Home
 

PROROCTVO O ZBORE DVOCH SVEDKOV VYVÝŠENÉ DO NEBA A VŠETKY OSTATNÉ ZBORY ROZPADNUTÉ, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR,

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 10. JÚNA 2018,
sumarizácia

Milovaní ľudia, teraz, keď sa naše stretnutie pomaly končí ( nedeľné mocné uzdravujúce stretnutie, pozn. ) teraz sa s vami môžem zdielať s ďalšou časťou rozhovoru, s ktorou som sa zdieľal ráno, keď HOSPODIN JEHOVAH prišiel a zobral ma pred BOŽÍ TRÓN BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI, potom ON zobral obrovské listy zo stromu života a ON mi ich pridal, pretože predtým mi dal, dal mi listy zo stromu života, slávne listy, tieto obrovské listy mi dal dnes a potom ma zobral naspäť na Zem.

Potom mi ukázal Zbor dvoch hrozných Svedkov zo Zjavenia jána 11 kap., Svedkov HOSPODINOVÝCH a nebo bolo veľmi ďaleko, veľmi ďaleko, ale ja som mohol vidieť veľmi ďaleko, až za vesmírom, mohol som vidieť veľmi ďaleko. Videl som Zbor dvoch hrozných svedkov, videli ho odtiaľ. Veľmi ďaleko, oni to tam viedli a ovplyvňovali Zem.

Zdieľal som sa s tým ráno. Mohol som ich vidieť, to bolo veľmi mocné, to bol Slávny Zbor, a oni to viedli tam v Nebi, jazdili naprieč oblohou, pohybovali sa rýchlo cez Nebo a vykonávali prácu, povinnosti HOSPODINA JEHOVAH, aby pripravili národy pre slávny príchod MESIÁŠA dole na Zemi.

A potom ďalšia časť, ON mi ukázal iné Zbory na Zemi a každý jeden z nich, začal po mojej pravej strane, sa rozpadli. Snažili sa ich napraviť, ale nemohli. Ukázal mi ďalšie po ľavej strane, rozpadli sa,.. ďalší Zbor sa rozpadol, oni zápasili s problémami, ľudia zápasili s problémami a pokúšali sa opraviť, obnoviť Zbor.

Takže toto poukazuje na to, že poslušnosť bude veľmi dôležitá k tomu, ktorý to hovorí s vami. pretože HOSPODIN nemôže byť ignorovaný a bezvýznamný, irelevantný, pretože ON mi ukázal všetky Zbory na Zemi irelevantné. ON mi ukázal všetky ostatné Zbory v rozpade, sitúácia rozpadu, pokúšali sa to napraviť a spôsob, akým hovoril ku mne, oni sa to pokúšali napraviť a začať znovu.

Takže toto je iná časť, s ktorou som sa s vami nezdieľal, ako mi ON ukázal Zbor JEHO dvoch hrozných Svedkov, veľmi slávny, ako išli hore na oblohu, pohybovali sa cez oblohu, z jedného konca Neba na druhý koniec, hlboko v Nebi, za vesmírom a potom mi ukázal tie iné. Oni všetky boli rozpadnuté, doslova všetky. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

NEHOVORIL HOSPODIN S TOUTO GENERÁCIOU?  

Oni všetky boli rozpadnuté. Buďte si istí, že nezmeškáte slávny príchod MESIÁŠA! Tí, ktorí máte uši poslúchajte a počúvajte čo HLAS PÁNA A DUCH PÁNA HOVORÍ NÁRODOM V TEJTO HODINE. 

JA SOM VIDEL PRÍCHOD MESIÁŠA

Znova, oni všetky boli v rozpade, oni sa ich pokúšali napraviť, ale boli nenapraviteľné. 

Nehovoril PÁN s touto generáciou??

Shalom 

Off 

12.6.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top