Home
 

PROROCTVO O ZJAVENÍ DVOCH HROZNÝCH SVEDKOV NA PRICHÁDZAJÚCOM STRETNUTÍ PÁNA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 17. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 17. JÚNA 2018,
sumarizácia 1. A 2. časti dnešných proroctiev

 

  1. časť:

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes ráno milovaní ľudia, PÁN BOH Neba, ten, ktorý zoberie každého do Neba, Stvoriteľ Neba, majiteľ Neba, PÁN, PÁN BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON dnes so mnou hovoril milovaní ľudia, po Keshe, ON hovoril so mnou.

Ja vidím míting, myslím, že je to tento prichádzajúci míting, vyzerá to ako míting prichádzajúci tento týždeň, tento prichádzajúci víkend 24. júna 2018, na tomto mítingu vidím, ako prichádzam na míting, je tam veľa hostí a PÁN mi ukázal už ten míting, a ako kráčam na ten míting, potom zrazu náhle veľa ľudí uvidí dvoch z nich.

Oni vidia nás dvoch a tohto času PÁN dovoli, aby jeden z nás kráčal vpredu v určitej vzdialenosti a on je oslávený. Je úplne oslávený a má oblečené jednoduché biele oblečenie, ale je pokrytý slávou. Ale kráča vpredu a je úplne žiarivý, slávny. Veľa ľudí si začalo natáčať, vidia jedného z nás a druhého v určitej vzdialenosti a v podstate žiari. úplne žiari slávou ako kráča, takže veľké ohromenie bolo na mítingu, ľudia si hovorili: ” pozri, pozri”….

Dokonca aj tejto noci, keď PÁN hovoril so mnou, veľa ľudí mi ukazovalo ich telefóny, … “pozri, …pozri, .. čo som natočil”…  a tohto času natočili video ako jeden z nich chodí. Ten, ktorý hovorí s vami, kráča vpredu a je žiarivý, slávny, a druhý je inde, PÁN strieda ich dvoch. Niekoľko málo metrov vzdialený tento kráčal a je oslávený a druhý je tu a slúži na mítingu, alebo ide slúžiť na míting.

Vidím veľa uprených pohľadov, ľudia sú šokovaní, pretože oni utekajú s ich telefónmi ku mne … ” pozri, pozri, ..ja som natočil obidvoch, druhý kráča tamadiaľ,… v určitej vzdialenosti a druhý kráča tu.

Takže toto je ohromný čas milovaní ľudia, viem, že historické prebudenie zasiahlo národ Kene, Cirkev Kristovu a bude sa rozširovať do všetkých národov. Pripravujeme sa do Mexika, do Talianska, všetky zoskupené národy, .. Peru.

Ale tento prichádzajúci míting je šokujúci, tento prichádzajúci míting nezmeškajte. Toto začínam chápať. Tento míting, ktorý prichádza, na budúci víkend, je míting, ktorý si nikto nemôže dovoliť zmeškať. Pretože tu bude veľká návšteva. pretože PÁN teraz dovolí vidieť dvoch z nás. Ten, ktorý teraz hovorí s vami je vpredu a je úplne žiarivý, celé telo, oslávený a viac žiari ako slnko, a je celkom ďaleko. Ja mám oblečený biely odev, všetko sa stane super slávne.

A vidím, ako si to veľa ľudí natáča, je tam veľký šok, je tam veľký pohyb, ľudia utekajú, natáčajú si, pretože zrazu náhle prvý krát PÁN dovolí natočiť video, ako tí dvaja rôzne kráčajú, niekoľko metrov vzdialenosti je medzi nimi, je to veľmi šokujúci čas v histórii Cirkvi.

Takže tento prichádzajúci míting bude ohromný míting, nikto si nemôže dovoliť ho zmeškať. Vieme, my sa zameriavame na koniec roka. Znova, PÁN ma už zobral na tento ( prichádzajúci ) míting a ako kráčam na míting, môžem vidieť, že tu stojím a ľudia ku mne utekajú a ukazujú mi ich telefóny a hovoria: ” pozri, pozri, my sme natočili vás obidvoch.” A ako som prijal telefón, ja som tam vpredu, som super slávny a ľudia boli schopní natočiť nás obidvoch. Boli schopní nás obidvoch natočiť.

Takže ľudia boli schopní vidieť dvoch hrozných PROROKOV HOSPODINA, po prvý krát na videu, vo forme videa. Jeden kráčal vpredu a jeden kráčal za ním. Oni kráčali a slúžili spolu a prišli spolu, ale v niekoľko metrovej vzdialenosti medzi sebou a PÁN učiní jedného z nich veľmi osláveného. Dvaja PROROCI HOSPODINOVÍ, DVAJA MOCNÍ PROROCI ZO ZJAVENIA 11. KAPITOLY konečne budú zachytení na videu, PÁN otvorí oči niektorých ľudí, aby mohli vidieť na videu. Ja viem, ja vidím ľudí utekať s ich telefónmi, ľudia si budú vedomí, PÁN dovolí väčšine, aby si to natočila.

Takže po prvý krát dovolí natočiť DVOCH NAJHROZNEJŠÍCH PROROKOV ZO ZJAVENIA JÁNA a terza ich ľudia uvidia, ako kráčajú medzi sebou v určitej vzdialenosti, niekoľko metrovej vzdialenosti medzi nimi, jeden bude super slávny, ON, ktorý hovorí s vami a potom v inom momente bude na druhej strane, pretože PÁN bude meniť ich polohu, Takže konečne DVAJA PROROCI HOSPODINA, DVAJA, MOCNÍ, NAJMOCNEJŠÍ NAJHROZNEJŠÍ NAJSTRAŠNEJŠÍ, NAJVIAC POMAZANÍ PROROCI HOSPODINA, konečne budú zjavení na videu, v tomto prichádzajúcom stretnutí,

nech vás PÁN žehná, Shalom, todah.

2 časť:

Znova, to bude veľmi desivý čas milovaní ľuidia, opakujem, bude to veľmi hrozný čas, pretože PÁN konečne dovolí JEHO DVOM PROROKOM, JEHO DVOM SVEDKOM, JEHO DVOM HROZNÝM PROROKOM, vidieť ich spolu, ako konajú veci, každý robí rozdielne veci. Ale oni vyzerajú presne rovnako. Takže to bude veľmi šokujúci čas, veľmi, veľmi šokujúci.

A znova, jeden je niekoľko metrov vzdialený od druhého, jeden je v určitej vzdialenosti, viac metrov od druhého. Takže HOSPODIN konečne dovolí vidieť ľuďom JEHO DVOCH HROZNÝCH SVEDKOV, natočiť ich na video, ako kráčajú a každý z nich robí svoju prácu a slúžia pred PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME.

To bude veľmi zaujímavý čas v histórii Cirkvi, a to vám môže napovedať, že istotne

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

MESIÁŠ PRICHÁDZA, PÁN ide teraz oveľa viac ďalej, ON ich teraz uvoľní a ukáže ich na videu, vo forme videa, ako kráčajú. Jeden je veľmi super slávny a bude kráčať v niekoľko metrovej vzdialenosti od druhého a vyzerajú presne rovnako. Takže to bude veľmi šokujúce v histórii Cirkvi.

Ale najdôležitejšie je to, že keď ich uvidíte, teraz na Zemi, teraz viete, že MESIÁŠ PRICHÁDZA, a potrebujeme sa pripraviť v spravodlivosti. Posolstvo o Svätosti a nulová tolerancia k hriechom je veľmi dobre vyučované celoglobálne. Každý, kto chce vstúpiť do Kráľovstva Božieho, teraz môže vstúpiť do Kráľovstva Božieho, keď ten DEŇ príde.

Pretože znaky príchodu sú tu, oznámenie PRÍCHODU MEIÁŠA sú tu, a títo dvaja, ich príchod je MEGA ZNAK, ŽE MESIÁŠ SA CHYSTÁ ZOBRAŤ SI CIRKEV.

Pretože viete veľmi dobre, že toto sú generáli HOSPODINA, DVAJA HLAVNÍ, ktorí budú viesť boj po tom, keď Cirkev bude zobratá preč. Takže to bude veľmi desivé vidieť ich dvoch, vyzerajú presne rovnako, ale jeden je veľmi slávny, vyžaruje slávu PÁNA, pokrytý slávou, a kráča vpredu niekoľko metrov pred druhým a druhý je tu, .. ľudia utekajú k tomuto, a ukazujú nahrávky, ako tam kráčajú. Videl som ten deň.

Najdôležitejšia správa je tá, že MESIÁŠ PRICHÁDZA, a tí dvaja prišli bojovať so satanom a hriechom. Oni prišli bojovať proti hriechu a zlu, hriešnosti na Zemi. A ich misia je desivá misia. Videli ste zrážku neutrónových hviezd, Istotne prišli s extrémne veľkou, maximálnou mocou a autoritou. O tom nieje pochýb.

Avšak, potrebujete sa pripraviť na večnosť. Slávne schody sú už hore, ale toto bude šokujúce, vidieť ich obidvoch, budú kráčať rozdielne.

Nech vás PÁN žehná, ako sa pripravujete na príchod MESIÁŠA.

Shalom todah, todah todah. 

Off 

17.6.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top