Home
 

PROROCTVO O VSTUPE CIRKVI DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA, SLÁVNA CIRKEV KEDYKOĽVEK UŽ MÔŽE ODÍSŤ!, BOŹÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 14. MAREC 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 14. Marec 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia:

 PÁN JEHOVAH, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou dnes ráno, okolo 11. hodiny doobedu smerom ku stredu dňa. Veci sa pohybujú veľmi rýchlo, veľmi, veľmi rýchlo.

Hospodin ma dal tam, kde som bol a potom zrazu náhle ma ON “zasiahol” a zrazu náhle došlo ku vytrhnutiu. Zrazu náhle Cirkev bola zobratá preč. Znova, dnes tesne pred obedom, tam, kde som bol ma PÁN “zasiahol” a potom zrazu náhle, bolo to takmer ako zemetrasenie, zatriasol a vytrhnutie nastalo. A Cirkev bola okamžite zobratá.

Veľmi, veľmi rýchlo sa čas pohybuje, pamätám sa na 15. január 2017, minulý rok. PÁN mi ukázal vstup do neba, ma preniesol približne 20 feet ku vstupu do Neba, A videl som, ako Slávna Cirkev vstupuje a ako vystupuje po slávnych schodoch.

Teraz, Slávne schody sa už zjavili, a teraz mi PÁN ukazuje toto: teraz mi ukazuje, ako je Cirkev zobratá. To je dôvod, prečo som povedal, že je to super urgentné, preto som oznámil posolstvo rádiu, aby tím v rádiu pripravil poslucháčov v rádiu, aby tí, ktorí majú uši, tí, ktorí sú múdri, tí, ktorí sa naladia, tí, ktorí poznajú portál, odkiaľ HOSPODIN teraz hovorí, tí, ktorí poznajú kanál, z ktorého teraz HOSPODIN komunikuje, skrze ktorý teraz Nebo komunikuje zo Zemou, aby sa mohli naladiť, aby mohli počuť, že MESIÁŠ PRICHÁDZA a CIRKEV UŽ BUDE ZOBRATÁ.

A nikto nevie deň ani hodinu, to je dôvod, prečo som prišiel k vám v túto hodinu, urgentne, pretože sa to môže stať kedykoľvek, môže byť 10 rokov od teraz, môže byť 10 mesiacov od teraz, môže byť 10 týždňov od teraz, 10 hodín od teraz, 10 minút od teraz, 10 sekúnd od teraz. To je dôvod, prečo som musel prísť k vám super urgentne. Urgentne, super urgentne.

Dnes mi HOSPODIN ukázal vytrhnutie CIRKVI znova, ON mi ukázal pripravených Svätých, zobratých okamžite, vytrhnutých, udialo sa to tak rýchlo, ako žmurknutie oka, ako zemetrasenie, tak rýchlo sa to stalo, a oni boli zobratí.

Bol som v údive, že potom, Zem bola ponorená v úplnú temnotu. A som schopný vidieť nejakých ľudí, ktorí sú okolo mňa, ktorí nevstúpili. PÁN mi to ukázal, preto som varoval pred hriechmi. Varoval som pred sexuálnym hriechom a sexuálnym chtíčom. A videl som nejakých ľudí, ktorí zlyhali a nevstúpili. A ako oni kráčali v temnote, PÁN ich nechal zakopávať o kamene, nemohli vidieť, hovorili: ja nemôžem vidieť, je taká tma, že nemôžem vidieť, a tak nohami zakopávali o kamene, bola úplná tma, hlboká tma.

A vidím, že veľa ľudí ostalo, Cirkev bola zobratá. Tí, ktorí neboli svätí, tí, ktorí nenasledovali spravodlivosť, ale veľmi zaujímavé je to, ako mi PÁN ukázal,  že niektorí tí, ktorí sú okolo mňa, ktorí ostali. Ktorí kráčali so mnou, to je dôvod, prečo stále hovorím, že fungujú medzi dvoma PROROKMI HOSPODINA, TOTO JE STRAŠNÝ PROROK HOSPODINA, je to seriózna zodpovednosť. 

Nemôžete slúžiť ako ste slúžili, nemôžete s NÍM zaobchádzať ako chcete, HOSPODIN berie tieto veci veľmi seriózne. Videl som nejakých ľudí, ktorí tu kráčajú okolo, ktorí boli zanechaní. Vzhľadom na ich nedbanlivosť, ktorú vidíte, niekedy ste zvedaví, prečo to robia,… a hovorím im to po dlhý čas, buďte opatrní!!! OTEC tu chodí, buďte veľmi opatrní!!!

Ale vidím, že Cirkev je zobratá, Svätá Cirkev. Keď je tu nejaká správa, ktorú si treba zobrať teraz, pre všetkých ľudí na celej Zemi, na štyroch koncov Zeme, aby si uvedomili, že vízie a proroctvá, ktoré som dal 15. januára 2017, o múdrej Svätej Cirkvi, ako vstupuje do Slávneho Kráľovstva Neba, ako kráča po slávnych schodoch Boha, toto proroctvo je pred naplnením a my sme tak požehnaní, že prvá čas tohto proroctva, keď mi PÁN ukázal tie schody včera, ja som okamžite porozumel, že zobratie Cirkvi bude nasledovať…

Teraz dnes mi ukázal, ako Cirkev bude zobratá preč. Takže ON znížil schody, aby pomohol ľuďom, aby pomohol Cirkvi Kristovej, aby pomohol veriacim, aby sa odvrátili od falošných prorokoch, od klamstiev, od non – sense, o ktorých vyučujú. Prosím buďte svätí a vstúpte do Kráľovstva Božieho. čas je na konci.

HOSPODIN znížil schody Neba, čo znamená, že je pripravený prijať Slávnu CIRKEV. 

Takže každý ČINTE POKÁNIE! ČAS VYPRŠAL! Nech každý činí pokánie, prijme PÁNA JEŽIŠA AKO SVOJHO PÁNA, aj keď ste muslim, alebo hindu, alebo atesit, pozrite sa tie schody idúce do Kráľovastva Božieho,…

PRIJMITE JEŽIŠA A VSTÚPTE DO VEČNOSTI! Odvráťte sa od tých, ktorí vyučujú o lacnej milosti!, ktorí nenasledujú svätosť a spravodlivosť, BUĎTE SVÄTÍ, PRIJMITE JEŽIŠA, MESIÁŠ PRICHÁDZA PRIJAŤ SVÄTÚ CIRKEV. 

Schody boli znížené, a vo sne ON spomenul, že tieto schody ostanú tam, dokiaľ Cirkev po nich vstúpi. Takmer som vám to zabudol teraz povedať. V rovnakom sne mi povedal, že tieto schody do neba budú ponechané na Nebi, nebudú odstránené, až pokiaľ Cirkev nevstúpi. 

 To znamená, že sa to uskutoční skoro, milovaní ľudia!

Koľko veľa lásky, ON, ktorý hovorí, že nikto nevie deň, ani hodinu, teraz ON vám pomáha. Situácia v Cirkvách je tak zlá, teraz vám pomáha. V tomto proroctve ja som videl, ako oni boli zobratí hore, ako schody boli znížené, oni kráčali po schodoch. Z JEHO milosti, ON teraz znížil schody, a povedal mi, že tam schody ostanú, až dokiaľ Cirkev vstúpi.

Takže tieto schody ostanú tu, dokiaľ Cirkev vstúpi. A to mi hovorí veľmi jasne, že toto sa stane veľmi skoro milovaní ľudia. Nik nevie deň ani hodinu, ale akokoľvek, … znaky môžete vidieť, sezóna je tu, správa je jasná, POSOL hovoril, trúby zazneli.

Nezáleží na tom, či ste teraz policajt, bankár, či ste krajčír, lekár, sestra, pilot, inžinier, architekt, vdova, domáca, nezamestnaný, hľadáte prácu, na tom nezáleží teraz.

Na čom teraz záleží je to, aby štyri konce Zeme ČINILI POKÁNIE! 

Odvrátili sa od hriechov, prijali JEŽIŠA KRISTA, PÁNA, JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA, KTORÝ ZOMREL ZA NICH NA KRÍŽI, zomrel pre všetkých nás na kríži, PRIJMITE HO, NECH HO VŠETCI ĽUDIA PRIJMÚ. NECH HO VŠETKY NÁRODY PRIJMÚ. NECH VŠETCI MAJÚ MOŽNOSŤ VSTÚPIŤ DO VEČNÉHO KRÁĽOVSTVA POKOJA BOHA V NEBI.

Ak nie, je miesto pre tých, ktorí nevstúpia do Neba. Volá sa to peklo. Večný oheň. Nikto nechce ísť do večného ohňa. Nezáleží na tom, čo ste teraz, nezamestnaní, ľudia ne dedine, služobník, … atď,.. iba činte pokánie, ..

NECH NÁRODY ČINIA POKÁNIE! POKÁNIE! ČINTE POKÁNIE A ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV! 

A prijmite JEŽIŠA KRISTA AKO VÁŠHO PÁNA A BUĎTE SVÄTÍ! 

Potom budete mať večnosť s BOHOM. 

ÚSTA HOSPODINA hovorili s vami dnes milovaní ľudia a toto je ON, o ktorom PÍSMO ZASĽUBUJE, ŽE HOSPODIN POŠLE POSLA, ŠPECIÁLNEHO POSLA V TEJTO HODINE, PRIPRAVIŤ NÁRODY PRE SLÁVNE KRÁĽOVSTVO BOŽIE, PRIPRAVIŤ CESTU, SLÁVNU CESTU PRE MESIÁŠA, CESTU SVÄTOSTI MILOVANÍ ĽUDIA.

Nehovoril HOSPODIN S VAMI? 

Shalom, toda raba 

 

 

Off 

14.3.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top