Home
 

PROROCTVO HOSPODINA, ZJAVENIE JÁNA 11. KAP. VEĽKÝMI BIELÝMI PÍSMENAMI, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 8. MAREC, 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 8. Marec 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia 

Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou. Dnes, približne pred 2 hodinami som sedel tu v kancelárii a potom som zaspal. A potom HOSPODIN JEHOVAH, ja som videl JEHO ruku a JEHO ruka napísala na niečo, čo vyzeralo ako transparent / plagát, ON napísal: ZJAVENIE JÁNA 11. KAPITOLA.

Milovaní ľudia, tohto dňa HOSPODIN hovoril so mnou veľmi ohromným spôsobom. Správu, ktorú prinášam k vám, k národom tejto Zeme a k CIRKVI KRISTOVEJ CELOGLOBÁLNE. Ja som tu sedel v kancelárii a potom som zaspal a potom HOSPODIN napísal v bielom, dal tam nadpis a nasmeroval to trochu, Predstavil mi to v miernom uhle a ON napísal: ZJAVENIE JÁNA 11 KAPITOLA. Všetko veľkým písmom a bielym.

My vieme veľmi dobre, až príliš dobre, že sedíme na pokraji večnosti tohto času, špeciálne pre Cirkvi a pre tých, ktorí túžia vstúpiť do večného kráľovstva BOŽIEHO. JA hovorím o tých, ktorí sú ZNOVUZRODENÍ, tí, ktorí prijali PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA, ľudia, ktorí sa zasvätili v snahe o spravodlivosť, berúc do úvahy skutky v Cirkvi, čo HOSPODIN koná odvážne pred očami národov práve teraz a berúc do úvahy časovú prorockú líniu, do ktorej národy vstúpili.

Toto je hodina, v ktorej hlas volajúceho na pustine volal hlasnejšie a hlasnejšie, pretože čas je na konci milovaní ľudia.

A dnes som sedel v kancelárii a zaspal som a potom som videl, ako HOSPODIN napísal veľkým, hrubým  a bielym písmom, ON napísal: ZJAVENIE JÁNA 11. KAPITOLA. Do akej úžasnej doby sme sa dostali milovaní ľudia. My všetci dobre vieme, o čom Písmo hovorí. Hovorí o dvoch svedkoch HOSPODINOVÝCH, Tí, ktorí budú viesť ohromný boj, ktorý je už za rohom.

Hovoril som o veľkých návštevách, v ktorých mi HOSPODIN predstavil protivníkov, ktorí budú bojovať proti DUCHU PÁNA po tom, čo Cirkev bude zobratá preč. HOSPODIN ma vyzval, navodil, postavil ma voči nim, aby som na nich zaútočil a je tam seriózny, obrovský konflikt, titanický konflikt, ktorý nechcete vidieť. 

TAKŽE POSOLSTVO IDE DO CIRKVÍ, PROSÍM, ČAS JE NA KONCI. 

Nebuďte súčasťou tohto stretnutia, za týmto časom milosti, Urobte všetko pre to, aby ste odstránili čo je potrebné odstrániť. Čokoľvek, musíte sa pripraviť, znovuzrodiť sa, prijať JEŽIŠA KRISTA, BARÁNKA BOŽIEHO AKO PÁNA A OSOBNÉHO SPASITEĽA, odvrátiť sa od hriechov, činiť pokánie. Pripravte si slávne rúcho, ktoré vidíte napísané v Zjavení Jána 19:6-9.

Pretože toto sú strašné časy. Toto sú kritické časy, Ja som videl dopredu. Videl som, ako PÁN berie Cirkev.

A teraz vidíte, že HOSPODIN otvorene zjavil JEHO SVEDKOV. A vidíte, že dokonca v Namíbii učinil ohromnú vec. Jednému z nich učinil jeho tvár žiariacu, úplne pokryl jeho tvár so slávou a druhého nie. A ten, ktorého ON pokryl so slávou a učinil ho žiarivým, hovoril k Svetu, pokúšal sa povedať, že ten, ktorého tvár je pokrytá so slávou je Mojžiš, toto je ten, ktorý je Mojžiš. Ten, ktorého tvár je žiarivá, milovaní ľudia.

Toto je tak ohromný čas, do ktorého vošla Zem. Nech vaša múdrosť vás neprivedie k zlyhaniu. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Videl som, ako PÁN si berie Cirkev. Slávnu Cirkev. Svätú Cirkev. A viem, že HOSPODIN ma poslal k vám, k národom túto nedeľu s veľmi, veľmi špeciálnym posolstvom, ktoré bude uvoľnené teraz po prvý krát k národom na Zemi, špeciálne teraz, keď sa nachádzame na ostrom uhle za rohom pred príchodom MESIÁŠA a pred časom tohto titanického súboja, monumentálneho boja, do ktorého ma ON postavil. 

Nech vás všetkých PÁN žehná.

KRISTUS JEŽIŠ, MÔJ PÁN PRICHÁDZA!

Shalom

 

Off 

8.3.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top