Home
 

PROROCTVO O DVOCH SVEDKOCH HOSPODINA, KTORÍ OCHRAŇUJÚ OVCE KRISTOVE, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 30. MÁJ 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 30. mája 2018
sumarizácia

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, PÁN mal ohromný rozhovor so mnou počas dňa a v tom rozhovore som mohol vidieť ovce KRISTOVE. Ovce KRISTOVE, ktoré sa pohybovali jedným smerom, smerom k večnosti, smerom ku Kráľovstvu BOHA, k večnosti.

A ako sa ovce pohybovali, smerom ku večnosti, PÁN ma dal na stranu, ako som ich viedol k večnosti. Viedol som ich, kontroloval tých vpredu, kontroloval tých za sebou, ubezpečoval som sa, že boli v bezpečí. Ale zrazu náhle som videl pred sebou, pred ovcami leoparda.

A leopard sedel, čakal, ležal tam a čakal ovce, ako ovce mierili ku večnosti, leoprad tam sedel, ležal a čakal, sedel na ich ceste. V tom momente PÁN ma vyzval, aby som na neho zaútočil. V prvom útoku som vyskočil oproti nemu a nič sa nestalo. On sa nepohol, neodišiel. A potom, druhýkrát PÁN na mňa naliehal, aby som na neho zaútočil, a keď som vyskočil, aby som na neho zaútočil, zrazu náhle PÁN umiestnil obrovskú zbraň do mojej ruky, obrovský klát, bol som zvedavý, ako budem nosiť ten klát, obrovský, pravdepodobne veľkosti domu. Klát, aký zvyčajne používame na konštrukcie, ale tento bol väčší. A mal malé diery.

Takže ja som niesol klát, a totálne som rozmlátil hlavu leoparda. A potom keď som sa pozrel, videl som jednu nohu a brucho stále “mimo”, zasiahol som brucho leoparda a krájal som ho. Sekal som časti, ktoré neboli rozmlátené. Takže som rezal brucho aj s nohou.

Takže PÁN mi ukázal, že tam je šelma, a ON poslal JEHO DVOCH HROZNÝCH SVEDKOV PRE BOJ A ONI ZAÚTOČILI NA ŠELMU. A oni zasiahli šelmu a zabili šelmu. Oni rozmlátili šelmu. Takže toto je obrovská novinka pre Cirkev, že aj na vašej ceste, na vašej ceste do Kráľovstva Božieho, nepriateľ nemôže položiť ruku na vás. Máte bezpečnosť a ochranu PÁNA.

A samozrejme práve teraz má dvoch mocných hostiteľov na Zemi, ktorí pozorujú pohyb oviec smerom k Slávnemu Kráľovstvu JEŽIŠA. Toto je ohromná, úžasná novinka, keď som sa zobudil, ja som bol veľmi radostný z tohto rozhovoru s BOHOM JEHOVAH, že konečne nepriateľ bol zdrtený, úplne zdrtený. Zdrtený had.

Milovaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA. Nepriateľ stratí moc. Nebude viac zastavovať ovce od pochodu oviec smerom ku KRÁĽOVSTVU BOHA VŠEMOHÚCEHO. Nezáleží na tom, kde sú. Ale tí, ktorí budú naslúchať ceste Svätosti, potom leopard, nepriateľ, šelma, nebude víťaziť, panovať na tej ceste. Tu je kompletná ochrana PÁNA,  HOSPODIN pokračujúco poukazuje na úlohu toho, ktorý to hovorí s vami, vedie bezpečne ovce. vedie k bezpečnému východu. Pretože tu bude boj.

A mimo toho, tu bude MEGA, MEGA UZDRAVOVACIA SLUŽBA, ktorá sa bude konať po tomto nasledujúcom víkende. Okolo 10 júna. Takže nech lekári idú von, sestry idú von, zdravotníci, tiež nech Pastori, Biskupi, uvádzači v Cirkvách idú von a vytiahnu z hĺbky dedín opustených chromých, tých, ktorí boli opustení v zastrčených dedinách, ako Naputos, pamatáte na Naputa v Kissi? Boli v zastrčenej hĺbke dediny Kissi a našli tam 3 chromých, boli opustení v dome, dom bol plný výkalov a všetkého,… nikto ich nenavštevoval, oooh, to bolo tak zlé,… chromí, ktorí zapríčinili, že som plakal, potom ich HOSPODIN uzdravil a oni sa postavili.

Takže choďte pre rovnakých chromých, choďte do dedín, zastrčených, nájdete chromých, ktorí boli opustení, prineste ich, PÁN ich che uzdraviť. PÁN ich chce pozdvihnúť, uzdraviť, dať im nový život. Nový život a novú nádej. Nájdite slepých a zdokumentujte to. Pamätajte, že Sláva HOSPODINA je v dokumentácii, predtým, než sú uzdravení. Natočte video veľmi dobre, keď prídu chromí, ako Kleofat a ďalší iní ľudia, ,… ( spomína mená tých uzdravených ľudí, pozn.. ) urobte video dokumentáciu ako Davida z Meru, zaznamenajte to veľmi, veľmi dobre, nohy chromých, ktorí nemôžu chodiť. Pokúšajte sa ich postaviť, alebo posadiť, nebudú schopní sa postaviť, posadiť, oni padnú.

Takže choďte, zdokumentujte to, ale choďte hlbšie do zastrčených dedín a dostaňte sa ku opusteným. Dostaňte sa k tým, ktorí boli opustení, v nemocniciach sú opustení.  Známi, príbuzní ich opustili. Môžete nájsť tých, ktorí sú nesympatickí, nepríjemní, nemilovaní? Doveďte ich milovaní ľudia a pripravte jednu spojenú službu v celej krajine, buďte si istí, že zhromaždíte spojenú službu, 30, 40 Cirkví spolu, ako ste to robili predtým, inštruujte uctievačov veľmi dobre, aby toho dňa boli mocné chválospevy, uctievali PÁNA.

V nedeľu uctievali PÁNA  a buďte si istí, že im uľahčíte príchod, chromým, slepým, tým, ktorí trpia malomocenstvom, nemým, tým, ktorí majú chronické rany, prineste ich, niektorí nemôžu chodiť, prineste ich úctivo milovaní ľudia. Toto je obrovská misia, ktorú PÁN dal tomuto Zboru, aby sme išli a zobrali opustených. Tých, ktorí boli opustení.

Naposledy bolo 633 chromých uzdravených, oni chodia dodnes. 121 slepých očí bolo otvorených, oni stále vidia do dnešného dňa. Ľudia ako Warugongo stále chodí do školy, úplne opustený, bol slepý.  Nemocnice nemohli pomôcť, dokonca ani lekár z Talianska, prišiel, pozrel sa a povedal, že tento Warugongo nikdy nemôže vidieť. Ale treaz vidí, PÁN ho uzdravil.

340 hluchých. Prosím choďte vonku,

…toto je najväčší poklad a najväčší rozdiel medzi týmto Zborom ( Zbor pokánia a Svätosti, pozn. ) a akýmkoľvek iným Zborom, / Cirkvou, ktorá kedykoľvek prišla.

Choďte vonku a pritiahnite všetkých chromých, prineste ich, niektorí z nich nemôžu ísť ani na záchod, ani sedieť, niektorých z nich nájdete ležať väčšinou na jednej strane, takže ich vyberte von, vytiahnite ich a umyjte ich, toto je poklad, ktorý máte.

Povzbuďte ich s úctou a prineste ich s autami. Zoberte tiež bláznivých, prineste bláznivých z obchodoch, trhov, prikryte ich dekou, prineste ich s úctou, veľmi pekne k nim pristupujte, potom ich prineste na uzdravujúcu službu. Potom ich HOSPODIN uzdraví spôsobom, ako uzdravil iných.

Takže prineste chromých, choďte do zastrčených dedín, opustených chromých, opustenýcjh chromých, tých, ktorých sa vzdali v nemocniciach, slepí, nemí, paralytici, mentálne chorí, nájdete rodiny, ktoré majú niekedy 5 mentálne choré deti, alebo 4. Pripravte ich a prineste ich. Prineste ich pred PÁNA. HOSPODIN ICH UZDRAVÍ. ON dal inštrukcie JEHO DVOM HROZNÝM SVEDKOM aby vykonávali mega ohromnú uzdravujúcu službu a teraz už viete, predtým ste nevedeli, že to boli dvaja, ktorí vykonávali uzdravujúcu službu. Teraz viete. Očakávanie je dokonca väčšie.

Takže dajme šancu, aby sme zozbierali všetkých chromých v národe, aby ich HOSPODIN očistil, to bude poklad pre tento národ. Slepí, nech HOSPODIN očistí všetkých slepých, v tomto národe, nech dostanú šancu žIť úžasný život, aby videli SVET, aby videli ľudí, pamätáte, ľudia ako Wangachiku, ktorá videla ľudí po prvý krát, videla oči a nikdy predtým nevidela, ako vyzerajú oči ľudí. Ona videla vlasy, niektorí ľudia mali nejaké väčšie veci na hlave, zistila, že tí, ktorí majú nejaké väčšie veci na hlave, že sú to ženy a tie veci na hlave, že to sú vlasy,… ohromné situácie,… videla stromy a ľudí, .. ľudia vyzerali ako stromy,..

Takže toto je ďalšia príležitosť, ako sa chystám do Austrálie, PÁN otvoril cestu, bude to lavína uzdravovaní. Keď MUŽ BOŽÍ prehlási uzdravenia, bude lavína chromých, slepých, veľa z nich sa postaví a bude chodiť dokonca predtým, než prídem na živo prehlásiť, pretože PÁN normálne posiela JEHO SVEDKOV VONKU. MOC a AUTORITA ich začne dvíhať, začne liečiť, toto je neskoršie pomazanie HOSPODINA, ktoré bude manifestované na tomto mieste. 

Takže toto je ohromný čas, toto je dvojitý príbeh. Na jednej strane vidím, že HOSPODIN POSLAL JEHO DVOCH SVEDKOV ( Zjavenie Jána 11 kap, – pozn. ) aby rozdrtili leoparda, ktorí čakal na ľudí, ktorí kráčali smerom do Kráľovstva Božieho, a na druhej strane oznámenie tejto ohromnej uzdravujúcej služby, … NEUVERITEĽNÉ! Pamätajte, že DVAJA SVEDKOVIA V NEBI PRED OTCOM sú priamo pod priamymi inštrukciami.

Dnes bol rozhovor, včera bol rozhovor, oni ( dvaja Svedkovia, pozn. ) sa potrebujú posadiť a hovoriť,  jeden ide a hovorí, potom príde druhý a druhý hovorí, a veľa krát zistíte, že hovoríte s dvoma. Nech HOSPODIN žehná národom tejto Zeme, aby boli prebudené pre spravodlivosť, pre svätosť, pretože čas sa zmenil, Je to obrovské historické navštívenie v DOME PÁNA.

Sám HOSPODIN PRIPRAVUJE NEVESTU, ON ZNÁZORŇUJE MOC A SILU PRICHÁDZAJÚCEHO VEKU. MOC KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO. ON OBNOVUJE AUTORITU MOCI KRVI JEŽIŠA. AUTORITU KRÍŽA JEŽIŠA! MOC KRVI! MOC KRÍŽA!

Aby teraz všetci ľudia vedeli, že náboženstvo kríža je skutočné náboženstvo BOHA. Je to jedno jediné náboženstvo, ktoré zoberie ľudí do Neba, ktoré vzkriesilo mrtve rozkladajúce sa telo, mama Rosa. Toto je jediné náboženstvo, ktoré môže postaviť chromých. Niktoré iné naáboženstvo to nečiní. Iba jedina náboženstvo BOHA JEHOVAH, NÁBOŽENSTVO KRÍŽA.

Iba uctievajte KRV JEŽIŠA. Toto je jediné, čo obnovuje moc. To je to, čo prináša autoritu, postaví ľudí a ucelí ich. Takže toto je úžasný čas prebudenia posledných časov milovaní ľudia, a samozrejme sme tak požehnaní, že PÁN nás môže poslať k vám, ešte raz teraz, kedy sa pripravujeme na cestu do Austrálie.

MESIÁŠ PRICHÁDZA, MESIÁŠ PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA, BUĎTE SVÄTÍ, ODVRÁŤTE SA OD SEXUÁLNYCH HRIECHOV, OVRÁŤTE SA OD SEXUÁLNYCH CHTÍČOV.

Videli ste ohromné navštívenie v Barcelone. Mocné, mocné, Európa nikdy nebude rovnaká znova. Veľká návšteva, prichádza veľké prebudenie do Španielska, potrebujem organizovať môj kalendár a zamerať sa trochu viac na Španielsko, zapáliť veľké prebudenie v Európe.

Takže toto je hodina pre Keňu, pre národy, ktoré počúvajú. Pamätajte, že nieje limit. Nieje limit, ohraničenie pomazania. Pomazanie môže prúdiť nesmierne ďaleko, Pomazanie nemá hranice. Toto je obrovský moment v histórii Cirkvi a každý musí toto držať. Buďte sai istí, že sa k tomu pripojíte, nezmeškajte túto hodinu moci, hodinu návštevy.

Nezáleží na vašom stave, krvácajúce ochorenia, rakoviny, leikénie, ľudia s krvnými trombami v mozgu, ľudia s HIV, s chorobami, na ktoré niesú lieky, bude to ohromné uvoľnenie obrovského pomazania PÁNA JEŽIŠA. JEHOVAH – BOH OTEC MA UŽ ZOBRAL K JEHO TRÓNU A ON TAM ZOBRAL JEHO SVEDKOV A DAL DO ICH RÚK OHROMNÉ LÍSTIA ZO STROMU ŽIVOTA. NA UZDRAVENIA NÁRODOV. PAMÄTAJTE, ŽE ONI SÚ POD PRIAMÝM PRÍKAZOM BOHA OTCA. BOHA, BOŽSTVA, SÁM JEHOVAH YAHWEH.

 TOTO JE OSVIEŽUJÚCI, OBNOVUJÚCI ČAS PRE CIRKVI, NIE JE UŽ ČAS PRE KORUPCIE V CIRKVÁCH, pre vyučovania iného evanjelia, pre nemorálnosti v Cirkvách, pre tehotenstvá mimo manželstva, nieje pre toto čas, dokonca ani vo chválach toto nemôžete, vy nemôžete! Plakali by ste po celý zvyšok vášho života. Pretože toto je kritická hodina. Národy si teraz čistia ich rúcha. ON poslal von JEHO DVOCH SVEDKOV, teraz mieria do Austrálie, môžete vidieť, že práve prišli zo Španielska, pripravujú každý národ, oznamujú spravodlivosť, oznamujú svätosť, čistotu, očisťovanie, strach pred BOHOM, pripravujú národy pre PRÍCHOD MAESIÁŠA. Takže toto je úžasný čas sa pripojiť k úžasnej návšteve BOHA. Toto je čas, kedy možete uchopiť, zachovať zisky. Buďte si istí, že ich nestratíte, pretože čas vypršal. Dokonca aj úroveň rozhovoru je teraz ohromne rozdielná. ON ma zobral veľmi ďaleko do Kráľovstva Božieho a vrátil som sa naspäť, ON ma urobil tak obrovským, moja výška je takmer väčšia ako výška Zeme. Môžem vidieť Zem, ja som tak obrovský.

Toto je obrovský moment návštevy, nezvyčajnej návštevy, nezdieľal som sa s tým s vami, ale teraz sa možem, ON zapríčinil, že som zatlačil na Zem, aby sa Zem točila rýchlejšie, tískal mojou ľavou rukou, Zem bola menšia. Takjže toto bude mega mega návšteva, milovaní ľudia. Toto sú znaky a signály, že MESIÁŠ PRICHÁDZA. Keď vidíte také zázraky, znaky a zázraky posledného veku, posledných časov, predtým, než MESIÁŠ PRÍDE. Neskoršie pomazanie, neskoršia SLÁVA. jE TO TAK OBROVSKÉ, že v podstate zahrňuje prvé pomazanie, predtým, než MESIÁŠ prišiel do verejnej služby, potom obrovský príkaz od BOHA OTCA, ktorý vyslal evanjelium PRÍPRAVY CESTY. Toto je prekrásny čas pre kresťanov. Mocný čas bvyť znovuzrodený. Takže milovaní ľudia, ja vás podporujem, aby ste boli pevní vo vašej spáse, nasledujte spravodlivosť, nasledujete svätosť, buďte asio istí, že ste von z akéhokoľvek sexuálneho hriechu, tam je najväčší problém, keď toto môžete zatvoriť, potom zavriete všetko ostatné. Odvráťte sa od sexuálnych hriechov, od nemorálností, od klamstiev.

A pre tých, ktorí sa chcú dostať do KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO, počúvajte tento hlas! To by bolo tragické toho dňa, keď nebudete počúvať tento hlas. Títo dvaja, ktorých vidíte sa pohybovať, toto nieje sranda! SAMOTNÝ BOH OTEC priniesol Nebeské navštívenie na Zem.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toda raba, toda lachem, toda haverim, Shalom.

 

Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku organizuje uzdravujúcu službu vedenú BOŽíMI SLUŽOBNÍKMI – DVOMA SVEDKAMI, potrebné informácie sa dozviete na web. stránke www.repentslovakia.com 

V prípade akýchkoľvek otázok kontajtujte 0948 288 495 

 

Off 

30.5.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top