Home
 

PROROCTVO O HISTORICKOM ROZHOVORE O SPRAVODLIVOSTI, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 15.MÁJ 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap.
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 15. mája 2018
sumarizácia

PÁN hovoril so mnou milovaní ľudia, túto minulú noc drahí ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou vo veľmi vytrvalom rozhovore, pravdepodobne 5 hodín, veľmi, veľmi dlhým, nepretržitým rozhovorom a v tom rozhovore PÁN hovoril veľmi, veľmi mocne, v mocnom, ohromnom rozhovore a PÁN JEHOVAH použil moje ústa, DUCH SVÄTÝ požil moje ústa, aby som hovoril a hovoril som tejto generácii.

A ja som hovoril k tejto Cirkvi a k ľuďom tejto generácie, k ľuďom toho Sveta, k národom, k súčasnému telu Kristovmu, nepretržite 5 hodín túto minulú noc, veľmi rekordné, rekordná dĺžka rozhovoru,  ja som hovoril počuteľne, čo DUCH SVÄTÝ, čo OSOBA DUCHA SVÄTÉHO vložila na môj jazyk, aby som hovoril: SPRAVODLIVOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, PAMÄTAJ SPRAVODLIVOSŤ.

Povedzte vašim deťom, aby kráčali v spravodlivosti, povedzte vášmu manželovi o spravodlivosti, povedzte vašej manželke o spravodlivosti, povedzte vašim susedom o spravodlivosti, dajte šancu každému, pretože čas uplynul, čas skončil, nech každý hovorí o spravodlivosti, dokonca aj vašim susedom, hovorte im o spravodlivosti, čokoľvek potrebujete, hovorte im o potrebe spravodlivosti, dajte šancu každému, aby vedeli o spravodlivosti JEŽIŠA KRISTA a povedzte im, aby nasledovali spravodlivosť.

Nech kráčajú v spravodlivosti a aby žili ich život v spravodlivosti. Povedzte im, že spravodlivosť je dôležitá, mali by ste sa usilovať byť spravodliví. SPRAVODLIVOSŤ je to, na čom záleží, pretože čas uplynul, nech teraz žijú v spravodlivosti. Nech teraz žijú svoj život v spravodlivosti, nech čokoľvek čo budú robiť, nech to robia v spravodlivosti.

Toto je niečo, s čím sa máte zdielať s vašimi kamarátmi, povedzte vašim kamarátom o spravodlivosti, tento rozhovor bol neprerušovaný po celých 5 hodín túto minulú noc. Takže milovaní ľudia, PÁN hovoril o SPRAVODLIVOSTI a podčiarkol význam spravodlivosti, znova, znova a znova túto minulú noc veľmi šokujúcim spôsobom.

Keď som sa zobudil, rozhovor bol veľmi radostný, ja som bol veľmi šťastný s rozhovorom, pretože ON skutočne prehlasoval spravodlivosť a ja som hovoril ľuďom, povedzte deťom o spravodlivosti a ja som hovoril ľuďom, aby povedali ich rodinám, ich manželkám, ich kolegom, manželom, príbuzným, ujom, tetám, aby si každý navzájom hovorili, hovorili jeden druhému o spravodlivosti, pretože čas uplynul. My vieme veľmi dobre, ako Biblia píše v knihe Žalmov 112:6 hovorí v anglickom preklade: … Spravodlivý bude na večnú spomienku.

A tiež Matúš 6:33 33Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané. 

Takže spravodlivosť ja tak kľúčová!

V knihe Zjavenia Jána 19:6-9 –  6A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili: Hallelujah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci. 7Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila. 8A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých. 9A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie.

…. tu sa v Písme sa opisuje oslava vytrhnutej Cirkvi, vstup Cirkvi do Slávneho večného Kráľovstva BOHA. Znova, v tomto Písme hovorí, že čisté a nádherné rúcho bolo dané Cirkvi, aby si ho  obliekla. Toto čisté rúcho prináleží spravodlivosti Cirkvi. 

1 Peter 3:14  14Ale keby ste aj trpeli pre spravedlivosť, blahoslavení ste. A ich bázne sa nebojte ani sa neznepokojujte,   …. prečo? – pretože máte večnú odmenu. 

Dostanete korunu života, korunu Slávy, korunu spravodlivosti. 

A spravodlivosť v 2 Korinťanom 5: 21  21Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.

Takže milovaní ľudia, PÁN prehlásil, potvrdil a vyzdvihuje spravodlivosť. PÁN hovoril ku mne minulú noc dlhých 5 hodín, historicky dlhým rozhovorom a v tom rozhovore ON použil moje ústa a ja som hovoril počuteľne po 5 hodín : SPRAVODLIVOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ.

Učte to vaše deti, pretože čas uplynul. Čas vypršal. Spravodlivosť, spravodlivosť, čas je na konci! Spravodlivosť hovorte vašim deťom, vašim manželom, pripomeňte vašim susedom, pretože ON hovorí, že je to niečo, čo nemôžete uchovávať sami pre seba, zdieľajte to s každým s kým môžete. Hovorte im o SPRAVODLIVOSTI, SPRAVODLIVOSTI A SPRAVODLIVOSTI.

MILOVANÍ ĽUDIA, MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

PÁN hovorí tieto veci zámerne a úmyselne v tejto hodine, otvorene a odvážne. Spustil schody do Neba na Oblohe, spustil JEHO DVOCH SVEDKOV otvorene z Neba na oblohu dole, napísal písmo, roztiahol JEHO SLÁVU a potom napísal text pre JEHO DVOCH STRAŠNÝCH SVEDKOV, ZDVOJIL JEHO HROZNÝCH SVEDKOV otvorene, verejne, ľudia si môžu odfotiť fotoaparátom ich obidvoch, ľudia ich môžu vidieť, ako slúžia spolu, Biblia sa napĺňa pred očami tejto generácie, HOSPODIN prišiel dole v JEHO OBLAKU, pršalo vo vnútri stanu, chromí chodia.

HOSPODIN urobil všetky tieto veci otvorene, aby zasiahol túto generáciu s jedným posolstvom:

ČAS JE NA KONCI, MESIÁŠ PRICHÁDZA! PRIPRAVTE CESTU!

ON vykročil von z JEHO cesty, ON je milónov míl vzdialený, kde mal pôsobiť, aby sa priblížil k Cirkvi, aby sa pokúsil a pomohol tejto Cirkvi. Aby Cirkev mohla vstúpiť. Prišiel otvorene povedať Cirkvi, národom, že 

MESIÁŠ MÔŽE PRÍSŤ KEDYKOĽVEK TERAZ!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

A teraz túto minulú noc, najdôležitejšie merítko vstupu do Neba je SPRAVODLIVOSŤ, povedz im o SPRAVODLIVOSTI. Buďte si istí, že ste spravodliví, čokoľvek budete robiť, pamätajte spravodlivosť. Hovorte spravodlivosť vašim deťom, povedzte vašim manželom, aby kráčali v spravodlivosti, aby vaša manželka bola spravodlivá, pamätajte na vašich susedoch a pamätajte na spravodlivosť. Celú noc až do rána hovoril, do 3 hod. rána,  o SPRAVODLIVOSTI, 5 DLHÝCH HODÍN, TO JE HISTORICKĚ. A toto vám napovie o veľmi veľkej závažnosti, o SPRAVODLIVOSTI V MOMENTE, KEDY VSTUPUJEME…

Znova, nikto nevie deň ani hodinu, ale,….

NEHOVORIL HOSPODIN S TOUTO GENERÁCIOU?? 

NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI SA PRIPRAVIA NA SLÁVNY PRÍCHOD JEŽIŠA, MESIÁŠA, 

BUĎTE SPRAVODLIVÍ A SVÄTÍ

Toda rabah, toda toda, nech vás PÁN žehná, Shalom 

Off 

15.5.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top