Home
 

JE NAŠE MENO ZAPÍSANÉ V BARÁNKOVEJ KNIHE ŽIVOTA?

NAJDÔLEŽITEJŠIA OTÁZKA POČAS TOHTO ŽIVOTA:

JE NAŠE MENO ZAPÍSANÉ V BARÁNKOVEJ KNIHE ŽIVOTA? 

Zjavenie Jána 20:15

15A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.

Lukáš 10:20

20Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach.

Židom 12:22-23 

22Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám anjelov, 23k slávnostnému shromaždeniu a k sboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach a k Bohu sudcovi všetkých a k duchom spravedlivých zdokonalených

Daniel 12:1

1V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu, a bude čas súženia, akého nebolo odkedy len je národom až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude najdený zapísaný v knihe.

Filipanom 4:3 

3a prosím aj teba, pravý Syzygu, pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evanjeliu aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

Zjavenie Jána 3:5

5Ten, kto víťazí, bude odiaty bielym rúchom, a nevytriem jeho mena z knihy života a vyznám jeho meno pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi.

Zjavenie Jána 21:27

27A nevojde do neho nikdy nič obecného, a čo robí ohavnosť alebo lož, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života Baránka.

Exodus 32:31-33

31Potom sa navrátil Mojžiš k Hospodinovi a povedal: Prosím, ó, Pane, tento ľud zhrešil veľkým hriechom, a spravili si zlatých bohov. 32A tak teraz, ak odpustíš ich hriech -; a keď nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal. 33A Hospodin riekol Mojžišovi: Kto zhrešil proti mne, toho vytriem zo svojej knihy.

Žalm 69:28-29

28Pridaj neprávosť k ich neprávosti, a nech nevojdú do tvojej spravedlivosti. 29Nech sú vytretí z knihy života a nech nie sú zapísaní spolu so spravedlivými!

Zjavenie Jána 13:8

8A budú sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta.

Zjavenie Jána 17:8

8Šelma, ktorú si videl, bola a nie je a má vyjsť z priepasti a ísť do zatratenia. A budú sa diviť obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šelmu, že bola a nie je, a keď zase tu bude.

Žalm 56:9

9Ty si počítal, koľko ráz som sa musel potulovať na úteku. Zober moje slzy do svojej nádoby; lebo či azda nie sú zapísané v tvojej knihe?

Žalm 139: 16

16Tvoje oči videly môj trup, a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy jako aj dni, v ktorých boly utvorené, keď ešte nebolo ani jedného z nich.

Malachiáš 3:16

16Vtedy sa shovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušima a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Off 

15.6.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top