Home
 

PROROCTVO O LISTE HOSPODINA POSLANÝ JEHO PROROKOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 18. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 18. JÚNA 2018,
sumarizácia

HOSPODIN JEHOVAH hovoril dnes so mnou približne o 12 hodine, PÁN sa ma silne dotkol, o 12 hodine východo Afrického času tu, v Keni, PÁN sa ma silne dotkol približne o 12 hodine a zaspal som.

A ako som spal, potom mi PÁN ukázal miesto, zobral ma na miesto, kde som bol na tom mieste bolo veľmi veľa ľudí, vyzeralo to, že sedeli. Potom na tom mieste PÁN činil veľmi, veľmi šokujúce veci, PÁN JEHOVAH, PÁN BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, ON robil veľmi šokujúce veci.

ON napísal na kus papiera v nebi a potom ten kus papiera prišiel dole celou tou cestou z Neba, celou cestou, bolo to veľmi ohromujúce, celou tou cestou, to bolo veľmi ďaleko, bolo to za vesmírom, prišiel celou tou cestou k JEHO SLUŽOBNÍKOVI, celou tou cestou, zostúpil, obchádzajúc mestá tohto Sveta, dokiaľ prišiel do mojich rúk a ja som ho zobral.

A ja som začal čítať obsah listu, ktorý BOH JEHOVAH mi napísal. A potom sláva PÁNA začala žiariť na mne z Neba, priamo z Neba žiarila na mne a potom moja ľavá prorocká ruka sa stala super slávna a potom hlasom PÁN hovoril z Neba a ON povedal:

TY MÁŠ HODNOSŤ, ZNAKY TIEŽ AJ JÁNA KRSTITEĽA! TY MÁŠ HODNOSŤ TIEŽ AJ JÁNA KRSTITEĽA! A moja ľavá ruka sa stala tak slávnou.

Pamätám sa, že som padol dole a začal som plakať veľmi horko, ohromnou láskou PÁNA k Cirkvi, že ON POSLAL POSLA, KTORÝ MÁ VEĽA HODNOSTÍ, VEĽA, VEĽA, VEĽA HODNOSTÍ, ZNAKOV ZAHRNUTÝCH SPOLU – MOJŽIŠ MUŽ BOŽÍ, ELIÁŠ – HROZNÝ, NAJSMRTEĽNEJŠÍ PROROK, JÁN KRSTITEĽ, A TERAZ DANIEL, TOTO JE OHROMNÝ ČAS MILOVANÍ ĽUDIA. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ďakujem vám 

Off 

18.6.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top