Home
 

KONFERENCIA EXPLÓZIE SLOVA, 1. časť, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018

Z KONFERENCIE PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA
SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018, 1. časť
sumarizácia:

 

Požehnaní ľudia, máme veľmi dôležitú správu v tejto hodine, PÁN ma použije, aby som ju doručil pre Vás, a priniesol k dovŕšeniu celého obrazu, čo ste dnes videli.

Táto schôdza je veľmi dôležitá, pretože toto zasadnutie vás posilní, dá vám to, s čím môžete ísť teraz, Videli ste, veľa národov, že PÁN navštevuje Cirkev. Je to zámer PÁNA navštívíť Cirkev. To, čo sa deje, ako PÁN chodí medzi ľudom, otvára hluché uši a atď…, môžeme povedať, že Nebo je stále otvorené. Táto návšteva nepatrí iba Keni. Toto je bod vstupu pre všetkých vás, pretože si uvedomíte, aká obrovská je táto návšteva a tieto slová sú pre celé TELO KRISTOVO.

Videli ste proroctvo zo dňa 15. januára 2017, o spustení schodov do neba, ako PÁN prišiel a hovoril mi o Slávnych schodov a ako Cirkev po nich vystupovala. Cirkev, ktorá vystupovala, mala určité rúcho, ja sa chcem o tom zdieľať dnes, rúcho bude hrať dôležitú úlohu, to bude veľmi ohromné.

V proroctve zo dňa 15. januára 2017, PÁN mi ukázal, BOH OTEC prišiel a hovoril mi o JEHO CIRKVI a ako ide zobrať JEHO CIRKEV do večnosti. Takže to je skutočne veľmi seriózne. Toto zmení celú Zem naveky. Táto správa, táto správa predstavuje večnosť, o ktorej budeme tu hovoriť, s večnými následkami, keď to neuchopíte, následky tiež budú večné. Takže toto je veľmi kritické, preto som veľmi šťastný a požehnaný, že ste tu. V tom rozhovore,

PÁN JEHOVAH prišiel ku mne hovoriť, keď som spal, o vytrhnutí, o zhromaždení svätých, inými slovami povedané o vstupe do Slávneho Kráľovstva Božieho. V tom rozhovore, PÁN ma pozdvihol hore, ponad Zem a keď som bol nad Zemou, po mojej ľavej strane, – ja som si uvedomil, že som bol veliký – pretože som bol tam hore …videl som, ako Cirkev bola zobratá a zdá sa, akoby moja ruka im pomáhala – ukazuje názorne rukou, ako im pomáha vstúpiť rýchlo,..iba PÁN vie, prečo som to robil. Veľa som hovoril o misii toho, ktorý to hovorí teraz s vami, správne?

Čiže ja som im hovoril: prosím, poďte – ukazuje rukou, akoby ich bral rukou dole zo zeme – a keď som sa na nich pozeral, je to krásne, ako oni opustili zem. 

 BOH OTEC prišiel ku mne a hovoril o večnosti, o zhromaždení svätých, o vytrhnutí Cirkvi ako ste počuli. Je to veľmi úžasné vidieť ich, ako opúšťajú zem, je to tak úžasné, je to krásne ich vidieť, ako opúšťajú zem. Takže si viete predstaviť veľkoleposť tohto rozhovoru. Takže oni išli po ( mojej ) ľavej strane, a ako idú – dôvod, prečo som povedal, že som bol tak veliký – pretože keď vychádzali hore, obrátili sa smerom do prava a teraz ich vidím, vidím ich tvárou v tvár, keď prechádzajú.

Táto udalosť sa udeje tak rýchlo, ako žmurknutie oka, ako záblesk, takže PÁN to pre mňa značne spomalil, aby som videl chronológiu, v pomalom ako pôjdu, aby som vám priniesol správu. Takže ako oni odchádzajú zo zeme, PÁN mi dovolil vidieť, prvú vec, ktorú som videl, mali povrazy, reťazce, to boli reťazce, ktoré ich ťahali. Neskôr som pochopil, že PÁN urobil reťazce Slávy, ako ini išli. To je vlastne Sláva PÁNA, ktorá zodvihla Cirkev. To je krásna situácia milovaní ľudia.

PÁN mi to spomalil, aby som videl detaily, a keď oni šli hore, obrátili sa napravo, keď sa obrátili do prava, takmere sme sa pozerali na seba tvárou v tvár a videl som ich prechádzať. To napovedá, že som musel byť veľmi obrovský, pretože ako som robil na zemi  – ukazuje rukou ako ich volal / bral zo zeme a keď isšli hore a zabočili do prava, hľadeli sme na seba tvárou v tvár ako vstupovali…

A dovolil mi vidieť určitých ľudí ako vstupovali. Dnes donášam správu celému Svetu o vstupe Cirkvi do večnosti. Toto je úroveň závažnosti. A ako oni vstupovali, bol som schopný vidieť niekoľko vecí, ako sa budem dnes s vami zdielať. 

1. RÚCHO, ktoré mali oblečené. Toto je centrom posolstva, ústredný bod správy. Rúcho, ktoré mali oblečené. 

2. Nejakých ľudí som videl s ich deťmi, ako vstupovali, to ma šokovalo. A vy rozumiete, prečo ma to šokovalo, pretože vstup je osobný. Potom som si povedal, je to tak mocné, pretože to vám hovorí, že je to možné vyučiť a pomocť vašim deťom, ktoré vám dal BOH, aby ste s nimi vstúpili do večnosti. PÁN hovorí, že bude žehnať nás až do druhej,..tretej..ďalšej generácie, takže toto je tam… ON zasľúbil našej generácii, rodine, s vašimi synmni a dcérami, vnukmi a vnučkami, vidíte BOŽÍ projet, detailný plán požehnania pre človeka, ako čítate v Biblii.

Keď oni vstupovali, vidím rúcha, vidím rodiny, vidím, že niektorí boli schopní vstúpiť spolu ako rodiny, nie všetci, niektorí, vidím, ako niektorí držia za ruky ich deti. Ako oni zabočili do prava, potom vidím, ako obrovský oblak otvoril dvere. Oblak otovril dvere, ako oblak otvoril dvere? Tento oblak, ktorý tu vidíte, sa neotvoril takto – ukazuje rukou zhora nadol – ako prichádzali, vertikálne sa otvorili – NIE. Ukazuje rukou postupnosť zhora nadol – ako sa Oblak otvoril, vidíte úroveň nôh, ďalej po úroveň kolien, vyššie a vyššie, až pokiaľ nezmizli, zmizli v krásnej sitácii mimochodom. Pokúšam sa vám dať celé detaily, pretože správa je pre vás. HALLELUJAH! Takže ako oni vstupovali, ich nohy zmizli, ich pás zmizol, .. až pokiaľ som videl ako ich hlavy zmizli vo vnútri Oblaku.

A skutočne, keď oni odišli, nikto sa neobrátil naspäť. Oni skutočne vystupovali a išli do vnútra, do vnútra, do vnútra a dvere sa zatvorili. Nepozerali sa naspäť, ani nešli naspäť. To bol nezvratný moment v histórii Cirkvi a v histórii človeka, ľudstva. Tento moment je nzvrátiteľný, takže skutočne to potrebujete dobre uchopiť, aby ste vstúpili s nimi, pretože keď vstupovali, nepozerali sa naspäť a dvere sa zatvorili, toto je nezvratné. Toto sa nedá navrátiť, stalo sa to.

To je dôvod, prečo táto konferencia je tak kľúčová. Pretože táto udalosť sa nestala ešte. Toto je senzitívny materiál od Božieho trónu. Pozite sa schody, aké sú ostré, ste prekvapení? skutočne ostré, my sme to rozšírili, je ich spolu 6 schodov, takže oni vstúpili, vstúpili úplne dovnútra a dvere sa zavreli. A keď sa dvere zatvorili, to bolo všetko, Dvere do Neba sa zavreli.

Keď je tu správa, ktorú Cirkvi potrebujú počuť, tak je to táto správa.

Je to o vstupe Cirkvi do večnosti.

Pretože toto je zámer evanjelia.

Toto je centrálna misia kríža. To je dôvod, prečo JEŽIŠ KRISTUS PRIŠIEL. 

Zabudnite na tie nie normálne…, ktoré sa budú potláčať, kde sa Cirkvi zaoberajú zameriavaním sa na tento Svet, oni žijú, akoby tu chceli ostať večne, …nie, nie, zabudnite na to… Ja hovorím o misii KRISTA. To je o vstupe Cirkvi do večnosti. Takže teraz Cirkvi sú zamerané na niečo iné. Ale ja som šťastný, že celý Svet je tu, pretože hovorím celému Svetu, že vstup do Neba je blízko. To je mocný moment, aspoň vy budete vedieť, či budete konať, alebo nie, ale ja ukončím moju prácu a informujem vás.

15. januára 2017 som dal v rádiu proroctvo a keď budete nasledovať to proroctvo, pozrite teraz, uvidíte tam chronológiu. Tu je chronológia – Cirkev je zodvihnutá hore, ide vstúpiť a zjavia sa schody. Na toto sa chcem teraz zamerať. Dvere sa otvorili a ako začala Cirkev vystupovať, zjavili sa Slávne schody.  Chcem tu zdôrazniť chronológiu. Ja vidím, že oni opúšťajú zem, dvíhajú sa k oblohe, chystajú sa vstúpiť, dvere sa otvorili, a keď vstupovali, zjavili sa slávne schody.

Takže vidíte, že najprv sa udialo to, že boli zobratí hore. V proroctve, ktoré mi PÁN dal, oni boli zobratí najprv, a potom sa zjavili slávne schody. Takže zjavenie z  11. marca 2018 ma šokovalo, ale rozumiem zámernemu posunu PÁNA, aby zdôraznil urgentnosť. Môžem to zopakovať? Chronológia proroctva o ktorom hovorím, proroctvo, ktoré mi PÁN dal, Ako je Cirkev zodvihnutá, po ľavej strne, zabočí doľava, predomnou tvárou v tvár a ako začína vstupovať, zjavia sa schody, slávne schody BOHA JEHOVAH sa zjavia. Inými slovami, SLÁVNE SCHODY VEČNOSTI, inými slovami hľadíte na nebo pokiaľ ste ešte stále smrteľní na tejto Zemi. Toto je neuveriteľné!

Ja ako smrteľný človek teraz môžem uzrieť večnosť s mojimi očami. My sme dokonca generácia, kedy to môžeme natočiť. Keď toto proroctvo bolo naplnené v Nakuru, táto jedna časť proroctva, ľudia si to natočili na ich telefónoch. ( na foto nižšie, pozn. ) Kto sme my? Toto je večnosť! Toto je Nebo! Toto tam sú schody do neba!

Ľudia si to filmujú, ale ako smrteľné hriešne oči môžu vidieť Sväté Slávne schody vedúce do večnosti? Aká to generácia! Začíname tomu rozumieť? To je veľké, veľmi veľké. Ako oni začínajú vstupovať, slávne schody sa zjavili, ako ich slávne nohy stúpali, na začiatku som hovoril o rúchu, ktoré vám opíšem, ale pre mňa bolo ťažké rozlíšiť, kto je muž a kto je žena, pretože rúcho pokrývalo ich nohy a rúcho, ktoré opíšem o chvíľu. Rúcho na konci zápästia padalo smerom dole – bolo spojené látkou k rúchu na tele, videl som veľa detailov, rúcha pokrývali ich nohy, rúcha boli slávne a oni všetci mali turbany, pokývali ich hlavy, vzadu boli dlhé, konce turbanov boli akoby pletené, zrolované, tak veľa detailov na rúchu, čo je moja správa pre vás.

Teraz vstupujú a ako vstupujú, som schopný vidieť ich Slávne nohy. Ako sa dotýkali Slávnych schodov, vedúcich do večnosti. To bol veľkolepý moment. Slávne nohy slávnej Cirkvi sa dotýkali slávnych schodov BOHA, dotýkali sa večnosti!. Takže nejaké veci ma ohromili, šokovali ma. Cirkev sa dotýkala večnosti, je to hotové. Keď sa dotknete večnsoti, je to hotové! Hallelujah. Takže toto je druh posolstva, ktoré chcem priniesť k vám milovaní ľudia.

Môžem teraz ísť do ďalšej úrovne? Áno, keď vstúpili, dvere sa zavreli. Ale môžem vidieť, že ich nohy sú slávne, Samozrejme, že teraz majú oslávené telá, my všetci to vieme. Ale vidieť, ako sa Slávne nohy dotýkali slávnych schodov Boha, to ma šokovalo trochu, pretože, dovoľte mi to opísať,… Oblak ide takto  … – ukazuje rukou prerušovane smerom dopredu – a vidím kúsok priestoru v Oblaku, vidím, ako slávne schody žiaria cez Oblak, keď ich slávne nohy sa dotýkajú schodov. Hallelujah! Toto je úžasné. Neviem, prečo mi PÁN prezentoval, akoby sa pohybovali jednotlivo. ON to spomalil, aby zdôraznil správu, správu pre Cirkvi.

Keď posledný vstúpil, Oblak prišiel a zavrel dvere. A dvere boli zatvorené. Toto proroctvo som dal 15. januára 2017. A prišiel tento rok, chystal som sa na konferenciu do Mozambiku na veľké stretnutie, ale znova ako obyčajne, pretože PÁN ma vedie, ako prorokuje v mojej službe, naviguje ma. Ako som sa pripravoval na konferenciu v meste Maputo, PÁN mi ukázal, ako vediem konferenciu v Nakuru. A s mojou vernosťou ako som poslušný PÁNOVI, samozrejme za týchto okolností je skutočne potrebné byť verní PÁNOVI na 1 000%, 1 bilion% pre NEHO, aby vás mohol použiť. Pretože môžete vidieť, že ceta je veľmi úzka, že? Hallelujah! My niesme deti, že?

Takže keď som videl, ako vediem konferenciu v Nakuru, a oznámenie bolo krátke, musel som viesť túto konferenciu pred Maputom. A keď som išiel do Nakuru na konferenciu, to bolo v podstate naviac. Bol som na konferencii vo vnútri, 11. marca, 2018, tohto roku, to je nová správa ešte, že? Zrazu náhle, ako sme boli vo vnútri stanu, … môžem sa s vami zdielať viac?… čo prebudenie koná, to je úžasné, nikto takéto nedokáže činiť ľuďom.

Veľa ľudí, špeciálne z Kene, ktorí nasledujú toto prebudenie, teraz sú senzitívni, citliví, zaregistrovali ste to? Veľmi citliví v záležitostiach večnosti a Neba. Pred konferenciou dokonca sme hovorili v rádiu, Arcibiskup hovoril v rádiu a povedal: milovaní ľudia, kedykoľvek PÁN posiela JEHO NAJMOCENJŠIEHO PROROKA, on činí zázraky na Nebi! Toto je ustanovené. Dokonca bolo oznámené v rádiu, že ak HO uvidíte zdvojeného, potom kričte, aby každý sa mohol zapojiť a tiež si natočiť. Pretože normálne PÁN VYSIELA ŽIARU SLÁVY NA NEHO A SLÁVA SA POHYBUJE S NÍM, veľa z vás to viete z webu.

Takže väčšinu času sa ľudia pripojili, zdieľali sa s fotkami. Je vždy dobré vidieť slávu. Takže sme sa rozhodli oznáTakže toto je úroveň citlivosti, ktorú spôsobilo prebudenie v tejto generácii, v tomto zhromaždení, v tomto národe. A keď začalo stretnutie, rozhodli sa dať kamery aj hore pre prípad, ak by sa čokoľvek ukázalo. A niečo sa ukázalo!

ON hovorí, že prichádza pre tých, ktorí očakávajú na NEHO! – BUĎTE OPATRNÍ TERAZ! Skutočne sa niečo ukázalo! To ma veľmi šokovalo! Toto zdôrazňuje, vyzdvihuje zásady, princípy BOHA. PRETOŽE ON PRICHÁDZA PRE TÝCH, KTORÍ ČAKAJÚ NA NEHO!

Videli ste aj dnes, ako ľudia pozerali hore, ako slnko tlieskalo znova. Oni vždy čakajú na niečo a to niečo sa volá čo? vtrhnutie Cirkvi.

Kamery tam boli a PÁN znížil schody. Ako ich znížil? MUŽ BOŽÍ bol poslaný BOHOM, aby priniesol určité posolstvo.

Keď BOH so mnou hovoril o konferencii v Nakuru, ja som už videl sám seba, ako odovzdávam posolstvo. A posolstvo, ktoré som odovzdával, bolo o dvoch hrozných svedkov zo Zjavenia Jána 11 kapitoly. PÁN chcel, aby som prišiel a vyčistil zmätky na Zemi a prinesol svetlo pre Cirkvi. Takže vtej správe som sa sústredil, aká je ich misia, aká je ich BIBLICKÁ IDENTITA, ako budete vedieť, že toto je ten?

Pretože poznám veľa profesorov teológie, filozofie, ale ja teraz hovorím o Biblii. Biblia je štandard. Čo Biblia hovorí o nich? Aké sú ich znaky? Toto bola správa, s ktorou som bol poslaný. Potrebujete sa pozrieť veľmi pozorne na Zjavenie Jána 11. kapitolu. ON tam dal určité hodnostné označenie / znaky. A čo oni budú robiť, na základe misie, podľa ktorej sa budú riadiť. Potom môžete rozpoznať, kto oni sú. Teraz vy ste tu múdrejší, pretože ste videli, že ten, ktorý je ukrývaný po celú tú dobu, viete, že má oslávené telo, nesmrteľné, večné telo.

Nechcem sa tu hlbšie zdielať s viacerými detailami, nechajte to na mňa a na ďalší čas po čase milosti. Keď som išiel odovzdať správu o dvoch svedkov zo Zjavenia Jána 11. kapitoly, ako Biblia opisuje ich identitu. Musí mať moc a autoritu zatvoriť Nebo, musí mať moc a autoritu nad dažďom, musí byť schopní priniesť ebolu, vírus zika, zasiahnúť Zem s ochoreniami, musí mať moc prikázať Zemi, aby sa otovrila a pohltila, znaky sú veľmi jasné, musí byť schopný povolať oheň. Vy ste boli včera na stretnutí, nebo sa otvorilo a oheň sa vylieval, videli ste na videu a dnes rovnaká vec sa diala.

( koniec 1 hodiny zo 4 ) 

Takže toto je veľmi jasne opísané v Biblii. PÁN zdôrazňuje, vyzdvihuje dôležitú správu pre národy. Tí, ktorí ste múdrejší, môžete vidieť hlbšie. Prečo? Prečo je Nebo otvorené? Prečo Sláva, oheň prichádza a vždy sa vylieva? Ja som bol v strede odovzdávania tohto posolstva, .. pamätajte sa ľudia, že som povedal, že už som videl vstup Cirkvi do neba. A videl som, ako kráča po slávnych schodoch.

Takže PÁN znížil slávne schody Neba, 11. marca 2018, ale chronológia bola rozdielna. Chronológia bola taká, že najprv bola Cirkev zobratá a ako išla Cirkev hore, až potom sa objavili schody, takže toto ma šokovalo.

Prečo?

Môžete takmer vidieť PÁNA, ktorý vábi, dáva znamenie, skutočne plače a hovorí:

PROSÍM VSTÚPTE! PROSÍM POĎTE!

VECI, KTORÉ HOVORÍM SÚ PRAVDIVÉ, STANE SA TO! 

PROSÍM POĎTE DO NEBA! 

Vidíte, ako BOH plače ku generácii, Je to úžasné pre niekoho, povedať, že slávne schody na oblohe a potom slávne schody sa zjavili v oblaku na oblohe! To je neuveriteľné! Hallelujah! Chcem, aby ste pochopili závažnosť tohoto, je to nemysliteľné, nepredstaviteľné. To, čo povedal v proroctve, teraz je viditeľné, ľudia to natáčajú, čo je toto? Aké seriózne je toto! 

 

 Na preklade sa ďalej bude pokračovať..

 

 

 

Off 

13.7.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top