Home
 

ÚZKA CESTA, KTORÁ VEDIE DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

VY STE SNÍLEK, KEĎ SI MYSLÍTE, ŽE BUDETE SPASENÍ A VSTÚPITE DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA KEĎ VERÍTE V PÁNA JEŽIŠA KRISTA! …IBA TOTO,…

ON hovorí NIE
Tu je práca, ON hovorí o práci!

Na ceste do Neba sa budete zúčastňovať sebazapieraní určitých vecí,

V Matúšovi 7:13-18 

13Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; 14 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.15 Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. 16 Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky?17 Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.

– ON tu hovorí o poslušnosti!, ON hovorí: ” pozrite sa, cesta do Neba nezahŕňa iba, … nebude dosiahnuteľná,…, nevstúpite do Neba…, inými slovami ste snílkami, keď si myslíte, že budete spasení iba kvôli tomu, že veríte v JEŽIŠA a tak vstúpite do Neba… iba toto… ON HOVORÍ NIETU JE PRÁCA! ON HOVORÍ O PRÁCI! ON hovorí o Filipanom 2:12-13. … ako ste vždycky poslúchli, nie len ako v mojej prítomnosti ….s bázňou a s trasením pracujte na svojom spasení…ON je dizajnér našej viery, milovaní ľudia,
ON hovorí o niečom úplne inom, čo je úplne v rozpore, čo vidíte v kresťanských televíziách, .. o lacnej milosti,.. všetko to, čo počujete v Cirkvách prosperity,… HOSPODIN v podstate hovorí, aby ste vstúpili úzkou bránou, a tu predstavuje doktrínu vstupu a ON hovorí, že na tej ceste sa budete zúčastňovať sebazapieraní určitých vecí. Evanjelium vám prinesie určitú povinnosť sebazapierania, nebudete sa nachádzať v situácii, že môžete robiť to, čo vy chcete,.. ja vás poukazujem, smerujem na cestu, na cestu, ktorá vedie do Neba.
A vidíte, že PÁN BOH VŠEMOHÚCI, ktorý je tak Mocný, budoval Archu pre Noeho, pretože ho našiel spravodlivého v tej generácii. ON mohol povedať NOEMU: ” choď na tú vysokú horu aby si bol spasený, ale ON povedal,:” stavaj archu, urobíš takéto izby, takto a tým ich natrieš, urobís takú strechu,.. atď,.. pretože v tomto procese ON chcel pracovať na vzťahu, vzťahu medzi NÍM a Noe., aby ho potom previedol cez záplavu.
TERAZ TOTO HOSPODIN OTVORIL!
ON mohol Noeho položiť na miesto, kde by vody nedosiahli, ale ON chcel s ním vzťah, rozvíjať poslušnosť, uctievanie s NÍM. ON CHCEL TESTOVAŤ POSLUŠNOSŤ NOEHO!
A pamätajte, že Noe budoval archu po celý jeho život na tejto Zemi. 120 rokov pod zosmiešňovaním, výsmechmi, ohováraním, odmietaním. TO JE TO, O ČOM PÁN JEŽIŠ HOVORIL! Dokonca aj teraz, je tu tak veľa svetských vecí, zlého, hriešnosti, zlomyseľnosti, celý Svet je plný násilnosti, ako bolo za dní Noeho, a ON hovorí Cirkvi: ” VSTÚPTE DO ÚZKEJ BRÁNY!” Pretože ON chce, aby Cirkvi začali pracovať na ich spáse, so strachom a s trasením.
ON CHCE TESTOVAŤ VIERU A POSLUŠNOSŤ TÝCH, KTORÍ VSTÚPIA DO NEBA! TOTO SÚ INŠTRUKCIE BOHA! ON im nepovedal to, čo hovoria dnešné Cirkvi, široká cesta. Dnešné Cirkvi vás učia, že všetko, čo musíte robiť, je veriť v JEŽIŠA a potom vstúpite do neba.
ALE PÁN JEŽIŠ VYUČUJE NIEČO INÉ!!!
ÚPLNY OPAK TOHO, ČO ONI VYUČUJÚ, O LACNEJ MILOSTI,… UČIA A VEDÚ ŠIROKOU CESTOU,… O ĽAHKEJ CESTE,..

ALE HOSPODIN HOVORÍ, že to nebude ľahké pre vás, aby ste vstúpili do Neba, ale keď sa rozhodnete ísť touto cestou, … JA vám pomôžem. Tu je úzka cesta s ťažkosťami, veľa problémami, s veľa výzvami….

Rovnaké veci vidíte v Exodus 16:4-5 Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi: Hľa, učiním to, aby vám pršal chlieb z neba, a ľud vyjde a vše nasberá toľko, koľko mu kedy bude treba na deň, aby som ho zkúsil, či bude chodiť v mojom zákone a či nie. 5 A bude v šiesty deň, že si pripravia to, čo donesú, a bude toho dvakrát toľko jako toho, čo inokedy sberajú deň ako deň.

VIDÍTE, ŽE TU PÁN TESTUJE VIERU, TESTUJE POSLUŠNOSŤ

A VIDÍTE, KOĽKO VEĽA ĽUDÍ ZLYHALO, zlyhali ohromným spôsobom, niektorí ľudia kvôli hladu, si odniesli potravu na dva dni.

TERAZ TU VIDÍTE, ŽE POZERAL NA POSLUŠNOSŤ JEHO PRÍKAZOV!

Ale to sú rovnaké veci, o ktorých tu hovorím. JEŽIŠ povedal, že milosť, ktorá prichádza, že milosť, ktorú ON prináša, je po 1: musíte akceptovať, prijať to a potom pracovať na vašej poslušnosti, JEŽIŠ hovoril o procese veriacich. Pracujte na svojej spáse so strachom a trasení. Potom uvidíte Nebo.

Nie táto spása, ktorú vidíte v Cirkvách, kde nieje strach a trasenie pred BOHOM.
PÁN JEŽIŠ vložil pre Cirkvi tým, že predložil túto žiadosť Cirkvám v Matúšovi 7:13- 14, ON tu hovorí k JEHO VLASTNEJ CIRKVI, že tam nebude veľa ľudí kráčať na tejto úzkej ceste, v úzkej bráne. To je veľmi jasné.

Inými slovami povedané, že Cirkev, ktorá nasleduje spásu, v tomto veku a drží spásu,

PÁN JEŽIŠ JASNE HOVORÍ, ŽE TAM NEBUDE VEĽA ĽUDÍ MILOVANÍ ĽUDIA.

Ale prítomné Cirkvi vyučujú niečo iné! Oni vyučujú, že tam bude kráčať veľa ľudí,….kráčať a vstúpia do Neba. To je predsa ľahké. Eiii !!!

PÁN JEŽIŠ HOVORIL O ÚZKEJ CESTE!
To je rozdiel medzi tým, čo PÁN JEŽIŠ povedal a čo ľudstvo vyučuje dnes. v Cirkvách, tam, kde si hovoria, že sú kresťanské televízie,.. v Cirkvách, ktoré tu dnes vidíte,.. oni učia, že to bude ľahké a veľa ľudí tam bude,… a pritom PÁN JEŽIŠ tu vyučuje veľmi jasne, v Matúšovi 7 o širokej a úzkej ceste!

Matúš 7: 14 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a MÁLO JE TÝCH, ktorí ju nachádzajú.

ON hovorí, že spásu, ktorú priniesol, kvôli požiadavkám bude tam iba málo tých, ktorí ma budú poslúchať, to nebude populárne, iba niekoľkí budú kráčať cestou, ktorá vedie do Neba v týchto dňoch. Aké mocné!
Inými slovami povedané, ON bude odporovať, bude v rozpore s prítomnými Cirkvami, s ich vyučovaním. Inými slovami povedané, dnešné moderné Cirkvi milovaní ľudia, poznáte ich, Cirkvi prosperity, oni žijú pohodlne na tejto Zemi. Oni veria že väčšina ľudí pôjde do Neba.

PREČO TO HOVORÍM?

Pretože tvrdia, že pokiaľ veríte v PÁNA, potom ste spasení a vstúpite do Božieho kráľovstva. TOTO NIE JE PRAVDA!!!!!!!

Teraz tu vidíme, že tu je sebazapieranie. To sa od nás požaduje, že keď kráčate na úzkej ceste, iba jediná cesta, ktorá je priama, ktorá vstupuje do Neba, jediná spoľahlivá cesta, ktorá vedie do vstupu do Neba, ON hovorí, že na tej ceste tam budú ťažkosti, problémy, to nebude ľahké vidieť Nebo, iba vtedy, keď budete poslúchať pravidlá, zákony na tejto úzkej ceste, ktorá spája jednu oblasť s inou, spája Zem a Kráľovstvo Božie milovaní ľudia.
Hovorím už veľa rokov, hovorím to v rádiu, hovorím to všade, že keď chcete ísť z Nairobi do mesta Nakuru, potom musíte vstúpiť na diaľnicu, ktorá vedie do Nakuru.
Keď šoferujete z Oklahomy do Texasu, potom musíte vstúpiť na tú diaľnicu, ktorá tam vedie. .. atd… a znaky na tej ceste vás budú navigovať. A hovorím o ceste Svätosti v Izaiášovi 35:8-9 A bude tam hradská a cesta, ktorá sa bude volať svätou cestou; neprejde po nej nečistý, ale bude pre nich pre samých, takže idúc tou cestou ani hlúpi nezablúdia. 9 Nebude tam ľva, ani nijaká zver dravá nevyjde na ňu, nenajde sa tam; ale pojdú po nej vykúpení.

A teraz, keď vidíme ako MESIÁŠ prišiel, ON nám hovorí o význame, hodnote, dôležitosti tejto cesty!

Preto stále hovorím, že keď vstúpite na tú cestu, tam budú ťažkosti, práca, sebazapierania.

HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR 

( sumarizácia ) 

PRIPRAVTE CESTU, čINTE POKÁNIE, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

REPENT

 

Off 

24.2.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top