Home
 

HOSPODIN PRIKAZUJE VŠETKÝM KRESŤANSKÝM NÁRODOM, ABY PRESUNULI ICH AMBASÁDY DO JERUZALEMA A STÁLI S IZRAELOM, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 5. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: štvrté proroctvo zo dňa 5. JÚNA 2018
sumarizácia

Milovaní, toto je štvrtý rozhovor, ktorý sa uskutočnil včera v noci. A je to úžasné, lebo včera v noci, to bola noc v ktorej som spal málo, je to noc v ktorej som spal najmenej a bolo to ak si dobre pamätám asi 2-3 minúty a PÁN ma velmi mocne navštívil, sám PÁN BOH, VŠEMOHÚCI BOH.

VŠEMOHÚCI sám osobne a je tu veľa rozhovorov, ktoré boli odoslané dnes od rána. Z toho čo povedal PÁN včera v noci, teraz zdieľam štvrtý rozhovor a je tam aj prvá časť, pamätajte že ma vzal na horu Karmel, a ukázal mi udalosť, ktorú som opisoval, keď som prišiel skôr, mal som meč v mojej ruke, ktorý smeroval von.

A On dal rozkaz proti všetkým falošným prorokom, ktorých boli stovky, takže oni majú padnúť a nikto z nich už nezdvihne hlavu a potom ten rozhovor bol pripravený a potom bol druhý rozhovor v miestnosti Trónu BOHA Všemohúceho v Nebi, vzal ma k Trónu a dal mi odmenu, dar, biely slávny list ktorý umiestnil zo stromu života, zelený list a ON ho tituloval ako super-slávny, najsvätejší, super-slávny.

A už som hovoril o  proroctve o uzdravujúcej službe, ktorá sa má uskutočniť v nedeľu a má sa tiež uskutočniť aj v Austrálii. V treťom rozhovore som hovoril o tomto liste v mojej ruke, on rozkvitol, mal krásne slávne biele kvety a hovorím, že ide o ohromné uzdravujúce pomazanie, ktoré teraz umiestnil PÁN v tomto Zbore ( Zbor Pokánia a Svätosti, celoglobálne , pozn.), ktorý sa začína posúvať od tohto bodu. Ale v tomto štvrtom rozhovore, ktorý chcem zdieľať milovaní, v tomto momente afrického času. Prečítam teraz z Knihy Numeri, 24, 8-9, skôr ako budem zdieľať tento štvrtý rozhovor, ktorá hovorí:

“Silný Bôh ho vyviedol z Egypta; vládu má, jako je vláda jednorožca. Požerie národy, svojich protivníkov, a ich kosti rozdrví a poprebáda ich svojimi šípami.  Sklonil sa, leží jako lev a jako ľvica; ktože ju soženie, aby vstala?! Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený!”

A toto bol Izrael, kde BOH zjavuje že on je BOH Jahve osobne, ktorý hovorí k Izraelu a v knihe Genesis 12, 1-3 obrovský národ, ktorý vychádza z Abraháma, národ Izrael a ON hovorí, že ktokoľvek bude žehnať Izraelu – bude požehnaný a ktokoľvek bude zlorečiť – bude zlorečený. Tento štvrtý rozhovor, ktorý prebiehal uplynulú noc – PÁN ma vzal do Jeruzalema uplynulú noc a ukázal mi, ako USA presunula ambasádu z Tel Avivu do Jeruzalema.

Takže znova, bol som v Jeruzaleme a videl som, ako USA – najmocnejší štát na svete presunul svoju ambasádu z Tel Avivu do Jeruzalema, a videl som viať americkú vlajku v Jeruzaleme, po tom čo tam bola americká ambasáda. A v tom bode BOH Všemohúci prehovoril, a toto je bod, čo priamo PÁN BOH povedal: “A kde sú kresťanské národy? Kde sú všetky ostatné kresťanské národy? Prečo nepresťahovali svoje ambasády do Jeruzalema?

Znova, PÁN sa spýtal “Kde sú kresťanské národy?” A cítil som úzkosť v JEHO srdci,   On mi dovolil cítiť, čo cíti v JEHO srdci. Oni zlyhavali tým, že nepresťahovali ich ambasády do Jeruzalema.

A kresťanské národy majú vykonať najväčšiu službu Pánovi a Izraelu, presťahovaním ich ambasád do Jezuzalema. A potom v týchto posledných dňoch On/ PÁN hovorí: Kde sú kresťania? Kde sú kresťanskí veriaci? Prečo neprišli oslavovať do Jeruzalema presun americkej ambasády do Jeruzalema? A On mi dal vedieť že On očakáva, aby všetci kresťania globálne, aby uznali Jeruzalem a aby oslavovali rozoznanie Jeruzalema ako večné, neviditeľné hlavné mesto Izraela tak ako USA, ktoré ukázali cestu. To je tiež dôvod prečo čítam z knihy Numeri 24, 8-9:

Silný Boh ho vyviedol z Egypta; vládu má, ako je vláda jednorožca. Požerie národy, svojich protivníkov, a ich kosti rozdrví a poprebáda ich svojimi šípami.  Sklonil sa, leží jako lev a jako ľvica; ktože ju soženie, aby vstala?! Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený!

Toto je hodina v ktorej PÁN BOH

požaduje od kresťanských národov, aby stáli s Izraelom.

BOH Jehovah ma vzal do miestnosti Tronu v Nebi a potom ma preniesol do Izraela do Jeruzalema a ukázal mi ako USA presunuli z Tel Avivu do Jeruzalema. A PÁN sa spýtal priamo hlasom, s veľkou úzkosťou: Kde sú ostatné kresťanské národy?

A dal mi poznať, že chce, aby všetky kresťanské národy presunuli ambasády do Jeruzalema. A uznali Jeruzalem ako večné, hlavné mesto Židovského národa a  Izraela, zmluvný národ BOHA, ktorý sa nazýva Izrael.

Takže dnes prikazujem národom na Zemi, aby presunuli ambasády do Jeruzalema. A uznali Jeruzalem ako večné, hlavné mesto židovského národa, zmluvného národa Božieho, izraela.

Milovaní, práve teraz ma PÁN vzal na vrch Karmel, aby pripomenul obrovskú udalosť, ktorá sa udiala, keď všetci z vás ste ešte neboli na tejto Zemi, obrovská udalosť, z ktorej sa zrodil tento Zbor ( Cirkev ), inkarnácia tohto Zboru v tomto čase. A keď čítame o tejto udalosti, o dohode v tom čase, aby sme boli viac zapojení, tu vidíme povahu lásky, ktorú má Pán k Izraelu.

 A toto je hodina, v ktorej PÁN vyzýva a žiada národy, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu, aby presunuli ambasádu do Jeruzalema. Aby podporili USA, podporili Guatemalu, aby podporili ľudí Izraela v tejto hodine, už nie je iný čas na Izrael.

Bôh ho vyviedol z Egypta; vládu má, jako je vláda jednorožca. Požerie národy, svojich protivníkov, a ich kosti rozdrví a poprebáda ich svojimi šípami.  Sklonil sa, leží jako lev a jako ľvica; ktože ju soženie, aby vstala?! Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený!

NEHOVORIL PÁN BOH

NÁRODOM TEJTO ZEME DNES? 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Pripravte cestu milovaní, BOH OTEC hovoril so mnou o tomto ohromnom momente, ohromnej udalosti v Jeruzaleme v Izraeli a pamätajte všetky proroctvá posledných časov o príchode Mesiáša, o príchode slávneho Božieho Kráľovstva Jehova Yahweh, MÔJHO OTCA, a o príchode prichádzajúceho veku sa točí, rotuje, inklinuje, tiahne sa k Izraelu.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

 Buďte svätí milovaní, toda shalom

Off 

6.6.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top