Home
 

PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 21. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 21. FEBRUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia 

HOSPODIN hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc milovaní ľudia a ON hovoril so mnou o Slávnom príchode MESIÁŠA a rozhovor bol centralizovaný veľmi pre

potrebu Cirkví, aby sa pripravili, aby si boli istí a využili prítomnosť DUCHA SVÄTÉHO a pripravili sa. A pripravili sa v absolútnej spravodlivosti a Svätosti pre Slávny príchod MESIÁŠA.

Teraz, v tomto rozhovore, v druhej časti rozhovoru, znova, ešte raz, ON, ktorého HOSPODIN poslal, ktorý chodí so mnou, bol na tom mieste, návšteva sa konala na tom mieste, a bol rozhovor týkajúci sa doby po vytrhnutí Cirkvi. Šokovalo ma to, že HO veľmi otvorene zjavil, ktorý vyzerá presne ako ten, ktorý hovorí s vami.

Mali sme rozhovor minulú noc týkajúci ca doby, keď Cirkev bude zhromaždená a pôjde do Slávneho Kráľovstva Božieho. Všetci ste si vedomí, že 15. januára v roku 2017 som už videl Cirkev vstupovať do večnéeho Kráľovska BOHA VŠEMOHÚCEHO, SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOHA VŠEMOHÚCEHO.

A PÁN ma zobral približne 15 metrov ku vstupu do Neba, niektorí z nich s deťmi, držiac ich za ruky, je to úžasné pre mňa, niektoré rodiny vstúpia s ich manželkami a deťmi. Keď sa pripravíte so svojou rodinou v spravodlivosti, a budete sa zameriavať na individuálne požiadavky spravodlivosti, pre ososbu, pre človeka, potom vstúpite, ja som videl, ako rodiny vstupovali.

Ale to, čo chcem priniesť do vašej pozornosti teraz, že TEN, ktorého HOSPODIN zjavil, ktorý vyzerá presne ako ja, zmenil svoju pozíciu, rozprával som sa s ním o udalostiach a úlohe po vytrhnutí Cirkvi. Nech tí, ktorí majú uši sa pripravia na príchod MESIÁŠA, pretože vidím ohromné urýchlenie samotného BOHA OTCA, ako sa pripravuje na udalosti po tom, ako Cirkev sa zhromaždí a odíde preč, pri Slávnom príchode Ježiša KRISTA, MESIÁŠA. 

PÁN vás žehnaj, Shalom

Off 

21.2.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top