Home
 

PROROCTVO O VEĽMI SILNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM ZASIAHNÚŤ ZEM, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 7. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 7. JÚNA 2018,
sumarizácia

Milovaní ľudia, HOSPODIN so mnou hovoril, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH MAGEN, JEHOVAH MISQUABBI, JEHOVAH MEPHALTI, JEHOVAH MACHSI, JEHOVAH MA´OZ, JEHOVAH GANAN, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH ELI, JEHOVAH BARA, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH KABODHI, JEHOVAH KANNA, JEHOVAH JIREH, JEHOVAH ORI, JEHOVAH TSIDKENU, JEHOVAH SHAMMAH, JEHOVAH GO´EL, JEHOVAH HOSHE´AH, JEHOVAH SHALOM, JEHOVAH HASHOPET, JEHOVAH SEL´I, JEHOVAH ROHI – MÔJ PASTIER, JEHOVAH HAMELECH – KRÁĽ, JEHOVAH IMMEKU, JEHOVAH GANAN, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH EL- OLAM, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH EL GIBBOR, JEHOVAH TSIDKENU M´GADDISHCEM, ON hovoril so mnou, MOCNÝ BOH IZRELA, OHROMNÝ BOH NEBA, hovoril ku mne veľmi ohromným spôsobom, veľmi, veľmi spôsobom.

Je krajina, kde ma PÁN zoberie a okamžite, keď sa ubytujem v hotelovej izbe, potom masívne zemetrasenie zasiahlo krajinu. Veľmi masívne zemetrasenie zasiahlo krajinu, a vidím, ako vedľajší hotel sa silne kymácal, ľudia utekali o svoj život, ja tiež som tam bežal o môj život.

Takže je to ohromný čas, ktorý prichádza na Zem. Znova, PÁN so mnou hovoril o prichádzajúcom masívnom zemetrasení. Krajina, kde idem, keď tam prídem, potom masívne zemetrasenie zasiahne to mesto, zasiahne ten národ, v knihe Evanjeliu Matúša 24:7 … bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. ... pred príchodom MESIÁŠA.

TAKŽE HOSPODIN VOLÁ K NÁRODOM ZEME, ABY ČINILI POKÁNIE, ODVRÁTILI SA OD SEXUÁLNYCH HRIECHOV, ODVRÁTILI SA OD KLAMSTIEV, OD PERVERZIE, OD NEMORÁLNOSTÍ, ČARODEJNÍCTVA, ODVRÁTILI SA OD VLAŽNOSTI A POST- MODERNIZMU, KTORÉ VIDÍTE V CIRKVÁCH! KDE SA ŽENY OBLIEKAJÚ AKO ONI CHCÚ, HOMOSEXUALITA JE AKCEPTOVANÁ, EVANJELIUM TEOLÓGIE A LIBERALIZMU.

HOSPODIN požaduje, aby cirkvi čítali list Židom 12:14  14Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána 

Je národ, kde ma PÁN vedie, a keď dôjdem do hotelovej izby, veľmi silné zemetrasenie, extrémne silné zemetrasenie, extrémne veľmi silné zemetrasenie, každý uteká, ľudia utekajú a ja tiež s nimi utekám,… tiež tam bežím o svoj život. Takže toto je čas, v ktotom žijeme, a POSOL HOSPODINA je teraz na Zemi. HROZNÍ DVAJA SVEDKOVIA BOHA YAHWEH sú teraz na zemi ( Zjavenie Jána 11 kap., Zachariáš 4 kap, pozn., )

PÁN HOSPODIN teraz PRICHÁDZA VEĽMI OTVORENE S VEĽKOU JASNOSŤOU, že DVAJA HROZNÍ SVEDKOVIA, DVAJA SVEDKOVIA ZO ZJAVENIE JÁNA 11. KAPITOLY, SVEDKOVIA SAMOTNÉHO  BOHA JEHOVAH YAHWEH SÚ UŽ NA ZEMI, TAKŽE OHROMNÉ VECI SA STANÚ NA TEJTO ZEMI, ABY SA PRIPRAVILI NÁRODY PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. 

Je národ, kde pôjdem a keď dôjdem, mohutné zemetrasenie zasiahne národ otrasajúcim spôsobom. Velmi, veľmi strašným spôsobom. Veľmi silné, veľmi silné a každý utekal, utekali do neznáma, utekali do neznáma,… potom som videl ľudí, ktorí nemali miesta, a všetko ostatné,.. Tiež som videl, ako sa veľmi silne vedľa mňa kýval hotel.

Takže, miolovaní ľudia, ako som povedal, v knihe Matúša 24:7 … bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. 

Matúš 24:3  3A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta?

PRIPRAVTE CESTU MILOVANÍ ĽUDIA,

TOTO JE TEN O KTOROM JE NAPÍSANÉ V PÍSME, ŽE ” JA POŠLEM MÔJHO PROROKA ELIÁŠA. JA VÁM POŠLEM PROROKA ELIÁŠA, ABY PRIPRAVIL CESTU PRED STRAŠNÝM A VEĽKýM  DŇOM HOSPODINA, PRIPRAVIL CESTU PRED SLÁVNYM PRÍCHODOM MESIÁŠA, 

Shalom

Malachiáš 4:5 – 6 5Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný. 6A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.

 

Off 

9.6.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top