Home
 

HROZNÉ PROROCTVO PÁNA VARUJÚCE CIRKVI V USA, ABY ČINILI POKÁNIE A OČISTILI UCTIEVANIE, PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 8. APRÍL 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap.
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 8. apríla 2018 

BOH JEHOVAH so mnou hovoril. HOSPODIN, HOSPODIN všetkých zástupov, PÁN pánov a KRÁĽ kráľov, JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH ELOHIM, PÁN BOH ADONAI, ON hovoril so mnou minulú noc. A bolo to niekoľko rozhovorov, ktoré skončili pred niekoľkými hodinami, približne pred dvoma hodinami.  

Vidím ale vlajku USA. Vidím vlajku USA a vidím, že bola roztrhaná na malé, malé, malé prúžky. Bola dosť zničená. Pán mi ukázal, že niekto zdvíha, niekto zdvihol vlajku USA, ale bola roztrhaná, roztrhaná na malé, malé prúžky, malé, malé prúžky. A niekto sa pokúšal to nebrať do úvahy, ale vidím vlajku USA v malých, malých, malých kúskoch. 

A potom som išiel okolo. Prechádzal som niekoľkými miestami – HOSPODIN ma vzal na niektoré miesta, kde stav nebol veľmi dobrý, po tom, keď som videl vlajku USA. Potom som videl ľudí a HOSPODIN mi dal vedieť, že je nedeľa a ľudia idú do Cirkvi, ale veci neboli dobré, bolo to tam špinavé. Cirkev bola veľmi špinavá. Vidím veľa špinavých vôd a všetky tieto veci všade okolo…. 

Vidím však, že americká vlajka bola rozdrvená, roztrhaná na veľmi malé, malé kúsky, mám na mysli prúžky a špinavé a rozdrvené. A potom ma Pán zobral k ľuďom – po tom, čo mi ukázal vlajku – ukázal mi, že ľudia chodia do Cirkvi a jeden z pastorov hovorí: “Ďakujem, že mi dávaš to Písma. Budem to čítať v Cirkvi. “

Ale bolo tam veľa vody. V Cirkvách vidím veľa špinavých vôd, podmienky neboli veľmi dobré, špinavé, špinavé vody, veľmi, veľmi špinavé vody, skoro ako ľudský výkal. Bolo to veľmi zlé, veľmi, veľmi zlé. Snažil som sa pozerať, či by som tam mohol prejsť; bolo to zlé!

Videl som to. Videl som, že ľudia boli z Cirkvi. Vedel som, že bola nedeľa. To bol stav Cirkví, miesto, odkiaľ uctievajú. To je to, čo mi PÁN ukázal túto noc a o čom hovoril so mnou. A tak je potrebné, aby Spojené štáty americké robili pokánie.

Je potrebné, aby všetky Cirkvi v USA činili pokánie,

aby zastavili tieto hry, ktoré hrajú.

Predstierajú, že si neuvedomujú, že HOSPODIN poslala JEHO POSLA, aby im slúžil s inštrukciami z Neba, inštrukciami od JEHOVAH YAHWEH, inštrukciami od Majiteľa Nebies, aby oni zmenili ich cesty, očistili uctievanie a navrátili sa k spravodlivosti a Svätosti.

Oni predstierajú, ale všetci si uvedomujú, že dvaja POSLI BOŽÍ slúžia teraz národom. Je potrebné, aby sa zorganizovali a pozvali DVOCH SVEDKOCH HOSPODINA, aby národ Spojených Štátov Amerických tiež mohol začať činiť pokánie a navrátil sa k spravodlivosti, svätosti, odvrátil sa od obnaženosti, nemorálneho oblečenia, od všetkého nemorálneho.

 Biblia hovorí veľmi jasne o tom, že sexuálna nemorálnosť, či už je to obliekanie, alebo čokoľvek, nevstúpi do slávneho Božieho kráľovstva.

Túto milosť zneužívajú! Učia “milosť, milosť, milosť…”, ktorá nevidí hriech!

Milosť, ktorá je imúnna voči hriechu, ktorá je znecitlivená voči hriechu. Klamú tomuto národu. Vidíte to vo všetkých vašich Cirkvách, vo všetkých kresťanských televíziách, vidíte ich oblečenia, vidíte posolstvá, ktoré kážu… 

HOSPODIN, ktorý minulú noc hovoril so mnou o Spojených štátoch amerických, ON mi ukázal vlajku USA a americká vlajka bola roztrhaná, bola špinavá a roztrhaná. 

Potom mi dal vedieť, že to bola nedeľa. Takže ma vzal do Cirkví a tam bolo toľko špiny, vody, veľa špinavých vôd, bolo to pre mňa veľmi ťažké tam prejsť. Oni boli tak oblečení, viete? Boli z Cirkví, ale zvyčajne si obliekali krátke mini sukne, tesné nohavice, poznáte to,…? Ženy, ktoré ukazujú svoj hrudník a tak ďalej…, potom mi ukázal HOSPODIN, že v Dome je tento druh nemorálneho uctievania, viete? 

Obliekanie a tanec a uctievanie. Takže HOSPODIN volá na národ Spojených štátov Amerických, aby činili pokánie! Pokánie v KRISTU JEŽIŠOVI a navrátili sa k HOSPODINOVI. HOSPODIN je svätý a tiež vyzýva Cirkvi v Spojených štátoch Amerických, aby uznali skutočnosť, že Dvaja svedkovia už slúžia národom. Teraz smerujú do Švédska.

A ak ich nebudete poslúchať, bude to tragédia, bude to tragédia!

Nikto ich nemôže ignorovať!

 

POZNÁMKA:

Čo by mal BOŽÍ ĽUD vedieť o oblečení? 

NAHOTA, BOŽIE SLOVO TÝKAJÚCE SA NAHOTY

 

 

Off 

9.4.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top