Home
 

SPRÁVA PRE CIRKVI KRISTOVE – PREČO HOSPODIN SPUSTIL SVOJE SLÁVNE NEBESKÉ SCHODY PONAD ZEM?, 3. časť, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

Prečo HOSPODIN spustil svoje Slávne Nebeské schody nad Zem? NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

MEGA MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA PASTOROV

BISKUPOV A VŠETKÝCH KRESŤANOV

 

Kázanie NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA DR. OWUORA v Nakuru v Keni, SHOWGROUND

Hlavný Oltár PÁNA, Keňa, 1.APRÍL 2018

MAMA ROSA: Chvála PÁNOVI! Radujme sa v PÁNOVI. Lebo iba on je Cesta..iná cesta nie je.

PROROK: Pozrite sa, dokonca “mŕtve telo” sa vrátilo aby vám svedčilo, že PÁN JEŽIŠ je Cesta. HALLELUJAH! ..ŽE TOTO JE JEDINÁ CESTA – NASLEDUJME JU.

Prečo vás teraz vyučujem? Skôr by sme mali tancovať…takto a to všetci smerom von…pretože Sláva zostúpila. Prepáčte. Prečo vyučujem? Nebo už svedčilo a to je definitívne. HALLELUJAH!

Ale PÁN hovorí, že táto požehnaná generácia uvidí večnosť! HALLELUJAH! TÁTO GENERÁCIA! AK MA BUDETE POČÚVAŤ – UVIDÍTE VEČNOSŤ!

Povedzte nám Mama Rosa, čo ste tam videla?

MAMA ROSA:Volám sa Mama Rosa a zomrela som. Skutočne som zomrela. Zomrela som a NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA prišiel a vyhnal smrť preč.

PROROK: Ona tvrdí…”zomrela som a Boží muž prišiel a videla som ako vyhnal smrť. Ale musím sa jej opýtať ešte jednu vec…potom prišiel PÁN..

Pozrite sa. Oslobodenie. Oslobodenie zo smrti. Oslobodenie zo smrti! Tak prečo vám teraz kážem? Austrália prišla kvôli mne, sedia priamo tu. Chcete mi povedať, že Keňania sú tak tvrdohlaví, že môžu neposlúchať BOHA? Ste rovní BOHU? Ste rovní BOHU? Taliansko je tiež tu, prišli kvôli mne. Maryland, USA je tu, prišli kvôli mne. Nigéria, Južná Kórea, Uganda, Botswana, Taliansko, Angola, Ghana a vidím tiež Namíbiu. Vidím tu tiež Holandsko, Amsterdam, vidím Dánsko, Taliansko. Vidím všetkých týchto ľudí. Kanada je tu tiež, USA, odvšadiaľ prišli kvôli mne: Fínsko, vidím tiež SLOVENSKO! Všetky národy, vidím vás, nebojte sa. Nemôžem nespomenúť aj Južnú Afriku.

Prečo vyučujem Keňanov? Myslíte si, že Keňania sú tvrdohlaví? Viete, že ja mám kľúč? TAK POTOM VSTÚPTE! PROSÍM VSTÚPTE! Dajte žarty bokom. Pretože vidím niekedy na niektorých, tak ako sedia, akoby ste boli príliš dôležití pred BOHOM. A plačem pre vás, pretože viete, že ja VIDÍM BUDÚCNOSŤ ĽUDÍ. Nebo svedčilo. HALLELUJAH!

VSTÚPITE?

HALLELUJAH! JA VIDÍM BUDÚCNOSŤ ĽUDÍ, JA VIDÍM VEĽA. KEĎ VIDÍM ĽUDÍ, VIDÍM PRED SEBOU VEĽA. PROSÍM VSTÚPTE! Prestaňte žartovať a vstúpte. Je tu aj Burundi. Irán je tu. Je tu Irán? Chcem sa s vami stretnúť. Veľká Británia je tu. Singapur je tu. Potrebujeme sa stretnúť. Ja k vám prichádzam. HALLELUJAH! Pretože, prečo by som mal vyučovať Keňanov, keď už Nebo svedčilo? Je tu niekto snáď kto stvoril BOHA? Niektorí z vás sa pozerajú do zeme a neodpovedajú.

HALLELUJAH! Prosím, toto je nádherné. Nebo svedčilo. Keňa prosím VSTÚP! Národy VSTÚPTE! VSTÚP CEZ SCHODY. HALLELUJAH! ŽEHNÁM VÁM VŠETKÝM. HALLELUJAH! ŽEHNÁM VŠETKÝM. Prečo? Prečo by som vám mal čítať charakteristiky tých, čo neprejdú? Ponáhľam sa hovoriť vám “lži”? …ČO? NIE!

NIE! Nebo svedčilo. Nebo už svedčilo. Pozrime sa na hrbolčeky..pukliny…Nebo svedčilo!

Niekto tu hovorí k PÁNOVI. A žehná. Neplač pred PÁNOM, iba POPROS PÁNA ABY ŤA UISTIL, ŽE VSTÚPIŠ, PRETOŽE TY VIEŠ ŽE PÁN ŤA POŽEHNAL. V jednej minúte. Ja sa teraz potrebujem uvoľniť pre službu k národom. Prečo vám čítam charakteristiky tých, ktorí nevstúpia? Čo je s vami v neporiadku? Prečo by som to mal vlastne čítať? Prečo vás teda “kŕmim lyžičkou”? LEN VSTÚPTE! JA SOM PROROKOVAL A DNES SA TO STALO. Je tu niekto lepší od BOHA? Prosím postavte sa milovaní, aby sme pokračovali. LEN VSTÚPTE! Viem, že ste tu profesori, riaditelia medicínskych služieb …ALE PROSÍM TO TERAZ DAJTE BOKOM A VSTÚPTE.

KEŇA, MILUJEM ŤA A ŽEHNÁM ŤA. HALLELUJAH! NEBO SVEDČILO. ALE PROSÍM VSTÚP! VSTÚP TERAZ! Dni Noeho prichádzajú. DNI NEOHO SÚ TU, ALE DVERE SA IDÚ ZAVRIEŤ. VSTÚPTE! TÁTO GENERÁCIA POČÚVAJ – DOKONCA MŔTVE TELO SA POKÚSILO VÁM KÁZAŤ ABY STE VSTÚPILI!

Môžete sa posadiť, milovaní, budeme pokračovať. Teraz sa krátko zastavíme. Chcem prečítať charakteristiky Enocha, aby sme dokončili túto časť. Následne to môžete vyučovať vo vašich Cirkvách. Môžete to vyučovať vo vašich mestách, kdekoľvek sa vrátite. Môžete tiež pripraviť týchto ľudí.

HALLELUJAH

Je to úplne zrejmé. VEČNOSŤ JE TU. CIRKEV SEDÍ NA HRANICI VEČNOSTI. PROSÍM VSTÚPTE. PÁN hovorí ..”ani lži, korupcia, vrahovia, modlári, ani cudzoložníci, sexuálne nemorálni”

Dobre, ďakujem, chcem pokračovať.

“ KLAMÁRI, SEXUÁLNE NEČISTÍ, TÍ KTORÍ KONAJÚ ORGIE, ČARODEJNÍCTVO..”

PROSÍM VSTÚPTE. VSTÚPTE.

V TEN DEŇ UŽ BUDE KONIEC. DVERE BUDÚ ZATVORENÉ!!

Môžeme pokračovať s Enochom, milovaní, aby sme sa pohli dopredu. Prosím sadnite si.

Enoch bol verný BOHU a preto bol vytrhnutý. VERNOSŤ.

ENOCH KRÁČAL S BOHOM, a na kráčanie s BOHOM sú určité požiadavky. Ste pripravení? Požiadavky na chodenie s BOHOM v Cirkvi:

 1. SPRAVODLIVOSŤ

Prosím posaďte sa a zapisujte si. Táto konferencia bola predstavovaná ako konferencia učeníkov, pamätáte?  Začalo to v Nairobi a Arcibiskup ma zastavil, ale to bolo dôležité aby učeníci boli učení a aby išli a učili. Takže prosím zapisujte si. NA CHODENIE S BOHOM POTREBUJETE NASLEDOVNÉ:

DODRŽIAVAŤ SPRAVODLIVOSŤ

 • POSLUŠNOSŤ
 • ČISTOTA
 • POŽEHNANIE
 • POSVÄTENIE
 • ČESTNÉ SRDCE
 • MÚDROSŤ
 • STRACH/BÁZEŇ PRED BOHOM

Môžem opakovať?

Prejdime to pomaly..

 1. SPRAVODLIVOSŤ

 2. VERNOSŤ

 3. POSLUŠNOSŤ

 4. SVÄTOSŤ

 5. ČESTNOSŤ

 6. ODDANOSŤ. ENOCH bol oddaný chodiť s BOHOM, preto chodil s BOHOM 300 rokov.

 7. POKORA

 8. BEZÚHONNOSŤ; nie je vás z čoho obviniť.

 9. ČESTNOSŤ SRDCA

 10. ÚCTA

 11. STRACH/BÁZEŇ PRED BOHOM

 12. MÚDROSŤ

 13. ČISTOTA

 14. STRÁNENIE SA ZLÉHO; pamätajte, že ak máte zlo v srdci, tak nevstúpite do Kráľovstva BOŽIEHO. Prosím nebuďte zlí vo vašom srdci. Viete, že ja čítam v srdciach ľudí. Vidím odtiaľto veľa. PROSÍM VSTÚPTE. IBA VSTÚPTE. PÁN HOVORÍ – STRÁŇTE SA ZLA.

 15. BOHABOJNOSŤ

 16. BDELOSŤ/OSTRAŽITOSŤ

 17. USILOVNOSŤ/SVEDOMITOSŤ

 18. HORLIVOSŤ

 19. MORÁLNA BEZÚHONNOSŤ

 20. VYTRVALOSŤ;

Prečo byť vytrvalý? Prečo potrebujete vytrvalosť? Pretože Enoch chodil s BOHOM počas najviac skazenej generácie, zvrátenej generácie. Vydieranie a tlak okolia boli neuveriteľné. Nikde však o Enochovi nenájdeme, že by upadol. Ale Cirkev tiež chodí s BOHOM. Vy chodíte s BOHOM v čase keď je zlo maximálne. Budete opovrhovaní, vydieraní, zosmiešňovaní, vysmievaní, ohováraní ALE PROSÍM VSTÚPTE! IBA VSTÚPTE. HALLELUJAH. TOTO JE DOBRÁ SPRÁVA – PRETOŽE PO NEJ VSTÚPITE. TEDA PÁN HOVORÍ: HORLIVOSŤ A VYTRVALOSŤ

 1. DÔVERYHODNOSŤ

 2. SPOĽAHLIVOSŤ; BOH sa mohol spoľahnúť na Enocha. Mohol sa na neho spoľahnúť. HALLELUJAH.

 3. V NEUSTÁLEJ MODLITBE;

 4. POSVÄTENIE,

 5. POŽEHNANIE,

 6. ODDELENIE SA OD SVETA,

 7. VERNOSŤ BOHU, NEPRIATEĽSTVO K SVETU;

Aká je teda sumarizácia ku chodeniu s BOHOM ? Ako by ste vy sumarizovali zoznam, ktorý som vám práve dal? CELKOM URČITE, NAISTO – CHODENIE S BOHOM VYŽADUJE POMOC OD DUCHA SVÄTÉHO, PRETOŽE TIETO KRITÉRIÁ NEMÔŽETE DOSIAHNUŤ BEZ DUCHA SVÄTÉHO!KEĎ ENOCH CHODIL S BOHOM – NEMAL STRACH ZO ZLÉHO. PREČO? PRETOŽE CHODIL S BOHOM. Pretože tí, čo chodia s BOHOM SA ZLA NEBOJA, TAK TO JE! Žalm 23:4, 2. List Korintským 12:9. Chodenie s BOHOM:Enoch tiež tešil BOHA. A NA TO, ABY STE TEŠILI BOHA, SÚ  URČITÉ VECI, KTORÉ POTREBUJETE UROBIŤ. ALE KĽÚČOM JE VERNOSŤ. HALLELUJAH. Mám tu skončiť, takže vy môžete vstúpiť do Kráľovstva Božieho? HALLELUJAH. PROSÍM VSTÚPTE. VSTÚPTE DO KRÁĽOVSTVA SLÁVY.POTEŠOVAŤ BOHA ZNAMENALO, ŽE ENOCH PRESTAL POTEŠOVAŤ SVET. Potešuje Cirkev teraz svet? Preto u mňa vidíte, že prichádzam sem vyučovať veci také aké sú. Tak ako to je. Enoch nepotešoval svet, pretože AK BY POTEŠOVAL SVET NEBOLA BY TAM CESTA AKO POTEŠOVAŤ PÁNA, je to tak?2 List Korintským 5:7, List Židom 11:13, List Kolosenským 1:10ENOCH TIEŽ HOVORÍ SMEROM K CIRKVI, ŽE BOH HO OCHRAŇOVAL, PRETOŽE BOH OCHRAŇOVAL ENOCHA 300 ROKOV. Už len fakt, že bol verný 300 rokov vám hovorí, že jeho viera bola isto skúšaná. Bola skutočne testovaná. Viete si predstaviť čo všetko mohol diabol na neho hádzať.Potešuje Cirkev svet? Odpoveď je – pravdepodobne áno.Nepotešujte svet. Neobávajte sa sveta. Pozrite sa na BOŽIEHO MUŽA. ON prehovoril a Nebo sa otvorilo a potvrdilo HO. To znamená, že ON sa nestará o svet. To je miesto, kde potrebuje Cirkev byť. Sme v tom spolu? Pretože vo vašich krajinách potešujete svet príliš. CIRKEV V NIGÉRII JE V TOMTO ČÍSLO JEDNA VO SVETE: VAŠI TAKZVANÍ OTCOVIA NÁRODA, KTORÍ VYUČUJÚ PENIAZE A PENIAZE A PENIAZE, A DRUHÉ SÚKROMNÉ LIETADLO A TRETIE PRÚDOVÉ LIETADLO, ČOKOĽVEK – VEDÚ NÁROD DO PEKLA.

Pretože v niektorých vašich krajinách sa nemôžete dotknúť homosexuality. Ale TERAZ SA MUSÍTE VRÁTIŤ A MUSÍTE IM POVEDAŤ, ŽE HOMOSEXUALITA JE HRIECH! Musíte to povedať. Preto keď ja prichádzam do vašich krajín, nestarám sa o vaše právo ohľadne homosexuality, ja hovorím to, čo hovorí právo podľa Biblie. Preto to karhám vo vašich národoch. Teraz mám v pláne cestu do Švédska. A budem to tam karhať! Pretože vy musíte pomôcť svetu.

NEMÔŽETE KRÁČAŤ S PÁNOM A BYŤ V PRIATEĽSTVE SO SVETOM. BUĎTE V TOMTO NEOBLOMNÍ!

Dokonca aj v Cirkvi, keď vyučujete, buďte v tomto neoblomní. Viete si predstaviť BOŽIE štandardy, ktoré Enoch mal: NULOVÁ TOLERANCIA k čomukoľvek, čo by sa pokúšalo znižovať štandardy BOHA, tak to je! Predstavte si VYTRVALOSŤ a HÚŽEVNATOSŤ ENOCHA.

My nevieme ako dlho sa Enoch usiloval o BOHA, ako dlho hľadal BOHA a ako našiel BOHA. Toto nevieme: Biblia o tom nehovorí. Biblia hovorí, že keď mal 65 rokov, tak po 65. rokoch našiel BOHA. Mohol Enoch hľadať BOHA 65 rokov? Nevieme. Ale vieme si predstaviť, ŽE V ŽIVOTE ENOCHA, BOL JEDEN URČITÝ DEŇ, V KTOROM SA ON ROZHODOL: ODDNES BUDEM ŽIŤ TAK, ABY SOM TEŠIL BOHA. A VŠETKO SA ZMENILO. HALLELUJAH.V jeden deň sa teda rozhodol. A teraz počúvajte, v jedeň deň on musel žiť tak ako Cirkev žije dnes, a potom v jeden dobrý deň Enoch sa zobudil a povedal si: “Od dnes sa nestarám o to, čo si svet myslí, budem žiť, aby som tešil BOHA. A nastala nová perióda, čo zmenilo jeho život navždy.
Enoch teraz učí Nevestu KRISTOVU ako kráčať s BOHOM vo svete vážneho úpadku. Enoch prežíval pokoj s BOHOM. Prečo? Pretože Enoch bol úplne v súlade s BOHOM. Čo vám to teda napovedá? Ak mal Enoch pokoj s Bohom, tak to znamená, že so svetom mal vojnu.

Dávam vám tým inštrukcie Cirkvi? Ja vážne hovorím teraz Cirkvi – VYJDI VON A BOJUJ SO SVETOM. Ak je homosexualita hriech, podľa Listu Rimanom kapitola 1, verš 24 a ďalej, tak potom im pomôžte a povedzte im to: “Milovaní – homosexualita je hriech. Boh vás miluje, ale nemiluje hriech.”  HALLELUJAH. Takže toto je ohromný čas v histórii Cirkvi. Ohromný čas pre Cirkev. Pretože som premýšľal, prečo mi PÁN hovoril, že prídem a budem učiť. Pán Biskup DR. JJ – Nebo už svedčilo – tak prečo vyučujem? HALLELUJAH! Aké úžasné.ENOCH MAL HLBOKÝ DÔVERNÝ VZŤAH S BOHOM, TAKÝ MÁ MAŤ AJ CIRKEV. Hlboký dôverný vzťah s BOHOM, aby mohla byť Nevesta KRISTOVA.ENOCHOVO SRDCE BOLO U BOHA. BOLO U JEHOVU.

Aké je úžasné pre mňa hovoriť k národom zeme o chodení s BOHOM. V čase, keď ten kto s vami dnes hovorí, chodí s BOHOM pred očami tejto generácie! Pred očami tejto generácie. Chodenie s BOHOM. HALLELUJAH! Verejne, verejne, BOH ho rozdvojil, On spomenul Schody, On ich spustil, chromí,… On ako rozdvojený, toto všetko sa stalo. HALLELUJAH! BOH učil Slávu, ktorá sa vyliala z Jeho rúk a chodidiel. Enoch postavil v srdci BOHA ako prioritu. Taká má byť aj Nevesta Kristova.

Môžete si prosím zapísať? ENOCH VERIL BOHU, ŽE MU ZABEZPEČUJE VŠETKO ČO POTREBUJE PRE ŽIVOT. Pretože, ak sa pozrieme na praktiky Cirkvi v Nairobi a toto mesto v Nigérii, Lagos tvorí “opevnenie/hradbu”, musia počítať s klamstvami akoby nemohli veriť Bohu, ktorý by vedel viesť pastorstvo nezávisle od korupcie.

Ďalšia vec, ktorá uľahčovala Enochovi chodiť s BOHOM, bolo to, že ENOCH KÁRAL HRIECH.

Ďalší bod. ENOCH KÁZAL POKÁNIE JEHO GENERÁCII.

Ďalší bod. PÁN UKÁZAL ENOCHOVI, ŽE SÚD PRICHÁDZA. TAKŽE ENOCH POVEDAL OSTATNÝM, ŽE BOH ODSUDZUJE HRIECH. ENOCH KÁRAL HRIECH. HALLELUJAH. Teraz sa Cirkev reformuje, taká by mala byť Cirkev.

CHODENIE S BOHOM VYŽADUJE, ŽE VY A BOH IDETE ROVNAKÝM SMEROM. Je to TO, čo dnes robí Cirkev?

HALLELUJAH. VSTÚPME! MESIÁŠ PRICHÁDZA.

ENOCH CHODIL S NAJSVÄTEJŠOU TROJICOU.

ENOCHOV DUCH BOL SKÚŠANÝ A TESTOVANÝ MNOHOKRÁT, ALE NIKDE NEPOČUŤ ENOCHA POVEDAŤ: A TERAZ MÁM TROCHU SKLZ, MUSÍM SI DAŤ PRESTÁVKU.

PÁN BOL PRIORITA V ŽIVOTE ENOCHA. 

Všetci sa teraz na moment sústreďme, potom prejdem k podstate.

Vyučovať budem z Knihy Exodus 33:15-16, kde Izrealiti prosili BOHA, prosili JEHOVU, ..TY si nás navštívil a teraz ideme do sveta. Ako bude svet vedieť že máme tvoju priazeň? Alebo že si s nami? A odpoveď ktorú im dal BOH, ich skutočne ohromila. PÁN IM POVEDAL “ TÍ KTORÍ MAJÚ CHODIŤ SO MNOU”:

 1. ICH REČ SA ZMENILA

 2. ICH CHÔDZA SA ZMENILA

 3. ICH MODLITEBNÝ ŽIVOT SA ZMENIL

 4. ICH CHVÁLY/ZVELEBOVANIE SA ZMENILO

 5. AK POZRIETE NA ICH ZNÁMYCH, ICH PRIATEĽOV, ICH PRIATELIA SA ZMENILI

 6. AK SA POZRIETE NA ICH OSUD, ICH SMEROVANIE, ICH OSUD SA ZMENIL

 7. ICH OBLIEKANIE SA ZMENILO

 8. ICH POSTENIE SA ZMENILO

 9. ICH JEDENIE SA ZMENILO. HALLELUJAH! ONI SA ZMENILI!

Prečo Cirkev potešuje svet? Prečo? PREČO BY MALA CIRKEV POTEŠOVAŤ SVET, KEĎ VÁS SVET NEMÔŽE VZIAŤ DO NEBA? Prečo? Svet, o ktorom sme dnes hovorili, s najvyššími inštitúciami medicíny, nikdy nevzkriesil mŕtve telo. Tak prečo by ste mali závisieť od sveta? Prečo by ste mali potešovať svet, keď on nikdy nevzkriesil mŕtve telo?

Niekedy pozerám na ľudí a som v šoku. PREČO BY STE POTEŠOVALI SVET, KEĎ ONI NEDOKÁZALI VZKRIESIŤ MAMU ROSU? DÔKAZ MOCI VÁŠHO BOHA JE TU. HALLELUJAH. Prosím pamätajme, že Enoch sa nikdy nepokúšal potešovať svet. Preto naozaj potešoval Boha, a to robil pred tým, ako bol vytrhnutý. To znamená, že Cirkev by mala teraz robiť to isté, pretože tiež má byť vzatá.

Milovaní ľudia, Enochova viera bola neoblomná. Biblia v Liste Židom, kapitola 11 hovorí “ĽUDIA VIDELI JEHO VIERU”. 

V tejto hodine, keď pozriete na zem, zem hľadá riešenie: riešenia medicíny, všetky druhy riešení globálne, technologické zlepšenia, čokoľvek. Ale V TEJTO HODINE IBA CIRKEV MÁ ODPOVEĎ PRE SVET. A ČO JE TÁ ODPOVEĎ? SPRAVODLIVOSŤ. Iba spravodlivosť môže povzniesť život Cirkvi, príkladný život Cirkvi.

Spomenul som dnes ráno, že náš BOH je ohromný, je šokujúci. Prečo? Keď si prečítame z Knihy Genesis 2:16, BOH hovorí “AK SA DOTKNETE TOHO STROMU ISTOTNE ZOMRIETE” A ďalej keď čítate Genesis 3:4, vidíte klamstvo diabla.  

MILUJEM VÁS LÁSKOU KRISTOVOU. HALLELUJAH. Pretože niekedy musím ukázať “tvár pastora” aby ste mohli vstúpiť. HALLELUJAH.

V Genesis, 3:4 čítame:

“A HAD POVEDAL ŽENE: ISTOTNE NEZOMRIETE.”

BOH povedal: “ISTOTNE ZOMRIETE” a had prišiel a povedal: “ISTOTNE NEZOMRIETE.”

Teraz sa sústreďte. BOH povedal – toto je cesta – nasledujte ju: cesta spravodlivosti. Nasledujte ju. A teraz sa pozrime, čo im povedal diabol…PREDTÝM, než prišiel diabol, PÁN povedal TOTO JE CESTA SMERUJÚCA K  ŽIVOTU, ALE AK BUDETE NASLEDOVAŤ INÚ CESTU – ZOMRIETE. Diabol prichádza a hovorí: “nie vy môžete nasledovať aj tú druhú cestu a nezomriete”. Ale ak ľudia budú nasledovať tú cestu, naisto zomrú. Ak sa dnes pozrieme na Cirkev, toto klamstvo zostáva rovnakým klamstvom, pôvodným klamstvom. Pretože diabol dnes hovorí ľuďom, že môžu vstúpiť bez spravodlivosti.

Toto klamstvo pokračuje, propaguje sa a rozširuje sa na všetky národy. Ako inak si vysvetlíte, že niekto je nespravodlivý, a aj tak si myslí, že nezomrie? Oni si stále myslia, že nezomrú. To isté klamstvo. Pretože diabol povedal “ neboj sa, choď tadiaľto a nezomrieš”. Táto lož pokračuje a rozmnožila sa v srdciach celého ľudstva.

Ako inak si vysvetlíte nedbanlivosť Cirkvi v USA? Ako vysvetlíte nespravodlivosť Talianskej Cirkvi? Som však rád, že keď dôjde k mzde za hriech, BOH v Knihe Genesis 3:21 hovorí:

A HOSPODIN BOH UČINIL ADAMOVI A JEHO ŽENE ODEV Z KOŽE A ODIAL ICH.”

Teraz sa sústreďme. Nie je to milosť? Pretože človek, ktorý padol, jeho deti tiež práve vtedy padli: oni neposlúchli BOHA, ale vidíte súcit a milosť. A BOH povedal: “AH, OBLEČIEM ICH” Ale pamätajme, do tohto momentu sa neudiala na zemi žiadna smrť. Žiadna smrť sa na zemi neobjavila. Až toto bola prvá smrť.

SOM RADOSTNÝ Z TOHO, ŽE BOH POMENOVAL, ŽE MZDOU ZA HRIECH JE SMRŤ A PRVÁ MZDA HRIECHU, KTORÁ SA STALA NA ZEMI BOLO TO, ŽE BOH ZABIL BARÁNKA ABY OBLIEKOL ČLOVEKA. SOM Z TOHO RADOSTNÝ. SOM RÁD, ŽE PRVÁ SMRŤ BOLA SÚCITOM A MILOSŤOU: BOH ZABIL BARÁNKA ABY OBLIEKOL ČLOVEKA. A povedal som, že išlo o proroctvo, ktoré predpovedalo rúcho spravodlivosti. Totiž že príde PÁN JEŽIŠ a všetkých vás do neho oblečie. HALLELUJAH. Som tak rád. Prvou smrťou na zemi nám BOH hovorí o rúchu spravodlivosti.

V Knihe Genesis 2:9. Pozrime, čo hovorí BOH:

“A HOSPODIN BOH DAL, ABY VYRÁSTOL ZO ZEME VŠELIJAKÝ STROM ŽIADÚCNY NA POHĽAD A OVOCÍM DOBRÝ NA JEDENIE, A STROM ŽIVOTA PROSTRED RAJA AKO AJ STROM VEDENIA DOBRÉHO I ZLÉHO.”

A potom v Knihe Genesis, kapitola 3:24, BOH zatvára dvere, ktoré vedú k ceste do večnosti.

“A VYHNAL ČLOVEKA A OSADIL CHERUBÍNOV OD VÝCHODNEJ STRANY ZAHRADY ÉDENA, A TO S PLAMENNÝM MEČOM PLÁPOLAJÚCIM STRÁŽIŤ CESTU KU STROMU ŽIVOTA.”

Takže v strede záhrady je Strom života, ale kvôli hriechu BOH zavrel cestu, ktorá vedie k Stromu života. Byť na vašom mieste, tak tieto slová “CESTA K STROMU ŽIVOTA” by som si v Biblii podčiarkol.

A potom v Genesis 3:21, čítame, že BOH zabil prvé zviera, pretože Adam ani nevedel ako zabiť zviera, nevedel ako obetovať zviera. Prosím, môžete tu porozumieť mnohým veciam. On dokonca nevedel ani zabiť. Teda pamätajme, že v tom čase, človek bol vegetariánom.

Oni nejedli mäso. Človek jedol mäso až keď Noe prešiel na druhú stranu. Pamätáte? Čítate Bibliu. Adam bol vegetarián, takže nemôžete povedať, že Adam vedel zabiť zviera. HALLELUJAH. Takže samotný BOH zabil zviera a zakryl ich. A keď ich BOH zakryl, mohol s nimi ďalej jednať.

Kniha Zjavenia 19:6-8, milovaní..hovorí:

“A ZASE SOM POČUL AKO HLAS MNOHÉHO ZÁSTUPU A JAKO HUKOT MNOHÝCH VÔD A JAKO ZVUK SILNÝCH HROMOV, KTORÉ HOVORILY: HALLELUJAH! PRETOŽE PREVZAL KRÁĽOVSTVO PÁN, NÁŠ BÔH, TEN VŠEMOHÚCI. RADUJME SA A PLESAJME A VZDAJME JEMU CHVÁLU, LEBO PRIŠLA SVADBA BARÁNKOVA, A JEHO MANŽELKA SA PRIHOTOVILA. A DALO SA JEJ, ABY SA OBLIEKLA DO ČISTÉHO A NÁDHERNÉHO KMENTU, LEBO TÝM KMENTOM SÚ SKUTKY SPRAVEDLIVOSTI SVÄTÝCH.

Je to úžasné, pretože Písmo tu hovorí, že je tu nádherný kment, ktorý MESIÁŠ pripravil pre Cirkev. A potom, čo MESIÁŠ pripravil kment pre Cirkev, je to práve Cirkev, ktorá vystupuje Schodmi a vstupuje do Božieho Kráľovstva. Ale keď sa pozriete do Knihy Zjavenia kapitola 22, tá hovorí: “BLAHOSLAVENÍ, KTORÍ (PERÚ SVOJE RÚCHA A) ČINIA JEHO PRIKÁZANIA, ABY MALI PRÁVO K DREVU ŽIVOTA A ABY VOŠLI BRÁNAMI DO MESTA.”

V tejto časti Písma, sa tu teda znova objavuje Strom života. A všimnite si, že v uvedenom čase zjavenia je Strom v centre Božieho mesta. Teda je to dokonca lepšie – PÁN znova víťazí! HALLELUJAH! PÁN znova víťazí. HALLELUJAH!

V Knihy Genesis 3:21, vidíte, že rúcho je predznamenané, prorokované, že MESIÁŠ príde. Udalosti Izaiáša kapitola 53 a Izaiáša 52:14-15 sa udiali. PÁN prišiel a zaplatil Cenu: Žalm 22 sa uskutočnil. PÁN zaplatil Cenu a kúpil Slávne rúcho Cirkvi. Môžeme teda vidieť Cenu, ktorú PÁN zaplatil za rúcho pre Cirkev.

Teraz sa prosím všetci sústreďte. Je to tak mocné, pretože ide o toto isté rúcho. Cirkev si teraz môže obliecť rúcho spravodlivosti. A Cirkev môže teraz pristúpiť k tomu istému Stromu života, ku ktorému bol pred tým zablokovaný prístup. Ak sa pozriete do anglického slovníka a hľadáte slovo “nebo” alebo “raj” – tak tam pravdepodobne nájdete, že ide o miesto, kde nie je smrť, kde je maximum blaženosti, pocit pokoja, pocit radosti. Proste maximum. Maximálny pokoj, mier, maximálna radosť. Ale som v úžase, že niektoré slovníky hovoria, že je to miesto kde sa nachádza Strom života. Takže takto vyzerá večnosť.

Teraz ma počúvajte.

PÁN JEŽIŠ prichádza a hovorí: “JA SOM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT”. Toto je cesta, a je otvorená. Nech národy vstúpia. HALLELUJAH. Teraz si môže Cirkev obliecť rúcho spravodlivosti. TOTO JE DÔVOD, PREČO NIE JE MOŽNÉ VO VECIACH SPRAVODLIVOSTI NIKDY ROBIŤ KOMPROMIS. Prosím, prosím, …nie, nie a znova nie. Nemajte žiadnych priateľov. Vidíte, Enoch nemal žiadnych priateľov. On mal iba jedného priateľa: BOHA. A ja, ktorý k vám dnes hovorím, ktorý stojím pri Oltári vo všetkých vašich krajinách, vám hovorím: “MOCNÝ OTČE, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, MÔJ BOH A PRIATEĽ, POZRI JA NEMÁM ŽIADNYCH INÝCH PRIATEĽOV TU NA ZEMI.” A dnes vidíte že BOH je mojím Priateľom. Dnes ste to videli. HALLELUJAH! HALLELUJAH! Nechajte nepriateľov Pomazaného ísť do pekla. Ja mám Kľúč. HALLELUJAH. HALLELUJAH.

Nemajme žiadnych priateľov vo svete. Pretože Cirkev v týchto krajinách má príliš veľa priateľov vo svete, je tak? Dokonca aj v Keni.

ENOCH SA STAL OTCOM NAJSTARŠIEHO ČLOVEKA, KTORÝ KEDY ŽIL NA ZEMI. HALLELUJAH.

ENOCH BOL USVEDČENÝ VO VIERE.

ENOCH HLÁSAL POKÁNIE.

ENOCHOVO TELO BOLO OSLÁVENÉ.

Milovaní, MESIÁŠ prichádza. Prosím pripravte cestu. Kráľ prichádza. Neviem viac vyučovať, pretože Nebo svedčilo. Nebo dnes svedčilo. Môžete o tom sami lepšie vyučovať. A ja vás milujem – národy zeme, že môžete prijať PÁNA JEŽIŠA a pripraviť cestu. To umocňuje,  ako vás milujem. Prosím pripravte sa. Schody sú už tu.

Národy plačú: korupcia v cirkvi, klamstvo v cirkvi, prostitúcia v cirkvi. Prešiel som cez celý svet aby som káral hriech v cirkvi. A práve som započal ďalšiu vlnu a idem globálne kárať hriech. Teraz som sa vrátil z Mozambiku, kde som káral hriech. A keď som káral hriech, povedzte mi, čo sa stalo na štadióne?

PASTOR Z MOZAMBIKU: ĽUDIA SA UZDRAVILI A DOŠLO K VEĽKÉMU PREBUDENIU.

PROROK: AKÉ TYPY UZDRAVENÍ?

PASTOR Z MOZAMBIKU: VIDELI SME PARALYZOVANÝCH CHODIŤ

PROROK: V PORTUGALČINE HOVORÍTE CHROMÝM – PARALIZOVANÍ?

PASTOR Z MOZAMBIKU: “COXOS”

To znamená chromý. V španielčine povieme “paralitico”, áno.

PASTOR Z MOZAMBIKU: CHROMÍ CHODILI, VIDELI SME ĽUDÍ KTORÍ NEHOVORILI, AKO ZAČALI HOVORIŤ. TÍ KTORÍ PREDTÝM NEVIDELI, ZAČALI VIDIEŤ.

PROROK: MÁTE NA MYSLI, ŽE SLEPÉ OČI SA OTVORILI?

PASTOR FROM MOZAMBIQUE: SLEPÉ OČI ZAČALI VIDIEŤ.

PROROK: VIDELI STE SILU POKARHANIA HRIECHU?

PASTOR Z MOZAMBIKU: ÁNO, VIDEL SOM MOC POKARHANIA HRIECHU.

PROROK: NAKONIEC STE VIDELI DOKONCA GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO RADY VŠETKÝCH CIRKVÍ V REGIÓNOCH. KEĎ UVIDEL CHROMÉHO VSTAŤ, KTORÝ SA PREDTÝM PLAZIL NA KOLENÁCH..VIDELI STE AKO ZAČAL SKÁKAŤ A HOVORIL: “KONEČNE SOM STRETOL BOHA?”

PASTOR Z MOZAMBIKU:  ÁNO, ÁNO PANE, VIDEL SOM HO SKÁKAŤ A HOVORIŤ “KONEČNE SOM STRETOL BOHA”

PROROK: PROSÍM NECHAJTE NÁS KARHAŤ HRIECH. VIDELI STE, AKO SOM POKARHAL HRIECH VO VAŠEJ CIRKVI? VO VAŠEJ KRAJINE?

PASTOR Z MOZAMBIKU: ÁNO PANE, VIDEL SOM TO.

PROROK: POZRITE SA NA TO, VY STE SKUTOČNE VYČISTILI CIRKEV. A POZRITE TERAZ NA OVOCIE, KTORÉ Z TOHO VZIŠLO: CHROMÍ NAŠLI POMOC, SLEPÍ NAŠLI POMOC, HLUCHÍ NAŠLI POMOC, A ĎALŠÍ INÍ ĽUDIA NAŠLI POMOC. A KEĎ SOM PRIŠIEL SEM, PÁN MI UKÁZAL NEJAKÉ MALÉ DETI, KTORÉ BOLI UZDRAVENÉ.

BOLO TAM DIEVČA A PÁN MI JU UKÁZAL – BOLA OBLEČENÁ V SVETLOM OBLEČENÍ. KEĎ SOM SA SEM VRÁTIL, VIDEL SOM VIAC TÝCHTO DETÍ, KTORÉ BOLI UZDRAVENÉ: JEDNO Z NICH BOLO SLEPÉ, TO DIEVČA V SVETLOM OBLEČENÍ – JEJ OČI BOLI OTVORENÉ. VIDEL SOM VIAC, KEĎ SOM SA SOM SEM VRÁTIL, A BOL SOM UŽASNUTÝ. BOH MI ZAČAL UKAZOVAŤ VIACERÝCH, KTORÍ TAM BOLI UZDRAVENÍ.

PASTOR Z MOZAMBIKU: ÁNO PANE, TOTO SA UDIALO V MOZABIKU.

PROROK: TO JE SILA POKARHANIA HRIECHU.

PASTOR Z MOZAMBIKU: VIDEL SOM MOC POKARHANIA HRIECHU V MOZAMBIKU.

PROROK: A “TRANSWORLD RADIO”, PAMÄTÁTE NA TLAČOVÚ KONFERENCIU KTORÚ SOM TAM MAL V HOTELI, KEĎ SOM PRIŠIEL? STRETNUTIE S TLAČOU?

PASTOR Z MOZAMBIKU: ÁNO, PAMÄTÁM SA NA ČLOVEKA Z “TRANSWORLD”, ON TAM POVEDAL, ŽE…

PROROK: TRANSWORLD RADIO SA MA OPÝTALO…

PASTOR Z MOZAMBIKU:  ÁNO, ÁNO, ON SA SPÝTAL OTÁZKU.  POVEDAL, ŽE VEĽA FALOŠNÝCH PROROKOV SEM PRIŠLO A HOVORILI ŽE ĽUDIA BUDÚ UZDRAVENÍ, ALE NIKTO UZDRAVENÍ NEBOL.

PROROK: A POTOM SA MA SPÝTAL, AKÝ DÔKAZ MÁM, ČÍM IM PREUKÁŽEM ŽE TO UROBÍM. PRÍĎTE V NEDEĽU A UVIDÍTE..

PASTOR Z MOZAMBIKU: ÁNO, ÁNO, ÁNO ON CHCEL VEDIEŤ, AKÝ DÔKAZ MÁ BOŽÍ MUŽ. A NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA POVEDAL…

PROROK: POVEDAL SOM MU, PROSÍM PRÍĎTE.

PASTOR Z MOZAMBIKU:  ÁNO, POVEDALI STE, PRÍĎTE V NEDEĽU A BUDEME SPOLU HOVORIŤ.

PROROK: A POTOM PRIŠIEL NA MÍTING.

PASTOR Z MOZAMBIKU: PRIŠIEL NA MÍTING A POTOM AKO VIDEL CHOMÝCH CHODIŤ…

PROROK: A ZAČAL SOM VYZÝVAŤ. SPÝTAL SOM SA : KDE JE TEN ŽURNALISTA Z TRANSWORLD RADIO? A ON PRIBEHOL. A POVEDAL SOM – ČO VIDÍTE?

PASTOR Z MOZAMBIKU: ÁNO ON ZAČAL HOVORIŤ ČO VIDEL: CHROMÝCH AKO CHODIA, SLEPÉ OČI KTORÉ VIDIA, HLUCHÉ UŠI…

MESIÁŠ prichádza. nebuďte priateľom sveta. nebuďte priateľom sveta. MESIÁŠ prichádza. Milovaní – PÁN VÁS DNES VYUČOVAL O VEČNOSTI, A JA VÁS VŠETKÝCH ŽEHNÁM. Viete, že nemôžem preklínať: iba žehnám. Viete to však? JA MÁM IBA OTVORIŤ DVERE S TÝMTO KĽÚČOM. Pozrite sa, čo sa dnes stalo. HALLELUJAH! A vy čo sedíte vonku – žehnám vás v mene JEŽIŠ.

HALLELUJAH!

Modlím sa, aby sme dnes večer prišli na zhromaždenie chvály. Modlím sa, aby sa tak stalo. Ale sú tu stretnutia s ľuďmi: je tu TV stanica z Austrálie ktorá chce urobiť záznam, rozhovor, a tiež Izrael. Takže možno to nebude možné. Ale modlím sa, aby sme to dnes stihli.

A zajtra chcem pokračovať v téme: “prečo bol zdvojený a roztrojený”

Keď vidíte míting v Menengai, môžete vidieť, že svedok, ktorý nasleduje druhého má menšie pruhy, menšie. Keď prvý kráča smerom dopredu, má väčšie pruhy. Druhý svedok, nasledujúci prvého, je tiež o niečo menší. Teda ten, ktorý nasleduje druhého je menší a preto oblečenie smeruje nadol. A potom je tu tretí, ktorého ste videli v Mozambiku. Toho PÁN obliekol úplne odlišne, úplne odlišne.

A pre neho PÁN nikdy nepovedal ani slovo. Iba k TOMU, ktorý s vami teraz hovorí, hovorí PÁN v noci a v snoch. Preto dvaja držia mikrofón, a ten ďalší má ruky spustené dole, on nedrží mikrofón. Druhý, ako vidíte, používa pravú ruku na mikrofón a prvý používa ľavú ruku. Ten tretí, k nemu mám malý náznak o tom, čo sa on chystá urobiť.

Tento tretí sa neustále mení medzi týmito troma krokmi: on sa stáva tretím, stáva sa druhým a stáva sa prvým. Prečo? Kvôli času. Keď bude Cirkev vzatá preč, dôjde k veľmi ťažkým povinnostiam ktoré tu budú nasledovať. Ťažkým, ťažkým, ťažkým…To bude neuveriteľné. Videl som to. To nemôžem s vami ani zdieľať. Vždy som vám hovoril, že to bude gigantický konflikt, dokonca vesmír sa zatrasie, celý vesmír sa zatrasie. Je to neuveriteľné. PÁN pohne zemou ako s kusom papiera.

Zatiaľ čo vás presviedčam o tom, aby ste vstúpili cez Schody ktoré sú otvorené. Ale prosím, vy by ste mali vstúpiť osobne za seba, pretože pred vami vidíte zostavu, formáciu PÁNA. Teraz vidíte formáciu PÁNA. A to vám napovie, že to čo vás čaká, je veľmi ťažké.

Aha, znova sa zjavila SLÁVA! SLÁVA! ( PROROK a ostatní utekajú von, pozrieť sa na Slávu)……

To je neuveriteľné, neuveriteľné, neuveriteľné. HALLELUJAH. Kým PROROK hovoril, BOH to potvrdil. HALLELUJAH. PÁN vás skutočne poslal – HROZNÝ PROROK. WAKUTISHA SANA, SANA, SANA.

HALLELUJAH. To je neuveriteľné. MESIÁŠ prichádza….Kým PROROK hovoril – PÁN to potvrdil. MÔŽEME VSTÚPIŤ? Keňa, milujem vás láskou Kristovou. Žehnám vám. PROSÍM VSTÚPTE! PROSÍM VSTÚPTE!

To je fantastické. …Čo je toto vlastne za konferencia?!

HALLELUJAH. To je úžasné. Ku dnešku: 633 chromých chodí, niektorí z nich sú tu. 121 slepých očí, 340 hluchých uší…

Prosím vás – môžem vám dať radu? Môžem? Zostaňte na strane BOHA. Buďte tam, videli ste zdvojenie aj roztrojenie. Môžeme si sadnúť, alebo sme unavení zo sedenia? HALLELUJAH. Zajtra prejdeme spolu zdvojenie a roztrojenie, dobre? Ale môžete jasne vidieť, že nikto, nikto sa nikdy PROROKA nemôže dotknúť. PÁN hovorí – skúste to a uvidíte. Pretože to by bolo smrteľné. V celom Stvorení – nikto nebol zdvojený. …Takže milovaní ľudia, buďte na strane BOŽEJ Lásky a vstúpte. HALLELUJAH.

Na tejto strane je viac Milosti. Zajtra vám odhalím trochu viac o Druhej strane, o ktorej PÁN hovorí smerom k vám. Druhá strana, ktorá príde čoskoro. S BOHOM sa nežartuje. Znie vám PÁN ako vtip? Pozrite sa na formáciu PÁNA.

TRETIA OSOBA  JE “MEDZI DVOMA” A MÁ OBLEČENÉ ZELENÉ OBLEČENIE. Táto osoba nikdy nehovorí ani slovo. Iba v noci, keď prichádza hovoriť k tomu, ktorý teraz hovorí k vám, a vtedy je to ON. Takže vtedy je to ON, ON sa stáva ním. To je úžasné! MESIÁŠ prichádza.

Nemajte obavy o budúcnosť, iba vstúpte. Bojujte za vašu krajinu, aby vstúpila. Vidím tu dcéru Sozo, zo Zambie. Sozo Adelina, ktorá bojuje za Zambiu. Bojujte za Zambiu, bojujte za Južnú Kóreu, bojujte za Singapur, bojujte za Veľkú Britániu, bojujte za Írsko, bojujte za Austráliu, bojujte za Fínsko, bojujte za Izrael, bojujte za VŠETKO!…

Vstúpte. Choďte a vstúpte. Vy neviete, čo som videl. PROSÍM VSTÚPTE, IBA VSTÚPTE.  Nepýtajte sa veľa otázok, iba vstúpte. Zajtra vám odhalím druhú stranu o osobe, ktorá s vami hovorí. Pretože mnoho rokov som hovoril PÁNOVI aby to nebolo odhalené, pretože to by komplikovalo moju komunikáciu s vami, moje pastorstvo. Ale teraz to PÁN odrazu odhalil, to zmenaná – už niet času.

V celom Stvorenstve PÁN nikdy nikoho nezdvojil. Je to žart? Preto to volá po veľkej zodpovednosti k vám všetkým, ktorí ste okolo mňa. Po veľkej zodpovednosti. NIE JE TU ŽIADNY PRIESTOR NA CHYBU.  Pamätáte si ako sa išli anjeli do Sodomy a Gomory, čo tam potom urobili. Môžeme tu zastaviť? Odhalil som dosť? TAKŽE JE TO PRE MŇA VEĽKÁ ZODPOVEDNOSŤ POSTARAŤ SA O NÁRODY. Pozrite sa na Cestu po ktorej bežíme, na celú Cestu ktorá tu je. To znamená že BOH OTEC to pozoruje. Je to veľká vec. Veľmi veľká. Je teda  v mojich modlitbách, aby vaše národy videli prebudenie, aby ste aj vy mohli vstúpiť.

Pretože druhý svedok má menšie pruhy. Pruhy. Pozrite na Maputo. V Maputo sa objavili traja dohromady. Pozrite na Windhoek v Namíbii, znova traja dohromady. Ten tretí je medzi ostatnými dvoma a má oblečené zelené oblečenie. Vidíte, že oblečenie je zelené. Jediné, čo tento tretí robí je, že posúva hlavu o trochu vpred. A bola ohľadne toho veľká globálna diskusia vo svete o tom, kto je tento tretí. Niektorí ľudia hovoria, že je to Enoch.

Niektorí tvrdia, že to je Daniel: Hrozný Prorok PÁNA, ktorého ani levi nemohli zožrať. Niektorí ľudia  to vysvetľujú tak, že Mojžiš a Eliáš sedeli na jednej strane Archy Zmluvy, kým Daniel sedel na druhej strane sám. Niektorí hovoria, že samotná osoba DUCHA SVÄTÉHO  bola priamo pripojená v tejto trojici BOHOM, pretože Súženie sa blíži. Zajtra budete vedieť, kto to teda je.

Pôjdeme krok po kroku. Ak mi dovolíte vám to povedať, dobre? Čas sa zmenil.

PÁN mi ukázal, keď som stál ponad svet, aby som celosvetovo hovoril o týchto hrozných a najstrašnejších princípoch, a aj o tejto tretej osobe.

MESIÁŠ prichádza, milovaní. Možno dnes, prídeme alebo neprídeme? Pretože máme dnes prísť na službu chvál, ale uvedomil som si že mám aj iné mítingy. Sme schopní prísť? ÁNO, pretože je tu veľa, čo máme oslavovať, MILUJEM OSLAVOVAŤ PÁNA JEŽIŠA, CHVÁLIŤ JEHO VZNEŠENOSŤ.

MAJESTÁT…SLÁVA PÁNOVI JEŽIŠOVI…CHVÁLIME A ZVELEBUJEME JEHO MAJESTÁT, KRÁĽOVSTVO AUTORITY KTORÉ PRÚDI Z JEHO TRÓNU NA JEHO VLASTNÝCH…

Veci budú zlé. VSTÚPTE PROSÍM. VSTÚPTE. Poďme si prečítať z Knihy Zjavenia, kapitola 8, aby sme mohli rozumieť, o čom hovorím. Prečítam verš 7. Kniha Zjavenia 8:7, toto ukázal PÁN o tom, čo robí jeho SLUŽOBNÍK, vo veľmi veľkom rozhovore, keď ho zobral do času po tejto Dobe Milosti.

“A PRVÝ ANJEL ZATRÚBIL, A NASTALO KRUPOBITIE A OHEŇ, ČO BOLO SMIEŠANÉ S KRVOU, A BOLO TO HODENÉ NA ZEM, A BOLA SPÁLENÁ TRETINA ZEME, I TRETINA STROMOV ZHORELA, I VŠETKA ZELENÁ TRÁVA BOLA SPÁLENÁ.

A potom PÁN zasiahol oceán. A všetky ryby a stvorenia v oceáne zomreli. Teraz rozumiete, prečo je tu tá formácia. PÁN pripravuje vojsko. Vytvoril vojenské zoskupenie. Ale keď vám zajtra prečítam z Knihy Zjavenia kapitola 13, potom budete rozumieť prečo to ON urobil. Pretože nepriateľ ktorého postavil PÁN voči PROROKOVI je neuveriteľný, neuveriteľný. Je brutálny, krvavý, násilný. To čo nastane na zemi bude neuveriteľné. PROSÍM VSTÚPTE. PROSÍM VSTÚPTE!

Postavme sa teraz milovaní, aby sme mohli odísť. Ak sú tu ľudia, ktorí chcú obnoviť svoj vzťah k PÁNOVI JEŽIŠOVI, zdvihnite ruky nahor a hovorte:

MOCNÝ PANE JEŽIŠU, MILUJEM ŤA JEŽIŠU.  ĽUTUJEM A ZRIEKAM SA PANE HRIECHU, A PROSÍM ŤA PANE, PRÍĎ DO MÔJHO ŽIVOTA A ZMEŇ MÔJ ŽIVOT. USTANOV V ŇOM SVÄTOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ. DNES SOM SA V MOCNOM MENE JEŽIŠ ZNOVUZRODIL.

HALLELUJAH!

Nech vás PÁN žehná

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.

Uvidíme sa pravdepodobne zajtra. Nech vás PÁN žehná. 

Dovoľte mi požehnať vás, predtým, ako odídem. Chcem požehnať vdovy, siroty a všetkých ostatných ľudí. Chcem vás požehnať.

MOCNÝ OTČE, JA VYHLASUJEM TERAZ POŽEHNANIE, V MOCNOM MENE JEŽIŠ VŠETKÝM ĽUĎOM, KTORÍ SÚ TU ZHROMAŽDENÍ. MÔJ OTČE, V MOCNOM MENE JEŽIŠ, PAMÄTAJ NA CHUDOBNÝCH, TÝCH KTORÍ NEMAJÚ OBHAJCU, NEMAJÚ ZAOPATRENIE, NEMAJÚ VÝBER, CHUDOBNÍ ĽUDIA. ZABEZPEČ IM POŽEHNANIE S NEBESKOU VEČNOSŤOU, AKO AJ KAŽDÉMU KTO JE TU. JA VYHLASUJEM V MOCNOM MENE JEŽIŠ, S MOJIM HROZNÝM PROROCKÝM JAZYKOM, ŽE PÁN OTVORÍ PRE VÁS NEBO A VY UVIDÍTE VEČNOSŤ.  

PRÁVE SOM VYHLÁSIL POŽEHNANIE VEČNOSTI NAD VAMI. AKO PRVÝM SOM POŽEHNAL TÝM ČO SÚ VONKU ( vonku pred stanom bolo množstvo ľudí, pozn. ) . POŽEHNAL SOM ĽUĎOM, KTORÍ SÚ MIMO STANU, VEČNOSŤ, OCHRANU A BEZPEČIE – PRETOŽE ONI OČAKÁVAJÚ NA PRÍCHOD MESIÁŠA. TERAZ SOM PRÁVE POŽEHNAL AJ TÝCH VO VNÚTRI S TAKOU ISTOU SILOU A INTENZITOU. V MOCNOM MENE JEŽIŠ.

Požehnal som vás, milovaní. Teraz môžem odísť v pokoji.

VDOVY – VÁM PLATÍ DVOJNÁSOBNÁ PORCIA POŽEHNANIA. SIROTY – VY MÁTE TIEŽ DVOJNÁSOBNÚ PORCIU VŠETKÉHO ČO SOM TU POVEDAL. NECH VÁS PÁN ŽEHNÁ NA VEČNOSŤ. 

HALLELUJAH Aká nádherná cesta – skončiť v veľkým požehnaním večnosti. HALLELUJAH! JEŽIŠ je PÁN, je Láskavý a Mocný.

SHALOM. TODAH RABAH. TODAH, TODAH. TODAH LAHEM.

Off 

4.5.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top