Home
 

PROROCTVO O OHROMNEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO MOZAMBIKU, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 22. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 22. FEBRUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia 

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc milovaní ľudia a PÁN hovoril o stretnutí, ktoré prichádza do Mozambiku. A vidím ohromné uzdravenia, PÁN ma priviedol na stretnutie, …vidím nohu, ľavú nohu, ohnutú a oslabenú, možno obidve, ale ľavá je viac prezentovaná, veľmi ohromná situácia, sa postavil a chodil ( ten človek, pozn. )

Bude to ohromná situácia, ktorá sa bude vyvíjať v Mozambiku a to znamená, že v tejto hodine Nebo je zamerané na Mozambik, HOSPODIN sa zameriava teraz na národy. PÁN sa zaoberá súčasným stavom národa, kde sa nachádza, aby sa prebudil a pripravil na príchod MESIÁŠA.

Biblia hovorí veľmi jasne o príchode MESIÁŠA, hovorí o poslednom prebudení, ktoré pripraví Cirkev.

Veľa hluchých uší bude otvorených, chromých, paralytici vstanú a budú chodiť, nemí budú mať uvoľnený jazyk, takže budú hovoriť veľmi dobre, budú sa učiť hovoriť, slepí budú vidieť, budú objavovať, ako vyzerajú veci, chromí budú chodiť.

Biblia hovorí o tejto hodine v Cirkvi, hodine pokladu. Kedy Cirkev prijíme nové vanutie DUCHA SVÄTÉHO, Návšteva bude veľmi, veľmi ohromná po dlhom čase po Fínsku. PÁN sa nachádza na mieste, kde ukazuje lásku k tomuto národu, ON hovorí o dobrote PÁNA, dobrote milosti k tomuto národu, a toto prišlo ako výsledok posolstva o spravodlivosti a pokání. O pokání, navrátení sa k Svätosti, názorne to ukazuje moc pokánia a poklad Svätosti pre TRÓNOM BOŽÍM.

Požehnaný je teraz Mozambik, pretože rozhovory sú nepretržité, neustále v tejto hodine. HOSPODIN hovorí o príprave JEHO NEVESTY, Biblia hovorí o nezničiteľnosti, ktorá bude obnovená v Cirkvi, o nesmrteľnosti, o nepodplatiteľnosti ( bez korupcie ), tieto tri piliere, ktoré podporujú kresťanskú spásu.

Tri piliere, ktoré PÁN ustanovil na kríži na Kalvárii, teraz budú obnovené v odpadnutých Cirkvách, aby spása bola upevnená, spravodlivá spása, svätý kresťanský život, svätá spása, kresťanský životný štýl bez korupcie, aby videli slávne dedičstvo v Nebi. Slávne večné Kráľovstvo BOHA.  

Toto je ohromný čas, Mozambik sedí teraz v centre lásky PÁNA, pretože rozhovor od BOHA OTCA je zameraný na túto misiu, o JEHO požehnaní, o dobrých veciach, ktoré má v zámere urobiť.

Toto je požehnaný čas pre všetky ostatné národy,  aby tiež uchopili oheň. Pretože tento oheň, toto prebudenie prináša návštevu a PÁN to využíva na to, aby centralizoval fakt, že neskoršia sláva je tu A MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Bude to veľká, ohromná návšteva v Mozambiku, kde ma PÁN posiela o jeden – dva týždne, bude to veliká návšteva takmer o dva týždne. Bude to veliká návšteva milovaní ľudia, a táto návšteva zapáli oheň prebudenia, je to môj plač, aby Mozambik bol schopný udržať ten oheň, dokiaľ MESIÁŠ príde.

A potom v druhej časti rozhovoru som videl ako MESIÁŠ prichádza. To je úplne íný rozhovor, ktorý mi PÁN znova zopakoval. ON mi ukázal, ako MESIÁŠ prišiel v oblaku, v JEHO OBROVSKEJ SLÁVE.

Takže milovaní ľudia, pripravte cestu, MESIÁŠ PRICHÁDZA! Čo bolo napísané v knihe Proroka Malachiáša, o POSLOVI, ktorý príde a pripraví národy, toto Písmo je práve teraz naplnené vo vašich ušiach a vo vašich očiach. 

MESIÁŠ, JEŽIŠ KRISTUS, PÁN PRICHÁDZA!

VYKUPITEĽ PRICHÁDZA!

Nech PÁN žehná Mozambik, nech PÁN žehná všetky národy, ktoré sú smädné a hladné po spravodlivosti, smädné a hladné po svätosti, smädné a hladné po pokání, kompletne, úplne sa odvrátia od hriechov, 

Shalom, PÁN vás žehnaj 

…neskôr PROROK HOSPODINOV OHLÁSIL V RÁDIU ďalšie posolstvo, 2. časť, 22:2.2018:

 

 

 

Off 

22.2.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top