Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM VÁŽNOM SUCHU A SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO JUŽNEJ AFRIKY, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 28. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA,
OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info
DŇA 28. JÚLA 2018
sumarizácia:

Milovaní ľudia, PÁN hovoril so mnou minulú noc, viem, že ste naladení v mnohých krajinách, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou. Vidím ohromné sucho prichádzať na Zem, veľmi seriózne sucho, ktoré prichádza na Zem. Vidím množstvo ľudí zoradených s kontajnérmi, pozerajúc sa po vode, veľa ľudí s kontajnérmi sa pozerá po vode, takže je tu vážne sucho, ktoré prichádza na Zem. Veľa ľudí, mužov, žien, detí, takže bude nedostatok vody na Zemi. 

Druhý rozhovor, ktorý mal ku mne PÁN, dvakrát mi to hovoril, o Cirkvi Kristovej v Južnej Afrike, to sa týka Cirkvi Kristovej globálne, vidím Cirkev v Južnej Afrike, oni uctievajú a potom súd PÁNA zasiahne to miesto. Súd PÁNA zasiahne Cirkev v Južnej Afrike, …… ( audio nahrávka nieje dobre počuteľná miestami, )….., sex. hriech.,… vidím nevhodne oblečených, obnažených, ….. toto je stav Cirkvi celoglobálne.

Práve teraz, POSOL PÁNA pripravuje cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA, má priamy rozhovor k Cirkvám, v záležitostiach pokánia, navrátení sa ku svätosti, odmietnúť hriech, pripraviť cestu pre slávny príchod MESIÁŠA. Predvčerom som sa zdieľal o konferencii v Taliansku, priamo som hovoril, POSOL PÁNA tam došiel a stretol faloš. služobníka, teraz tento falošný prorok, alebo falošný apoštol, čokoľvek je, riadi cirkev,  ktorý riadi vozidlo a ide popri pláži, je tam vpredu veľká jama. Rozumiem, že sa jedná o veľkú denomináciu, ktorá je aj v Taliansku.

Toto je čas, kedy PÁN pamätá na JEHO ľudí, miluje ich, prináša ich naspäť k NEMU, a pripravuje každého pre slávny príchod MESIÁŠA. Aby sa všetky národy pripravili pre slávny príchod MESIÁŠA.

Vážne sucho zasiahne Zem. Bude nedostatok vody. Potom vidím prichádzajúci súd PÁNA do Južnej Afriky. Biblia hovorí, že súd začína v Dome PÁNA. Nech sa ľudia pripravia na slávny príchod MESIÁŠA.  Po vytrhnutí cirkvi bude titanická zrážka, takže prijmite PÁNA JEŽIŠA ako PÁNA A SPASITEĽA a pripravte sa na SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. Tí dvaja teraz vieme, že sú traja sa po vytrhnutí cirkvi pohybujú z národa do národa, je to neuveriteľné! A moc je nevysloviteľná! Nepredstaviteľná!

Takže milovaní ľudia, videl som, ako Cirkev vstupuje do neba, svätí krtesťania budú kráčať po slávnych schodoch v nebi, nezáleží na tom, či ste bankár, alebo politik v Nemecku, alebo kdekoľvek vo Svete, bankár, manažér, lekár, sestra, právnik, mladý muž, nezáleží na tom. Či ste prezident, či predseda vlády, alebo člen vlády, profesor, riaditeľ, … atď, … nezáleží na tom.

Všetci prijmite JEŽIŠA KRISTA ako PÁNA A SPASITEĽA. A nasledujte svúätosť, pretože KRISTUS JE SVÄTÝ, ABSOLÚTNE VEĹMI SVÄTÝ. Iba svätosť bude viesť svätých po slávnych schodoch, ktoré sú na oblohe, takže sa pripravte, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

HOSPODINOV PROROK ĎALEJ POCHVÁLIL CIRKEV Pokánia a Svätosti v Južnej Kórei pre špeciálny chválospev hovoriaci o Prorokovi Eliášovi. Zajtra budú v Cirkvách Pokánia a Svätosti veľké oslavy, ako Oblak BOHA OTCA prišiel a zostúpil, na JEHO MÍTINGU V NAIROBI TOHTO MESIACA, kde sme sa stretli na historickom mítingu PÁNA, ako sláva PÁNA prešla na mítingu, toto je veľká návšteva, ON to neučinil nikde inde a toto je návšteva SAMOTNÉHO BOHA OTCA. Fyzická manifestácia SAMOTNÉHO BOHA OTCA ( hore na úvodnej strane – video, pozn. ) 

Toto je hodina, kedy potrebujeme byť obozretní, opatrní, aby vás neoklamala vaša múdrosť. Príjmite PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA. Činte pokánie z vašich hriechov, a potok kráčajte v absolútnej spravodlivosti, svätosti. DUCH SVÄTÝ je dostupný, aby vám pomohol dosiahnúť spravodlivosť PÁNA. Aby ste mali rúcho čisté a žiarivé opísané v Zjavení 19:8. Cirkev, ktorá bude stúpať po slávnych schodoch ponad Zemou,

Todah todah, todah lachem, todah, todah rabah

 

 

Off 

28.7.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top