Home
 

PROROCTVO O ÚTOKU DVOCH SVEDKOV NA HADA PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 26. APRÍL 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap.
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 26. apríla 2018 

Teraz, PÁN JEHOVAH so mnou hovoril veľmi ohromným spôsobom. Túto minulú noc milovaní ľudia, mal PÁN ohromný rozhovor s JEHO dvoma svedkami. A v tomto rozhovore po prvý krát dvaja svedkovia odišli von a napadli hada, oni zaútočili na hada.

Znova, minulú noc, v dnešné ráno PÁN po prvý krát viedol JEHO dvoch hrozných SVEDKOV, viedol ich, aby zaútočili na hada. A oni ho zasiahli. Nastal seriózny boj a oni ho zasiahli a zabili ho. Oni zasiahli hada a okamžite ho zabili.

Keď oni zaútočili na hada, oni na neho zaútočili a zasiahli okamžite, do hlavy a zabili ho. Túto minulú noc, to je to, čo PÁN urobil, Milovaní ľudia, 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Všetky tieto udalosti patria do času po vytrhnutí Cirkvi. Viem, že sme práve prišli z veľkého stretnutia zo Štokholmu zo Švédska, kde HOSPODIN hovoril k všetkým národom EURÓPY, ku kontinentu EURÓPY, ale teraz prichádza toto.

A ON ICH ( dvoch svedkov zo Zjavenia Jána 11 kap., poznámka ) zjavil v Európe veľmi ohromným spôsobom. Teraz ON ich viedol a postavil proti hadovi, A oni zasiahli hada a zabili hada. Okamžite nasledoval boj a okamžite zasiahli jeho hlavu a zabili ho.

Toto je to, čo sa deje, milovaní ľudia, 

PRIPRAVTE CESTU! BUĎTE SVÄTÍ, BUĎTE SPRAVODLIVÍ.

Odvráťte sa od sexuálnych hriechov a klamstiev, Cirkvi, ktoré kážu o peniazoch to potrebujú zastaviť, od falošných prorokov, falošného evanjelia prosperity, ktoré klame ľuďom a vedie k životu bez svätosti, ženy chodia obnažené a vedú mužov do klamu a do nemorálností.

Nech národy a Cirkvi PRIJMÚ JEŽIŠA A ZNOVUZRODIA SA. NECH SÚ ÚPLNE ZNOVUZRODENÍ A SPASENÍ. Pretože teraz, po prvý krát HOSPODIN ich poslal na misiu a tí dvaja odišli a zaútočili na hada, nastal seriózny súboj a oni ho okamžite zasiahli, okamžite zasiahli na pravé miesto. Oni ho zničili a okamžite zabili. Takže to je ohromný moment,

MESIÁŠ PRICHÁDZA

Shalom 

Off 

26.4.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top