Home
 

PROROCTVO O OHROMNEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO MOZAMBIKU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 6. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo, 
na www.jesusislordradio.info
Deň: 6. Február 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR  CIRKEV SLOVENSKO

HOSPODIN hovoril so mnou o stretnutí, ktoré prichádza do Mozambiku. A HOSPODIN JEHOVAH ma zobral do Nebeskej Sály BOŽIEHO TRÓNU. A vzal listy zo Stromu života a umiestnil do mojej ľavej prorockej ruky. 

Toto je veľmi úžasný okamih v Cirkvi, veľmi úžasný fenomén, ktorý sa deje v Dome HOSPODINOVOM,  HOSPODIN JEHOVAH to činí pri každej príležitosti. Aj pri tejto príležitosti ma vzal HOSPODIN JEHOVAH JIREH, JEHOVAH EL SHADDAI, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ADONAI, ma zobral do JEHO Miestnosti BOŽIEHO TRÓNU, zobral listy z Stromu života a umiestnil ich do mojej ľavej Prorockej ruky a potom povedal, že ma posiela do Mozambiku. 

Takže bude veľká návšteva a liečenia, liečenia a návšteva. Liečenia, ktoré sa uskutočnia v Mozambiku. A toto je čas, kedy začína HOSPODIN navštevovať národy, aby pripravil národy, aby sa aj oni mohli podieľať na NESKORŠEJ SLÁVE, NESKORŠEJ SLÁVE BOHA JEHOVAH, pripravili cestu pre KRISTA, JEŽIŠA, NÁŠHO PÁNA A SPASITEĽA, ktorý prichádza pre SLÁVNU CIRKEV. 

Teraz je to veľmi zaujímavý čas, pretože v Keni sme videli veľkú úrodu, sme videli Veľké prebudenie, ktoré zozbieralo 632 chromých. V tomto týždni sme videli 109 slepých v Nairobi spolu s 324 hluchými ušami nepočujúcich ľudí, ktorých uši boli otvorené a oslobodené, úplne oslobodené od ticha, takmer polovica nepočujúcich škôl. Je to veľmi fenomenálny čas a nezahŕňali iné choroby: malomocenstvo, dva prípady HIV, ktoré boli vyšetrené. Jeden z nich tento týždeň, …, sa ukázal ako negatívny. Vyliečené hlavy, ktoré boli pórovité a vytekal z nich hnis. 

Takže je to taká doba v dejinách Cirkvi, kedy ma HOSPODIN posiela do Mozambiku. A to naozaj ponúka skutočne skvelú príležitosť pre Mozambik, že ak to budú počúvať a budú nasledovať príklad Kene, uvidia väčšie prebudenie. Keňa je teraz učebňa, príkladom, ktorý používa HOSPODIN, ukazuje národom zeme. Keňa je momentom, ktorý PÁN používa na učenie Sveta. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

HOSPODIN prichádza navštíviť Mozambik veľmi, veľmi mocným spôsobom. Nech tí, ktorí majú uši v Mozambiku sa pripravia veľmi dobre pre návštevu HOSPODINA. 

A znova v tejto noci mi HOSPODIN ukázal stretnutie na štadióne v oblasti, kde budú Liečivé uzdravovania, služba. Včera večer ma zobral do Mozambiku. Takže teraz, celé Nebeské zástupy sa v tejto hodine mocne zameriavajú na Mozambik, na návštevu HOSPODINA, ktorý prichádza do Mozambiku, aby pripravil národ na príchod MESIÁŠA. Príchod KRISTA, JEŽIŠA, NÁŠHO PÁNA. 

Takže toto je veľmi požehnaný čas a moment osviežujúcej hodiny, osviežujúci čas v živote veriacich v živote Cirkvi. A BOH JEHOVAH sa chystá SÁM pripraviť Cirkev pre JEHO SYNA, KRISTA JEŽIŠA, PÁNA. DUCH HOSPODINOV prichádza s cieľom pripraviť národy, ktoré teraz začína Mozambikom. Skvelá príležitosť a otvorenie v terajšom čase. 

NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI PRIPRAVIA CESTU PRE PRÍCHOD MESIÁŠA,

Shalom

 

 

Off 

7.2.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top