Home
 

PROROCTVO O UTRPENÍ PÁNA JEŽIŠA, O RÚCHU A PRÍPRAVE NA PRÍCHOD MESIÁŠA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 22.JÚL, 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA,
OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info
DŇA 22. JÚLA 2018
sumarizácia:

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní poslucháči, HOSPODIN JEHOVAH, SVÄTÝ BOH NEBA, STVORITEĽ Izraela, BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON hovoril so mnou milovaní ľudia. Sú tu dva rozhovory, s ktorými sa chcem s vami zdieľať.

Prvý rozhovor sa udial predvčerom, kedy sme mali stále posledný deň explózie slova v Nairobi, 2018, a ten rozhovor, ktorý sa konal v piatok, PÁN JEHOVAH ma navigoval ku konferencii, bol som na mojej ceste na konferenciu, posledný deň a posledné zhromaždenie konferencie, konferencia EXPLÓZIE SLOVA, v Nairobi, 2018. A na ceste, keď ma zobrali na konferenciu, ja som  zaspal a PÁN mi ukázal KRISTA, MESIÁŠA, hore na oblohe, tu.

Znova, ON mi ukázal MESIÁŠA, hore na oblohe ponad Zemou, veľmi obrovský samozrejme, a mal oblečené super slávne biele rúcho, super slávne biele rúcho, môžem vidieť slávu PÁNA okolo NEHO, a potom JEHO HLAVA, PÁN mi ukázal JEHO HLAVU, okolo celej tváre a hlavy, kde tŕne, tŕňová koruna bola dosadená, a videl som celú tú oblasť, na JEHO hlave, kde tŕňová koruna bola dosadená a čo ma šokovalo,. bolo, že ON krvácal.

Videl som krv, ktorá vytekala so všetkých tých rán okolo hlavy, a krv tiekla po očiach, zuboch, po celej JEHO HLAVE, na mojej ceste na konferenciu, ale JEHO rúcho bolo super, super slávne biele rúcho. Videl som oblasť, kde trňová koruna bola nasadená, body, veľmi brutálnym spôsobom, silne krvácal okolo hlavy, krv  stekala po JEHO očiach, po JEHO zuboch, po celej tvári, z mojej pozície, Bolo to veľmi traumatické sa na to pozerať. Šokujúce to vidieť.

Bol som na mojej ceste na konferenciu, posledné zhromaždenie a my vieme veľmi dobre, že z tohto rozhovoru, že z tohto rozhovoru BOH JEHOVAH pripomína tejto generácii:

1. všetko vynaložené úsilie a cenu pre spásu, cena, za ktorú sme oslobodení, cena, ktorá bola zaplatená, obrovská cena, mučivá, agonizujúca cena, ktorú MESIÁŠ A NEBO zaplatilo pre spásu človeka, a je to šokujúca vec, pretože na konferencii som hovoril o rúchu spravodlivosti, o rúchu Neba, o rúchu spásy, rúchu pre vstup do večného Kráľovstva Božieho. Rúcho, ktoré ľudia budú mať oblečené a tí, ktorí ho budú mať oblečené, budú kráčať po schodoch, vystupovať do Kráľovstva Slávy v Nebi, pôjdú a stretnú BOHA OTCA tvárou v tvár.

Na mojej ceste na konferencium, to je to, čo mi PÁN ukázal. ON mi ukázal KRISTA, MESIÁŠA, na oblohe nad Zemou, dosť obrovský, ale s ohromným slávnym rúchom, čisté, slávne rúcho, videl som slávu okolo, Sväté rúcho, potom mi ukázal JEHO hlavu a môžem vidieť, kde hrozným spôsobom, silne, nasadili tŕňovú korunu, ktorú mal nasadenú pre nás, môžem, vidieť teraz, samozrejme, koruna tam nebola, ale krv, môžem vidieť, že krv tečie z tých miest, kde bola silne nasadená na JEHO hlavu a krv mu stekala na oči, stekala na nos, stekala dookola zo všetkých tých miest z hlavy, a šokovalo ma to veľmi, veľmi, pretože práve teraz, má nasadenú korunu, ale tohto času korunu slávy, korunu spravodlivosti, KRÁĽ SPRAVODLIVOSTI.

Ale môžem vidieť tie miesta a vytekať krv a je to veľmi jasné, že PÁN pripomína tejto generácii o cene, ktorá bola zaplatená na Kalvárii, ktorú zaplatil KRISTUS za oslobodenie.Ako MESIÁŠ zaplatil za oslobenie, za spásu tejto generácie, A to je veľmi mocné, pretože spása človeka je uložená na kríži na Kalvárii. Takže PÁN ma žiada v tomto rozhovore vám pripomenúť: 1: – o kríži na Kalvárii, umučenie KRISTA na Kalvárii, utrpenia PÁNA na Kalvárii, aby ste NIKDY NEZABUDLI NA TÚTO UDALOSŤ NA KALVÁRII!

Táto generácia, nová, akokoľvek post moderná, pripomína tejto generácii a všetkým národom na Zemi, ON ma posiela, aby som vám pripomenul KRÍŽ NA KALVÁRII. Utrpenie MESIÁŠA. Cenu spásy. Cenu za oslobodenie. Obrovskú výdrž a zotrvanie, toleranciu bolestí a utrpení, skrze ktoré MESIÁŠ prešiel. V utrpení, mučení KRISTA. Aby ste mohli byť oslobodení a slobodní, aby ste teraz mohli byť posvätení, ospravedlnení pre Slávne Kráľovstvo Boha, ktoré je na dosah ruky.

A druhú, veľmi dôležitú vec, ktorú môžete vidieť v tomto rozhovore, že rúcho, ktoré má oblečené, je tu ohromná správa, ktorá by mala znieť, rezonovať po celej tvári Zeme, BIELE SLÁVNE RÚCHO PÁNA. Biele slávne rúcho, rúcho, ktoré vidíte v Zjavení jána 19:8 8A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých.

Rúcho je kód oblečenia pre tých, ktorí boli oslobodení, ktorí boli znovuzrodení, ktorí boli oslobodení, ktorí boli zachránení KRVOU JEŽIŠA, ktorá bola vyliata na Kalvárii, tí, ktorí boli oslobodení Zmluvou milosti, takže táto správa je veľmi jasná. PÁN rezonuje s touto správou veľmi, veľmi jasne, že TOTO JE HODINA RÚCHA, to je dôvod, prečo mi ukázal rúcho na mojej ceste na konferenciu. V tejto hodine, jedna jediná najdôležitejšia inštrukcia, z kazateľnice do Cirkevného Zhromaždenia, do Cirkvi, od týchto dvoch PROROKOV PÁNA k národom Zeme je –

RÚCHO! RÚCHO! RÚCHO!

RÚCHO SPRAVODLIVOSTI, RÚCHO SPRAVODLIVOSTI, RÚCHO SPRAVODLIVOSTI. Nie je iná správa, akú kázať v tejto hodine, okrem toho, aby sa kázala spravodlivosť, svätosť zhromaždeniu v Cirkvi PÁNA. Aby každý prijal PÁNA JEŽIŠA ako PÁNA A SPASITEĽA, činil pokánie z hriechov, odvrátil sa úplne od hriechov, znamená nenavrátiť sa naspäť k hriechu, aby teraz poslúchali a držali sa spravodlivosti, prijali svätosť BOHA v ich kresťanskej spáse.

SVÄTOSŤ! SVÄTOSŤ! SVÄTOSŤ!

SPRAVODLIVOSŤ! SPRAVODLIVOSŤ! SPRAVODLIVOSŤ!

Tu nie je žiadna iná správa pre túto hodinu, okrem správy RÚCHA PÁNA. Ktoré PÁN dal JEHO krviprelievaním a vzkriesením, rúcho čistoty, rúcho spásy, rúcho vernosti, oddanosti, toto rúcho spravodlivosti je rúcho vernosti. Rúcho poslušnosti, Rúcho kresťanského životného štýlu, Rúcho poslušnosti, Rúcho nevinnosti, bezúhonnosti, Rúcho, ktoré je darované Cirkvi, zisk, ktorý BOH zamýšľal v záhrade Eden, predtým, než oni padli.

Že dokonca aj keď Adam zlyhal, stal sa neposlušným, potom prišiel KRISTUS, JEŽIŠ, MESIÁŠ, ktorý bol poslušný OTCOVI, že bol ochotný stratiť JEHO vlastný život, poslúchnuť BOHA OTCA. A keď to robil, v tomto procese, ON obnovil poslušnosť, poslušnosť BOHU pre Cirkev, čo bolo stratené v záhrade.

Toto rúcho je rúcho vernosti, Rúcho zbožnej úcty pred  PÁNOM. Rúcho poslušnosti. Rúcho nadšenia, zapálenia sa pre prácu v Dome Božom / Cirkvi PÁNA. Rúcho obnovy. Rúcho neviny. ON hovorí, že toto je najdôležitejšie rúcho, ktoré Cirkvi by mali mať oblečené teraz. Najdôležitejšia správa, ktorú by mali Pastori teraz vyučovať, je správa o tomto rúchu.

TO JE TO, ČO HOVORÍ PÁN PRÁVE TERAZ.

ON hovorí, že to rúcho, ktoré mi ukázal v piatok, ktoré mal MESIÁŠ oblečené, JE RÚCHO PÁNA, KTORÉ DAL CIRKVI ZADARMO, BEZ PLATENIA. RÚCHO SPRAVODLIVOSTI. RÚCHO SVÄTOSTI, bez ktorého nikto neuvidí PÁNA, svätosť, bez ktorej nik nebude môcť stúpať po tých slávnych schodoch a vstúpiť do Kráľovstva neba. Tarez môžete vidieť, že tí dvaja hrozní PROROCI zo Zjavenia 11 kap. sú už tu na mieste, už na Zemi, teraz ich PÁN otvorene zjavil, teraz zjavil celej Zemi, že oni sú tu tohto času a ich misia je navigovať Cirkev k bezpečnéemu východu z ich hriechu, a potom budú vykonávať službu, ťažké povinnosti v čase súženia a veľkého súženia.

Teraz sú zjavení, oni boli zjavení, hrozní, krutí SVEDKOVIA BOHA YAHWEH.  A môžete vidieť, ako PAŃ pracuje s NIMI. Môžete vidieť, že počas konferencie, PÁN im napísal odkaz. Napísal odkaz, umiestnil na NICH a ONI DVAJA kráčali, na konferencii na Riverside v Nairobi ( obytná štvrť, pozn.) Ľudia ich videli. Každý ich začal vidieť a potom situácia nastala neviazaná, uvoľnená. Ľudia začali kričať, pretože to bolo veľmi šokujúce. Toto vám hovorí, že čas vstupu pre Cirkev sa priblížil. Takže svätosť je veľmi dôležitý typický znak v Cirkvi. Spravodlivosť je veľmi kľúčová. Keď je tu najeká správa, ktorá sa musí vyučovať, je to správa o spravodlivosti. Správa o svätosti. A to je to rúcho, ktoré mi PÁN ukázal v piatok, ktoré MESIÁŠ, KRÁĽ, PÁN, mal oblečené, keď bol hore na oblohe na Zemou, tu.

A teraz má MESIÁŠ zlatú korunu, ON mi tiež ukázal prebodnuté miesta, kde mal nasadenú trňovú korunu a potom krv vytekala po JEHO tvári, hlave, okolo JEHO celej hlavy. PÁN hovorí, že rúcho, ktoré ukázal, títo dvaja PROROCI MAJÚ VYTRÚBIŤ NÁRODOM ZEME, JE TO RÚCHO SPRAVODLIVOSTI, toto rúcho svätosti, to je rúcho poslušnosti, to je rúcho čistoty. To je rúcho viery, vernosti PÁNOVI. Toto je rúcho spravodlivosti, rúcho charakteru, čestnosti srdca, to je rúcho svätosti, toto je rúcho Zbožnej úcty pred PÁNOM, to je rúcho pokory, toto je rúcho strachu pred BOHOM, toto je rúcho podriadenia sa PÁNOVI, toto je rúcho múdrosti, toto je rúcho odmietania zlého, rúcho bezúhonnosti, bezvadnosti, to je rúcho morálnej spravodlivosti, toto je rúcho posvätenia, toto je rúcho vysvätenia, to je rúcho dôveryhodnosti, toto je rúcho závislosti, toto je rúcho spoľahlivosti, byť schopný byť spoľahlivý. Aby sa PÁN mohol na vás spoľahnúť. 

Je to rúcho spoľahlivosti. Byť schopný byť spoľahlivým. Teda že PÁN sa môže spoľahnúť na vás, vy sa môžete spoľahnúť na NEHO. A teraz ste spoľahliví pre NEHO, ON vám môže veriť.  Je to tiež rúcho usilovnosti / svedomitosti bez nedbalosti, nečinnosti. Uchopiť spásu bez nečinnosti, nestarostlivosti – teda usilovnosť. Teda môžete vykonať svoje povinnosti kresťanskej spásy s náležitou starostlivosťou a extrémnou poslušnosťou.

Je to rúcho vytrvalosti, byť schopný vydržať opovrhnutie, ohováranie, rúhanie, vydržať všetky tieto urážky, vydieranie na Zemi, ktoré sa deje na tomto svete.

Je to rúcho uspokojenia a zbožnosti. Toto je odkaz, ktorý PÁN smeruje k národom, prostredníctvom hrozného Proroka Izraela. A aby národy vedeli, že čas pre toto rúcho je teraz. A že teraz je čas, kedy si toto rúcho kresťan musí obliecť, tá hodina je teraz. A ten odkaz je veľmi jasný. A sú to dva princípy, ktoré sú zahrnuté do období po vytrhnutí Cirkvi, potom čo verní, spoľahliví, dôveryhodní, čistí, spravodliví, svätí kresťanskí veriaci prejdú Slávnymi schodami a vojdu do Slávneho Kráľovstva v Nebi.

A potom sa odohrala ešte druhý rozhovor uplynulú noc medzi PÁNOM a dvoma Prorokmi. Ide o udalosť, ktorá sa odohraje a videl som rovnú čiaru, ktorou je obloha rozdelená, obloha rozdelená na od jedného horizontu po druhý horizont. Dôjde k udalosti, kedy sa udele toto rozdelenie, mohli ste vidieť kde je to rozdelené. A bolo to viditeľné po celej Zemi. toto budú zázraky, ktoré sa udejú hore na oblohe. Tak ako čítame v Lukášovi 21:27-28

A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou.  A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Takže milovaní, toto je to, čo hovorí PÁN dnes národom. Hovorí, že teraz je hodina, aby sme sa pripravili na Slávny príchod, teda pripraviť cestu na príchod Mesiáša. Tá hodina je tu, už prišla. Generácia, ktorá sa pripravuje na slávny príchod Mesiáša, ste teraz vy.

A ON hovorí, že nie je iná cesta ako sa pripraviť na Slávny príchod Mesiáša. Iba obliecť si biele slávne rúcho spásy svätých. Čisté slávne rúcho oslobodenia Cirkvi. Biele, sväté rúcho PÁNA MESIÁŠA, ktoré bolo odovzdané Cirkvi na Kríži na Kalvárii.

Nastaviť uľahčenie/umožnenie cez navštívenie Duchom Svätým na Turíce, počas Neskoršej Slávy. Toto je odkaz o pokání a odvrátení sa od hriechu. Toto je odkaz, ktorý volá k národom Zeme. Mesiáš prichádza. Prosím pripravte Mu cestu. Kráľ Slávy prichádza. Prosím buďte svätí. Obnovte svoju kresťanskú spásu. Vylúčte všetko, čo by vás mohlo zastaviť od vystúpenia po Slávnych Schodoch, vystúpenia do  Kráľovstva Slávy, Kráľovstva Božieho, Kráľovstva Nebeského.

Lebo ak padnete do pekla, budete trpieť ohňom naveky, červy, budú požierať vaše telo večne, otrasná a hrozná bolesť, ktorá bude trvať donekonečna. Teda milovaní, tí ktorí máte uši na počúvanie, pripravte cestu MESIÁŠOVI. Ak je to o viditeľných znameniach, pozrite sa čo sa stalo v Nairobi ….., a deň predtým Pán hovoril k dvom svedkom.

A ON povedal v určitom bode konferencie, že budú vystupovať oddelene. Hoci PÁN to riadil, aby ich ostatní mohli vidieť, kedy ich ľudstvo mohlo vidieť, keď hriešny človek ich mohol vidieť. Teda v jednom bode boli v okolí konferencie, jeden bol v okraji toho druhého a obaja oscilovali. Jeden prechádzal okolo druhého, kým druhý vyučoval, takže v každom momente oni oscilovali. A videli sme, že je to už vojenská formácia PÁNA až po konflikt na zemi, po tom čo bude Cirkev vzatá preč. A vidíte že ľudia na konferencii kričia a plačú “ pozrite oni sú dvaja” ..”videli sme dvoj Svedkov JAHVEHO” oni kričia a plačú. A v jednom bode zakričali – “slnko, sláva” PÁN zjavil Slávu ponad nich…umiestnil ponad nich kdekoľvek išli. A keď odišli z miesta mítingu, tak to zmizlo.

Ľudia kričali – “slnko, slnko zostupuje dolu.” Pán zoslal – hviezdu resp. Slnko poza nich. Teraz rozumiete prečo ľudia kričali “ slnko, slnko zostúpilo dolu, na vás” Ohromné zázraky. Nemôžete vidieť tieto zázraky a skončiť v pekle. Nemôžeme vidieť všetky tieto skutky Božie, ktoré PÁN ukazuje generácii a potom skončiť v pekle. Vám uľahčuje žasnúť nad veľkosťou PÁNA a rozoznať znaky, že MESIÁŠ prichádza a pripraviť rúcho slávny príchod spravodlivosti a svätosti. Tí ktorí máte uši – ten kto k vám teraz hovorí je ten o ktorom je písané v prorokovi Malachiášovi 3: 1-5 

1Hľa, posielam svojho anjela, a upraví cestu pred mojou tvárou. Prijde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a anjel smluvy, po ktorom túžite, hľa, prijde, hovorí Hospodin Zástupov. 2Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto obstojí, keď sa ukáže?! Lebo on je ako prepaľujúci oheň a jako lúh práčov. 3A bude sedieť prepaľujúc a prečisťujúc striebro, a takprečistí synov Léviho a očistí ich ako zlato a jako striebro, a budú Hospodinovi, donášajúc obetný dar obilný v spravedlivosti. 4Vtedy bude príjemný Hospodinovi obetný dar obilný Júdu a Jeruzalema jako za dní drievneho veku a jako za dávnych rokov. 5A priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom, proti cudzoložníkom a proti krivoprísažníkom i proti tým, ktorí utiskujú čo do mzdy nájomníka, vdovu a sirotu a krivdia pohostínovi a neboja sa ma, hovorí Hospodin Zástupov.

a Malachiáš 4:5

Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, pošlem ho pripraviť cestu, predtým než príde Mesiáš

A prečítam vám aj z knihy Skutkov 3:19-21

A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišly časy občerstvenia od tvári Pánovej,  a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku.

A vidíme, že teraz prichádza k ohromnému obnoveniu v Dome PÁNOVOM, až kým nebude autorita PÁNOVA plne obnovená. Teda teraz prichádza k ohromnému obnoveniu autority PÁNOVEJ. Teraz dvaja Svedkovia pritiahnu Zem bližšie k realite OTCA BOHA, bližšie k BOHU.

Zdvojenie sa, Schody, sláva, slnko ktoré tlieskalo, mnoho zázrakov, sila Kríža bola obnovená naplno, sila Krvi JEŽIŠOVEJ bola obnovená. Moc Evanjelia, čo je  svätosťou a spravodlivosťou bola plne obnovená.

A Biblia hovorí, že keď ON vystúpil do Neba učeníci boli v úzkosti, boli v depresii a strachu. A vtedy sa zjavili dvaja a povedali : Prečo pozeráte tak úzkostne a v strachu do Neba? Neviete že JEŽIŠ príde späť, ON príde späť. Inými slovami, títo im hovoria, aby pochopili že MESIÁŠ musí odísť aby bol korunovaný ako KRÁĽ Neba, KRÁĽ SLÁVY, KRÁĽ VESMÍRU , Najvyšší Kňaz, ktorý teraz sa prihovára za Cirkev, pretože ON ukončil dielo mediácie medzi človekom a Nebom. ON dokončil dielo mediácie medzi ľudstvom a Nebom, teda ON musel ísť. A ON hovorí, že obnova, ktorá sa uskutočňuje je dokončovaná, v ktoromkoľvek momente táto obnova je už ukončená lebo Evanjelium dosiahne najvyššiu úlohu, maximálny účel vykúpenia pre Cirkev, ktorá bude prenesená po Slávnych Schodoch v Nebi. Poraziť hriech, poraziť klamstvo v živote veriaceho a kráčať sväto.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

Nech vás PÁN žehná.


Off 

22.7.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top