Home
 

POSOLSTVO O NÁVŠTEVE NEBESKÉHO ZÁSTUPU HOSPODINA, PRIPRAVTE SLÁVNU SVÄTÚ CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 3. MAREC 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 3. Marec 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia 

HOSPODIN JEHOVAH, HOSPODIN BOH nášho Pána JEŽIŠA KRISTA, PÁN JEHOVAH ELOHIEKA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL-OLAM, JEHOVAH EL-SHADDAI, JEHOVAH EL-GIBBOR, JEHOVAH TSABAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH HOSSENU, PÁN NÁŠ STVORITEĽ, JEHOVAH MAKADESCHEM – PÁN KTORÝ NÁS POSVÄCUJE, JEHOVAH ELOHEENU, PÁN BOH, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ELI, JEHOVAH MISQABI, JEHOVAH MA’OZ, JEHOVAH MAGEN, MOJA OCHRANA, JEHOVAH ORI – PÁN MOJE SVETLO, JEHOVAH HASHOPHET, JEHOVAH KABODHI PÁN MÔJ SLAVNOSŤ, JEHOVAH TSORI, JEHOVAH SHAMMAH, JEHOVAH BARA, STVORITEĽ, JEHOVAH MASCHI, PÁN BOH NEBA,

ON PRIPRAVUJE NÁRODY PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA A PRÁVE TERAZ, AKO VŠETCI ĽUDIA CELOGLOBÁLNE VEDIA, ŽE ČAS SA ZMENIL V NEBI, HODINY TIKAJÚ, O DOSŤ SA POSUNULI, prorocký čas sa zmenil po celej Zemi v Cirkvi a tiež pred TRÓNOM BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI. 

Oznamoval som znova a znova, že MESIÁŠ prichádza, a ja som videl prichádzať MESIÁŠA a že všetci ľudia všade sa musia teraz navrátiť k spravodlivosti, prijať JEŽIŠA a žiť Svätý život, podľa inštrukcií SLOV V BIBLII, pretože čas vypršal a musíme pripraviť cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

Teraz, práve tu, bola dnes ohromná návšteva Nebeských zástupov. Je to tak, pretože PÁN sa rozhodol zjaviť verejne totožnosť toho, ktorý hovorí s vami, ale dnes to bolo dlhšie stretnutie, keď HOSPODIN JEHOVAH stretol dvoch hostiteľov, dvoch svätých, aby sa stretli dnes, aby sa stretli na tomto mieste tu dole.

Jeden zo mňa mal oblečené oblečenie, ktoré som mal ja oblečené, a druhý mal oblečené iné oblečenie. Potom sme sa tu stretli a rozprávali sme sa nejaký ten čas. Po tom, ja som sa stal tým druhým a hovoril som tomu druhému, že ja som bol po celý čas na všetkých uzdravujúcich stretnutiach, ja som tam bol s tebou. A potom ten druhý, ja som sa stal tým druhým a potom som sedel a počúval odpoveď.

Takže toto je ohromný čas v histórii Cirkvi milovaní ľudia, dnes, tu, bolo ohromné stretnutie, ktoré tu trvalo celý deň, a to je tiež dôležité pre tých, ktorí sú stále blÍzko mňa a komunikujete so mnou, aby ste boli viac citliví a opatrní, práve teraz. Bola tu ohromná návšteva Zástupov HOSPODINA.

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

PROSÍM, KTORÍ MÁTE UŠI,

PRIPRAVTE SA, MESIÁŠ PRICHÁDZA!  

TOTO JE POSOL, SLUŽOBNÍK, NAJMOCNEJŠÍ PROROK, KTORÝ BOL ZASĽÚBENÝ V BIBLII, V KNIHE PROROKA MALACHIÁŠA, KTORÝ POVEDAL, ŽE ON POŠLE JEHO POSLA PRED VEĽKÁM A STRAŠNÝM DŇOM DŇOM HOSPODINA. MALACHIÁŠ 4:5-6.

Nech PÁN žehná tých, ktorí majú uši, aby činili pokánie a odvrátili sa od hriechov, všetky národy, všetky rasy, všetky jazyky, všetky kmene, všetky národy, krajiny, pretože

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Keď sexuálny hriech sedí vo vašom srdci ako hora, prosím, znížte ju dole, sexuálny chtíč, ktorý chrlí v tomto Svete, prosím, znížte to dole. Poďme znížiť hory dole v našich srdciach, aby sme teraz mohli pripraviť SVÄTÚ, SLÁVNU CESTU PRE SLÁVNY, SVÄTÝ PRÍCHOD MESIÁŠA.

SHALOM. TODAH RABAH. EREV TOV, EREV TOV.  

 

 

 

Off 

5.3.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top