Home
 

PREČO HOSPODIN SPUSTIL SCHODY Z NEBA?, 1. časť, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 24. JÚN 2018

Sumarizácia:

Dnes, 24. JÚNA 2018, mi dal PÁN príležitosť a som požehnaný, že môžem k vám prísť a doniesť vám správu, ako dnes oslavujeme veľké veci, čo PÁN robí v tomto národe a za ním, celoglobálne, kedy každá chvíľa, každá hodina, na každom momente záleží, keďže žijeme v nulovom odpočte pred príchodom MESIÁŠA. 

Žijeme vo veľmi kritickom čase, v hodine Cirkvi, vzhľadom na veriacich, na kresťanov, ktorým záleží na tom, ktorí túžia vstúpiť do slávneho Kráľovstva v Nebi.

Toto sú dni, kedy ktokoľvek bude poslúchať tento hlas, bude ťažiť z výhod pre prebudenie posledných časov, z milosti, ktorá bola uvoľnená na kríži a samozrejme večnosťou. 

Dnes chcem hovoriť o Slávnych schodoch do Neba, ja som si uvedomil, že dám z tejto správy kúsok po kúsku, slúžiace k vašej kresťanskej spáse a v budovaní spravodlivosti, ako sa pripravujete na príchod KRÁĽA, PÁNA, MESIÁŠA.

Dnes chcem hovoriť o slávnych schodoch do Neba, znížení Slávnych schodoch do Neba.

V poslednej správe som hovoril o obeti obetovanej za bránou mesta ( na www.repentslovakia.com – http://www.repentslovakia.com/?p=10997  )

My vieme, že BOH ustanovil pravidlá BOHOslužby a uctievania, bol presný zákon, ako odstrániť hriech.

Leviticus 4: 12 a tedy celého junca vynesie von za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol, a spáli ho na dreve ohňom; na mieste, kde sa vysýpa popol, bude spálený.

Čo sa pokúšam povedať? …že po univerzálnom zlyhaní Adama, Adam vtlačil do DNA celého ľudstva hriech,  takže DNA človeka má odtlačok hriechu. Toto je univerzálny hriech, ktorý sa stal v záhrade, po tomto zlyhaní v záhrade Eden, BOH musel nájsť iný spôsob, inú cestu, ako ľudstvo môže komunikovať s NÍM.

Pamätajte, že na začiatku, Adam chodil s BOHOM. Teraz vzťah je zničený kvôli tomuto univerzálnemu hriechu, teraz PÁN priniesol milosť, ZMLUVU MILOSTI, ON uvoľňuje čas milosti v rozdielnom čase, vidíte základ zmluvy milosti.

Teraz, ako o tom hovorím, slávne schody BOHA JEHOVAH, Slávne schody do večnosti, na ktorých Cirkev pôjde, bude vystupovať, ako bude vstupovať do večnosti, v podstate hovorím o zmluve milosti.

Toto sú najväčšie veci, o ktorých tu hovorím, podškrtujem správu:

ZMLUVA MILOSTI

Keď človek zlyhal, PÁN určil vzor uctievania. ON požadoval a prikázal, že ľudstvo musí nasledovať tento vzor uctievania, služby. A touto cestou PÁN priniesol zmluvu milosti, že?, od začiatku. A vidíte, že priniesol zmluvu milosti počas rozličných časových zón, ON prezentoval zmluvu milosti rozdielne. Napríklad, prezentoval to pri rodine Noeho, ON použil túto rodinu, aby znázornil zmluvu milosti, potom prišiel Abrahám, vidíte? ON tiež použil Abraháma, aby poukázal na zmluvu milosti. Potom ide ďalej, kedy dosiahol k Izraelu, domu Jákobovmu. Použil Mojžiša a Izrael, aby ukázal zmluvu milosti, Potom prišiel čas, kedy používa Cirkev, MESIÁŠA a Cirkev. Aby ukázal, znázornil, predstavil zmluvu milosti, ktorú pripravil pre ľudstvo. Pokračuje aj teraz, kedy znížil schody do neba, pokračuje preukazovať zmluvu milosti.

BOH prezentoval zmluvu milosti v rozdielnej forme, v rodine Noeho,… v národoch,  a TERAZ V TOMTO ČASE,…. Cirkvi Kristovej a bezprostrednom vytrhnutí Cirkvi.

A VŠETKO TOTO POUKAZUJE NA KRISTA JEŽIŠA, MESIÁŠA, UŽ OD ZAČIATKU, ZMLUVA MILOSTI BOLA AJ V STAROM ZÁKONE.

Čo sa tu pokúšam vysvetliť je to, že zmluva milosti bola prezentovaná aj v Starom Zákone. PÁN to preukázal v určitej forme v starom zákone, a teraz to prezentoval v inej forme v Novom zákone.

Ako napríklad Enoch v Starom zákone, sa tešil zmluve milosti, znázorňuje cirkev, nevidel smrť, vstúpil do večnosti. Milosťou BOHA. On sa stal druhom Cirkvi v starom zákone.

Potom rodina Noeho, ON tu použil rodinu. Potom Abrahám, Jakob, potom národ Izrael. A teraz Cirkev.

Teraz sú schody znížené na nebi, schody budú na nebi, dokiaľ Cirkev nebude zobratá preč. Aby vy, ktorí veríte a nasledujete tento hlas, aby ste vstúpili. A keď sa toto stane, proroctvo bude kompletne naplnené ( z 15. januára 2017 – v rubrike PROROCTVÁ ).

Spustenie schodov z neba, znamená pre smrteľného človeka, aby videl mocný nástroj, mocné znázornenie vyvrcholenia doby milosti.

Koniec 1. časti rozsiahlého vyučovania

sch5 schody1

 

Off 

25.6.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top