Home
 

PROROCTVO O POVODNIACH POCHÁDZAJÚCICH Z RIEKY KONGO, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 8. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 8. JÚNA 2018,
sumarizácia

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou dnes, HOSPODIN JEHOVAH EL OLAM, OHROMNÝ BOH IZRAELA, BOH NEBA, ON so mnou hovoril milovaní ľudia dnes a PÁN ma zobral do Konga a ukázal mi rieku Kongo. A rieka Kongo vystúpi a budú záplavy, rieka Kongo. Rieka Kongo vystúpi veľmi ohromným spôsobom, tam bude problém.

Videl som ľudí sa sťahovať, utekať preč, rieka Kongo, je to biela rieka, môžem ju vidieť, veľa vody,.. vody nieje čistá, vidím veľa vecí vo vode,.. vidím ako pohlcuje a zaplavuje veľkú oblasť. Rieka Kongo. Milovaní ľudia, HOSPODIN vyžaduje pokánie, pretože

MESIÁŠ PRICHÁDZA

HOSPODIN hovorí, že toto je čas, kedy všetci ľudia by mali prijať PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA. Potom činili pokánie a odvrátili sa od hriechov. 

NEHOVORILI K VÁM ÚSTA HOSPODINA, ĽUDIA??

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Vidím rieku Kongo a vidím záplavy, skutočne zapríčiňujúce kalamitu a katastrofu. 

Ja som tiež videl príchod MESIÁŠA. Videl som Cirkev, ktorá vystupuje po slávnych schodoch do Neba, ako vstupuje ako SVÄTÁ CIRKEV. 

Nech PÁN pomáha národom na Zemi, nech každý jeden kresťan vo svojom srdci sa pripraví pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. 

Ďakujem vám, toda shalom, 

Off 

9.6.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top