Home
 

PROROCTVO O NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ NÁVŠTEVE V NAIROBI, OD KEDY JE BIBLIA NAPÍSANÁ, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 15. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA,
OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info
DŇA 15. JÚLA 2018
sumarizácia:

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc milovaní ľudia a toto je rozhovor PÁNA. Keď PÁN JEHOVAH navštívil Centrálny Park v Nairobi, je to najväčšia, najväčšia historická návšteva PÁNA v histórii Biblii a je tu obrovská zodpovednosť, ktorá z toho vyplýva.

To je moja modlitba, že Keňa si to bude zodpovedne držať. HOSPODIN teraz navštevuje Cirkev skrze tento národ. Veľmi ohromný čas. Ale prinášam opravu k nasledujúcemu. Keď PÁN hovoril so mnou nedávno, videl som JEHO prst ako čistí schody v Nebi, ON v podstate ku mne hovoril.

Znova, ON mi pripomenul tento rozhovor, v tom rozhovore, videl som JEHO prst ako išiel rovno, rovno na oblohe, v rozdielnej úrovni, ako schody, v podstate PÁN mi povedal, že ON písal pre mňa oznam. Iba teraz prichádza viac otvorene, že to bol oznam, ktorý napísal na oblohu ( na fotke pod textom, pozn. )

Toto je veľmi ohromné, milovaní ľudia, takže ON nečistil schody s JEHO prstom. V skutočnosti písal, v rovnom riadku v rozdielných úrovňach, ON pre mňa napísal oznam a prišiel naspäť a znova sa so mnou zdieľal s tým oznamom, že to je to, čo robil na oblohe, takže keď som videl JEHO prst, PÁN BOH, PRST  BOHA OTCA písal cez oblohu, v skutočnosti písal v rovných riadkoch.

Písal mi v skrytosti tento oznam, veľké tajomstvo, s nikým sa s tým nezdieľam, s nikým som sa nezdieľal ani sa nebudem zdieľať, iba ak by mi PÁN dovolil, možno až potom, keď Cirkev bude zobratá preč. Takže toto je tá oprava, ON prišiel naspäť a pripomenul mi, že ON pre mňa písal oznam, písal mi správu, na oblohu.

A ďalšia vec, čo ste pozerali dnes, okamžitá návšteva, ktorú PÁN oznámil ( v proroctve, pozn.), dnes ste to pozerali ( v Cirkvách Pokánia a Svätosti globálne, pozn. ), keď zrazu náhle čistý, biely Slávny Oblak Boha navštívil míting, okamžite náhle prešiel.

Uvedomil som si, že musíme spomaliť rýchlosť,  môžete vidieť, ako prešiel mítingom. To ja tá okamžitá návšteva, o ktorej PÁN hovoril pred stretnutím. Radím Senior Arcibiskupovi a všetkým Biskupom, buďte si istí, že nebudete spať tejto noci až dokiaľ nedáte správu, pretože toto je najväčšia historická návšteva, ktorá sa udiala v Cirkvi, a je to obrovská závažnosť.

Prebieha rozhovor medzi dvoma a zdieľal som sa iba asi s piatimi Biskupmi, kto je tretí, ale teraz sa držte toho, čo máte, pretože ON pozerá a dvaja pozerajú veľmi, veľmi opatrne, ako dáte správu milovaní ľudia, pretože to bolo požehnanie, ktoré bolo vypustené v tomto národe, Môžete vidieť Cirkvi v Usa, v celej Afrike, v Európe, v Austrálii, … všade, sú veľmi suché a PÁN ma naviguje do národov, aby oni tiež boli schopní dosiahnúť túto úroveň, ale  teraz, Senior Arcibiskup zoberte plnú zodpovednosť, že každý jeden Biskup odovzdá plnú správu ako Biskup Gero dal, … a iní Biskupi – menuje,… , buďte si istí, že vydáte plnú správu, pretože viete, že dvaja sú v národe ( davaja svedkovia, pozn.,) a oni pozerajú veľmi svedomite, ako to zvládate, a

MESIÁŠ PRICHÁDZA

Znova, toto vyžaduje veľa zodpovednosti,  ako zvládate toto prebudenie, pretože toto prebudenie je obrovské privilégium konca, patrí národom, ale môžete vidieť, že PÁN si vybral váš národ, ON si vybral túto Cirkev, aby ju použil a spustil prebudenie.

Takže, milovaní ľudia, národy pozerajú, národy počúvajú, národy sú naladené, pozerajú, ako držíte toto prebudenie, a SAMOTNÝ HOSPODIN – ON POZERÁ!

Videl som, že MESIÁŠ PRICHÁDZA a chcem urobiť dva opravy milovaní ľudia, že keď som videl prst BOHA OTCA, čistiť schody, rovnou čiarou, akoby čistil schody, TO NEBOLO ČISTENIE SCHODOV! BOH OTEC prišiel znovu a hovoril so mnou znovu, a ukázal mi, ako JEHO PRST písal pre mňa oznam, ON písal na oblohu, pre nás dvoch, aby ste teraz vedeli, je to výlučne zachované, kompletne ukryté, všetko, čo vám môžem, povedať je to, že je to k príprave pre príchod MESIÁŠA. 

A potom ďalšia vec je tá, že okamžitá návšteva, ktorú som oznámil pred mítingom v Nairobi, bola tak mocne naplnená, keď náhle biela sláva zostúpila na míting. To bola okamžitá návšteva. Takže táto generácia je veľmi milovaná generácia milovaní ľudia, nech to beriete zodpovedne v Keni, chcem vám poradiť Keňa, aby ste si boli istí, že si zoberiete výhody a úžitok tejto návštevy, nepokúšajte sa robiť nič, čo by znepriatelilo tých dvoch. Pretože teraz je to veľmi jasné, že sú v národe a že sú na Zemi.

Nech vás PÁN žehná, nech vás nezradí vaša múdrosť, ľudia na Zemi, národy na Zemi. Nech vás vaša múdrosť nezradí v tejto kritickej hodine, milovaní ľudia, buďte svätí, prijmite PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA,

Shalom todah. ( todah – ďakujem )

N 6

nair2

nair3

 

Off 

15.7.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top