Home
 

PROROCTVO O STRAŠNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 29. APRÍL 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap.
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 29. apríla 2018
sumarizácia

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, obyvatelia Zeme, ľudia, ktorí žijete na tejto planéte Zem a anjeli Neba, Nebeské zástupy. Chcem vám dať vedieť, že PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc a vidím, že PÁN ma berie na miesto, idem na miesto a je tam veľmi vysoká budova a iná budova v tej oblasti, potom zrazu zasiahlo zemetrasenie, veľmi vážne zemetrasenie a vysoká budova sa zrútila.

A PÁN ma umiestnil do výťahu,  zemetrasenie nastalo, ON ma postavil do výťahu v tej vysokej budove, takže zemetrasenie nastalo, keď som bol vo výťahu. PÁN mi ukázal výťah. Je to príšerné, je to neuveriteľný, strašný, terorizujúci moment, cez ktorý ktokoľvek kedykoľvek by mohol ísť. A výťahová šachta, kde chodí výťah hore – dole, sa začína teraz rúcať spolu s budovou, a teraz môžete vidieť, ako voľne padá výťah, to bolo zlé, bolo to veľmi zlé.

Veľmi zlé, keď ma PÁN zobral na to miesto a šachta, kde sa výťah pohybuje hore a dole, sa nakláňala, nastalo zemetrasenie a budova padala a ľudia utekali. Budova sa rúca, PÁN ma dal do toho výťahu a potom ja som bol schopný výjsť z toho výťahu, bol som schopný výjsť odtiaľ s ľudmi. A potom som videl veľa hrôzy, ktorá pohlcovala ľudí. Viete, že zvyčajne ma PÁN zoberie na miesto činu a ja žijem už ten deň predtým, ako sa to v tom dni udeje.

Takže to je to, čo sa tam dialo milovaní ľudia a keď som bol na tom mieste, nastalo hrozné zemetrasenie, ale predtým, než nastalo zemetrasenie, PÁN ma zobral na to miesto a na tom mieste ja vidím ženy. Vidím ženy, boli tmavej pleti, mali farbu tmavej pleti, a jedna z nich spí na posteli s mužom a na ďalšej posteli je ďalšia žena, ktorá spí s ďalším mužom. Myslel som si, že je to jej mama, som dostal viac informácií, to by mohla byť jej matka, niekto je tam v sexuálnom hriechu s matkou a niekto v sexuálnom hriechu s mužom.

A PÁN ma zobral naprieč územím a videl som sexuálne hriechy v národe, predtým, než prišlo zemetrasenie. Potom, keď mi PÁN ukázal sexuálne hriechy v národe, potom hlas PÁNA hovoril ku mne a požiadal ma, aby som vyniesol súd nad týmto národom. A keď som vyniesol súd, zodvihol som môj ľavý prorocký prst a ukázal na ten národ a nastalo historické zemetrasenie a vysoká budova sa zrútila,

Potom som našiel sám seba, v tej budove, v tom výťahu, pokúšal som sa nájsť cestu von a šachta, v ktorej sa pohybuje výťah, zdá sa že je budovaná z betónu, od nulového poschodia / prízemia až navrch tiež padá a ja som bol vo vnútri, znamená to, že ľudia budú vo výťahu, keď sa to stane. A výťah ide vysokou rýchlosťou, narazil, roztrieskal sa, spadol s celou budovou. Neviem, či celá budova spadla dole, alebo iba zatriaslo ňou a padla iba časť budovy, ale keď sme došli dole, počujem ľudí hovoriť: sú tam stále ľudia, sú tam stále ľudia hore v budove?, neviem, teraz cítim, že budova padá teraz, v skutočnosti sa na to teraz pozerám, PÁN mi to ukazuje naživo, naživo teraz, vidím, že okná odrážajú oblohu, to znamená, že budova spadla a čelí smerom hore, dôvod prečo to hovorím,… ja počujem ako ľudia sa pýtajú: sú tam stále ľudia hore? a ľudia odpovedajú: áno, sú tam ľudia na 17. poschodí. Takže je to skutočne vysoká budova.

Ja ich počujem teraz, ako k vám hovorím, počujem tento rozhovor, ľudia utekajú okolo a hovoria: áno, sú tam ľudia na 17. poschodí. Potom vidím veľa áut, neuveriteľnú situáaciu, ľudia sa pokúšaju utekať s kuframi, je to veľmi chaotické.

Keď sme sa pozreli pred nás, armáda, vojaci zareagovali a keď vojaci zareagovali, znova budova pred nami sa zrútila. Ďalšia budova pred nami sa zrútila. Videl som špeciálnu skupinu vojakov, tí vojaci sú vysokí vojaci, sú to černosi, majú oblečenú uniformu, znamená nohavice a bundu spolu, špeciálna skupina, sú vysokí a ponáhľajú sa tam, takže je tu situácia, keď sa nastane zemetrasenie. Vyzerá to ako čierna krajina, krajina černochov.

HOSPODIN HOVORÍ, ŹE TERAZ JE ČAS PRE NÁRODY, ABY ČINILI POKÁNIE. PÁN HOVORÍ O HRIECHU A POTREBE PRIPRAVIŤ CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. TERAZ JE ABSOLÚTNE JASNÉ, ŽE HOSPODIN HOVORÍ PRIAMO K NÁRODOM, OD JEHO TRÓNU. 

Dokonca teraz, ako som hovoril, mi ukazoval, ako budova sa zrútila, videl som, ako sklo a okná odrážajú oblohu. Môžem vidieť budovu, ktorá sa zrútila. Budova, ktorá sa veľmi prudko otriasa. 

TOTO JE ČAS, KEDY PÁN POVOLÁVA NÁRODY, ABY ČINILI POKÁNIE, SEXUÁLNE HRIECHY SÚ VŠADE. 

Práve som prišiel z Európy, kde homosexualita je veľká, veľká, veľká, transsexuáli, lesby, môžete ich vidieť všade a je to po celom svete a nemorálnosti, ženy pobehujú s mužmi, muži so ženami, dievčatá s chlapcami, chlapci s dievčatmi, … všetko,.. je veľmi špinavý svet práve teraz a PÁN HĽADá VAšU POZORNOSŤ A ON HOVORÚ ŽE V MATÚŠOVI 24:7 

7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami.

Takže toto zemetrasenie má Biblický základ, významný orientačný bod. Keď apoštoli prišli pred MESIÁŠA a oni sa HO opýtali: ” PANE, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? A jedným z tých znakov bolo zemetrasenie. Samozrejme krízy, hladomor a atď,… ale zemetrasenie, o ktorom teraz hovorím, to bolo pevne vryté do Biblie, vštiepené do Biblie, ako jeden mega významný orientačný bod, mega duchovný orientačný bod, ZNAK, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Takže milovaní ľudia, PRIPRAVTE CESTU, možno, že je to krajina kde pôjdem, ja vidím viac detailov, ktoré som tu nehovoril, takže jedno z tých miest, kde idem, okamžite PÁN zatrasie intenzívne Zemou kvôli hriechom.

Milovaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA. PRIPRAVTE CESTU, BUĎTE SVÄTÍ, ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV. 

Odvráťte sa od týchto rozmáhajúcich sa sexuálnach hriechov, ktoré zabíjajú ľudí, nie je tam z toho žiadny prospech, môžete vidieť ľudia zomierajú na HIV, AIDS ochorenia, zapríčiňujú rozvody, spôsobujúi bolesti, strácajú osobnú morálnu zásadovosť. Tieto sexuálne hriechy, ktoré sa rozmáhajú dnes celoglobálne, PROSÍM ODVRÁŤTE SA OD SEXUÁLNYCH HRIECHOV! Odvráťte sa od klamstiev a od falošných prorokov, ktorých vidíte všade vo vašich televíziách!, a vo všetkých vašich Cirkváach.

Toto je hodina, kedy

HOSPODIN USTANOVIL JEHO SLUŽOBNÍKA, o čom nie je absolútne pochýb, celoglobálne, že všetci sa musia podriadiť tomuto hlasu, aby videli SLÁVNE KRÁĽOVSTVO BOHA! 

Keď sa nepodriadite, HOSPODIN  čaká pri bráne, … Takže toto je hodina byť SVÄTÝ A SPRAVODLIVÝ.  odvrátiť sa od hriechov, klamstiev, približovať sa k BOHU so zbožnosťou, so strachom pred BOHOM, pamätáte sa na múdre panny,… oni vstúpili do Neba, strach pred BOHOM, zmeňte obliekanie ženy, krátke sukne, úzke nohavice, nemorálnosti mladých mužov,..

HOSPODIN SA DOVOLÁVA

A PLAČE K NÁRODOM

ABY SA PRIPRAVILI NA PRÍCHOD MESIÁŠA. 

Schody boli znížené, ( môžete si prečítať posolstvo o znížených schodoch v odseku “mocné vyučovanie, pozn. ).

Videl som, ako MESIÁŠ PRICHÁDZA,

VIDEL SOM AKO BOLA CIRKEV ZOBRATÁ.

ON ma urobil tak obrovským, bol som veľmi, veľmi veľký,  neveim koľko stovák metrov, alebo tak nejak,.. Tak veliký ako som stál, a volal som Cirkvi zo zeme, z pôdy, ako oni začali stúpať hore, videl som oboje – vstup a moja ruka takmer mohla dosihnúť Zem dole. Takže som videl vstup CIRKVI a úlohu toho, ktorý to hovorí s vami, pre ich vstup, pre ich bezpečný odchod. 

Veci sú zlé potom. Odíďte od hriechov! To tu bude veľmi príšerné miesto. Bude to zkaza, deštrukcia Zeme.

Shalom, Todah Rabah 

PRIPRAVTE CESTU

MESIÁŠ PRICHÁDZA 

Off 

30.4.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top