkne vás vonku. KAŽDÝ TERAZ MUSÍ POSLÚCHAŤ, KEĎ NEBUDETE POSLÚCHAŤ, UVIDÍTE TOHO DŇA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE SA!

BUĎTE SVÄTÍ! 

PS: fotka nižšie – SLÁVNE SCHODY, O KTORÝCH BOŽÍ PROROK DR. OWUOR PROROKOVAL V JANUÁRI 2017 A PÁN ICH ZJAVIL NA OBLOHE V MARCI 2018, KEĎ POSLAL JEHO POSLA, NAJVÄČŠIEHO PROROKA DR. OWUORA KÁZAŤ V MESTE NAKURU V KENI O DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., ich znakoch a úlohách, vtedy PÁN SPUSTIL NA OBLOHU TIETO SLÁVNE SCHODY, PO KTORÝCH VYSTÚPI SVÄTÁ CIRKEV KRISTOVA, ľudia si to fotili a natáčali na mobilné telefóny. 

Tieto schody tam budú dovtedy, pokiaľ vyjde SVÄTÁ CIRKEV BARÁNKOVA. 

32267505_441551949625537_9210806422835560448_n

Off 

29.7.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top