Home
 

HLBŠIE ZJAVENIE HOSPODINA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 7. MÁJA 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap.
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 7 mája 2018
sumarizácia

JEHOVAH ROHI, PÁN Môj Pastier, JAHVE ORI –  PÁN Moje Svetlo, JAHVE ROPHE – PÁN ktorý uzdravuje, JAHVE NISSI, JEHOVAH MISQABBI – PÁN moja vysoká veža, JAHVE MEPHALTI – môj JEHOVAH Osloboditeľ , JEHOVAH MACHSI – PÁN Moje Útočisko, JEHOVAH BARA – PÁN Stvoriteľ, JEHOVAH CHATSAHI – PÁN Moja Sila, JEHOVAH ELI – PÁN Môj BOH,

PÁN hovoril som mnou uplynulú noc a viem, že ste počúvali rozhovor, ktorý bol vo vysielaní v rádiu s rôznymi pastormi a biskupmi, rôznymi senior biskupmi, ktorí telefonovali z tejto krajiny, uvažovali a diskutovali vzhľadom na  Navštívenie BOHA OTCA ktoré zostúpilo. A všetci počúvali tento rozhovor.

Potom som si uvedomil ich “hlad”, že chcú vedieť viac, že oni chcú vedieť viac. Tak prečo čakať a iba ich sledovať, keď chcú vedieť o tomto Navštívení viac. A to je o tom, odkiaľ tento rozhovor vlastne plynie.  PÁN povedal, že môžem hovoriť viac k vám, k ľuďom, o tejto veci.

Ale skôr ako budem hovoriť o tomto Najväčšom “ukrytom” Navštívení a zjavení, k tomuto Navštíveniu, chcem sa podeliť trochu o tom, čo mi povedal PÁN uplynulú noc. Totiž, že PÁN miluje Cirkev a každý by si toho mal byť vedomý.  A PÁN vykonal veľmi veľké požehnanie pre Cirkev v Keni. Pre ich obrovský hlad ktorý majú. Úplne upriamená pozornosť, ktorá má hodnotu usilovania sa o PÁNA, bez obzerania sa “vľavo, či vpravo”. Oni sa snažia o Nebo, usilujú sa o PÁNA, a to je to, za čo vám bude daná aj odmena. Napriek tomu, že PÁN ma naviguje aj k mnohým iným národom,  môžeme vidieť, že Cirkev v Keni je najviac prepojená a kráča bez ohľadu (na svet).

Ona nevzhliada na nikoho iného, žiadnu inú cirkev, iný národ iných ľudí. Nakoľko ona sama drží inštrukcie, usiluje sa v nich. A teraz Cirkev ide smerom k oblohe, milovaní. A toto by malo byť rovnaké aj pre iné národy. Cirkev v Keni by mala byť “vzorová Cirkev”. “Vzorová Cirkev” t.j. je príkladom pre mnoho mnoho Cirkví a národov, z ktorej musia oni čerpať/vzhliadať.

V každom prípade ma včera PÁN zasvätil znova do miesta, kde ma predstavil šelme. K osobe antikrista. Kde došlo znova k ohromnej zrážke a sporu, historickému konfliktu/zrážke a sporu.  Veľmi ohromnému, neuveriteľnému, neznesiteľnému. A niektoré z týchto zrážok, pohnú Zemou a preto je to podstatné pre všetkých, ktorí majú uši. Tí ktorí máte uši. Tí ktorí máte “uši na počúvanie”. Toto je najväčšie obdobie, na príchod k náprave.

Teda tí, ktorí majú otvorené uši a počujú PÁNA, BOHA – prosím pripravuje sa v spravodlivosti a odstráňte všetko, odmietnite všetko, čo by mohlo poškodiť vašu večnosť. Pretože za týmto všetkým nastane strašná zrážka, vážny konflikt, obrovský titanický boj, boj dobra oproti zlu, dobro oproti zlu, boj svätosti oproti hriešnemu, je veľký boj pred nami.

Takže PÁN ma zobral na toto miesto a predstavil ma osobe antikrista a zasadil historickú monumentálnu zrážku. V každom prípade ma predstavil tejto osobe antikrista.  Ide tu o neznesiteľnú, neuveriteľnú a nemysliteľnú zrážku. Historická zrážka, aká tu nebola nikdy predtým.

A preto ja v tejto hodine, ktorá je veľmi, veľmi extrémne dôležitá pre Cirkev aby sa pripravila. Je to veľmi prioritné, aby sa Cirkev Krista pripravila a aby vstúpila do bezpečia večnosti. Schody o ktorých som prorokoval a povedal som, že vidím Cirkev vstúpovať do Neba, vidím schody, ktoré sa zjavily na oblohe, v oblohe ponad Zemou,  po vytrhnutí Cirkvi. Teraz vidíte ich vystupovať po schodoch, oblak sa otvoril a oni vstupujú do Neba.

Takže to je tu, je to aktuálne vyplnené. 11. marca PÁN spustil schody a ďalšia vec, o ktorej vieme, že sa má udiať, je, že Cirkev vstúpi do večnosti, pričom sa bude dotýkať týchto schodov. Teda nasledujúca udalosť je, že sa budete dokýtať týchto schodov. Takže milovaní, odkaz je k Cirkvi je veľmi jasný – že rozumná/prezieravá Cirkev sa teraz pripraví na vstup, pred tým ako dôjde k tomu neznesiteľnému momentu.

Biblia je v tomto veľmi jasná o dobe po tejto Dobe (milosti). Tento čas je veľmi jasný ako globálna správa cez celú Zem.

Môžete skutočne vidieť, že MESIÁŠ prichádza.

A zároveň je to nádherná príležitosť, pretože BOH v podstate upozorňuje a varuje každý národ na Zemi. Oni sú pripojené ( k tejto správe) zadarmo, voľne. Môžu počuť, že MESIÁŠ prichádza. Môžu počuť, že štandard pre Nebo je daný v Liste Židom 12:14 –  teda snažiť sa o pokoj s každým človekom a byť SVÄTÝ. Pretože bez svätosti – nikto neuvidí PÁNA.

Toto je absolútna Milosť a Požehnanie, ktoré dal PÁN Zemi a Cirkvám v národoch. Pretože to je pre každého, kto má v úmysle sa usilovať o večnosť a vstúpiť, že sa musí pripraviť teraz, aby videl Nebo, aby videl Slávu, videl Kráľovstvo JAHVEHO, Nebeské Kráľovstvo.

A táto zrážka, ktorú mi PÁN znovu ukázal so šelmou a touto strašnou situáciou, počas uplynulej noci, bude pokračovať. Pokiaľ ide o to, čo nasleduje, príde k zrážke. Ale keď čítate Bibliu, tento konflikt tam je, tento boj je v čase po tom, čo bude Cirkev vzatá preč.

Teraz späť ku rozhovoru, ktorý bol v rádiu. Videl som, že je tu veľký hlad, bol som pohnutý týmto hladom, keď Senior Biskup prišiel do rádia dvakrát. Prišiel dvakrát, otvoril sa ohromným spôsobom, keď sa sústredil na kapitolu z Evanjelia Jána 1: 34, ktorá hovorí o Krste, zjavení MESIÁŠA. A v tomto “hlade” ako som videl, že chce vedieť viac o tomto Navštívení ktoré je konfrontované s mojou osobou ( so mnou).

Nakoniec som teda povedal, dovoľ mi teda odhaliť toto Navštívenie, ktoré som ukrýval mnoho, mnoho rokov pred ľudstvom. Ale teraz už sú všetci zrelí, stali sa zrelými na väčšie pochopenie, na oboznámenie a na väčšie porozumienie, milovaní.

Toto je Navštívenie, ktoré som držal zakryté veľmi, veľmi dlhý čas, pretože som videl že Cirkev na to ešte nie je pripravená, nie je v tej správnej pozícii, aby obdržala takýto druh Navštívenia. Ale teraz sledujeme kapitolu Evanjelia Jána kapitolu 1: 34, a usilujeme sa vedieť viac. Teraz môžem prísť a zdieľať to v Cirkvi v Keni. Oni majú hlboký hlad vedieť, sledovať BOHA viac v tejto hodine. V tomto Navštívení, ohromnom Navštívení ktoré vám odhalím v inom svetle a PÁN JAHVE, ohromný BOH Neba – ma vzal do Neba.

Teda PÁN ma zdvihol a vzal ma do Neba a vzal ma k Jeho Trónu, miestu Jeho Trónu. A počas toho, ako som tam bol, bola tam ohromná Sláva, množstvo Slávy. A toto je spojené s udalosťami ktoré vidíte Evanjeliu Jána kapitole 1: 34.

V tom čase prišiel Baránok, MESIÁŠ. Na toto miesto prišiel MESIÁŠ. BOH OTEC bol tam a potom prišiel MESIÁŠ. A keď MESIÁŠ prišiel, a tu ide o obrovskú vec, veľmi mocnú vec, ktorá nebola známa ľudstvu po veľmi dlhý čas. Teda keď MESIÁŠ prišiel, vtedy BOH OTEC otvoril fľašku oleja smerom k mojej pravej ruke. Vtedy v tom čase som pokľakol a pomazal som nohy MESIÁŠA. Toto Navštívenie som držal utajené dlhý čas, vačšie detaily sú doteraz k tejto veci ukryté. Ale toto sú veľmi mocné znaky, ktoré sprevádzajú Navštívenia mojej osoby, ktorá s vami hovorí.

Takže tí, čo máte uši, pripravte cestu na príchod MESIÁŠA.

SHALOM, TODAH LACHEM, TODA TODA, TODA RABAH

Off 

10.5.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top