Home
 

PROROCTVO O OHROMNEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO MOZAMBIKU, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 31. JANUÁR, 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 31. JANUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia

HOSPODIN, HOSPODIN JEHOVAH hovoril dnes so mnou milovaní ľudia, a v dnešnom rozhovore mi PÁN hovoril o misii, o misii, ktorá je tu pred nami. Mozambik.

HOSPODIN ma zobral do Mozambiku lietadlom, takže můžem vidieť, ako pristávame, ako sa približujeme, ako sa približujeme k Mozambiku a potom stretnutie v Mozambiku. Potom ma HOSPODIN zobral k JEHO BOŽIEMU TRÓNU okolo 10 hod. dnes ráno, HOSPODIN ma zobral k JEHO TRÓNU a potom ON kráčal so mnou do miestnosti TRÓNU  a potom ON zobral lístie zo stromu životu, veľa listov, ohromných listov, mocných listov, sviežých listov, veľmi zdravých listov, zelených, úžasných listov a umiestnil ich do mojej ľavej prorockej ruky, veľa listov, niektoré aj s konármi, keď ich umiestnil na mojej ľavej prorockej ruke, okolo 10 hod. ráno, dnes, keď som bol v sále BOŽIEHO TRÓNU, HOSPODINA JEHOVAH, BOHA NEBA, a potom to lístie začalo prekvitať na mojej ruke, mali niekoľko konárov a potom ON povedal: ” teraz by som mal ísť do Mozambiku.”

A pamätám sa, že keď som prišiel do Mozambiku, bola tam ohromná návšteva, svieže pomazanie, veľmi mocné pomazanie, neskoršie pomazania, väčšie pomazanie zostúpilo na stretnutie a veľmi, veľmi veľa ľudí bolo uzdravených. Ohromné uzdravovanie, ľudia sa postavili a začali chodiť, slepí videli, hluchí počuli, nemí hovorili, paralytici chodili, poranenia miechy boli uzdravené, duševne chorí boli uzdravení, nádory, každá choroba, rakoviny sa vysušili, bude to veliké, dokonca aj HIV, HOSPODIN bude činiť veľké, veľké zázraky, v tomto národe.

Videl som veľmi, veľmi mocnú návštevu HOSPODINA prichádzať do Mozambiku, národ, kde budem cestovať, práve teraz do Mozambiku, do Mozambiku v tejto hodine, a HOSPODIN hovoril o veľmi veľkej návšteve v tomto národe, veľmi mocnej a historickej návšteve.

Takýto čas, v ktorom žijeme, samozrejme je veľké požehnanie, že HOSPODIN pamätá na Cirkev, pamätá národy, ON pamätá na Zem. ON pamätá na Cirkev Kristovu na Zemi, ON pamätá národy, aby národy boli navštívené, ohromnou silou DUCHA SVÄTÉHO. Aby ich očistil, vyčistil ich, očistil uctievanie, očistil ich uctievanie a pripravil cestu pre 

SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA

Aby sa odvrátili od hriechov, sexuálnych hriechov, sexuálnej nemorálnosti, evanjelia prosperity, ktoré veľmi klamalo, … klamali im. Takže vidím pre národy veľmi šťastný čas, veľmi požehnaný čas pre národ Mozambiku, HOSPODIN teraz začína návštevu národov tento rok, ohromný čas, milovaný čas, sám JEHOVAH, BOH OTEC.

Dnes okolo 10 hod. bol to približne čas asi od 8 do 10 hod ráno, ON ma zobral do JEHO SIENE TRÓNU, V NEBI a sám HOSPODIN kráčal so mnou, dvere boli otvorené do siene TRÓNU, takže ON kráčal so mnou do siene TRÓNU a potom, ako bol TRÓN SITUOVANÝ, ON odišiel a zobral lístie zo stromu života, stromu večnosti, lístie večnosti.

V dnešné ráno som držal lístie večnosti a práve teraz ako hovorím, ja vidím lístie večnosti a potom HOSPODIN ma pošle do národa Mozambik, vidím sám seba prichádzať, vidím, ako lietadlo lieta ponad budovami a blíži sa k zemi.

Takže to bude veliká návšteva tohto roku, v národe Mozambiku, ľudí v Mozambiku, v Cirkvi Mozambiku. PRIPRAVTE CESTU MILOVANÍ ĽUDIA, PRIPRAVTE CESTU OSTATNÉ NÁRODY, PRIPRAVTE CESTU V KENI, TAK VEĽA VÁM BOLO DANÉ,… 365 chromých začalo chodiť, veľa, veľa, .. viac ako 100 slepých teraz vidí, 299 hluchých teraz počuje a iné stavy, ktoré niesu zahrnuté. Teraz je čas pre Mozambik a iné národy. 

NECH VŠETKY NÁRODY PRIPRAVIA CESTU PRE

SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. 

 

Toto je POSOL o ktorom je napísané, hlas, ktorý volá na púšti:

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Milovaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA, PRÍCHOD MESIÁŠA SA PRIBLIŽUJE.

Nech HOSPODIN žehná tých, ktorí majú uši, aby počúvali,  

Shalom, shalom, toda raba, toda, toda lachem.

MOZAMBIK

Off 

31.1.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top